[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 75 ให้คณะทำงานด้านอำนวยการ เป็นเจ้าภาพ
(5)มีกิจกรรมที่ทำประจำและเป็นรูปธรรม

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
114
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
115
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
117
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
146
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
147
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
148
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
168
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
169
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
184
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
185
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
186
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
189
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
197
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
198
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
199
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
201
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
202
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
232
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
233
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
234
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
235
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
236
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
237
น้อย
กระสัง
กระสัง
0
238
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
239
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
240
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0
241
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0
242
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
243
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
244
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
245
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
246
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
247
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
248
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
249
โครต
สองชั้น
กระสัง
0
250
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
251
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
252
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
253
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
254
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
255
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
256
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
257
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0
258
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0
259
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
260
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
261
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
262
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
263
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
264
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
265
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
266
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
267
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0
268
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
269
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
270
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
271
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
272
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
273
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
274
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
275
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
276
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
277
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
278
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
279
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
280
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
281
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
282
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
283
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
284
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
285
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
286
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
287
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
288
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
289
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
290
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
291
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
292
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
293
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
294
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
295
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
296
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
297
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
298
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
299
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
300
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
301
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
302
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
303
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
304
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
305
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
306
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
307
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
308
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
309
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
310
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
311
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
312
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
313
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
314
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
315
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
316
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0
317
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
318
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
319
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
320
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
321
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
322
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
323
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
324
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
325
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
326
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
327
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
328
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
329
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
330
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
331
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
332
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
333
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
334
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
335
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
336
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
337
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
338
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
339
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
340
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
341
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
342
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
343
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
344
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
345
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
346
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
347
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
348
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
349
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
350
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
351
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
352
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
353
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
354
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
355
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
356
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
357
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
358
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
359
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
360
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
361
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
362
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
363
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
364
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
365
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
366
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
367
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
368
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
ออกเป็นระเบียบฯ
369
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
370
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
371
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
372
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
373
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
374
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
375
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
376
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
377
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0
378
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
379
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
380
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
381
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
382
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
383
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
384
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
385
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
386
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
387
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
388
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
389
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
390
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
391
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
392
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
393
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
394
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
395
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
396
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
397
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
398
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
399
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
400
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
401
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
402
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
403
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
404
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
405
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
406
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
407
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
408
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
409
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
410
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
411
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
412
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
413
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
414
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
415
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
416
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
417
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
418
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
419
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
420
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
421
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
422
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
423
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
424
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
425
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
426
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
427
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
428
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
429
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
430
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
431
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
432
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
433
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0
434
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
435
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0
436
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0
437
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0
438
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
439
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
440
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
441
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
442
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
443
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0
444
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
445
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0
446
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0
447
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0
448
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0
449
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0
450
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
451
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
452
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
453
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
454
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
455
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
456
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
457
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
458
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
459
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
460
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
461
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
462
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
463
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
464
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
465
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
466
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
467
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
468
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
469
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
470
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
471
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
472
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
473
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
474
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
475
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
476
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
477
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
478
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
479
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
480
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
481
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
482
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
483
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
484
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
485
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
486
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
487
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
488
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
489
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
490
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
491
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
492
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
493
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
494
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
495
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
496
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
497
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
498
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
499
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
500
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
501
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
502
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
503
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
504
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
505
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
506
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
507
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
508
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
509
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
510
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
511
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
512
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
513
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
514
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
515
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
516
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
517
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
518
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
519
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
520
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
521
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
522
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
523
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
524
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
525
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
526
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
527
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
528
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
529
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
530
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
531
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
532
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
533
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
534
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
535
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
536
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
537
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
538
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
539
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
540
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
541
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
542
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
543
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
544
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
545
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
546
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
547
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
548
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
549
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
550
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
551
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
552
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
553
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
554
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
555
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
556
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
557
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
558
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
559
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
560
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
561
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
562
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
563
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
564
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
565
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
566
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
567
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
568
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
569
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
570
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
571
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
572
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
