[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 75 ให้คณะทำงานด้านอำนวยการ เป็นเจ้าภาพ
(4)คณะทำงานและประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
166
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
167
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
184
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
185
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
186
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
197
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
232
น้อย
กระสัง
กระสัง
0
233
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0
234
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0
235
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
236
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
237
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
238
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
239
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
240
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
241
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
242
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
243
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
244
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
245
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
246
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0
247
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0
248
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
249
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
250
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
251
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
252
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
253
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
254
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
255
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
256
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
257
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
258
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
259
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
260
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
261
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
262
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
263
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
264
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
265
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
266
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
267
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
268
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
269
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
270
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
271
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
272
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
273
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
274
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
275
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
276
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
277
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
278
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
279
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
280
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
281
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
282
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
283
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
284
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
285
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
286
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
287
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
288
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
289
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
290
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
291
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
292
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
293
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
294
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
295
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
296
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
297
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
298
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
299
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
300
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
301
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
302
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
303
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
304
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
305
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
306
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
307
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
308
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
309
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
310
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
311
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
312
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
313
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
314
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
315
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
316
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
317
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
318
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
319
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
320
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
321
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
322
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
323
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
324
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
325
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
326
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
327
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
328
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
329
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
330
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
331
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
332
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
333
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
334
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
335
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
336
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
337
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
338
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
339
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
340
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
341
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
342
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
343
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
344
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
345
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
346
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
347
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
348
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
349
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
350
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
351
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
352
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
353
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
354
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
355
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
359
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
360
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
361
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
362
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
363
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
364
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
369
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
370
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
371
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
372
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
373
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
374
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
375
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
376
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
377
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
378
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
379
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
380
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
381
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
382
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
383
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
387
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
388
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
389
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
390
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
391
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
392
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
393
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
394
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
395
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
396
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
397
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
398
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
399
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
400
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
401
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
402
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
403
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
404
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
405
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
406
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
407
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
408
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
409
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
410
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
411
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
412
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
413
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
414
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
415
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
416
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
417
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
418
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
419
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
420
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
421
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
422
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
423
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
424
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
425
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
426
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
427
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
428
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
429
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
430
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
431
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
432
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
433
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
434
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
435
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
436
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
437
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
438
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
439
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
440
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
441
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
442
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
443
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
444
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
445
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
446
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
447
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
448
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
449
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
แสวงหาทุนเพิ่ม
มีกิจกรรมการเพิ่มทุน
รายงานกิจกรรมให้อำเภอทราบ
542
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
543
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
544
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
545
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
546
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
547
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
548
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
549
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
550
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
551
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
552
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
553
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
562
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
563
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
564
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
565
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
566
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
567
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
568
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
569
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
570
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
571
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
572
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
573
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
574
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
575
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
576
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
577
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
578
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
579
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
580
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
581
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
582
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
592
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
593
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
594
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
595
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
596
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
597
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
598
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
599
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
600
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
601
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
602
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
603
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
604
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
605
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
606
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
607
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
608
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
609
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
610
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
611
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
612
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
613
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
623
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
624
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
625
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
626
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
627
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
628
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
629
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
630
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
631
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
632
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
633
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
634
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
635
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
636
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
637
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
638
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
639
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
640
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
641
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
642
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
643
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
644
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
645
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
646
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
647
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
648
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
649
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
650
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
651
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
652
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
653
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
654
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
655
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
656
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
657
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
658
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
659
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
660
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
661
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
662
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
663
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
664
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
665
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
666
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
667
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
668
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
669
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
670
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
671
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
672
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
673
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
679
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
680
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
681
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
682
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
683
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
684
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
685
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
686
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
687
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
688
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
689
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
690
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
691
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
693
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
694
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
695
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
696
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
697
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
698
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
699
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
700
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
701
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
702
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
703
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
704
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
705
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
706
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
707
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
708
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
709
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
711
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
712
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
713
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
714
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
715
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
716
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
717
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
718
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
719
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
720
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
721
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
722
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
723
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
724
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
725
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
726
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
727
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
728
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
729
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
730
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
731
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
732
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
733
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
734
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
735
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
736
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
737
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
738
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
739
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
740
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
741
