[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 75 ให้คณะทำงานด้านอำนวยการ เป็นเจ้าภาพ
(1) กม. มีคณะทำงานด้านนี้

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
เพราะเหตุใดไม่ผ่าน
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
86
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
117
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
น้อย
กระสัง
กระสัง
0
187
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
188
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0
189
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0
190
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0
191
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
192
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
193
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
194
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
195
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
196
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
197
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0
198
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
199
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0
200
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
201
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
202
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0
203
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
204
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0
205
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0
206
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0
207
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
208
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
209
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
210
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
211
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
212
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
213
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
214
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
215
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
216
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
217
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
218
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
219
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
220
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
221
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
222
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
223
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
224
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
225
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
226
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
227
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
228
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
229
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
230
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
231
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
232
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
233
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
234
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
235
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
236
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
237
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
238
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
239
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
240
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
241
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
242
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
243
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
244
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
245
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
246
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
247
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
248
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
249
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
250
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
251
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
252
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
253
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
254
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
255
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
256
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
257
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
258
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
259
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
260
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
261
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
262
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
263
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
264
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
265
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
266
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
267
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
268
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
269
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
270
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
271
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
272
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
273
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
274
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
275
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
276
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
277
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
278
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
279
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
280
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
281
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
282
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0
283
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
284
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
285
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
286
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
287
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
288
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
289
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
290
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
291
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
292
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
293
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
294
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
295
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
296
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
297
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
298
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
299
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
300
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
301
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
302
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
303
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
304
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
305
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
306
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
307
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
308
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
309
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
310
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
311
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
312
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
313
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
314
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
315
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
316
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
317
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
318
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
319
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
320
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
321
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
322
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
323
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
324
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
325
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
326
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
327
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
328
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
329
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
330
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
331
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
332
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
333
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
334
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
335
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
336
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
337
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
338
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
339
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
340
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
341
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
342
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
343
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
344
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
345
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
346
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
347
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
348
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
349
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
350
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
351
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
352
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
353
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
354
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
355
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
356
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
357
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
358
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
359
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
360
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
361
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
362
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
363
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
364
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
365
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
366
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
367
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
368
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
369
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
370
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
371
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
372
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
373
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
374
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
375
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
376
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
377
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
378
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
379
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
380
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
381
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
382
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
383
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
384
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
385
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
386
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
387
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
388
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
389
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
390
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
391
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
392
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
393
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
394
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
395
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
396
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
397
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
398
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
399
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
400
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
401
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
402
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
403
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
404
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
405
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
406
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
407
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
408
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
409
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
410
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
411
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ
531
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
532
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
533
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
534
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
536
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
537
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
538
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
539
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
540
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
541
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
542
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
543
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
544
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
545
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
546
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
561
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
562
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
563
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
564
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
565
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
566
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
567
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
568
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
569
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
570
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
571
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
572
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
573
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
574
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
575
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
591
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
592
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
593
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
594
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
596
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
597
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
598
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
599
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
600
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
601
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
602
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
603
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
604
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
605
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
606
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
622
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
623
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
624
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
625
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
626
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
627
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
628
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
629
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
630
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
631
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
632
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
633
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
634
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
635
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
637
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
638
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
639
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
640
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
641
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
642
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
643
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
644
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
645
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
646
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
647
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
648
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
649
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
650
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
651
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
652
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
653
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
654
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
655
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
656
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
657
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
662
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
663
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
664
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
665
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
666
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
667
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
668
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
669
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
670
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
671
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
672
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
673
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
676
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
677
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
678
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
679
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
680
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
681
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
682
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
683
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
684
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
685
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
686
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
687
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
688
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
689
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
690
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
691
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
692
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
693
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
694
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
695
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
696
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
697
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
698
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
699
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
700
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
701
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
702
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
703
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
704
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
705
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
706
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
707
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
708
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
709
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
710
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
711
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
712
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
713
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
714
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
715
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
716
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
717
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
718
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
719
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
720
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
721
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
722
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
723
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
724
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
725
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
726
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
727
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
728
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
729
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
730
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
731
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
732
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
733
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
734
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
735
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
736
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
737
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
738
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
739
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
740
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
741
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
742
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
743
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
744
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
745
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
746
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
747
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
748
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
749
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
750
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
751
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
752
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
753
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
754
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
755
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
756
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
757
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
758
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
759
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
760
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
761
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
762
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
763
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
764
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
765
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
766
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
767
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
768
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
769
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
770
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
771
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
772
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
773
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
774
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
775
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
776
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
777
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
778
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
779
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
780
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
781
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
782
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
783
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
784
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
785
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
786
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
787
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
788
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
789
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
790
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
791
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
792
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
793
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
794
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
795
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
796
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
797
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
798
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
799
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
800
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
801
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
802
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
803
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
804
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
805
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
806
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
807
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
808
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
809
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
810
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
811
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
812
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
813
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
814
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
815
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
816
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
817
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
818
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
819
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
820
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
821
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
822
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
823
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
824
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
825
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
826
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
827
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
828
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
829
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
830
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
831
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
832
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
833
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
834
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
835
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
836
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
837
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
838
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
839
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
840
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
841
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
842
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
843
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
844
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
845
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
846
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
847
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
848
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
849
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
850
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
851
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
852
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
853
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
854
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
855
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
856
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
857
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
858
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
859
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
860
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
861
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
862
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
863
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
864
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
865
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
866
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
867
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
868
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
869
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
870
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
871
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ประชุมสม่ำเสมอ
872
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
873
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
874
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
875
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
876
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
877
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
878
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
879
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
880
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
881
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
882
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
883
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
884
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
885
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
886
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
887
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
888
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
889
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
890
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
891
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
892
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
893
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
894
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
895
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
896
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
897
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
898
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
899
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
900
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
901
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
902
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
903
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
904
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
905
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
906
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
907
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
908
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
909
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
910
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
911
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
912
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
913
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
914
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
915
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
916
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
917
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
918
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
919
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
920
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
921
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
922
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
923
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
924
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
925
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
926
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
927
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
928
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
929
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
930
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
931
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
932
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
933
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
934
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
935
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
936
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
937
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
938
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
939
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
940
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
941
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
942
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
943
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
944
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
945
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
946
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
947
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
948
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
949
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
950
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
951
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
952
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
953
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
954
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
955
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
956
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
957
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
958
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
959
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
960
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
961
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
962
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
963
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
964
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
965
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
966
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
967
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
968
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
969
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
970
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
971
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
972
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
973
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
974
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
975
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
976
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
977
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
978
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
979
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
980
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
981
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
982
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
983
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
984
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
985
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
986
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
987
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
988
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
989
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
990
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
991
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
992
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
993
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
994
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
995
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
996
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
997
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
998
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
999
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1000
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1001
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1002
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1003
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1004
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1005
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1006
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1007
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1008
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1009
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1010
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1011
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1012
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1013
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1014
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1015
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1016
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1017
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1018
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1019
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1020
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
มีการแบงหน้าที่ชัดเจน
1021
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1022
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1023
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1024
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1025
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1026
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1027
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1028
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1029
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1030
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1031
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1032
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1033
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1034
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1035
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1036
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1037
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1038
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1039
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1040
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1041
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1042
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1043
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1044
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1045
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1046
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1047
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1050
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1051
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1052
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1053
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1054
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1055
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1056
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1057
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1058
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1059
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1060
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1061
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1062
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1063
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1064
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1065
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1066
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1067
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1068
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1069
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1070
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1071
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1072
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1073
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1074
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1075
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1076
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1077
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1078
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1079
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1080
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1081
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1082
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1083
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1084
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1085
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1086
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1087
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1088
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1089
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1090
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1091
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1092
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1093
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1094
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1095
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1096
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1097
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1098
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1099
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1100
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1101
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1102
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1103
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1104
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1105
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1106
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1107
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1108
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1109
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1110
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1111
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1112
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1113
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1114
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1115
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1116
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1117
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1118
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1119
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1120
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1121
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1122
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1123
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1124
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1125
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1126
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1127
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1128
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1129
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1130
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1131
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1132
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1133
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1134
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1135
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1136
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1137
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1138
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1139
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1140
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1141
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1142
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1143
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1144
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1145
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1146
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1147
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1148
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1149
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1150
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1151
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1152
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1153
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1155
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1156
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1157
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1158
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1159
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1160
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1161
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1162
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1163
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1164
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1166
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1168
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1169
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1170
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1171
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1173
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1174
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1176
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1177
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1178
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1179
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1180
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1181
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1182
