เรื่อง  ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกแร่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์"ขนมทองม้วน"จำหน่ายที่ร้านประชารัฐ shop สุขใจ ปตท.นางรอง

รายละเอียด  @บุรีรัมย์@สพอ.นางรอง วันที่ 21 พ.ย.60. เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางสุนันท์ เธียรวรรณและนางสาวพิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกแร่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์"ขนมทองม้วน"จำหน่ายที่ร้านประชารัฐ shop สุขใจ ปตท.นางรอง


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3
4
4
5
4
6
5

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook