[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77.1 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)
(3)จัดกิจกรรมตามประเพณีของหมู่บ้าน เช่น โดนตา

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
193
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
194
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0
195
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
196
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
197
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
198
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
199
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
200
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
201
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
202
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
203
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0
204
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
205
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
206
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
207
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
208
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
209
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
210
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
211
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
212
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
213
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
214
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
215
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
216
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
217
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
218
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
219
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
220
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
221
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
222
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
223
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
224
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
225
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
226
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
227
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
228
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
229
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
230
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
231
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
232
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
233
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
234
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
235
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
236
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
237
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
238
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
239
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
240
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
241
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
242
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
243
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
244
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
245
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
246
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
247
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
248
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
249
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
250
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
251
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
252
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
253
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
254
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
255
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
256
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
257
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
258
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
259
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
260
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
261
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
262
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
263
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
264
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
265
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
266
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
267
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
268
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
269
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
270
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
271
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
272
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
273
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
274
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
275
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
276
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
277
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
278
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
279
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
280
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
281
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
282
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
283
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
284
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
285
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
286
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
287
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
288
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0
289
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0
290
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
291
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
292
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
293
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
294
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
295
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
296
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
297
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
298
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
299
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
300
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
301
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
302
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
303
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
304
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
305
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
306
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
307
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
308
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
309
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
310
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
311
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
312
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
313
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
314
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
315
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
316
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
317
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
318
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
319
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
320
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
321
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
322
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
323
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
324
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
325
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
326
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
327
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
328
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
329
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
330
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
331
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
332
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
333
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
334
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
335
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
336
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
337
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
338
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
339
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
340
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
341
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
342
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
343
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
344
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
345
สะแก
สะแก
สตึก
0
346
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
347
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
348
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0
349
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
350
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
351
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
352
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
353
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0
354
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
355
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
356
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
357
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
358
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
359
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0
360
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
361
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
362
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
363
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
364
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
365
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
366
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
367
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
368
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
369
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
370
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
371
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
372
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
373
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
374
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
375
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
376
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
377
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
378
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
379
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
380
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
381
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
382
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
383
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
384
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
385
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
386
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
387
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
388
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
389
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
390
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
391
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
392
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
393
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
394
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
395
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
396
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
397
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
398
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
399
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
400
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
401
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
402
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
403
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
404
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
405
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
406
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
407
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
408
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
409
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
410
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
411
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
412
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
413
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
414
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
415
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
416
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
417
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
418
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
419
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
420
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
421
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
422
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
423
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
424
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
425
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
426
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
427
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
428
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
429
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
430
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
431
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
432
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
433
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
434
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
435
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
436
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
437
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
438
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
439
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
440
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
441
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
442
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
443
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
444
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
445
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
446
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
447
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
448
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
449
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
450
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
451
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
452
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
453
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
454
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
455
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
456
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
457
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
458
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
459
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
460
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
461
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
462
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
463
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
464
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
465
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
598
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
599
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
600
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
601
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
602
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
603
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
604
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
605
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
606
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
607
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
608
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
609
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
610
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
611
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
612
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
613
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
614
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
615
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
616
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
617
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
618
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
619
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
620
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
621
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
622
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
623
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
624
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
625
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
626
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
627
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
628
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
629
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
630
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
631
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
632
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
633
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
634
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
635
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
636
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
637
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
638
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
639
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
640
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
641
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
642
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
643
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
644
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
645
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
646
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
647
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
648
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
649
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
650
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
651
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
652
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
653
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
654
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
655
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
656
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
657
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
658
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
659
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
660
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
661
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
662
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
663
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
664
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
665
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
666
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
667
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
668
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
669
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
670
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
671
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
672
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
673
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
674
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
675
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
676
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
677
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
678
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
679
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
680
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
681
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
682
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
683
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
684
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
685
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
686
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
687
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
688
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
689
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
690
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
691
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
692
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
693
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
694
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
695
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
696
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
697
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
698
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
699
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
700
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
701
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
702
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
703
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
704
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
705
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
706
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
707
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
708
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
709
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
710
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
711
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
712
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
713
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
714
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
715
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
716
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
717
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
718
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
719
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
720
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
721
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
722
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
723
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
724
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
725
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
726
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
727
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
728
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
729
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
730
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
731
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
732
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
733
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
734
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
735
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
736
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
737
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
738
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
739
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
740
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
741
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
742
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
743
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
744
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
745
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
746
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
747
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
748
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
749
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
750
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
751
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
752
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
753
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
754
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
755
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
756
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
757
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
758
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
759
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
760
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
761
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
762
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
763
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
764
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
765
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
766
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
767
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
768
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
769
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
770
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
771
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
772
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
773
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
774
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
775
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
776
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
777
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
778
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
779
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
780
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
781
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
782
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
783
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
784
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
785
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
786
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
787
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
788
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
789
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
790
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
791
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
792
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
793
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
794
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
795
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
796
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
797
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
798
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
799
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
800
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
801
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
802
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
803
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
804
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
805
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
806
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
807
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
808
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
809
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
810
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
811
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
812
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
813
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
814
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
815
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
816
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
817
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
818
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
819
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
820
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
821
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
822
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
823
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
824
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
825
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
826
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
827
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
828
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
829
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
830
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
831
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
832
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
833
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
834
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
835
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
836
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
837
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
838
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
839
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
840
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
841
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
842
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
843
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
844
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
845
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
846
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
847
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
848
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
849
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
850
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
851
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
852
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
853
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
854
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
855
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
857
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
858
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
859
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
860
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
861
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
862
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
863
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
864
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
865
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
866
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
867
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
868
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
869
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
870
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
871
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
872
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
873
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
874
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
875
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
876
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
877
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
878
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
879
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
880
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
881
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
882
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
883
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
884
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
885
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
886
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
888
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
889
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
890
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
891
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
892
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
893
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
894
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
895
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
896
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
897
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
898
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
899
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
900
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
902
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
903
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
904
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
905
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
906
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
907
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
908
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
909
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
910
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
911
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
912
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
913
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
914
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
915
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
916
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
917
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
918
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
919
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
920
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
921
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
922
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
923
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
924
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
925
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
926
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
927
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
928
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
929
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
930
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
931
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
932
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
933
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
934
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
935
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
936
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
937
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
938
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
940
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
941
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
942
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
943
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
944
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
945
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
946
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
947
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
948
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
949
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
950
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
951
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
952
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
953
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
954
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
955
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
956
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
957
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
958
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
959
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
960
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
961
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
962
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
964
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
965
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
966
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
967
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
968
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
969
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
970
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
971
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
972
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
973
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
974
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
975
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
976
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
978
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
979
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
980
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
981
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
982
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
983
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
984
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
985
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
986
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
987
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
988
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
989
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
990
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
991
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
992
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
993
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
994
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
995
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
996
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
997
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
998
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
999
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1000
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1001
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1002
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1003
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1004
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1005
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1006
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1007
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1008
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1009
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1010
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1011
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1012
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1013
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1014
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1015
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1016
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1017
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1018
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1019
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1020
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1021
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1022
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1023
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1024
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1025
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1026
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1027
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1028
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1029
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1030
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1031
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1032
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1033
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1034
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1035
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1036
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1037
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1038
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1039
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1040
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1041
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1042
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1043
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1044
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1045
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1046
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1047
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1048
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1049
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1050
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1051
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1056
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1057
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1058
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1059
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1060
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1061
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1062
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1063
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1064
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1065
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1066
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1067
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1068
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1069
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1070
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1071
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1072
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1073
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1074
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1075
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1076
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1077
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1078
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1079
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1080
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1081
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1082
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1083
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1084
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1085
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1086
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1087
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1088
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1089
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1090
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1092
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1093
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1101
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1102
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1103
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1104
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1105
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1106
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1107
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1108
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1109
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1110
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1111
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1112
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1113
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1114
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1115
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1116
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1117
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1118
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1119
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1120
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1121
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1122
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1123
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1124
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1125
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1126
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1127
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1128
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1129
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1130
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1131
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1132
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1133
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1134
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1135
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1136
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1137
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1138
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1139
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1140
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1141
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1142
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1143
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1144
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1145
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1146
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1147
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1148
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1149
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1150
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1151
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1152
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1153
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1155
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1156
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1157
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1158
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1159
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1160
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1161
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1162
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1163
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1164
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1165
