[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77.1 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)
(4)ชี้แจงให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯในวันสำคัญของคนไทยเช่น วันเกิด วันพ่อ วันแม่

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0
189
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
190
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
191
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
192
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0
193
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
194
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
195
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
196
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
197
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
198
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
199
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0
200
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
201
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
202
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
203
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
204
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
205
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
206
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
207
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
208
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
209
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
210
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
217
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
218
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
219
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
220
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
221
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
222
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
224
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
225
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
226
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
227
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
228
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
229
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
230
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
232
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
233
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
234
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
235
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
236
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
237
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
238
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
239
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
240
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
241
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
242
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
243
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
244
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
245
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
249
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
250
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
251
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
252
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
253
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
254
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
255
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
256
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
257
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
258
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
259
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
260
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
261
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
262
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
263
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
264
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
265
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
266
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
267
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
268
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
269
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
270
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
271
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
272
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
273
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
274
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
275
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
276
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
277
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
278
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
279
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
280
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
281
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
282
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
283
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
284
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
285
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
286
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
287
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
288
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
289
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
290
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
291
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
292
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
293
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
294
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
295
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
296
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
297
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
298
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
299
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
300
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
301
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
302
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
303
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
304
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
305
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
306
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
307
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
308
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
309
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
310
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0
311
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
312
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
313
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
314
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0
315
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
316
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
317
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
318
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
319
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
320
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
321
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
322
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
323
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
324
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
325
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0
326
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0
327
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
328
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
329
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
330
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
331
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
332
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
333
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
334
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
335
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0
336
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
337
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
338
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
339
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
340
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
341
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0
342
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
343
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
344
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
345
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
346
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
347
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
348
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
349
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
350
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
351
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
352
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
353
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
354
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
355
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
359
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
360
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
361
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
362
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
363
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
369
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
370
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
371
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
372
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
373
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
374
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
375
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
376
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
377
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
378
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
379
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
380
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
381
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
382
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
383
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
387
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
388
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
389
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
390
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
391
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
392
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
393
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
394
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
395
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
396
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
397
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
398
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
399
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
400
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
401
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
402
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
403
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
404
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
405
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
406
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
407
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
408
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
409
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
410
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
411
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
412
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
413
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
414
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
415
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
416
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
417
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
418
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
419
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
420
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
421
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
422
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
423
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
424
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
425
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
426
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
427
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
428
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
429
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
430
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
431
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
432
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
433
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
434
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
435
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
436
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
437
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
438
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
439
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
440
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
441
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
442
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
443
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
444
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
445
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
446
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
447
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
448
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
585
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
586
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
587
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
588
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
589
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
590
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
591
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
592
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
593
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
594
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
595
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
596
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
597
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
598
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
599
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
600
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
601
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
602
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
603
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
604
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
605
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
606
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
607
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
608
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
609
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
610
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
611
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
612
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
613
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
614
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
615
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
616
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
617
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
618
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
619
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
620
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
621
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
622
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
623
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
624
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
625
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
626
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
627
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
628
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
629
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
630
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
631
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
632
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
633
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
634
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
635
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
636
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
637
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
638
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
639
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
640
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
641
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
642
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
643
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
644
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
645
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
646
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
647
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
648
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
649
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
650
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
651
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
652
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
653
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
654
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
655
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
656
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
657
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
658
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
659
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
660
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
661
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
662
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
663
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
664
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
665
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
666
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
667
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
668
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
669
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
670
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
671
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
672
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
673
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
674
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
675
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
676
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
677
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
678
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
679
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
680
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
681
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
682
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
683
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
684
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
685
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
686
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
687
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
688
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
689
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
690
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
691
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
692
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
693
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
694
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
695
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
696
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
697
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
698
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
699
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
700
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
701
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
702
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
703
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
704
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
705
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
706
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
707
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
708
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
709
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
710
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
711
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
712
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
713
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
714
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
715
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
718
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
719
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
720
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
721
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
722
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
723
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
724
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
725
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
726
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
727
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
728
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
729
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
730
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
731
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
736
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
737
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
738
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
739
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
740
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
741
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
742
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
743
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
744
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
745
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
746
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
747
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
748
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
749
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
750
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
754
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
755
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
756
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
757
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
758
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
759
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
760
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
761
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
762
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
763
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
764
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
765
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
766
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
767
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
768
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
769
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
770
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
771
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
772
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
773
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
774
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
775
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
776
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
777
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
778
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
779
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
780
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
781
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
782
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
783
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
784
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
785
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
786
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
787
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
788
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
789
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
790
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
791
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
792
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
793
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
794
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
795
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
796
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
797
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
798
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
799
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
800
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
801
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
802
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
803
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
804
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
805
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
806
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
807
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
808
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
809
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
810
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
811
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
812
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
813
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
814
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
815
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
816
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
817
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
818
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
819
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
820
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
821
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
822
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
823
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
828
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
829
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
830
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
831
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
832
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
833
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
834
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
837
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
838
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
839
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
840
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
841
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
842
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
843
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
844
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
845
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
846
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
847
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
848
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
849
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
850
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
851
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
852
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
853
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
854
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
855
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
857
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
858
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
859
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
860
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
861
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
862
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
863
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
864
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
865
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
866
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
867
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
868
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
869
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
870
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
871
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
872
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
873
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
874
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
875
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
876
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
877
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
878
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
886
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
888
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
889
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
890
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
891
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
892
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
900
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
902
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
903
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
904
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
905
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
906
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
907
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
908
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
909
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
910
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
911
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
912
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
913
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
914
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
915
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
916
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
917
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
924
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
925
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
926
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
927
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
928
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
929
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
930
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
938
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
940
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
941
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
942
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
943
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
944
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ประชุมชี้แจงให้บริจาคเงินในวันสำคัญ
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
946
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
948
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
949
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
950
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
951
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
952
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
953
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
954
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
962
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
964
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
965
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
966
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
967
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
968
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
976
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯในวันเกิด วันพ่อ วันแม่
ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกเดือน
978
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
979
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
980
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
981
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
982
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
989
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
990
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
991
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
992
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
993
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
994
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
999
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1000
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1001
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1002
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1003
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1004
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1010
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1011
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1012
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1013
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1014
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1015
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1017
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1018
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1019
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1020
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1021
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1022
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1029
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1030
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1031
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1032
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1033
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1034
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1035
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1036
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1037
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1038
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1039
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1040
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1041
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1042
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1043
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1044
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1045
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1046
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1047
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1048
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1049
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1050
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1051
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1056
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1057
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1058
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1059
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1060
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1061
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1062
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1063
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1064
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1065
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1066
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1067
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1068
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1069
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1070
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1071
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1072
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1073
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1074
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1075
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1076
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1077
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1078
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1079
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1080
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1081
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1082
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1083
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1084
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1085
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1086
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1087
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1088
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1089
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1090
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1091
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1092
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1093
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1094
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1095
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1101
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1102
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1103
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1104
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1105
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1106
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1107
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1108
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1112
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1113
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1114
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1115
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1116
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1117
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1118
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1119
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1120
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1121
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1122
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1123
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1124
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1125
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1126
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1127
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1128
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1129
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1130
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1131
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1132
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1133
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1134
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1135
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1136
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1137
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1138
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1139
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1140
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1141
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1142
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1143
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1144
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1145
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1146
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1147
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1148
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1149
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1150
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1151
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1152
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1153
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1154
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1155
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1156
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1157
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1158
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1159
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1160
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1161
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1162
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1163
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1164
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1165
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1166
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1167
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1168
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1169
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1170
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1171
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1172
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1175
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1176
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1177
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1178
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1179
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1180
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1181
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1182
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1183
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1184
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1185
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1187
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1188
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1189
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1190
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1192
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1193
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1194
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1195
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1196
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1197
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1200
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1201
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1204
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1209
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1210
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1211
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1213
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1215
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1216
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1219
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1220
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1221
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1222
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1223
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1224
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1225
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1227
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1229
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1230
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1231
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1232
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1233
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1234
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1236
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1237
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1238
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1239
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1241
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1242
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1243
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1244
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1245
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1252
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1253
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1255
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1257
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1258
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1259
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1260
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1261
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1262
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1263
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1265
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1266
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1268
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1270
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1272
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1279
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1280
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1281
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1284
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1285
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1286
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1288
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1289
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1295
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1296
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1297
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1300
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1301
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1303
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1304
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1305
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1306
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1307
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1311
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1312
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1314
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1315
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1316
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1317
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1318
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1319
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1320
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1321
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1322
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1323
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1324
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1325
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1326
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1327
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1340
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1341
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1342
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1343
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1345
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1346
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1347
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1348
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1352
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1353
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1354
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1366
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1367
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1368
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1369
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1372
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1375
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1388
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1389
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1390
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1391
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1392
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1393
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1394
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1395
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1396
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1397
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1398
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1399
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1400
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1411
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1412
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1416
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1417
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1422
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1423
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1424
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1425
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1426
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1427
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1428
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1429
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1430
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1432
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1433
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1434
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1435
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1436
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1437
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1438
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1439
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1440
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1441
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1442
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1443
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1444
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1445
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1446
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1450
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1451
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1456
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1457
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1458
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1459
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1463
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1464
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1469
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1470
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1471
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1472
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1475
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1476
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1477
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1481
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1482
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1483
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1484
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1488
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1489
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1494
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1495
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1496
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1497
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1498
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1499
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1500
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1501
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1502
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1503
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1504
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1505
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1506
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1507
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1508
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1509
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1510
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1511
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1512
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1513
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1514
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1515
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1527
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1528
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1529
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1530
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1531
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1533
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1534
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1535
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1538
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1546
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1547
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1548
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1552
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1556
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1558
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1563
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1564
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1565
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1566
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1597
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1601
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1654
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1682
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1694
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1696
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1697
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1698
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1699
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1700
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1701
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1702
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1703
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1704
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1705
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1706
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1707
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1708
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1709
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1710
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1711
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1712
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1713
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1714
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1715
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1716
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1717
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1718
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1719
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1720
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1721
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1722
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1723
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1724
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1725
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1726
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1736
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1737
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1738
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1739
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1740
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1741
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1742
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1743
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1744
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1745
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1746
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1747
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1748
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1751
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1752
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1753
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1754
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1755
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1756
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1757
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1758
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1773
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1774
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1794
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1795
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1796
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1797
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1798
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1801
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1802
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1803
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1804
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1805
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1806
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1807
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1808
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1809
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1814
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1815
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1818
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1819
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1820
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1821
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1822
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1823
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1824
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1825
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1826
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1827
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1828
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1829
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1830
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1831
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1832
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1833
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1834
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1835
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1836
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1845
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1846
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1860
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1872
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1913
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1918
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1919
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1927
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1928
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1929
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1930
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1931
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1935
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1936
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1937
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1938
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1946
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1947
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1948
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1949
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1953
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1954
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1955
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1956
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1957
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1958
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1961
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1962
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1963
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1964
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1965
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1975
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1976
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1977
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1978
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1979
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1980
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1995
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1996
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1997
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1998
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1999
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2009
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2010
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2011
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2012
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2013
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2024
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2025
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2026
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2027
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2028
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2029
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2039
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2040
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2041
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2042
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2043
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2044
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2050
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2051
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2052
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2053
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2054
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2055
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2056
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2059
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2060
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2061
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2062
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2063
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2064
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2065
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2069
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2070
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2071
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2073
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2074
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2075
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2076
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2077
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2078
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2079
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2080
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2081
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2082
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2083
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2084
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2085
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2086
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2087
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2088
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2089
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2090
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2092
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2093
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2094
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2095
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2096
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2097
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2101
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2102
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2103
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2104
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2105
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2106
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2111
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2112
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2113
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2114
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2115
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2116
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2120
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2121
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2122
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2123
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2124
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2125
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2132
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2133
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2134
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2135
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2136
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2137
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2143
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2144
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2145
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2146
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2147
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2152
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2154
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2155
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2156
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2157
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2165
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2166
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2167
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2168
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2169
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2170
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2179
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2181
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2182
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2183
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2193
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2194
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2195
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2