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1185
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1187
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1188
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1190
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1191
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1192
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1193
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1194
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1195
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1196
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1197
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1198
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1199
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1200
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1201
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1202
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1203
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1204
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1205
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1206
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1207
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1208
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1209
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1210
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1211
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1212
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1213
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1215
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1216
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1217
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1218
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1219
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1220
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1221
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1223
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1225
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1226
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1227
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1228
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1230
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1231
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1232
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1233
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1234
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1235
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1236
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1237
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1238
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1240
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1243
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1244
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1246
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1248
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1249
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1251
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1256
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1257
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1262
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1264
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1265
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1266
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1269
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1270
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1272
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1273
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1274
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1276
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1277
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1278
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1279
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1280
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1281
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1282
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1283
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1284
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1285
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1286
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1287
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1288
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1289
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1290
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1291
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1292
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1293
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1294
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1295
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1296
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1297
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1298
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1299
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1300
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1301
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1302
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1303
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1304
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1305
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1306
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1307
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1308
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1309
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1310
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1311
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1312
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1313
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1314
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1315
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1316
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1317
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1318
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1319
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1320
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1321
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1322
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1323
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1324
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1325
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1326
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1327
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1328
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1329
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1330
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1331
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1332
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1333
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1334
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1335
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1336
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1337
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1338
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1339
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1340
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1341
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1342
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1343
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1344
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1345
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1346
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1347
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1348
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1349
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1352
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1354
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1355
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1356
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1357
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1358
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1363
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1364
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1365
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1366
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1368
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1372
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1374
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1375
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1376
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1377
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1378
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1379
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1380
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1381
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1382
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1383
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1384
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1385
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1386
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1387
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1388
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1389
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1390
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1391
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1392
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1393
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1394
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1395
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1396
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1397
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1398
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1399
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1400
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1401
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1402
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1403
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1404
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1405
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1406
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1407
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1408
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1409
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1410
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1411
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1412
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1413
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1414
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1415
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1416
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1417
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1418
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1419
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1420
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1421
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1422
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1423
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1424
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1425
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1426
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1427
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1428
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1429
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1430
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1431
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1432
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1433
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1434
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1435
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1436
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1437
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1438
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1439
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1440
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1441
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1442
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1443
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1444
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1445
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1446
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1447
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1448
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1449
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1450
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1451
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1452
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1453
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1454
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1455
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1456
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1457
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1458
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1459
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1460
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1461
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1462
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1463
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1464
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1465
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1466
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1467
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1468
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1469
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1470
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1471
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1472
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1473
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1474
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1475
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1476
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1477
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1478
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1479
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1480
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1481
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1482
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1483
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1484
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1485
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1486
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1487
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1488
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1489
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1490
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1491
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1492
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1493
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1494
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1495
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1496
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1497
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1498
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1499
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1500
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1501
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1502
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1503
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1504
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1505
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1506
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1507
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1508
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1509
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1510
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1511
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1512
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1513
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1514
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1515
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1516
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1517
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1518
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1519
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1520
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1522
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1525
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1527
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1528
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1529
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1530
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1531
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1532
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1533
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1534
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการได้ที่ผ่านการคัดเลือกจากประชาชน
1549
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1550
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1551
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1553
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1554
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1570
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1572
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1574
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1578
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1581
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1582
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมหาเงินทุนและใช้จ่ายผ่านมติที่ประชุมของชุมชน
1583
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1586
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1587
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1588
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1589
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1590
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1593
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1594
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1595
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1609
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1614
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1616
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1621
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1637
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1642
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1665
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1667
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1668
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1669
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1670
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1675
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1676
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1677
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1678
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1679
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1680
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1684
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1685
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1686
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1687
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1688
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1689
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1690
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1691
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1692
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1693
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1694
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1695
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1696
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1697
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1698
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1699
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1700
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1701
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1702
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1715
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1716
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1717
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1718
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1719
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
กม.จัดประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ
1720
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1721
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1722
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1723
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1724
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1733
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1734
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1749
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1750
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1767
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1768
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1777
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1778
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1787
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1798
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1799
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1800
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1801
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1802
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1803
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1804
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1805
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1806
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1807
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1808
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1809
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1810
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1811
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1813
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1814
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1815
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1816
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1817
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1820
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1821
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1822
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1832
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1846
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1858
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2