[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทำการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
(5)จัดทำระเบียบการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
92
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
158
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
194
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0
195
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
196
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
197
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0
198
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
199
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
200
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
201
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
202
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
203
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0
204
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0
205
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
206
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0
207
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
208
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
209
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
210
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
211
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
212
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
213
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
214
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
215
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
216
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
217
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
218
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
219
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
220
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
221
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
222
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
223
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
224
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
225
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
226
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
227
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
228
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
229
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
230
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
231
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
232
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
233
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
234
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
235
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
236
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
237
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
238
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
239
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
240
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
241
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
242
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
243
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
244
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
245
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
246
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
247
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
248
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
249
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
250
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
251
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
252
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
253
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
254
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
255
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
256
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
257
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
258
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
259
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
260
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
261
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
262
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
263
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
264
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
265
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
266
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
267
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
268
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
269
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
270
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
271
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
272
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
273
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
274
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
275
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
276
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
277
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
278
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
279
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
280
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
281
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
282
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
283
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
284
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
285
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
286
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
287
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
288
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
289
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
290
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
291
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
292
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
293
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
294
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
295
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
296
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
297
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
298
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
299
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
300
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0
301
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
302
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
303
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
304
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
305
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
306
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
307
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
308
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
309
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
310
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
311
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
312
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
313
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
314
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
315
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
316
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
317
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
318
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0
319
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
320
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
321
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
322
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
323
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
324
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
325
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
326
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
327
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0
328
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
329
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
330
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0
331
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
332
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
333
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
334
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
335
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
336
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
337
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
338
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
339
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
340
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
341
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
342
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
343
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
344
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
345
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
346
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
347
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
348
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
349
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
350
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
351
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
352
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
353
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
354
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
355
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
356
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
357
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
358
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
359
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
360
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
361
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
362
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
363
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0
364
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
365
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0
366
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
367
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0
368
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
369
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
370
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
371
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0
372
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
373
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
374
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
375
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
376
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
377
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
378
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
379
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
380
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
381
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
382
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
383
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
384
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
385
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
386
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
387
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
388
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0
ยังไม่ดำเนินการ
389
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0
ยังไม่ได้ดำเนินการ
390
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
391
มะพริก
สะแก
สตึก
0
392
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
393
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
394
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
395
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
396
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
397
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
398
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
399
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
400
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
401
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
402
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0
403
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
404
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
405
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
406
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
407
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
408
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
409
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
410
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
411
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
412
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
413
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
414
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
415
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
416
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
417
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
418
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
419
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
420
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
421
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
422
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
423
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
424
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
425
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
426
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
427
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
428
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
429
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
430
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
431
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
432
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
433
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
434
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
435
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
436
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
437
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
438
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
439
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
440
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
441
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
442
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
443
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
444
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
445
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
446
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
447
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
448
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
449
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
450
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
451
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
452
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
453
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
454
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
455
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
456
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
457
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
458
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
459
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
460
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
461
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
462
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
463
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
464
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
465
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
466
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
467
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
468
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
469
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
470
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
471
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
472
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
473
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
474
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
475
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
476
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
477
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
478
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
479
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
480
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
481
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
482
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
483
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
484
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
485
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
486
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
487
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
488
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
489
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
490
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
491
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
492
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
493
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
494
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
495
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
496
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
497
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
498
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
499
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
500
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
501
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
502
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
503
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
504
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
505
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
506
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
507
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
508
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
509
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
510
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
511
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
512
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
513
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
514
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
515
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
516
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
517
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
518
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
519
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
520
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
521
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
522
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
523
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
651
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
652
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
653
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
654
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
655
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
656
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
657
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
658
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
659
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
660
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
661
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
662
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
663
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
664
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
665
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
666
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
667
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
668
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
669
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
670
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
671
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
672
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
673
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
674
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
675
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
676
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
677
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
678
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
679
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
680
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
681
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
682
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
683
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
684
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
685
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
686
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
687
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
688
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
689
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
690
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
691
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
692
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
693
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
694
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
695
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
696
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
697
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
698
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
699
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
700
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
701
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
702
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
703
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
704
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
705
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
706
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
707
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
708
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
709
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
710
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
711
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
712
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
713
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
714
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
715
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
716
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
717
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
718
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
719
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
720
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
721
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
722
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
723
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
724
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
725
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
726
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
727
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
728
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
729
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
730
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
731
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
732
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
733
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
734
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
735
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
736
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
737
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
738
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
739
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
740
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
741
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
742
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
743
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
744
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
745
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
746
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
747
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
748
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
749
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
750
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
751
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
752
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
753
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
754
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
755
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
756
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
757
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
758
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
759
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
760
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
761
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
762
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
763
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
764
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
765
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
766
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
767
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
768
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
769
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
770
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
771
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
772
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
773
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
774
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
775
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
776
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
777
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
778
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
779
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
780
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
781
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
782
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
783
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
784
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
785
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
786
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
787
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
788
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
789
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
790
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
791
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
792
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
793
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
794
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
795
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
796
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
797
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
798
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
799
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
800
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
801
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
802
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
803
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
804
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
805
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
806
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
807
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
808
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
809
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
810
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
811
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
812
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
813
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
814
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
815
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
816
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
817
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
818
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
819
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
820
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
821
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
822
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
823
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
824
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
825
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
826
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
827
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
828
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
829
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
830
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
831
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
832
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
833
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
834
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
835
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
836
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
837
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
838
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
839
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
840
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
841
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
842
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
843
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
844
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
845
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
846
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
847
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
848
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
849
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
850
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
851
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
852
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
853
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
854
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
855
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
856
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
857
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
858
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
859
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
860
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
861
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
862
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
863
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
864
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
865
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
866
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
867
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
868
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
869
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
870
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
871
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
872
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
873
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
874
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
875
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
876
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
877
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
878
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
879
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
880
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
881
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
882
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
883
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
884
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
885
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
886
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
887
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
888
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
889
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
890
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
891
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
892
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
893
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
894
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
895
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
896
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
897
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
898
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
899
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
900
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
901
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
902
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
903
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
904
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
905
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
906
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
907
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
908
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
909
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
910
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
911
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
912
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
913
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
914
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
915
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
916
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
917
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
918
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
919
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
920
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
921
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
922
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
923
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
924
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
925
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
926
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
927
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
928
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
929
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
930
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
931
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
932
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
933
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
934
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
935
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
936
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
937
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
938
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
939
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
940
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
941
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
942
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
943
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
944
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
945
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
946
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
947
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
948
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
949
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
950
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
951
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
952
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
953
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
954
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
955
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
956
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
957
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
958
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
959
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
960
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
961
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
962
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
963
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
964
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
965
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
966
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
967
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
968
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
969
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
970
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
971
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
972
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
973
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
974
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
975
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
976
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
977
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
978
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
979
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
980
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
981
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
982
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
983
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
984
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
985
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
986
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
987
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
988
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
989
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
990
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
991
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
992
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
993
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
994
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
995
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
996
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
997
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
998
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
999
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1000
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1001
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1002
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1003
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1004
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1005
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1006
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ยังไม่ดำเนินการจัดตั้งระเบียบ
ดำเนินการจัดตั้งระเบียบ
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
1007
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
1008
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1009
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1010
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1011
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1012
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1013
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1014
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1015
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1016
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1017
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1018
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1019
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1020
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1021
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1022
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1023
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1024
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1025
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1026
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1027
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1028
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1029
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1030
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1031
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1032
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1033
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1034
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1035
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1036
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1037
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1038
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1039
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1040
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1041
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1042
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1043
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1044
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1045
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1046
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1047
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1048
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1049
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1050
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1051
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1052
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1053
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1054
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1055
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1056
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1057
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1058
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1059
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1060
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1061
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1062
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1063
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1064
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1065
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1066
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1067
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1068
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1069
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1070
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1071
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1072
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1073
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1074
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1075
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1076
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1077
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1078
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1079
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1080
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1081
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1082
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1083
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1084
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1085
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1086
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1087
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1088
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1089
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1090
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1091
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1092
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1093
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1094
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1095
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1096
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1097
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1098
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1099
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1100
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1101
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1102
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1103
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1104
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1105
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1106
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1107
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1108
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1109
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1110
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1111
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1112
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1113
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1114
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1115
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1116
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1117
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1118
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1119
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1120
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1121
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1122
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1123
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1124
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1125
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1126
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1127
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1128
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1129
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1130
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1131
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1132
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1133
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1134
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1135
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1136
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1137
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1138
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1139
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1140
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1141
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1142
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1143
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1144
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1145
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1146
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1147
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1148
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1149
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1150
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1151
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1152
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1153
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1154
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1155
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1156
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1157
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1158
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1159
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1160
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1161
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1162
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1163
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1164
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1165
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1166
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1167
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1168
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1169
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1170
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1171
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1172
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1173
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1174
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1175
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1176
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1177
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1178
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1179
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1180
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1181
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1182
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1183
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1184
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1185
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1186
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1187
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1188
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1189
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1190
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1191
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1192
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1193
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1194
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1195
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1196
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1197
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1198
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1199
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1200
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1201
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1202
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1203
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1204
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1205
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1206
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1207
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1208
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1209
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1210
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1211
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1212
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1213
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1214
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1215
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1216
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1217
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1218
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1219
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1220
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1221
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1222
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1223
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1224
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1225
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1226
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1227
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1228
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1229
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1230
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1231
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1232
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1233
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1234
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1235
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1237
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1238
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1239
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1240
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1241
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1242
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1243
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1244
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1245
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1246
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1247
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1248
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1250
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1251
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1254
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1255
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1256
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1258
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1259
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1260
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1265
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1266
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1267
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1268
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1272
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1273
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1274
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1276
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1277
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1279
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1280
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1281
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1283
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1284
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1285
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1286
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1287
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1288
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1289
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1290
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1291
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1292
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1293
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1294
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1295
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1296
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1297
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1298
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1299
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1300
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1301
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1303
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1304
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1305
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1306
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1307
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1309
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1310
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1311
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1312
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1314
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1316
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1318
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1319
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1320
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1321
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1322
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1323
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1324
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1325
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1326
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1327
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1328
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1329
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1330
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1331
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1332
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1333
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1334
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1335
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1337
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1338
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1339
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1340
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1342
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1343
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1344
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1345
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1346
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1348
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1349
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1350
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1351
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1354
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1356
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1357
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1358
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1370
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1371
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1372
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1373
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1375
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1377
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1378
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1380
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1381
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1382
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1383
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1384
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1388
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1389
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1390
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1392
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1394
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1396
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1397
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1398
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1399
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1400
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1402
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1404
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1406
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1407
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1408
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1409
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1410
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1411
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1412
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1413
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1414
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1415
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1416
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1417
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1418
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1419
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1420
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1421
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1422
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1423
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1428
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1429
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1430
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1431
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1432
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1433
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1434
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1435
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1436
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1438
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1439
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1440
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1441
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1442
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1443
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1444
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1445
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1446
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1447
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1448
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1449
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1450
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1451
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1452
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1453
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1454
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1455
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1456
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1457
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1458
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1459
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1460
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1461
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1462
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1463
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1464
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1465
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1466
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1467
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1468
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1469
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1470
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1471
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1472
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1473
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1474
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1475
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1476
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1477
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1478
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1479
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1480
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1481
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1482
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1483
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1484
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1485
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1486
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1487
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1488
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1489
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1490
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1491
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1492
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1493
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1494
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1495
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1496
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1497
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1498
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1499
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1500
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1501
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1502
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1503
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1504
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1505
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1506
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1507
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1508
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1509
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1510
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1511
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1512
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1513
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1514
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1515
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1516
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1517
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1518
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1519
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1520
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1521
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1522
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1523
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1524
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1525
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1526
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1527
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1528
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1529
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1530
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1531
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1532
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1533
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1534
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1535
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1536
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1537
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1538
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1539
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1540
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1541
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1542
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1543
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1544
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1545
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1546
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1548
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1551
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1554
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1556
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1558
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1559
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1560
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1561
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1562
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1563
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1568
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1573
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1575
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1576
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1578
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
มีการจัดทำระเบียบการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
1608
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1612
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1614
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1619
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1622
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1623
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1630
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1634
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1635
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1636
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1647
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1649
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1662
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1663
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1668
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1672
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1673
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1675
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1678
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1685
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1689
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1690
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1694
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1698
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1699
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1700
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1701
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1702
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1703
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1704
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1705
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1706
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1709
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1710
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1711
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1712
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1713
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1714
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1715
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1716
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1717
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1718
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1719
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1720
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1721
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1722
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1723
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1724
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1725
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1726
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1727
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1728
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1729
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1730
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1731
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1732
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1733
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1734
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1735
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1736
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1737
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1738
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1739
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1740
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1741
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1742
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1743
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1744
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1745
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1746
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1747
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1748
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1749
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1750
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1751
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1752
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1753
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1754
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1755
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1756
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1757
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1758
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1759
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1760
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
1761
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
1762
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
1764
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
1765
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
1766
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
1767
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1768
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1769
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1770
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1771
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1772
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1773
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1774
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1775
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1776
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1779
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1780
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1781
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1782
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1783
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1784
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1785
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1786
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1787
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1788
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1789
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1790
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1797
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1798
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1799
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1800
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1801
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1802
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1803
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1804
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1805
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1806
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1807
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1808
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1809
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1810
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1811
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1812
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1813
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1814
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1815
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1816
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1817
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1818
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1819
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1820
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1821
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1822
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1823
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1824
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1825
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1826
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1827
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1828
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1829
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1830
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1831
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1832
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1833
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1834
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1835
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1836
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1837
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1838
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1839
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1840
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1841
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1842
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1843
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1844
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1845
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1846
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1847
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1848
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1849
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1850
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1851
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1852
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1853
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1854
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1855
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1856
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1857
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1858
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1859
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1860
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1861
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1862
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1863
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1864
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1865
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1866
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1867
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1868
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1869
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1870
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1871
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1872
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1873
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1874
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1875
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1876
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1877
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1878
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1879
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1880
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1881
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1882
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1883
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1884
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1885
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1886
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1896
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1905
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1906
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1907
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1908
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1913
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1914
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2