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
742
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
743
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
744
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
745
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
746
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
747
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
748
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
749
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
750
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
751
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
752
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
753
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
754
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
755
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
756
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
757
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
758
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
759
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
760
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
761
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
762
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
763
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
764
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
765
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
766
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
767
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
768
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
769
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
770
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
771
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
772
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
773
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
774
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
775
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
776
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
777
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
778
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
779
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
780
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
781
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
782
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
783
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
784
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
785
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
786
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
787
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
788
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
789
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
790
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
791
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
792
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
793
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
794
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
795
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
796
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
797
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
798
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
799
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
800
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
801
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
802
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
803
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
804
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
805
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
806
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
807
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
808
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
809
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
810
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
811
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
812
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
813
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
814
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
815
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
816
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
817
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
818
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
819
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
820
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
821
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
822
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
823
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
824
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
825
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
826
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
827
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
828
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
829
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
830
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
831
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
832
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
833
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
834
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
835
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
836
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
837
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
838
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
839
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
840
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
841
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
842
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
843
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
844
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
845
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
846
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
847
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
848
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
849
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
850
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
851
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
852
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
853
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
854
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
855
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
856
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
857
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
858
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
859
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
860
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
861
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
862
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
863
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
864
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
865
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
866
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
867
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
868
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
869
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
870
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
871
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
872
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
873
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
874
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
875
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
876
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
877
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
878
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
879
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
880
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
881
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
882
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
883
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
884
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
885
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
886
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
887
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
888
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
889
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
890
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ไม่ได้มีกิจกรรมทุกเดือน
ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ
891
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
งานเยอะ ไม่ได้ร่วมทำกิจรรม
แบ่งเวลาให้ได้
892
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
893
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
894
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
895
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
896
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
897
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
898
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
899
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
900
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
901
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
902
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
903
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
904
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
905
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
906
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
907
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
908
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
909
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
910
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
911
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
912
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
913
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
914
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
915
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
916
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
917
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
918
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
919
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
920
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
921
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
922
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
923
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
924
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
925
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
926
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
927
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
928
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
929
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
930
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
931
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
932
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
933
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
934
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
935
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
936
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
937
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
938
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
939
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
940
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
941
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
942
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
943
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
944
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
945
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
946
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
947
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
948
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
949
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
950
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
951
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
952
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
953
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
954
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
955
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
956
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
957
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
958
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
959
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
960
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
961
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
962
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
963
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
964
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
965
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
966
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
967
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
968
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
969
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
970
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
971
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
972
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
973
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
974
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
975
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
976
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
977
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
978
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
979
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
980
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
981
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
982
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
983
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
984
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
985
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
986
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
987
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
988
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
989
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
990
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
991
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
992
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
993
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
994
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
995
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
996
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
997
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
998
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
999
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1000
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1001
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1002
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1003
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1004
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1005
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1006
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1007
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1008
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1009
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1010
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1011
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1012
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1013
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1014
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1015
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1016
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1017
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1018
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1019
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1020
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1021
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1022
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1023
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1024
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1025
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1026
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1027
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1028
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1029
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1030
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1031
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1032
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1033
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1034
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1035
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1036
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1037
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1038
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1039
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
มีการทำกิจกรรมร่วมกันเสมอ
1040
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1041
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1042
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1043
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1044
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1045
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1046
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1047
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1050
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1051
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1052
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1054
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1069
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1070
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1071
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1072
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1073
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1074
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1075
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1076
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1077
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1078
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1079
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1083
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1084
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1085
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1086
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1087
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1088
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1089
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1090
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1091
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1092
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1093
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1096
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1097
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1098
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1099
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1100
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1101
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1102
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1103
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1104
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1105
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1106
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1108
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1109
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1110
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1111
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1112
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1113
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1114
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1115
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1116
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1117
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1118
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1119
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1120
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1121
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1122
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1123
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1124
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1125
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1126
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1127
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1128
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1129
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1130
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1131
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1132
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1133
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1134
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1135
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1136
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1137
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1138
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1139
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1140
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1141
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1142
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1143
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1144
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1145