573
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
574
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
575
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
576
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
577
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
578
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
579
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
580
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
581
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
582
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
583
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
584
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
585
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
586
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
587
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
588
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
651
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
652
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
653
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
654
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
655
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
656
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
657
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
658
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
659
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
660
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
661
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
662
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
663
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
664
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
665
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
666
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
667
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
668
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
669
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
670
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
671
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
672
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
673
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
674
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
675
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยม
จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
รายงานกิจกรรมให้อำเภอทราบ
676
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
677
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
678
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
679
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
680
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
681
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
682
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
683
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
684
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
685
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
686
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
687
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
688
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
689
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
690
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
691
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
692
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
693
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
694
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
695
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
696
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
697
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
698
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
699
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
700
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
701
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
702
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
703
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
704
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
705
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
706
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
707
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
708
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
709
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
710
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
711
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
712
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
713
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
714
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
715
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
716
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
717
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
718
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
719
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
720
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
721
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
722
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
723
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
724
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
725
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
726
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
727
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
728
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
729
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
730
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
731
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
732
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
733
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
734
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
735
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
736
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
737
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
738
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
739
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
740
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
741
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
742
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
743
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
744
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
745
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
746
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
747
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
748
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
749
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
750
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
751
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
752
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
753
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
754
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
755
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
756
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
757
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
758
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
759
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
760
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
761
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
762
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
763
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
764
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
765
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
766
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
767
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
768
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
769
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
770
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
771
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
772
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
773
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
774
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
775
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
776
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
777
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
778
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
779
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
780
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
781
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
782
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
783
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
784
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
785
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
786
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
787
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
788
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
789
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
790
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
791
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
792
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
793
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
794
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
795
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
796
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
797
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
798
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
799
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
800
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
801
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
802
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
803
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
804
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
805
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
806
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
807
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
808
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
809
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
810
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
811
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
812
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
813
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
814
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
815
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
816
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
817
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
818
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
819
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
820
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
821
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
822
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
823
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
824
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
825
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
826
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
827
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
828
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
829
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
830
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
831
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
832
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
833
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
834
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
835
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
836
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
837
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
838
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
839
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
840
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
841
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
842
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
843
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
844
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
845
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
846
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
847
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
848
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
849
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
850
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
851
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
852
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
853
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
854
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
855
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
856
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
857
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
858
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
859
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
860
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
861
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
862
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
863
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
864
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
865
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
866
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
867
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
868
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
869
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
870
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
871
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
872
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
873
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
874
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
875
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
876
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
877
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
878
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
879
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
880
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
881
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
882
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
883
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
884
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
885
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
886
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
887
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
888
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
889
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
890
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
891
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
892
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
893
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
894
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
895
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
896
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
897
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
898
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
899
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
900
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
901
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
902
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
903
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
904
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
905
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
906
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
907
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
908
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
909
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
910
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
911
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
912
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
913
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
914
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
915
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
916
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
917
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
918
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
919
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
920
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
921
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
922
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
923
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
924
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
925
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
926
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
927
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
928
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
929
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
930
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
931
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
932
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
933
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
934
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
935
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
936
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
937
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
938
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
939
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
940
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
941
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
942
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
943
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
944
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
945
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
946
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
947
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
948
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
949
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
950
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
951
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
952
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
953
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
954
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
955
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
956
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
957
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
958
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
959
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
960
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
961
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
962
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
963
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
964
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
965
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
966
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
967
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
968
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
969
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
970
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
971
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
972
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
973
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
974
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
975
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
976
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
977
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
978
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
979
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
980
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
981
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
982
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
983
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
984
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
985
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
986
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
987
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
988
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
989
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
990
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
991
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
992
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
993
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
