[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทำการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
(2)จัดเวทีจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
94
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
158
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
160
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
195
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
196
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
197
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
198
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0
199
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
200
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
201
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
202
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
203
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
204
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
205
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
206
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
207
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
208
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
209
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
217
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
218
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
219
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
220
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
221
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
224
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
225
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
226
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
227
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
228
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
229
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
232
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
233
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
234
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
235
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
236
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
237
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
238
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
239
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
240
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
241
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
242
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
243
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
244
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
249
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
250
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
251
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
252
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
253
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
254
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
255
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
256
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
257
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
258
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
259
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
260
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
261
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
262
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
263
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
264
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
265
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
266
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
267
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
268
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
269
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
270
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
271
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
272
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
273
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
274
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
275
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
276
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
277
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
278
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
279
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
280
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
281
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
282
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
283
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
284
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
285
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
286
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
287
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
288
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
289
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
290
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
291
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
292
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
293
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
294
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
295
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
296
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
297
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
298
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
299
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
300
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
301
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
302
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
303
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
304
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
305
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
306
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
307
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
308
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
309
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0
310
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0
311
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
312
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
313
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
314
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
315
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
316
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
317
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
318
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
319
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
320
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
321
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
322
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
323
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
324
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
325
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
326
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
327
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
328
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
329
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
330
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
331
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
332
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
333
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
334
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
335
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
336
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
337
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
338
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
339
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
340
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
341
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
342
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
343
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
344
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
345
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
346
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
347
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
348
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
349
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
350
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
351
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
352
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
353
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
354
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
355
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
356
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
357
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
358
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
359
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
360
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
361
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
362
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
363
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
364
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
365
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
366
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
367
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
368
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
369
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
370
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
371
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
372
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
373
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
374
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
375
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
376
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
377
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
378
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
379
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
380
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
381
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
382
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
383
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
384
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
385
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
386
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
387
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
388
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
389
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
390
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
391
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
392
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
393
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
394
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
395
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
396
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
397
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
398
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
399
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
400
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
401
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
402
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
403
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
404
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
405
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
406
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
407
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
408
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
409
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
410
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
411
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
536
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
537
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
538
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
539
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
540
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
541
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
542
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
543
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
544
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
545
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
546
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
562
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
563
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
564
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
565
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
566
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
567
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
568
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
569
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
570
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
571
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
572
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
573
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
574
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
575
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
592
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
593
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
594
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
596
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
597
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
598
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
599
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
600
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
601
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
602
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
603
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
604
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
605
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
606
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
623
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
624
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
625
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
626
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
627
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
628
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
629
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
630
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
631
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
632
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
633
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
634
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
635
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
640
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
641
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
642
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
643
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
644
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
645
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
646
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
647
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
648
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
649
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
650
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
651
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
652
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
653
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
654
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
655
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
656
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
657
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
662
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
663
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
664
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
665
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
666
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
667
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
668
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
669
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
670
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
671
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
672
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
673
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
674
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
679
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
680
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
681
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
682
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
683
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
684
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
685
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
686
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
687
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
688
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
689
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
690
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
691
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
693
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
694
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
695
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
696
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
697
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
698
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
699
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
700
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
701
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
702
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
703
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
704
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
705
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
706
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
707
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
708
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
709
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
711
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
712
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
713
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
714
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
715
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
716
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
717
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
718
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
719
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
720
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
721
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
722
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
723
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
724
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
725
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
726
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
727
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
728
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
729
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
730
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
731
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
732
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
733
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
734
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
735
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
736
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
737
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
738
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
739
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
740
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
741
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
742
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
743
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
744
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
745
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
746
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
747
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
748
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
749
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
750
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
751
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
752
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
753
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
754
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
755
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
756
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
757
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
758
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
759
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
760
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
761
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
762
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
763
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
764
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
765
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
766
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
767
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
768
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
769
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
770
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
771
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
772
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
773
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
774
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
775
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
776
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
777
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
778
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
779
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
780
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
781
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
782
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
783
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
784
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
785
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
786
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
787
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
788
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
789
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
790
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
791
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
792
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
793
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
794
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
795
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
796
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
797
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
798
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
799
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
800
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
801
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
802
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
803
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
804
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
805
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
806
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
807
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
808
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
809
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
810
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
811
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
812
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
813
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
814
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
815
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
816
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
817
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
818
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
819
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
820
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
821
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
822
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
823
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
824
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
825
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
826
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
827
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
828
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
829
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
830
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
831
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
832
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
833
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
834
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
835
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
836
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
837
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
838
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
839
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
840
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
841
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
842
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
843
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
844
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
845
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
846
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
847
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
848
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
849
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
850
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
851
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
852
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
853
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
854
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
855
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
856
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
857
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
858
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
859
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
860
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
861
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
862
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
863
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
864
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
865
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
866
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
867
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
868
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
869
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
870
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
871
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
872
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
873
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
874
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
875
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
876
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
877
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
878
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
879
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
880
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
881
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
882
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
883
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
884
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
885
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
886
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
887
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
888
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
889
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
890
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
891
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
892
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
893
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
894
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
895
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
896
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
897
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
898
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
899
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
900
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
901
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
902
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
903
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
904
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
905
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
906
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
907
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
908
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
909
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
910
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
911
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
912
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
913
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
914
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
915
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
916
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
917
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
918
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
919
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
920
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
921
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
922
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
923
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
924
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
925
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
926
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
927
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
928
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
929
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
930
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
931
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
932
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
933
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
934
