[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทำการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3)คัดเลือกกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
86
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
117
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
187
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0
188
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
189
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
190
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
191
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
192
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
193
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0
194
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
195
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
196
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
197
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
198
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
199
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
200
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
201
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
202
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
203
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
204
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
205
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
206
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
207
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
208
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
209
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
210
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
211
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
212
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
213
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
214
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
215
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
216
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
217
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
218
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
219
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
220
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
221
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
222
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
223
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
224
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
225
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
226
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
227
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
228
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
229
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
230
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
231
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
232
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
233
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
234
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
235
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
236
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
237
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
238
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
239
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
240
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
241
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
242
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
243
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
244
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
245
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
246
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
247
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
248
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
249
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
250
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
251
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
252
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
253
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
254
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
255
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
256
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
257
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
258
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
259
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
260
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
261
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
262
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
263
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
264
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
265
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
266
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
267
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
268
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
269
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
270
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
271
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
272
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
273
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
274
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
275
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
276
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
277
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
278
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
279
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
280
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
281
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
282
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
283
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
284
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
285
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
286
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
287
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
288
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
289
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
290
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
291
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
292
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
293
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
294
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
295
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
296
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
297
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
298
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
299
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
300
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
301
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
302
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
303
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
304
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
305
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
306
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
307
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
308
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
309
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
310
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
311
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
312
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
313
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
314
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
315
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
316
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
317
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
318
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
319
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
320
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
321
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
322
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
323
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
324
ขาม
สตึก
สตึก
0
325
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
326
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0
327
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
328
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
329
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
330
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
331
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
332
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
333
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
334
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
335
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
336
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
337
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
338
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
339
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
340
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
341
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
342
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
343
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
344
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
345
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
346
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
347
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
348
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
349
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
350
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
351
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
352
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
353
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
354
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
355
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
359
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
360
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
361
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
362
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
363
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
369
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
370
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
371
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
372
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
373
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
374
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
375
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
376
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
377
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
378
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
379
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
380
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
381
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
382
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
383
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
387
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
388
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
389
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
390
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
391
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
392
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
393
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
394
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
395
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
396
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
397
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
398
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
399
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
400
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
401
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
402
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
403
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
404
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
405
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
406
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
407
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
408
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
409
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
410
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
411
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
412
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
413
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
414
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
415
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
416
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
417
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
418
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
419
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
420
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
421
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
422
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
423
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
424
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
425
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
426
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
427
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
428
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
429
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
430
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
431
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
432
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
433
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
434
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
435
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
436
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
437
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
576
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
577
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
578
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
579
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
580
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
581
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
582
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
583
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
584
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
585
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
586
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
587
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
588
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
589
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
590
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
591
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
592
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
593
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
594
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
595
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
596
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
597
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
598
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
599
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
600
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
601
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
602
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
603
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
604
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
605
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
606
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
607
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
608
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
609
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
610
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
611
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
612
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
613
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
614
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
615
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
616
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
617
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
618
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
619
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
620
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
621
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
622
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
623
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
624
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
625
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
626
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
627
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
628
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
629
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
630
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
631
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
632
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
633
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
634
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
635
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
640
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
641
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
642
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
643
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
644
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
645
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
646
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
647
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
648
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
649
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
650
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
651
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
652
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
653
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
654
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
655
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
656
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
657
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
658
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
659
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
660
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
661
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
662
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
663
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
664
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
665
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
666
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
667
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
668
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
669
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
670
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
671
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
672
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
673
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
674
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
675
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
676
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
677
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
678
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
679
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
680
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
681
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
682
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
683
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
684
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
685
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
686
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
687
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
688
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
689
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
690
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
691
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
692
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
693
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
694
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
695
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
696
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
697
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
698
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
699
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
700
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
701
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
702
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
703
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
704
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
705
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
706
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
707
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
708
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
709
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
710
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
711
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
712
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
713
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
714
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
715
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
718
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
719
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
720
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
721
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
722
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
723
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
724
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
725
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
726
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
727
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
728
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
729
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
730
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
731
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
736
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
737
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
738
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
739
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
740
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
741
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
742
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
743
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
744
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
745
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
746
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
747
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
748
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
749
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
750
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
754
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
755
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
756
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
757
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
758
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
759
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
760
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
761
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
762
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
763
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
764
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
765
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
766
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
767
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
768
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
769
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
770
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
771
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
772
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
773
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
774
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
775
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
776
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
777
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
778
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
779
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
780
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
781
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
782
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
783
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
784
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
785
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
786
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
787
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
788
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
789
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
790
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
791
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
792
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
793
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
794
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
795
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
796
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
797
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
798
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
799
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
800
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
801
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
802
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
803
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
804
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
805
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
806
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
807
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
808
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
809
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
810
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
811
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
812
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
813
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
814
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
815
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
816
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
817
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
818
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
819
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
820
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
821
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
822
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
823
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
828
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
829
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
830
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
831
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
832
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
833
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
834
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
837
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
838
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
839
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
840
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
841
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
842
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
843
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
844
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
845
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
846
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
847
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
848
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
849
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
850
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
851
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
852
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
853
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
854
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
855
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
856
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
857
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
858
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
859
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
860
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
861
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
862
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
863
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
864
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
865
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
866
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
867
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
868
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
869
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
870
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
871
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
872
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
873
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
874
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
875
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
877
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