994
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
995
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
996
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
997
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
998
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
999
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1000
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1001
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1002
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1003
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1004
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1005
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1006
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1007
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1008
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1009
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1010
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1011
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1012
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1013
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ไม่ได้มีกิจกรรมทุกเดือน
ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ
1014
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
งานเยอะ ไม่ได้ร่วมทำกิจรรม
แบ่งเวลาให้ได้
1015
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1016
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1017
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1018
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1019
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1020
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1021
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1022
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1023
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1024
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1025
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1026
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1027
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1028
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1029
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1030
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1031
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1032
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1033
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1034
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1035
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1036
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1037
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1038
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1039
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1040
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1041
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1042
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1043
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1044
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1045
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1046
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1047
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1048
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1049
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1050
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1051
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1052
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1053
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1054
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1055
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1056
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1057
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1058
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1059
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1060
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1061
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1062
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1063
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1064
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1065
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1066
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1067
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1068
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1069
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1070
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1071
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1072
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1073
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1074
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1075
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1076
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1077
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1078
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1079
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1080
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1081
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1082
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1083
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1084
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1085
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1086
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1087
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1088
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1089
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1090
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1091
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1092
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1093
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1094
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1095
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1096
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1097
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1098
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1099
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1100
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1101
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1102
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1103
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1104
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1105
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1106
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1107
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1108
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1109
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1110
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1111
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1112
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1113
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1114
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
มีการจัดกิจกรรมเสมอ
1115
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1116
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1117
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1118
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1119
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1120
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1121
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1122
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1123
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1124
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1125
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1126
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1128
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1129
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1130
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1131
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1132
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1133
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1134
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1135
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1136
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1137
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1138
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1139
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1140
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1141
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1142
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1143
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1144
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1145
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1146
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1147
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1148
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1149
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1150
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1151
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1152
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1153
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1154
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1155
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1156
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1157
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1158
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1159
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1160
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1161
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1162
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1163
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1164
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1165
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1166
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1167
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1168
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1169
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1170
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1171
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1172
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1173
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1174
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1175
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1176
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1177
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1178
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1179
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1180
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1181
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1182
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1183
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1184
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1185
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1186
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1187
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1188
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1189
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1190
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1191
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1192
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1193
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1194
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1195
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1196
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1197
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1200
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1201
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1202
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1203
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1204
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1205
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1206
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1207
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1208
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1209
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1210
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1211
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1212
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1213
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1215
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1216
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1218
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1219
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1220
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1221
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1223
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1224
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1225
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1227
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1228
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1230
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1231
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1232
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1233
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1234
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1238
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1240
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1242
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1243
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1245
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1246
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1248
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1249
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1250
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1251
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1252
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1254
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1255
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1258
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1259
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1261
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1262
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1263
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1265
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1267
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1269
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1271
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1272
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1273
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1274
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1275
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1276
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1277
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1279
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1281
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1282
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1283
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1284
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1285
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1286
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1288
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1289
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1290
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1291
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1292
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1293
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1294
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1296
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1297
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1299
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1301
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1303
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1304
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1305
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1306
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1307
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1308
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1309
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1310
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1311
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1312
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1314
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1315
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1316
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1317
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1318
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1319
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1320
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1321
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1322
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1323
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1324
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1325
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1326
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1327
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1328
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1329
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1330
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1332
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1333
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1334
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1335
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1337
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1338
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1339
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1340
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1341
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1342
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1343
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1344
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1345
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1346
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1347
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1348
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1349
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1350
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1351
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1352
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1353
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1354
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1355
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1356
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1357
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1358
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1359
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1360
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1361
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1362
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1363
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1364
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1365
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1366
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1367
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1368
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1369
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1370
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1371
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1372
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1373
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1374
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1375
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1376
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1378
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1379
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1380
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1381
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1382
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1384
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1385
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1386
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1387
