[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 75 ให้คณะทำงานด้านอำนวยการ เป็นเจ้าภาพ
(2) คณะทำงานแบ่งหน้าที่กันในแต่ละด้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
165
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
166
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
184
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
185
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
186
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
น้อย
กระสัง
กระสัง
0
232
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0
233
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
234
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
235
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
236
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
237
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
238
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
239
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
240
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0
241
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
242
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0
243
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
244
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
245
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
246
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0
247
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0
248
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
249
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
250
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
251
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
252
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
253
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
254
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
255
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
256
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
257
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
258
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
259
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
260
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
261
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
262
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
263
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
264
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
265
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
266
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
267
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
268
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
269
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
270
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
271
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
272
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
273
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
274
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
275
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
276
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
277
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
278
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
279
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
280
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
281
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
282
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
283
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
284
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
285
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
286
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
287
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
288
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
289
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
290
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
291
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
292
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
293
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
294
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
295
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
296
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
297
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
298
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
299
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
300
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
301
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
302
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
303
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
304
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
305
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
306
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
307
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
308
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
309
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
310
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
311
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
312
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
313
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
314
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
315
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
316
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
317
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
318
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
319
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
320
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
321
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
322
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
323
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
324
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
325
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
326
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
327
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0
328
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
329
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
330
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
331
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
332
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
333
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
334
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
335
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
336
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
337
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
338
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
339
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
340
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
341
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
342
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
343
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
344
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
345
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
346
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
347
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
348
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
349
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
350
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
351
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
352
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
353
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
354
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
355
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
359
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
360
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
361
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
362
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
363
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
369
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
370
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
371
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
372
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
373
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
374
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
375
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
376
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
377
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
378
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
379
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
380
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
381
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
382
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
383
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
387
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
388
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
389
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
390
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
391
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
392
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
393
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
394
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
395
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
396
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
397
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
398
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
399
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
400
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
401
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
402
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
403
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
404
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
405
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
406
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
407
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
408
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
409
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
410
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
411
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
412
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
413
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
414
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
415
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
416
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
417
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
418
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
419
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
420
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
421
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
422
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
423
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
424
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
425
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
426
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
427
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
428
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
429
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
430
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
431
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
432
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
433
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
434
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
435
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
436
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
437
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
438
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
ติดตามผลเป็นประจำ
532
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
533
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
534
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
536
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
537
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
538
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
539
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
540
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
541
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
542
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
543
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
544
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
545
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
546
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
562
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
563
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
564
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
565
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
566
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
567
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
568
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
569
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
570
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
571
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
572
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
573
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
574
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
575
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
592
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
593
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
594
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
596
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
597
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
598
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
599
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
600
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
601
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
602
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
603
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
604
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
605
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
606
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
623
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
624
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
625
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
626
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
627
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
628
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
629
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
630
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
631
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
632
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
633
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
634
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
635
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
638
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
639
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
640
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
641
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
642
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
643
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
644
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
645
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
646
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
647
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
648
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
649
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
650
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
651
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
652
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
653
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
654
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
655
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
656
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
657
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
662
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
663
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
664
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
665
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
666
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
667
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
668
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
669
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
670
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
671
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
672
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
673
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
679
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
680
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
681
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
682
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
683
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
684
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
685
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
686
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
687
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
688
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
689
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
690
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
691
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
693
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
694
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
695
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
696
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
697
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
698
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
699
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
700
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
701
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
702
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
703
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
704
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
705
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
706
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
707
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
708
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
709
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
711
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
712
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
713
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
714
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
715
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
716
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
717
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
718
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
719
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
720
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
721
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
722
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
723
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
724
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
725
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
726
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
727
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
728
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
729
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
730
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
731
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
732
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
733
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
734
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
735
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
736
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
737
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
738
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
739
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
740
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
741
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
742
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
743
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
744
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
745
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
746
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
747
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
748
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
749
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
750
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
751
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
752
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
753
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
754
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
755
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
756
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
757
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
758
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
759
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
760
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
761
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
762
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
763
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
764
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
765
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
766
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
767
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
768
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
769
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
770
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
771
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
772
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
773
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
774
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
775
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
776
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
777
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
778
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
779
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
780
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
781
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
782
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
783
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
784
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
785
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
786
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
787
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
788
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
789
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
790
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
791
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
792
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
793
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
794
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
795
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
796
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
797
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
798
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
799
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
800
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
801
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
802
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
803
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
804
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
805
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
806
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
807
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
808
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
809
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
810
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
811
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
812
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
813
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
814
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
815
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
816
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
817
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
818
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
819
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
820
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
821
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
822
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
823
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
824
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
825
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
826
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
827
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
828
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
829
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
830
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
831
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
832
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
833
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
834
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
835
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
836
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
837
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
838
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
839
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
840
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
841
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
842
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
843
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
844
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
845
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
846
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
847
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
848
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
849
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
850
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
851
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
852
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
853
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
854
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
855
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
856
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
857
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
858
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
859
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
860
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
861
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
862
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
863
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
864
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
865
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
866
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
867
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
868
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
869
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
870
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
871
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
872
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
873
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
874
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
875
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
876
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
รู้บทบาทหน้าที่ชัดเจน
877
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
878
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
879
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
880
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
881
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
882
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
883
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
884
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
885
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
886
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
887
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
888
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
889
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
890
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
891
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
892
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
893
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
894
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
895
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
896
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
897
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
898
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
899
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
900
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
901
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
902
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
903
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
904
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
905
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
906
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
907
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
908
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
909
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
910
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
911
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
912
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
913
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
914
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
915
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
916
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
917
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
918
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
919
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
920
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
921
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
922
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
923
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
924
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
925
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
926
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
927
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
928
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
929
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
930
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
931
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
932
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
933
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
934
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
935
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
936
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
937
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
938
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
939
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
940
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
941
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
942
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
943
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
944
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
945
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
946
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
947
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
948
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
949
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
950
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
951
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
952
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
953
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
954
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
955
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
956
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
957
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
958
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
959
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
960
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
961
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
962
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
963
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
964
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
965
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
966
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
967
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
968
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
969
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
970
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
971
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
972
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
973
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
974
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
975
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
976
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
977
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
978
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
979
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
980
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
981
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
982
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
983
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
984
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
985
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
986
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
987
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
988
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
989
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
990
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
991
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
992
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
993
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
994
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
995
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
996
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
997
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
998
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
999
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1000
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1001
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1002
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1003
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1004
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1005
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1006
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1007
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1008
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1009
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1010
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1011
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1012
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1013
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1014
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1015
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1016
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1017
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1018
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1019
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1020
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1021
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1022
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1023
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1024
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานที่ชัดเจน
1025
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1026
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1027
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1028
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1029
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1030
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1031
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1032
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1033
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1034
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1035
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1036
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1037
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1038
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1039
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1040
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1041
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1042
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1043
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1044
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1045
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1046
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1047
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1050
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1051
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1052
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1054
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1055
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1056
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1057
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1058
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1059
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1060
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1061
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1062
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1063
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1064
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1065
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1066
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1067
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1068
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1069
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1070
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1071
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1072
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1073
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1074
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1075
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1076
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1077
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1078
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1079
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1080
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1081
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1082
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1083
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1084
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1085
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1086
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1087
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1088
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1089
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1090
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1091
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1092
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1093
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1094
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1095
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1096
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1097
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1098
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1099
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1100
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1101
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1102
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1103
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1104
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1105
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1106
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1107
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1108
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1109
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1110
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1111
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1112
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1113
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1114
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1115
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1116
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1117
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1118
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1119
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1120
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1121
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1122
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1123
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1124
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1125
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1126
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1127
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1128
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1129
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1130
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1131
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1132
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1133
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1134
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1135
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1136
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1137
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1138
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1139
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1140
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1141
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1142
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1143
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1144
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1145
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1146
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1147
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1148
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1149
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1150
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1151
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1152
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1153
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1155
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1156
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1157
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1158
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1159
