[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทำการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1)กม.ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนฯแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
86
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
117
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
187
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
188
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
189
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
190
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
191
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
192
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
193
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
194
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
195
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
196
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
197
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
198
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
199
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
200
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
202
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
203
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
204
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
205
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
206
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
217
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
218
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
224
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
225
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
226
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
232
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
233
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
234
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
235
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
236
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
237
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
238
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
239
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
240
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
241
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
249
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
250
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
251
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
252
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
253
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
254
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
255
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
256
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
257
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
258
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
259
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
260
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
261
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
262
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
263
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
264
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
265
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
266
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
267
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
268
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
269
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
270
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
271
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
272
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
273
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
274
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
275
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
276
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
277
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
278
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
279
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
280
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
281
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
282
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
283
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
284
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
285
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
286
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
287
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
288
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
289
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
290
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
291
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
292
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
293
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
294
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
295
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
296
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
297
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
298
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
299
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
300
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
301
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
302
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
303
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
304
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
305
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
306
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
307
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
308
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
309
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
310
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
311
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
312
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
313
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
314
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
315
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
316
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
317
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
318
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
319
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
320
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
321
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
322
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
323
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
324
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
325
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
326
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
327
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
328
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
329
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
330
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
331
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
332
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
333
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
334
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
335
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
336
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
337
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
338
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
339
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
340
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
341
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
342
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
343
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
344
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
345
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
346
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
347
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
348
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
349
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
350
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
351
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
352
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
353
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
354
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
355
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
356
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
357
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
358
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
359
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
360
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
361
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
362
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
363
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
364
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
365
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
366
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
367
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
368
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
369
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
370
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
371
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
372
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
373
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
374
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
375
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
376
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
377
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
378
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
379
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
380
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
381
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
382
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
383
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
384
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
385
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
386
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
387
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
388
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
389
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
390
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
391
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
392
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
393
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
394
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
395
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
396
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
397
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
398
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
399
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
400
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
401
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
402
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
403
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
404
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
405
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
406
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
407
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
408
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
409
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
410
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
411
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
524
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
525
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
526
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
527
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
528
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
529
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
530
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
531
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
532
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
533
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
534
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
536
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
537
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
538
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
539
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
540
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
541
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
542
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
543
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
544
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
545
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
546
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
554
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
555
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
556
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
557
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
558
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
559
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
560
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
561
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
562
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
563
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
564
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
565
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
566
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
567
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
568
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
569
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
570
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
571
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
572
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
573
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
574
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
575
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
584
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
585
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
586
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
587
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
588
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
589
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
590
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
591
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
592
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
593
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
594
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
596
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
597
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
598
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
599
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
600
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
601
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
602
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
603
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
604
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
605
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
606
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
615
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
616
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
617
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
618
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
619
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
620
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
621
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
622
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
623
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
624
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
625
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
626
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
627
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
628
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
629
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
630
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
631
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
632
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
633
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
634
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
635
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
636
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
637
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
638
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
639
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
640
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
641
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
642
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
643
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
644
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
645
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
646
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
647
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
648
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
649
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
650
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
651
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
652
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
653
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
654
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
655
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
656
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
657
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
662
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
663
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
664
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
665
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
666
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
667
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
668
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
669
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
670
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
671
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
672
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
673
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
679
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
680
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
681
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
682
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
683
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
684
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
685
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
686
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
687
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
688
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
689
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
690
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
691
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
693
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
694
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
695
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
696
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
697
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
698
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
699
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
700
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
701
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
702
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
703
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
704
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
705
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
706
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
707
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
708
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
709
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
711
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
712
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
713
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
714
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
715
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
716
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
717
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
718
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
719
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
720
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
721
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
722
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
723
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
724
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
725
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
726
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
727
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
728
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
729
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
730
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
731
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
732
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
733
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
734
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
735
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
736
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
737
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
738
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
739
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
740
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
741
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
742
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
743
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
744
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
745
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
746
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
747
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
748
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
749
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
750
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
751
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
752
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
753
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
754
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
755
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
756
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