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1388
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1389
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1390
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1391
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1392
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1393
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1394
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1395
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1396
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1397
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1398
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1399
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1400
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1401
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1402
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1404
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1409
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1412
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1415
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1416
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1417
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1418
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1419
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1420
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1422
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1423
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1424
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1425
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1426
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1427
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1428
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1429
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1430
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1431
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1432
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1433
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1434
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1435
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1436
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1437
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1438
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1439
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1440
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1441
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1442
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1443
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1444
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1445
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1446
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1447
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1448
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1449
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1450
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1451
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1452
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1453
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1454
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1455
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1456
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1457
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1458
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1459
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1460
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1461
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1462
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1463
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1464
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1465
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1466
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1467
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1468
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1469
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1470
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1471
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1472
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1473
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1474
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1475
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1476
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1477
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1478
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1479
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1480
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1481
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1482
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1483
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1484
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1485
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1486
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1487
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1488
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1489
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1490
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1491
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1492
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1493
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1494
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1495
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1496
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1497
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1498
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1499
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1500
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1501
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1502
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1503
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1504
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1505
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1506
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1507
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1508
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1509
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1510
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1511
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1512
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1513
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1514
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1515
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1516
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1517
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1518
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1519
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1520
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1521
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1522
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1523
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1524
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1525
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1526
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1527
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1528
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1529
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1530
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1531
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1532
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1533
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1534
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1535
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1536
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1537
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1538
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1539
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1540
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1541
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1542
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1543
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1544
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1545
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1546
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1547
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1548
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1549
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1550
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1551
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1552
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1553
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1554
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1555
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1556
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1557
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1558
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1559
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1560
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1561
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1562
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1563
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1564
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1566
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1568
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1569
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1572
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1573
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1574
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1575
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1577
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1578
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1579
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1580
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1581
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1582
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1583
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
มีการประชุมและทบทวนกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
1584
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1585
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1588
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1593
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1595
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1596
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1597
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
มีกิจกรรมที่ทำประจำและเป็นรูปธรรม
1626
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1627
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1628
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1634
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1638
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1641
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1642
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
สร้างความเข้าใจและประชุมพบประกันเป็นประจำ
1643
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1646
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1647
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1648
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1649
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1667
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1668
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1669
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1670
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1672
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1674
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1675
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1677
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1680
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1691
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1692
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1694
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1698
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1699
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1700
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1702
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1703
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1704
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1705
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1706
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1709
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1710
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1711
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1712
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1713
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1714
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1715
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1716
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1717
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1718
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1719
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1720
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1721
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1722
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1723
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1724
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1725
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1726
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1727
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1728
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1729
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1730
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1731
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1732
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1733
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1734
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1735
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1736
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1737
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1738
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1739
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1740
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1741
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1742
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1743
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1744
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1745
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1746
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1747
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1748
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1749
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1750
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1751
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1752
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1753
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1754
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1755
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1756
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1757
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1758
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1759
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1760
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1761
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีดำเนินการชัดเจน
1762
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1764
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1765
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1766
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1767
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1768
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1769
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1773
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1774
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1775
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1776
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1779
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1780
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1781
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1782
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1783
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1797
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1798
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1801
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1802
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1803
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1804
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1805
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1806
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1807
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1808
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1809
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
ยังไม่ได้กำหนด
ประชุมชี้แจง/กำหนดแผนงาน/กิจกรรมหมู่บ้าน
กำนดบุคคลรับผิดชอบดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนด ให้เป็นไปตามห้วงเวลา
1814
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1815
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1818
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1819
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1820
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1821
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1822
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1823
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1824
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1825
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1826
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1827
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1828
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1829
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1830
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1831
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1832
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1833
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1834
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1835
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1836
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1837
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1838
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1839
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1840
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1841
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1842
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1843
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1845
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1846
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1847
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1848
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1849
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1850
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1851
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1852
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1853
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1860
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1861
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1862
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1863
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1864
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1865
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1866
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1867
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1872
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1873
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1874
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1875
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1876
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1877
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1878
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1879
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1896
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2