878
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
886
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
887
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
888
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
889
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
891
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
892
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
900
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
901
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
902
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
903
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
904
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
905
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
906
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
907
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
908
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
909
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
910
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
911
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
912
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
913
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
914
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
915
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
916
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
917
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
924
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
925
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
926
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
927
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
929
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
930
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
938
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
939
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
940
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
941
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
942
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
943
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
944
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
946
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
948
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
949
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
950
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
951
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
953
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
954
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
962
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
963
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
964
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
965
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
967
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
968
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
976
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
977
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
978
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
979
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
980
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
981
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
982
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
989
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
990
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
991
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
992
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
993
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
994
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
999
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1000
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1001
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1002
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1003
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1004
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1010
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1011
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1012
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1013
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1014
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1015
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1017
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1018
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1019
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1020
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1021
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1022
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1029
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1030
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1031
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1032
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1033
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1034
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1035
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1036
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1037
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1038
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1039
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1040
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1041
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1042
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1043
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1044
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1045
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1046
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1047
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1048
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1049
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1050
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1051
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1052
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1054
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1069
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1070
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1071
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1072
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1073
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1074
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1075
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1076
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1077
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1078
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1079
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1083
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1084
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1085
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1086
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1087
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1088
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1089
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1090
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1091
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1092
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1093
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1096
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1097
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1098
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1099
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1100
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1101
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1102
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1103
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1104
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1105
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1106
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1108
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1109
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1110
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1111
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1112
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1113
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1114
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1115
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1116
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1117
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1118
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1119
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1120
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1121
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1122
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1123
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1124
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1125
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1126
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1127
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1128
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1129
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1130
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1131
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1132
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1133
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1134
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1135
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1136
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1137
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1138
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1139
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1140
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1141
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1142
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1143
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1144
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1145
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1146
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1147
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1148
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1149
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1150
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1151
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1152
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1153
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1158
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1159
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1160
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1161
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1162
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1163
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1164
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1165
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1176
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1177
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1178
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1179
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1180
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1181
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1182
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1183
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1187
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1188
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1189
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1190
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1192
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1193
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1194
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1195
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1196
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1197
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1198
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1200
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1201
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1202
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1203
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1204
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1205
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1206
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1207
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1208
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1209
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1212
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1213
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1214
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1215
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1220
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1221
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1222
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1223
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1224
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1225
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1226
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1227
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1229
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1230
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1231
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1232
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1233
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1234
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1235
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1236
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1238
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1240
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1246
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1248
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1249
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1251
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1252
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1253
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1256
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1259
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1260
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1266
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1271
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1272
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1277
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1279
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1280
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1281
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1282
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1283
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1284
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1285
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1286
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1287
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1289
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1290
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1291
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1292
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1293
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1298
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1304
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1305
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1306
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1307
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1308
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1309
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1310
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1311
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1312
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1313
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1314
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1315
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1316
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1317
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1318
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1319
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1320
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1324
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1325
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1330
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1331
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1332
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1333
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1334
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1335
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1336
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1337
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1338
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1339
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1340
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1341
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1346
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1352
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1353
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1354
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1355
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1356
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1357
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1358
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1359
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1360
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1361
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1362
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1381
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1387
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1388
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1389
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1390
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1391
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1392
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1393
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1394
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1395
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1396
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1397
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1398
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1399
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1400
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1401
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1402
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1403
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1404
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1405
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1406
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1407
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1408
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1409
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1410
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1411
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1412
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1413
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1414
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1415
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1416
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1417
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1420
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1421
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1422
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1423
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1424
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1425
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1426
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1427
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1428
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1429
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1430
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1433
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1434
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1435
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1436
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1437
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1438
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1439
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1440
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1441
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1442
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1443
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1445
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1446
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1447
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1448
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1449
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1450
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1451
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1452
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1453
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1454
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1455
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1458
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1459
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1460
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1461
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1462
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1463
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1464
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1465
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1466
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1467
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1468
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1469
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1470
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1471
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1472
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1473
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1474
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1475
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1476
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1477
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1478
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1479
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1480
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1481
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1485
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1486
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1491
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1492
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1493
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1494
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1495
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1496
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1497
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1498
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1499
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1500
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1501
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1502
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1503
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1504
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1505
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1506
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1507
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1508
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1509
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1510
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1511
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1512
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1513
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1514
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1515
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1516
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1518
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1519
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1525
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1526
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1527
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1528
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1529
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1530
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1532
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมกองทุนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในหมู่บ้านเลือก
1559
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1587
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1594
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1613
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1615
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1641
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1678
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1679
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1680
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1684
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1685
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1686
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1687
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1688
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1689
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1690
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1691
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1692
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1693
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1694
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1695
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1696
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1697
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1698
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1699
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1700
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1701
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1702
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1715
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1716
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1717
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1718
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1719
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1720
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีคณะกรรมการสมัครใจมาปฏิบัติหน้าท่ี
1721
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1722
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1723
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1724
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1733
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1734
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1749
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1750
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1767
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1768
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1777
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1778
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1787
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1798
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1799
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1800
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1801
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1802
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1803
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1804
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1805
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1806
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1807
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1808
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1809
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1810
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1811
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1813
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1814
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1815
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1816
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1817
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1820
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1821
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1822
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1832
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1846
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1858
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1880
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1899
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1900
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1901
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1902
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1903
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1905
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1906
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1907
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1908
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2