757
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
758
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
759
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
760
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
761
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
762
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
763
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
764
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
765
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
766
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
767
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
768
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
769
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
770
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
771
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
772
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
773
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
774
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
775
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
776
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
777
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
778
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
779
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
780
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
781
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
782
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
783
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
784
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
785
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
786
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
787
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
788
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
789
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
790
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
791
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
792
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
793
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
794
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
795
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
796
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
797
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
798
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
799
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
800
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
801
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
802
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
803
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
804
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
805
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
806
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
807
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
808
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
809
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
810
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
811
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
812
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
813
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
814
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
815
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
816
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
817
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
818
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
819
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
820
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
821
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
822
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
823
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
824
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
825
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
826
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
827
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
828
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
829
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
830
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
831
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
832
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
833
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
834
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
835
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
836
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
837
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
838
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
839
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
840
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
841
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
842
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
843
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
844
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
845
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
846
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
847
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
848
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
849
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
850
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
851
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
852
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
853
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
854
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
855
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
856
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
857
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
858
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
859
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
860
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
861
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
862
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
863
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
864
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
865
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
866
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
867
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
868
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
869
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
870
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
871
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
872
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
873
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
874
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
875
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
876
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
877
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
878
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
879
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
880
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
881
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
882
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
883
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
884
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
885
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
886
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
887
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
888
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
889
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
890
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
891
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
892
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
893
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
894
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
895
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
896
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
897
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
898
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
899
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
900
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
901
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
902
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
903
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
904
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
905
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
906
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
907
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
908
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
909
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
910
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
911
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
912
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
913
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
914
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
915
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
916
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
917
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
918
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
919
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
920
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
921
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
922
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
923
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
924
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
925
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
926
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
927
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
928
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
929
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
930
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
931
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
932
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
933
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
934
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
935
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
936
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
937
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
938
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
939
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
940
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
941
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
942
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
943
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
944
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
945
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
946
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
947
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
948
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
949
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
950
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
951
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
952
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
953
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
954
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
955
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
956
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
957
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
958
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
959
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
960
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
961
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
962
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
963
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
964
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
965
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
966
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
967
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
968
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
969
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
970
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
971
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
972
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
973
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
974
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
975
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
976
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
977
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
978
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
979
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
980
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
981
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
982
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
983
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
984
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
985
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
986
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
987
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
988
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
989
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
990
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
991
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
992
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
993
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
994
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
995
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
996
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
997
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
998
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
999
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1000
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1001
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1002
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1003
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1004
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1005
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1006
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1007
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1008
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1009
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1010
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1011
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1012
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1013
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1014
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1015
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1016
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1017
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1018
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1019
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1020
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1021
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1022
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1023
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1024
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1025
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1026
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1027
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1028
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1029
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1030
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1031
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1032
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1033
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1034
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1035
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1036
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1037
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1038
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1039
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1040
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1041
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1042
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1043
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1044
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1045
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1046
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1047
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1050
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1051
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1052
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1054
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1059
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1060
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1061
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1062
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1063
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1064
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1065
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1066
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1067
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1068
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1069
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1070
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1071
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1072
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1073
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1074
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1075
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1076
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1077
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1078
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1079
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1080
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1081
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1082
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1083
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1084
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1085
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1086
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1087
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1088
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1089
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1090
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1091
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1092
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1093
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1094
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1095
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1096
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1097
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1098
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1099
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1100
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1101
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1102
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1103
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1104
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1105
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1106
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1107
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1108
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1109
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1110
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1111
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1112
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1113
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1114
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1115
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1116
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1117
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1118
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1119
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1120
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1121
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1122
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1123
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1124
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1125
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1126
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1127
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1128
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1129
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1130
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1131
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1132
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1133
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1134
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1135
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1136
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1137
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1138
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1139
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1140
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1141
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1142
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1143
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1144
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1145
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1146
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1147
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1148
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1149
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1150
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1151
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1152
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1153
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1155
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1156
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1157
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1158
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1159
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1160
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1161
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1162
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1163
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1164
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1165
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1166
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1168
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1169
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1171
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1173
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1174
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1175
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1176
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1177
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1178
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1179
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1180
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1181
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1182
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1183
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1185
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1187
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1188
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1190
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1192
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1193
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1194
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1195
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1196
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1197
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1200
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1201
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1202
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1203
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1204
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1205
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1207
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1208
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1209
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1213
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1214
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1215
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1216
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1217
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1218
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1219
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1220
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1221
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1222
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1223
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1224
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1225
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1228
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1230
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1231
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1232
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1233
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1235
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1236
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1238
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1240
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1241
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1242
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1243
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1245
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1248
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1249
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1250
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1251
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1256
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1258
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1259
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1260
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1261
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1262
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1267
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1269
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1270
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1272
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1273
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1274
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1275
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1277
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1278
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1279
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1280
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1281
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1282
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1283
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1284
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1285
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1286
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1287
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1288
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1289
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1290
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1291
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1292
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1293
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1298
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1299
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1300
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1301
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1302
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1303
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1304
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1305
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1306
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1307
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1308
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1309
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1310
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1311
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1312
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1313
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1314
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1315
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1316
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1317
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1318
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1319
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1320
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1324
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1325
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1326
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1327
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1328
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1329
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1330
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1331
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1332
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1333
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1334
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1335
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1336
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1337
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1338
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1339
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1340
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1341
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1346
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1347
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1348
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1349
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1350
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1352
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1353
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1354
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1355
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1356
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1357
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1358
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1372
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1373
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1377
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1379
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1380
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1381
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1382
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1383
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1384
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1385
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1386
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1387
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1388
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1389
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1390
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1391
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1392
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1393
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1394
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1395
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1396
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1397
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1398
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1399
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1400
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1401
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1402
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1403
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1404
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1405
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1406
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1407
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1408
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1409
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1410
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1411
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1412
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1413
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1414
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1415
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1416
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1417
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1418
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1419
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1420
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1421
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1422
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1423
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1424
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1425
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1426
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1427
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1428
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1429
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1430
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1431
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1432
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1433
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1434
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1435
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1436
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1437
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1438
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1439
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1440
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1441
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1442
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1443
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1444
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1445
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1446
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1447
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1448
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1449
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1450
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1451
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1452
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1453
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1454
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1455
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1456
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1457
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1458
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1459
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1460
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1461
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1462
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1463
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1464
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1465
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1466
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1467
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1468
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1469
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1470
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1471
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1472
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1473
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1474
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1475
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1476
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1477
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1478
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1479
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1480
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1481
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1485
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1486
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1487
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1488
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1489
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1490
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1491
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1492
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1493
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1494
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1495
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1496
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1497
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1498
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1499
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1500
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1501
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1502
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1503
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1504
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1505
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1506
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1507
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1508
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1509
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1510
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1511
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1512
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1513
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1514
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1515
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1516
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1518
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1519
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1520
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1521
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1522
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1525
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1527
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1528
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1529
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1530
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1531
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1532
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการกองทุนฯประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
1552
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1553
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1554
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1556
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1574
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1584
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1591
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1592
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1594
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1595
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1596
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1614
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1622
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1639
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1666
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1668
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1669
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1676
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1677
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1678
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1679
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1680
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1684
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1685
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1686
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1687
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1688
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1689
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1690
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1691
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1692
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1693
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1694
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1695
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1696
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1697
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1698
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1699
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1700
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1701
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1702
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1716
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1717
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1718
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1719
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1720
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1721
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ท่ีประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1722
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1723
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1724
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1732
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1733
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1734
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1748
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1749
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1750
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1766
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1767
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1768
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1776
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1777
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1778
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1786
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1787
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1797
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1798
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1799
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1800
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1801
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1802
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1803
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1804
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1805
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1806
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1807
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1808
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1809
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1810
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1811
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1813
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1814
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1815
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1816
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1817
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1820
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1821
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1822
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1831
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1832
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1845
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1846
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1857
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1858
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1879
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1880
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1898
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1899
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1900
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1901
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์