เรื่อง  ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด  27/12/60 น.ส.พิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ และน.ส.สุนันันท์ เธียรวรรณ พัฒนากร นำคณะฯเป้าหมาย 51คน ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสพจ.บร.(ศาลากลางหลังเก่า)


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3
4
4

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook