[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77.1 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)
(2)จัดกิจกรรมระดมทุนจากการทอดผ้าป่า

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
190
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0
191
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
192
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
193
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
194
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
195
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
196
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
197
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0
198
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0
199
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
200
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
201
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
202
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
203
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
204
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
205
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
206
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
207
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
208
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
209
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
210
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
211
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
212
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
213
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
214
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
215
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
216
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
217
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
218
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
219
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
220
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
221
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
222
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
223
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
224
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
225
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
226
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
227
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
228
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
229
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
230
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
231
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
232
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
233
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
234
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
235
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
236
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
237
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
238
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
239
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
240
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
241
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
242
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
243
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
244
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
245
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
246
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
247
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
248
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
249
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
250
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
251
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
252
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
253
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
254
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
255
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
256
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
257
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
258
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
259
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
260
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
261
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
262
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
263
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
264
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
265
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
266
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
267
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
268
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
269
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
270
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0
271
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0
272
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
273
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
274
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
275
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
276
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
277
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
278
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
279
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
280
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
281
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
282
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
283
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
284
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
285
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
286
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
287
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
288
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
289
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
290
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
291
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
292
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
293
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
294
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
295
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
296
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
297
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
298
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
299
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
300
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
301
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
302
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
303
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
304
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
305
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
306
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
307
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
308
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
309
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
310
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
311
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
312
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
313
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
314
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
315
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
316
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
317
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
318
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
319
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
320
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
321
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
322
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
323
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
324
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
325
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
326
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
327
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
328
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
329
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
330
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
331
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
332
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
333
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0
334
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0
335
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0
336
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
337
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
338
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
339
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
340
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
341
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
342
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
343
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
344
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
345
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
346
สะแก
สะแก
สตึก
0
347
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
348
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
349
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0
350
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
351
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
352
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
353
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
354
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
355
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
356
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0
357
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
358
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
359
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
360
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
361
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
362
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
363
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
364
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
365
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
366
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
367
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
368
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
369
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
370
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
371
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
372
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
373
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
374
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
375
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
376
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
377
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
378
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
379
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
380
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
381
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
382
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
383
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
384
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
385
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
386
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
387
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
388
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
389
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
390
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
391
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
392
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
393
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
394
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
395
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
396
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
397
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
398
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
399
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
400
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
401
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
402
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
403
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
404
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
405
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
406
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
407
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
408
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
409
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
410
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
411
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
412
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
413
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
414
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
415
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
416
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
417
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
418
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
419
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
420
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
421
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
422
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
423
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
424
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
425
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
426
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
427
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
428
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
429
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
430
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
431
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
432
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
433
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
434
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
435
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
436
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
437
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
438
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
439
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
440
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
441
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
442
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
443
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
444
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
445
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
446
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
447
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
448
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
449
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
450
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
451
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
452
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
453
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
454
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
455
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
456
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
457
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
458
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
459
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
460
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
461
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
462
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
463
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
464
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
465
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
466
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
467
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
603
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
604
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
605
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
606
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
607
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
608
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
609
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
610
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
611
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
612
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
613
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
614
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
615
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
616
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
617
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
618
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
619
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
620
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
621
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
622
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
623
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
624
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
625
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
626
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
627
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
628
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
629
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
630
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
631
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
632
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
633
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
634
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
635
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
636
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
637
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
638
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
639
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
640
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
641
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
642
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
643
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
644
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
645
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
646
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
647
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
648
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
649
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
650
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
651
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
652
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
653
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
654
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
655
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
656
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
657
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
658
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
659
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
660
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
661
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
662
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
663
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
664
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
665
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
666
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
667
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
668
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
669
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
670
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
671
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
672
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
673
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
674
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
675
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
676
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
677
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
678
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
679
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
680
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
681
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
682
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
683
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
684
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
685
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
686
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
687
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
688
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
689
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
690
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
691
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
692
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
693
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
694
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
695
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
696
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
697
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
698
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
699
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
700
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
701
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
702
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
703
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
704
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
705
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
706
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
707
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
708
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
709
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
710
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
711
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
712
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
713
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
714
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
715
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
716
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
717
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
718
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
719
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
720
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
721
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
722
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
723
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
724
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
725
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
726
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
727
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
728
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
729
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
730
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
731
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
732
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
733
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
734
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
735
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
736
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
737
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
738
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
739
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
740
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
741
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
742
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
743
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
744
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
745
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
746
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
747
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
748
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
749
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
750
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
751
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
752
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
753
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
754
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
755
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
756
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
757
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
758
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
759
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
760
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
761
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
762
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
763
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
764
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
765
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
766
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
767
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
768
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
769
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
770
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
771
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
772
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
773
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
774
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
775
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
776
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
777
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
778
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
779
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
780
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
781
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
782
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
783
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
784
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
785
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
786
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
787
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
788
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
789
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
790
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
791
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
792
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
793
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
794
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
795
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
796
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
797
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
798
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
799
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
800
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
801
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
802
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
803
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
804
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
805
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
806
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
807
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
808
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
809
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
810
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
811
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
812
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
813
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
814
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
815
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
816
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
817
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
818
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
819
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
820
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
821
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
822
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
823
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
824
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
825
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
826
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
827
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
828
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
829
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
830
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
831
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
832
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
833
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
834
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
835
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
836
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
837
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
838
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
839
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
840
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
841
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
842
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
843
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
844
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
845
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
846
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
847
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
848
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
849
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
850
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
851
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
852
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
853
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
854
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
855
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
856
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
857
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
858
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
859
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
860
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
861
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
862
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
863
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
864
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
865
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
866
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
867
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
868
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
869
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
870
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
871
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
872
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
873
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
874
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
875
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
876
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
877
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
878
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
879
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
880
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
881
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
882
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
883
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
884
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
885
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
886
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
887
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
888
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
889
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
890
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
891
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
892
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
893
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
894
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
895
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
896
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
897
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
898
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
899
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
900
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
901
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
902
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
903
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
904
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
905
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
906
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
907
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
908
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
909
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
910
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
911
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
912
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
913
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
914
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
915
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
916
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
917
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
918
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
919
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
920
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
921
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
922
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
923
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
924
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
925
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
926
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
927
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
928
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
929
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
930
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
931
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
932
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
933
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
934
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
935
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
936
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
937
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
938
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
939
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
940
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
941
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
942
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
943
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
944
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
945
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
946
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
947
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
948
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
949
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
950
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
951
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
952
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
953
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
954
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
955
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
956
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
957
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
958
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
959
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
960
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
961
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
962
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
963
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
964
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
965
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
966
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
967
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
968
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
969
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
970
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
971
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
972
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
973
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
974
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
975
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
976
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
977
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
978
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
979
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
980
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
981
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
982
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
983
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
984
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
985
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
986
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
987
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
988
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
989
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
990
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
991
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
992
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
993
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
994
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
995
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
996
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
997
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
998
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
999
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1000
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1001
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1002
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1003
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1004
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1005
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1006
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1007
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1008
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1009
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1010
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1011
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1012
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1013
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1014
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1015
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1016
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1017
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1018
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1019
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1020
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1021
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1022
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1023
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1024
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1025
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1026
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1027
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1028
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1029
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1030
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1031
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1032
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1033
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1034
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1035
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1036
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1037
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1038
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1039
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1040
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1041
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1042
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1043
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1044
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1045
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1046
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1047
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1048
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1049
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1050
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1051
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1052
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1053
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1054
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1055
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1056
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1057
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1058
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1059
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1060
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1061
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1062
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1063
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1064
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1065
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1066
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1067
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1068
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1069
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1070
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1071
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1072
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1073
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1074
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1075
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1076
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1077
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1078
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1079
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1080
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1081
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1082
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1083
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1084
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1085
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1086
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1087
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1088
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1089
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1090
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1091
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1092
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1093
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1094
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1095
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1096
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1097
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1098
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1099
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1100
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1101
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1102
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1103
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1104
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1105
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1106
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1107
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1108
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1112
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1113
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1114
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1115
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1116
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1117
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1118
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1119
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1120
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1121
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1122
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1123
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1124
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1125
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1126
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1127
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1128
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1129
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1130
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1131
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1132
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1133
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1134
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1135
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1136
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1137
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1138
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1139
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1140
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1141
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1142
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1143
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1144
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1145
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1146
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1147
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1148
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1149
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1150
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1151
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1152
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1153
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1154
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1155
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1156
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1157
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1158
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1159
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1160
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1161
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1162
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1163
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1164
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1165
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1166
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1167
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1168
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1169
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1170
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1171
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1172
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1173
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1174
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1175
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1176
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1177
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1178
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1179
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1180
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1181
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1182
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1183
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1184
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1185
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1186
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1187
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1188
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1189
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1190
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1191
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1192
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1193
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1194
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1195
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1196
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1197
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1201
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1202
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1203
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1204
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1206
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1208
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1209
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1210
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1211
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1213
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1215
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1216
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1217
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1219
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1220
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1222
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1223
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1225
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1226
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1230
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1231
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1232
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1233
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1234
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1235
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1236
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1237
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1238
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1240
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1242
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1243
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1244
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1246
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1247
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1248
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1249
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1250
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1251
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1253
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1255
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1258
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1259
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1260
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1262
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1264
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1265
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1266
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1267
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1269
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1270
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1271
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1272
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1274
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1275
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1276
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1277
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1278
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1279
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1280
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1281
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1282
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1283
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1284
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1285
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1287
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1288
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1289
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1291
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1292
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1295
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1296
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1298
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1299
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1300
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1303
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1304
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1305
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1306
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1307
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1308
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1309
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1310
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1311
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1312
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1313
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1314
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1315
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1316
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1318
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1319
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1320
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1321
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1322
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1323
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1324
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1325
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1326
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1327
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1328
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1329
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1330
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1331
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1332
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1333
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1334
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1335
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1336
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1337
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1338
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1339
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1340
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1342
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1343
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1344
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1345
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1346
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1348
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1349
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1350
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1351
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1354
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1356
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1357
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1358
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1370
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1371
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1372
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1373
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1375
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1377
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1378
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1380
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1381
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1382
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1383
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1384
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1388
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1389
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1390
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1392
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1394
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1396
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1397
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1398
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1399
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1400
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1402
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1404
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1406
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1407
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1408
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1409
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1410
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1411
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1412
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1413
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1414
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1415
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1416
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1417
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1418
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1419
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1420
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1421
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1422
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1423
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1428
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1429
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1430
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1431
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1432
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1433
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1434
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1435
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1436
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1438
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1439
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1440
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1441
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1442
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1443
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1444
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1445
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1446
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1447
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1448
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1449
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1450
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1451
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1452
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1453
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1454
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1455
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1456
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1457
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1458
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1459
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1460
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1461
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1462
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1463
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1464
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1465
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1466
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1467
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1468
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1469
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1470
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1471
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1472
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1473
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1474
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1475
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1476
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1477
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1478
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1479
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1480
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1481
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1482
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1483
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1484
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1485
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1486
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1487
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1488
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1489
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1490
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1491
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1492
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1493
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1494
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1495
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1496
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1497
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1498
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1499
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1500
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1501
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1502
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1503
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1504
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1505
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1506
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1507
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1508
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1509
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1510
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1511
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1512
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1513
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1514
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1515
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1516
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1517
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1518
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1519
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1520
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1521
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1522
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1523
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1524
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1525
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1526
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1527
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1528
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1529
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1530
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1531
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1532
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1533
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1534
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1535
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1536
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1537
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1538
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1539
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1540
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1541
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1542
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1543
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1544
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1545
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1546
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1548
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1550
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1554
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1556
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1558
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1559
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1560
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1561
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1562
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1563
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1564
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1568
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1572
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1574
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1575
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1576
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1578
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1580
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1581
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1582
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1610
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1614
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1615
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1617
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1648
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1678
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1679
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1688
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1694
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1695
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1697
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1698
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1699
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1700
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1701
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1702
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1705
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1706
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1707
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1708
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1709
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1710
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1711
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1712
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1713
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1714
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1715
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1716
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1717
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1718
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1719
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1720
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1721
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1736
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1737
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1738
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1739
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1740
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1741
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1742
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความสามัคคีในชุมชน
1743
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1745
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1751
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1752
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1753
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1754
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1755
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1790
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1791
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1792
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1794
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
จัดให้มีกิจกรรมระดมทุน
1795
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1796
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1797
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1798
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1800
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1801
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1802
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1803
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1804
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1805
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1806
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1807
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1814
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1815
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1818
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1819
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1820
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1821
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1822
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1823
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1824
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1825
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1826
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1827
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1828
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1829
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1830
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1831
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1832
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1833
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1834
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1835
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1845
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1913
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1918
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1927
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1929
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1931
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1935
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1936
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1946
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1959
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1974
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2347