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1160
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1161
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1162
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1163
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1164
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1165
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1166
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1167
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1169
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1171
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1172
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1173
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1174
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1176
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1177
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1178
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1179
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1180
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1181
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1183
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1185
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1187
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1188
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1190
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1191
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1193
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1194
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1195
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1196
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1197
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1198
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1200
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1201
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1202
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1203
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1204
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1205
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1207
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1208
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1209
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1212
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1213
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1215
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1216
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1218
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1219
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1220
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1221
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1222
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1223
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1224
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1226
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1228
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1229
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1230
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1231
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1233
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1234
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1235
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1236
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1238
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1239
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1240
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1243
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1245
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1246
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1247
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1248
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1249
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1250
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1254
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1255
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1259
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1260
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1265
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1267
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1268
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1269
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1272
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1273
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1274
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1276
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1277
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1278
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1280
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1281
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1282
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1283
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1284
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1285
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1286
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1287
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1288
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1289
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1290
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1291
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1292
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1293
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1297
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1298
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1299
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1300
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1301
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1302
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1303
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1304
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1305
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1306
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1307
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1308
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1309
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1310
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1311
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1312
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1313
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1314
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1315
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1316
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1317
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1318
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1319
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1320
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1323
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1324
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1325
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1326
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1327
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1328
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1329
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1330
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1331
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1332
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1333
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1334
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1335
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1336
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1337
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1338
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1339
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1340
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1341
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1345
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1346
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1347
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1348
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1349
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1350
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1351
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1352
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1353
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1354
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1355
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1356
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1358
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1372
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1376
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1378
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1379
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1380
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1381
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1382
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1383
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1384
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1385
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1386
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1387
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1388
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1389
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1390
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1391
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1392
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1393
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1394
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1395
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1396
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1397
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1398
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1399
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1400
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1401
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1402
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1403
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1404
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1405
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1406
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1407
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1408
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1409
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1410
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1411
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1412
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1413
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1414
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1415
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1416
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1417
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1418
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1419
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1420
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1421
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1422
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1423
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1424
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1425
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1426
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1427
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1428
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1429
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1430
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1431
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1432
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1433
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1434
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1435
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1436
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1437
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1438
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1439
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1440
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1441
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1442
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1443
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1444
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1445
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1446
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1447
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1448
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1449
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1450
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1451
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1452
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1453
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1454
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1455
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1456
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1457
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1458
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1459
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1460
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1461
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1462
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1463
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1464
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1465
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1466
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1467
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1468
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1469
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1470
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1471
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1472
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1473
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1474
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1475
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1476
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1477
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1478
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1479
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1480
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1481
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1484
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1485
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1486
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1487
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1488
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1489
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1490
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1491
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1492
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1493
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1494
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1495
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1496
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1497
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1498
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1499
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1500
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1501
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1502
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1503
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1504
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1505
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1506
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1507
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1508
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1509
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1510
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1511
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1512
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1513
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1514
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1515
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1516
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1518
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1519
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1520
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1521
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1522
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1523
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1525
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1527
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1528
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1529
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1530
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1531
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1532
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1552
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1553
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1554
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1556
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1581
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1584
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1585
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
จัดการประชุมกรรมการ
1586
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1589
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1590
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1591
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1592
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1593
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1594
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1596
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1612
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1614
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1639
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1667
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1669
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1670
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1677
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1678
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1679
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1680
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1684
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1685
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1686
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1687
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1688
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1689
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1690
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1691
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1692
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1693
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1694
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1695
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1696
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1697
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1698
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1699
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1700
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1701
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1702
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1716
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1717
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1718
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1719
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1720
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1721
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
1722
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1723
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1724
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1734
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1750
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1768
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1778
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1799
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1800
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1801
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1802
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1803
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1804
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1806
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1807
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1809
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1810
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1811
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1813
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1814
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1815
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1816
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1817
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1820
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1821
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1822
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