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1146
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1147
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1148
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1149
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1150
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1151
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1152
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1153
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1158
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1159
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1160
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1161
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1162
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1163
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1164
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1176
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1177
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1178
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1179
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1180
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1181
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1182
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1186
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1187
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1188
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1189
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1191
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1192
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1193
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1194
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1195
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1196
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1197
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1200
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1201
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1202
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1203
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1205
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1207
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1208
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1209
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1212
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1213
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1214
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1215
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1220
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1221
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1222
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1223
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1224
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1225
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1226
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1227
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1228
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1230
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1231
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1232
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1233
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1234
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1235
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1238
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1240
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1241
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1242
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1246
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1247
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1248
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1250
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1251
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1252
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1255
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1258
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1259
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1265
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1266
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1271
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1272
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1277
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1279
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1280
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1281
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1284
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1285
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1287
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1288
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1289
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1290
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1291
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1292
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1293
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1298
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1304
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1305
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1306
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1307
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1308
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1309
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1310
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1311
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1312
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1313
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1314
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1315
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1316
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1317
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1318
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1319
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1320
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1324
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1325
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1330
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1331
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1332
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1333
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1334
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1335
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1336
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1337
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1338
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1339
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1340
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1341
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1346
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1352
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1353
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1354
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1355
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1356
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1357
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1358
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1359
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1360
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1361
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1362
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1363
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1364
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1365
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1384
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1388
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1389
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1390
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1391
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1392
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1393
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1394
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1395
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1396
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1397
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1398
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1399
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1400
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1401
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1402
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1403
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1404
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1405
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1406
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1407
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1408
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1409
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1410
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1411
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1412
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1413
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1414
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1415
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1416
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1417
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1420
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1421
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1422
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1423
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1424
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1425
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1426
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1427
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1428
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1429
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1430
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1433
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1434
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1435
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1436
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1437
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1438
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1439
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1440
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1441
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1442
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1443
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1445
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1446
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1447
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1448
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1449
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1450
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1451
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1452
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1453
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1454
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1455
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1458
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1459
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1460
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1461
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1462
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1463
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1464
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1465
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1466
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1467
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1468
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1469
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1470
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1471
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1472
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1473
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1474
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1475
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1476
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1477
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1478
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1479
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1480
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1481
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1485
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1486
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1491
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1492
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1493
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1494
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1495
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1496
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1497
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1498
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1499
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1500
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1501
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1502
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1503
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1504
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1505
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1506
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1507
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1508
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1509
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1510
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1511
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1512
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1513
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1514
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1515
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1516
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1518
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1519
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1525
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1527
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1528
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1529
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1533
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1534
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1535
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1563
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะทำงานและประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ
1564
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1575
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1576
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1578
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1579
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1585
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1586
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1588
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1589
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1592
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1595
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1596
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1597
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1600
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1601
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1602
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1603
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1616
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1617
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1618
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1625
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1633
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1643
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1645
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1647
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1652
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1656
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1658
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1662
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1664
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1667
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1668
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1673
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1677
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1678
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1679
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1681
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1682
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1683
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1684
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1685
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1686
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1688
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1689
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1690
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1691
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1692
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1693
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1694
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1695
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1696
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1697
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1698
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1699
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1700
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1701
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1702
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1703
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1704
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1705
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1706
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1707
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1708
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1709
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1710
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1711
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1712
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1713
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1729
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1730
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1731
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1732
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1733
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1734
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน
1735
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1739
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1740
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1741
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1743
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1783
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1784
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1785
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1786
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1787
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1788
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1789
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1791
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1792
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1793
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1794
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1795
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1796
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1797
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1805
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1806
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1807
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1809
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1810
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1811
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1812
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1813
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1814
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1815
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1816
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1817
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1818
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1819
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1820
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1821
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1822
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1823
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1824
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1825
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1826
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1827
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1828
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1829
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1830
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1831
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