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1166
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1168
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1169
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1170
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1171
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1172
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1173
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1174
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1175
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1176
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1177
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1178
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1179
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1180
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1181
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1182
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1184
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1185
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1186
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1187
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1188
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1189
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1191
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1193
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1194
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1195
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1196
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1197
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1200
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1201
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1204
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1206
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1207
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1209
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1210
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1211
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1212
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1213
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1214
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1215
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1216
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1217
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1218
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1219
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1220
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1221
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1223
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1225
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1226
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1228
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1230
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1231
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1233
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1234
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1235
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1237
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1238
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1240
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1241
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1242
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1243
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1245
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1252
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1253
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1255
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1256
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1258
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1260
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1262
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1263
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1266
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1269
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1270
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1271
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1272
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1277
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1278
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1279
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1281
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1282
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1284
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1285
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1286
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1287
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1289
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1291
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1293
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1296
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1298
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1299
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1303
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1304
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1305
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1306
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1307
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1309
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1310
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1311
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1312
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1313
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1314
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1315
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1316
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1317
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1318
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1319
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1320
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1321
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1322
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1323
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1324
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1325
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1334
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1335
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1336
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1337
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1338
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1339
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1340
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1341
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1342
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1345
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1346
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1347
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1348
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1349
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1350
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1351
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1353
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1360
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1361
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1362
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1366
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1369
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1372
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1373
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1382
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1383
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1384
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1385
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1386
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1387
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1388
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1389
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1390
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1391
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1392
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1393
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1394
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1395
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1396
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1397
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1398
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1399
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1404
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1406
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1407
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1408
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1409
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1416
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1417
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1418
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1419
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1420
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1421
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1422
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1423
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1424
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1425
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1426
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1427
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1428
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1429
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1430
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1431
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1432
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1433
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1434
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1435
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1436
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1437
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1438
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1439
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1440
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1441
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1442
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1443
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1444
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1445
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1450
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1451
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1452
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1453
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1454
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1455
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1456
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1457
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1458
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1463
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1464
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1465
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1466
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1467
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1468
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1469
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1470
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1471
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1475
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1476
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1477
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1478
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1479
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1480
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1481
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1482
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1483
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1488
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1489
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1490
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1491
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1492
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1493
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1494
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1495
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1496
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1497
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1498
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1499
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1500
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1501
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1502
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1503
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1504
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1505
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1506
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1507
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1508
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1509
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1510
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1511
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1512
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1513
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1514
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1521
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1522
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1523
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1524
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1525
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1527
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1528
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1529
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1530
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1531
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1532
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1533
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1534
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1536
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1537
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1539
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1541
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1545
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1546
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1547
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1551
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1553
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1554
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1555
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1560
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1561
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1562
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1563
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1565
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
ประชาชนบริจาคในโอกาสทำบุญในงานประเพณีของหมู่บ้าน
1582
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1583
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1585
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1601
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1603
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1620
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1640
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1641
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1678
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1679
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1688
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1694
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1695
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1697
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1698
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1699
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1700
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1701
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1702
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1705
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1706
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1707
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1708
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1709
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1710
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1711
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1712
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1713
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1714
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1715
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1716
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1717
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1718
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1719
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1720
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1721
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1722
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1723
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1736
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1737
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1738
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1739
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1740
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1741
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1742
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1743
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1744
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
การสืบทอดประเพณีของชุมชน
1745
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1751
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1752
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1753
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1754
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1755
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1756
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1791
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1792
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1794
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1795
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1796
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1797
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1798
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1801
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1802
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1803
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1804
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1805
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1806
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1807
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1814
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1815
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1818
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1819
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1820
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1821
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1822
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1823
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1824
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1825
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1826
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1827
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1828
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1829
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1830
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1831
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1832
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1833
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1834
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1835
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1845
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1913
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1918
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1927
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1928
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1931
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1935
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1936
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1937
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1946
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1947
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1948
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1949
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1953
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1954
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1955
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1957
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1958
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1961
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1962
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1963
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1964
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1965
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1975
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1976
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1977
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1978
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1979
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1980
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1995
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1996
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1997
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1998
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1999
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2009
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2010
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2011
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2012
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2013
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2024
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2025
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2026
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2027
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2028
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2029
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2039
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2040
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2041
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2042
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2043
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2