[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 75 ให้คณะทำงานด้านอำนวยการ เป็นเจ้าภาพ
(3) มีการประชุมคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
113
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
167
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
185
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
186
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
197
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
198
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
232
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
233
น้อย
กระสัง
กระสัง
0
234
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
235
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
236
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0
237
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0
238
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0
239
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0
240
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
241
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
242
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
243
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
244
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
245
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0
246
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
247
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
248
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
249
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0
250
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
251
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0
252
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0
253
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
254
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
255
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
256
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0
257
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0
258
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0
ประชุมไม่ทุกเดือน
ต้องมีการประชุมทุกเดือนหลังจากรับข้อราชการจากอำเภอ
ต้องมีระเบียบข้อบังคับ
259
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
ประธาน กม.ต้องประชุมชี้แจงหลังจากรับข้อราชการทุกเดือนจากอำเภอ
จัดทำระเบียบข้อบังคับ
260
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0
261
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0
262
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
263
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
264
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
265
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
266
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
267
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
268
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
269
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
270
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
271
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
272
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0
273
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
274
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
275
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
276
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
277
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
278
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
279
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
280
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
281
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
282
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
283
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
284
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
285
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
286
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
287
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
288
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
289
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
290
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
291
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
292
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
293
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
294
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
295
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
296
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
297
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
298
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
299
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
300
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
301
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
302
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
303
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
304
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
305
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
306
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
307
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
308
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
309
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
310
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
311
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
312
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
313
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
314
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
315
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
316
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
317
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
318
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
319
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
320
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
321
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
322
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
323
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
324
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
325
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
326
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
327
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
328
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
329
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
330
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
331
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
332
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
333
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
334
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
335
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
336
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
337
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
338
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
339
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
340
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
341
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
342
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
343
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
344
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
345
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
346
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
347
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
348
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
349
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
350
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
351
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
352
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
353
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
354
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
355
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
356
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
357
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
358
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
359
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
360
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
361
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
362
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
363
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
364
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
365
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
366
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
367
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
368
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
369
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
370
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
371
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
372
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
373
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
374
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
375
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
376
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
377
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
378
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
379
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
380
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
381
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
382
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0
383
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
384
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
385
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0
386
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
387
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
388
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
389
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
390
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
391
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
392
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
393
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
394
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
395
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
396
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
397
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
398
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
399
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
400
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
401
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
402
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
403
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0
404
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
405
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
406
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
407
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
408
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
409
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
410
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
411
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
412
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
413
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
414
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
415
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
416
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
417
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
418
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
419
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
420
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
421
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
422
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
423
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
424
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
425
กระสัง
กระสัง
สตึก
0
426
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0
427
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
428
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
429
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
430
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
431
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
432
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
433
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
434
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
435
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
436
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
437
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
438
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
439
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
440
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
441
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
442
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
443
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
444
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
445
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
446
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
447
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
448
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
449
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
450
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
451
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
452
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
453
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
454
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
455
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
456
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
457
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
458
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
459
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
460
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
461
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
462
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
463
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
464
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
465
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
466
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
467
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
468
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
469
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
470
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
471
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
472
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
473
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
474
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
475
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
476
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
477
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
478
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
479
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
480
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
481
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
482
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
483
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
484
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
485
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
486
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
487
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
488
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
489
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
490
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
491
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
492
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
493
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
494
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
495
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
496
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
497
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
498
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
499
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
500
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
501
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
502
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
503
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
504
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
505
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
506
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
507
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
508
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
509
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
510
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
511
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
512
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
513
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
514
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
515
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
516
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
517
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
518
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
519
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
520
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
กำหนดการในระเบียบ
ประชุมตามกำหนด
ส่งรายงานการประชุมให้อำเภอทราบ
612
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
613
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
614
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
615
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
616
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
617
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
618
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
619
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
620
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
621
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
622
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
623
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
624
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
625
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
626
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
627
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
628
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
629
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
630
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
631
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
632
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
633
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
634
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
635
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
636
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
637
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
638
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
639
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
640
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
641
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
642
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
643
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
644
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
645
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
646
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
647
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
648
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
649
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
650
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
651
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
652
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
653
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
654
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
655
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
656
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
657
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
658
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
659
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
660
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
661
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
662
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
663
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
664
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
665
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
666
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
667
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
668
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
669
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
670
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
671
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ปรุะชุมเฉพาะมีการจัดกิจกรรม
672
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
673
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุมเฉพาะเวลามีการจัดกิจกรรมในชุมชน
จัดประชุมทุกเดือน โดยอาจประชุมร่วมกับการประชุมหมู่บ้านในทุกเดือน
674
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
นำข้อมูลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ถือเป็นการบูรณาการประชุมร่วม
675
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
676
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
677
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
678
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
679
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
680
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
681
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
682
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
683
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
684
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
685
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
686
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
687
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
688
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
689
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
690
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
691
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
692
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
693
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
694
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
695
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
696
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
697
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
698
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
699
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
700
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
701
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
702
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
703
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
704
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
705
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
706
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
707
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
708
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
709
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
710
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
711
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
712
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
713
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
714
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
715
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
716
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
717
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
718
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
719
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
720
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
721
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
722
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
723
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
724
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
725
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
726
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
727
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
728
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
729
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
730
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
731
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
732
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
733
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
734
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
735
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
736
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
737
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
738
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
739
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
740
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
741
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
742
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
743
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
744
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
745
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
746
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
747
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
748
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
749
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
750
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
751
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
752
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
753
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
754
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
755
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
756
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
757
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
758
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
759
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
760
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
761
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
762
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
763
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
764
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
765
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
766
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
767
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
768
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
769
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
770
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
771
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
772
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
773
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
774
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
775
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
776
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
777
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
778
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
779
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
780
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
781
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
782
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
783
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
784
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
785
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
786
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
787
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
788
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
789
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
790
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
791
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
792
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
793
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
794
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
795
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
796
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
797
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
798
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
799
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
800
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
801
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
802
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
803
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
804
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
805
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
806
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
807
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
808
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
809
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
810
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
811
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
812
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
813
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
814
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
815
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
816
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
817
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
818
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
819
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
820
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
821
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
822
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
823
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
828
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
829
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
830
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
831
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
832
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
833
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
834
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
837
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
838
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
839
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
840
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
841
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
842
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
843
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
844
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
845
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
846
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
847
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
848
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
849
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
850
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
851
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
852
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
853
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
854
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
855
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
857
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
858
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
859
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
860
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
861
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
862
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
863
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
864
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
865
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
866
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
867
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
868
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
869
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
870
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
871
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
872
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
873
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
874
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
875
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
877
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
878
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
886
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
888
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
889
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
891
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
892
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
900
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
902
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
903
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
904
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
905
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
906
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
907
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
908
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
909
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
910
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
911
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
912
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
913
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
914
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
915
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
916
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
917
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
924
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
925
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
926
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
927
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
929
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
930
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
938
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
940
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ประชุมคณะทำงานทุกเดือนเพื่อรับทราบแก้ไขปัญหาที่เกิดขี้น
941
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
ประชุมทุกเดือนเพื่อแจ้งข้อราชการ
942
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
943
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
944
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
946
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
948
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
949
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
950
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
951
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
953
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
954
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
962
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
964
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
965
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
967
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
968
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
976
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
978
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
979
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
980
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
981
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
982
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
989
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
990
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
991
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
992
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
993
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
994
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
999
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1000
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1001
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1002
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1003
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1004
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1010
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1011
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1012
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1013
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1014
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1015
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1017
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1018
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1019
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1020
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1021
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1022
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1029
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1030
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1031
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1032
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1033
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1034
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1035
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1036
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1037
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1038
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1039
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1040
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
มีการประชุมชี้แจงทุกเดือน
1041
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1042
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1043
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1044
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1045
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1046
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1047
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1050
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1051
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1052
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1054
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1069
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1070
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1071
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1072
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1073
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1074
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1075
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1076
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1077
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1078
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1079
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1083
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1084
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1085
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1086
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1087
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1088
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1089
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1090
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1091
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1092
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1093
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1096
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1097
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1098
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1099
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1100
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1101
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1102
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1103
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1104
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1105
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1106
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1108
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1109
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1110
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1111
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1112
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1113
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1114
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1115
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1116
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1117
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1118
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1119
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1120
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1121
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1122
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1123
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1124
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1125
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1126
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1127
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1128
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1129
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1130
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1131
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1132
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1133
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1134
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1135
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1136
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1137
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1138
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1139
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1140
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1141
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1142
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1143
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1144
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1145
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1146
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1147
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1148
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1149
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1150
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1151
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1152
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1153
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1158
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1159
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1160
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1161
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1162
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1163
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1164
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1176
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1177
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1178
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1179
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1180
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1181
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1182
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1187
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1188
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1189
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1191
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1193
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1194
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1195
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1196
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1197
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1198
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1199
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1201
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1202
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1203
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1204
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1205
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1206
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1207
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1208
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1209
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1213
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1215
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1220
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1221
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1223
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1224
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1226
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1227
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1228
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1229
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1230
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1231
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1232
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1233
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1234
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1238
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1239
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1242
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1246
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1247
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1248
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1251
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1252
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1254
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1255
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1258
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1262
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1266
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1267
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1268
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1272
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1273
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1274
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1275
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1277
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1278
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1279
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1280
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1281
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1282
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1283
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1284
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1285
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1287
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1288
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1289
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1290
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1291
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1292
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1293
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1298
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1304
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1305
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1306
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1307
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1308
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1309
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1310
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1311
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1312
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1313
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1314
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1315
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1316
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1317
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1318
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1319
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1320
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1324
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1325
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1330
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1331
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1332
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1333
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1334
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1335
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1336
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1337
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1338
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1339
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1340
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1341
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1346
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1352
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1353
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1354
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1355
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1356
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1358
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1359
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1360
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1379
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1383
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1386
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1387
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1388
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1389
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1390
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1391
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1392
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1393
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1394
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1395
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1396
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1397
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1398
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1399
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1400
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1401
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1402
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1403
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1404
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1405
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1406
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1407
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1408
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1409
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1410
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1411
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1412
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1413
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1414
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1415
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1416
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1417
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1420
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1421
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1422
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1423
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1424
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1425
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1426
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1427
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1428
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1429
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1430
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1433
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1434
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1435
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1436
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1437
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1438
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1439
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1440
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1441
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1442
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1443
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1445
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1446
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1447
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1448
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1449
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1450
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1451
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1452
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1453
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1454
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1455
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1458
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1459
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1460
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1461
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1462
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1463
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1464
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1465
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1466
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1467
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1468
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1469
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1470
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1471
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1472
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1473
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1474
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1475
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1476
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1477
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1478
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1479
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1480
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1481
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1485
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1486
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1491
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1492
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1493
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1494
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1495
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1496
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1497
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1498
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1499
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1500
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1501
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1502
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1503
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1504
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1505
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1506
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1507
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1508
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1509
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1510
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1511
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1512
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1513
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1514
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1515
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1516
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1518
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1519
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1525
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1526
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1527
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1528
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1529
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1530
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1532
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน
1560
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1585
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1588
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1589
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
จัดการประชุมกรรมการ
1590
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1593
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1594
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1595
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1596
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1597
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1616
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1626
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1640
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1655
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1677
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1679
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1680
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1681
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1682
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1684
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1685
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1686
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1687
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1688
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1689
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1690
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1691
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1692
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1693
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1694
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1695
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1696
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1697
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1698
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1699
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1700
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1701
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1702
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1703
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1704
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1705
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1721
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1722
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1723
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1724
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1725
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1726
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการ กำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1727
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1735
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1739
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1783
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1788
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1789
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1802
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1803
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1804
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1806
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1807
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1809
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1810
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1811
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1812
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1813
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1814
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1815
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1816
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1817
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1818
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1820
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1821
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1822
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1823
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำ