[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77.1 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)
(1)คณะกรรมการกองทุนฯประชุมชี้แจง รายได้และที่มาของเงินกองทุนฯ แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
188
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0
189
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
190
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
191
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
192
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
193
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
194
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
195
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0
196
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
197
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
198
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
202
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
203
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
215
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
216
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
223
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
224
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
231
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
232
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
233
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
234
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
235
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
236
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
237
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
238
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
247
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
248
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
249
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
250
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
251
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
252
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
253
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
254
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
255
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
256
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
257
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
258
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
259
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
260
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
261
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
262
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
263
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
264
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
265
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
266
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
267
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
268
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
269
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
270
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
271
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
272
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
273
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
274
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
275
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
276
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
277
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
278
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
279
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
280
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
281
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
282
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
283
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
284
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
285
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
286
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
287
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
288
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
289
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
290
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
291
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
292
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
293
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
294
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
295
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
296
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
297
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
298
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
299
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
300
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
301
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
302
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
303
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
304
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
305
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
306
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
307
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
308
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
309
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
310
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
311
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
312
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
313
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
314
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
315
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
316
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
317
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
318
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
319
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
320
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
321
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
322
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
323
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
324
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
325
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
326
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
327
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
328
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
329
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
330
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
331
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
332
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
333
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
334
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
335
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
336
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
337
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
338
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
339
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
340
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
341
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
342
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
343
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
344
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
345
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
346
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
347
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
348
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
349
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
350
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
351
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
352
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
353
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
354
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
355
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
356
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
357
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
358
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
359
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
360
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
361
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
362
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
363
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
364
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
365
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
366
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
367
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
368
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
369
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
370
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
371
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
372
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
373
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
374
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
375
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
376
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
377
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
378
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
379
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
380
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
381
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
382
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
383
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
384
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
385
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
386
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
387
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
388
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
389
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
390
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
391
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
392
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
393
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
394
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
395
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
396
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
397
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
398
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
399
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
400
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
401
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
402
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
403
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
404
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
405
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
406
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
407
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
408
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
409
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
410
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
411
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
529
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
530
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
531
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
532
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
533
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
534
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
536
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
537
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
538
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
539
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
540
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
541
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
542
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
543
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
544
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
545
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
546
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
559
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
560
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
561
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
562
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
563
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
564
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
565
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
566
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
567
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
568
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
569
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
570
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
571
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
572
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
573
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
574
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
575
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
589
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
590
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
591
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
592
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
593
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
594
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
596
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
597
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
598
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
599
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
600
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
601
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
602
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
603
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
604
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
605
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
606
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
620
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
621
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
622
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
623
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
624
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
625
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
626
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
627
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
628
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
629
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
630
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
631
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
632
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
633
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
634
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
635
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
636
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
637
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
638
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
639
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
640
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
641
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
642
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
643
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
644
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
645
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
646
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
647
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
648
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
649
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
650
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
651
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
652
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
653
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
654
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
655
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
656
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
657
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
662
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
663
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
664
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
665
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
666
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
667
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
668
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
669
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
670
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
671
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
672
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
673
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
679
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
680
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
681
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
682
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
683
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
684
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
685
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
686
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
687
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
688
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
689
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
690
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
691
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
693
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
694
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
695
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
696
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
697
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
698
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
699
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
700
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
701
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
702
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
703
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
704
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
705
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
706
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
707
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
708
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
709
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
711
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
712
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
713
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
714
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
715
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
716
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
717
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
718
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
719
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
720
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
721
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
722
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
723
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
724
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
725
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
726
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
727
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
728
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
729
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
730
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
731
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
732
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
733
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
734
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
735
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
736
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
737
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
738
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
739
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
740
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
741
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
742
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
743
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
744
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
745
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
746
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
747
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
748
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
749
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
750
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
751
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
752
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
753
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
754
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
755
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
756
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
757
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
758
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
759
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
760
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
761
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
762
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
763
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
764
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
765
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
766
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
767
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
768
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
769
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
770
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
771
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
772
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
773
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
774
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
775
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
776
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
777
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
778
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
779
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
780
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
781
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
782
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
783
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
784
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
785
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
786
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
787
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
788
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
789
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
790
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
791
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
792
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
793
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
794
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
795
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
796
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
797
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
798
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
799
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
800
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
801
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
802
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
803
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
804
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
805
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
806
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
807
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
808
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
809
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
810
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
811
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
812
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
813
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
814
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
815
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
816
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
817
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
818
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
819
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
820
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
821
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
822
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
823
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
824
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
825
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
826
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
827
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
828
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
829
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
830
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
831
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
832
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
833
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
834
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
835
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
836
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
837
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
838
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
839
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
840
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
841
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
842
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
843
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
844
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
845
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
846
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
847
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
848
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
849
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
850
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
851
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
852
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
853
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
854
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
855
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
856
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
857
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
858
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
859
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
860
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
861
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
862
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
863
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
864
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
865
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
866
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
867
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
868
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
869
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
870
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
871
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
872
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
873
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
874
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
875
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
876
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
877
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
878
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
879
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
880
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
881
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
882
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
883
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
884
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
885
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
886
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
887
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
888
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
889
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
890
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
คระทำงานต้องทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
891
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
892
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
893
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
894
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
895
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
896
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
897
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
898
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
899
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
900
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
901
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
902
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
903
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
904
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
905
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
906
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
907
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
908
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
909
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
910
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
911
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
912
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
913
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
914
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
915
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
916
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
917
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
918
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
919
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
920
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
921
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
922
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
923
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
924
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
925
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
926
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
927
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
928
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
929
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
930
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
931
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
932
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
933
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
934
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
935
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
936
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
937
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
938
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
939
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
940
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
941
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
942
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
943
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
944
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
945
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
946
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
947
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
948
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
949
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
950
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
951
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
952
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
953
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
954
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
955
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
956
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
957
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
958
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
959
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
960
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
961
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
962
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
963
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
964
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
965
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
966
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
967
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
968
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
969
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
970
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
971
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
972
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
973
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
974
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
975
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
976
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
977
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
978
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
979
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
980
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
981
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
982
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
983
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
984
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
985
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
986
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
987
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
988
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
989
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
990
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
991
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
992
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
993
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
994
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
995
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
996
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
997
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
998
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
999
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1000
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1001
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1002
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1003
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1004
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1005
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1006
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1007
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1008
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1009
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1010
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1011
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1012
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1013
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1014
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1015
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1016
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1017
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1018
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1019
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1020
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1021
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1022
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1023
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1024
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1025
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1026
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1027
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1028
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1029
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1030
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1031
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1032
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1033
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1034
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1035
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1036
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1037
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1038
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1039
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1040
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1041
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1042
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1043
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1044
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1045
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1046
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1047
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1048
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1049
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1050
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1051
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1052
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1053
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1054
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1055
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1056
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1057
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1069
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1070
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1071
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1072
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1073
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1074
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1075
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1076
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1077
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1078
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1079
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1083
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1084
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1085
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1086
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1087
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1088
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1089
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1090
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1091
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1092
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1093
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1096
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1097
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1098
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1099
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1100
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1101
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1102
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1103
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1104
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1105
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1106
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1108
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1109
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1110
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1111
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1112
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1113
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1114
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1115
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1116
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1117
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1118
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1119
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1120
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1121
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1122
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1123
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1124
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1125
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1126
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1127
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1128
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1129
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1130
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1131
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1132
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1133
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1134
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1135
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1136
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1137
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1138
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1139
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1140
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1141
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1142
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1143
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1144
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1145
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1146
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1147
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1148
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1149
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1150
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1151
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1152
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1153
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1158
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1159
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1160
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1161
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1162
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1163
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1164
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1176
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1177
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1178
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1179
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1180
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1181
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1183
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1186
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1187
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1188
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1190
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1191
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1193
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1194
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1195
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1196
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1197
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1199
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1201
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1202
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1203
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1204
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1206
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1207
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1208
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1209
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1210
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1211
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1213
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1214
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1215
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1220
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1221
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1222
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1223
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1224
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1225
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1226
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1228
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1229
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1230
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1231
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1232
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1233
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1234
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1235
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1236
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1237
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1238
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1239
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1242
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1247
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1248
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1249
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1251
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1252
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1253
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1256
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1259
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1260
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1266
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1267
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1272
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1273
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1275
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1278
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1280
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1281
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1282
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1284
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1285
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1286
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1287
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1288
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1289
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1290
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1291
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1292
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1293
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1294
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1295
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1296
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1297
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1298
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1304
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1305
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1306
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1307
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1308
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1309
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1310
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1311
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1312
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1313
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1314
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1315
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1316
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1317
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1318
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1319
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1320
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1321
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1322
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1323
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1324
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1325
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1330
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1331
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1332
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1333
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1334
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1335
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1336
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1337
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1338
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1339
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1340
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1341
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1344
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1345
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1346
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1352
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1353
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1354
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1356
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1357
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1358
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1359
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1360
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1361
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1362
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1363
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1364
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1365
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1366
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1378
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1388
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1389
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1390
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1391
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1392
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1393
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1394
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1395
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1396
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1397
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1398
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1399
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1400
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1401
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1402
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1403
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1404
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1405
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1406
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1407
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1408
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1409
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1410
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1411
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1412
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1413
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1414
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1415
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1416
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1417
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1420
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1421
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1422
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1423
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1424
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1425
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1426
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1427
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1428
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1429
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1430
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1433
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1434
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1435
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1436
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1437
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1438
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1439
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1440
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1441
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1442
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1443
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1445
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1446
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1447
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1448
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1449
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1450
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1451
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1452
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1453
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1454
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1455
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1458
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1459
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1460
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1461
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1462
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1463
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1464
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1465
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1466
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1467
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1468
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1469
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1470
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1471
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1472
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1473
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1474
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1475
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1476
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1477
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1478
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1479
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1480
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1481
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1482
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1483
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1484
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1485
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1486
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1491
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1492
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1493
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1494
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1495
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1496
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1497
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1498
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1499
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1500
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1501
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1502
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1503
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1504
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1505
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1506
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1507
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1508
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1509
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1510
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1511
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1512
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1513
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1514
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1515
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1516
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1518
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1519
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1525
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1526
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1527
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1528
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1529
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1532
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1533
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1538
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1584
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1598
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1619
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1626
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1640
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1644
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1654
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1677
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1678
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1679
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1680
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1684
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1685
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1686
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1687
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1688
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1689
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1690
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1691
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1692
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1693
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1694
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1695
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1696
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1697
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1698
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1699
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1700
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1701
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1702
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1718
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1719
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1720
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1721
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1722
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1723
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
1724
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1788
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1800
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1801
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1802
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1803
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1804
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1806
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1807
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1809
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1810
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1811
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1813
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1814
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1815
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1816
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1817
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1820
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1821
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1822
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1900
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1901
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1902
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1903
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1905
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1906
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1907
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1908
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1921
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1922
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1930
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1943
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2