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
935
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
936
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
937
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
938
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
939
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
940
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
941
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
942
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
943
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
944
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
945
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
946
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
947
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
948
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
949
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
950
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
951
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
952
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
953
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
954
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
955
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
956
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
957
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
958
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
959
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
960
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
961
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
962
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
963
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
964
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
965
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
966
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
967
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
968
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
969
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
970
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
971
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
972
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
973
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
974
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
975
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
976
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
977
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
978
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
979
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
980
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
981
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
982
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
983
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
984
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
985
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
986
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
987
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
988
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
989
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
990
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
991
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
992
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
993
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
994
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
995
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
996
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
997
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
998
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
999
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1000
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1001
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1002
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1003
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1004
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1005
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1006
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1007
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1008
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1009
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1010
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1011
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1012
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1013
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1014
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1015
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1016
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1017
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1018
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1019
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1020
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1021
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1022
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1023
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1024
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1025
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1026
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1027
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1028
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1029
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1030
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1031
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1032
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1033
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1034
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1035
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1036
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1037
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1038
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1039
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1040
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1041
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1042
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1043
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1044
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1045
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1046
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1047
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1048
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1049
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1050
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1051
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1052
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1053
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1054
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1069
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1070
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1071
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1072
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1073
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1074
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1075
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1076
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1077
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1078
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1079
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1083
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1084
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1085
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1086
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1087
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1088
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1089
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1090
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1091
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1092
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1093
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1096
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1097
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1098
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1099
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1100
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1101
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1102
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1103
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1104
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1105
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1106
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1108
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1109
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1110
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1111
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1112
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1113
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1114
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1115
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1116
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1117
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1118
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1119
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1120
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1121
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1122
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1123
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1124
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1125
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1126
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1127
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1128
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1129
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1130
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1131
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1132
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1133
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1134
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1135
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1136
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1137
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1138
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1139
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1140
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1141
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1142
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1143
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1144
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1145
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1146
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1147
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1148
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1149
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1150
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
ไม่มี
1151
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1152
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1153
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1158
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1159
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1160
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1161
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1162
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1163
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1164
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1165
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1176
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1177
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1178
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1179
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1180
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1181
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1183
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1186
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1187
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1188
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1190
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1191
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1192
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1193
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1194
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1195
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1196
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1197
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1198
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1199
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1201
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1202
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1203
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1206
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1208
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1209
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1210
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1211
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1213
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1215
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1220
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1221
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1222
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1223
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1224
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1225
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1226
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1227
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1228
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1229
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1230
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1231
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1233
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1234
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1236
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1237
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1238
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1240
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1241
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1247
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1248
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1249
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1250
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1252
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1253
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1255
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1256
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1257
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1260
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1263
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1264
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1272
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1274
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1275
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1276
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1277
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1280
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1281
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1282
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1283
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1284
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1285
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1286
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1287
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1288
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1289
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1290
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1291
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1292
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1293
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1294
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1298
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1304
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1305
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1306
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1307
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1308
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1309
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1310
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1311
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1312
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1313
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1314
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1315
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1316
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1317
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1318
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1319
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1320
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1321
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1324
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1325
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1330
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1331
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1332
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1333
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1334
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1335
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1336
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1337
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1338
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1339
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1340
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1341
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1342
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1346
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1352
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1353
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1354
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1355
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1356
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1357
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1358
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1359
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1360
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1361
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1362
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1363
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1364
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1365
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1366
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1367
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1378
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1386
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1388
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1389
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1390
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1392
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1393
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1394
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1395
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1396
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1397
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1398
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1399
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1400
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1401
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1402
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1403
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1404
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1405
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1406
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1407
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1408
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1409
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1410
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1411
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1412
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1413
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1414
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1415
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1416
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1417
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1420
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1421
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1422
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1423
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1424
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1425
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1426
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1427
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1428
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1429
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1430
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1433
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1434
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1435
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1436
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1437
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1438
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1439
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1440
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1441
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1442
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1443
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1445
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1446
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1447
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1448
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1449
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1450
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1451
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1452
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1453
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1454
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1455
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1458
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1459
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1460
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1461
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1462
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1463
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1464
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1465
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1466
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1467
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1468
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1469
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1470
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1471
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1472
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1473
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1474
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1475
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1476
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1477
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1478
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1479
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1480
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1481
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1482
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1485
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1486
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1491
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1492
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1493
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1494
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1495
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1496
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1497
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1498
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1499
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1500
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1501
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1502
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1503
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1504
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1505
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1506
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1507
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1508
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1509
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1510
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1511
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1512
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1513
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1514
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1515
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1516
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1518
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1519
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1525
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1527
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1528
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1529
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1533
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1534
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1535
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1560
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1563
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
มีการจัดเวทีจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเองโดยประชาชนในหมู่บ้าน
1565
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1575
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1576
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1583
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1584
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1591
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1626
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1640
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1655
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1677
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1679
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1680
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1681
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1683
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1684
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1685
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1686
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1687
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1688
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1689
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1690
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1691
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1692
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1693
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1694
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1695
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1696
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1697
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1698
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1699
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1700
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1701
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1702
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1703
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1704
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1705
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1706
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1722
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1723
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1724
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1725
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1726
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1727
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนฯ
1728
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1735
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1788
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1789
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1791
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1792
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1804
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1805
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1806
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1807
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1808
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1809
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1810
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1811
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1812
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1813
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1814
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1815
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1816
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1817
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1818
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1819
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1820
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1821
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1822
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1823
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1824
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1825
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1826
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1905
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1906
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1907
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2