เรื่อง  Kick off โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่ 1)

รายละเอียด  @สพอ.นางรอง...บุรีรัมย์บำรุงสุข@ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ นว.พช.ปก ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหัวถนน ดำเนินการ Kick off โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่ 1) ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง โดยรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน และจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลากลางหมู่บ้านวังกระโดน ม.5 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บร. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเวที ที่ 1 จำนวน 100 คน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3
4
4

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook