[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77.1 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)
(5)ชี้แจงให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯโดยไม่มีเงื่อนไข เช่นงานบวช งานศพ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
192
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0
193
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
194
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0
195
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
196
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0
197
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
198
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0
199
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0
200
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
201
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
202
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
203
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
204
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
205
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
206
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0
207
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
208
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
209
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
210
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
211
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
212
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
213
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
214
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
215
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
216
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
217
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
218
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
219
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
220
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
221
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
222
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
223
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
224
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
225
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
226
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
227
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
228
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
229
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
230
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
231
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
232
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
233
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
234
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
235
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
236
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
237
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
238
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
239
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
240
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
241
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
242
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
243
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
244
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
245
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
246
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
247
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
248
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
249
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
250
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
251
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
252
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
253
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
254
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
255
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
256
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
257
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
258
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
259
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
260
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
261
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
262
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
263
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
264
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
265
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
266
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
267
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
268
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
269
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
270
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
271
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
272
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
273
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
274
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
275
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
276
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
277
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
278
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
279
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
280
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
281
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
282
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
283
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
284
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
285
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
286
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
287
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
288
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
289
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
290
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
291
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
292
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
293
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
294
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
295
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
296
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
297
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
298
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
299
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
300
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
301
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
302
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
303
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
304
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
305
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
306
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
307
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
308
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
309
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0
310
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0
311
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0
312
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
313
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
314
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0
315
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
316
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
317
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0
318
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
319
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
320
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
321
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
322
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
323
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
324
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
325
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
326
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
327
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
328
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
329
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
330
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
331
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
332
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
333
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
334
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
335
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
336
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
337
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
338
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
339
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
340
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
341
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
342
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
343
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
344
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
345
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
346
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
347
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
348
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
349
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
350
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
351
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
352
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
353
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
354
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
355
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
356
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
357
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
358
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
359
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
360
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
361
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
362
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
363
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
364
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
365
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
366
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
367
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
368
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
369
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
370
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
371
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
372
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
373
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
374
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
375
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0
376
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0
377
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0
378
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0
379
สวายสอ
นิคม
สตึก
0
380
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
381
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0
382
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
383
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
384
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
385
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
386
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
387
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
388
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0
389
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
390
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
391
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
392
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
393
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
394
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
395
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
396
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
397
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
398
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0
399
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0
400
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0
401
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0
402
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0
403
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0
404
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
405
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
406
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
407
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
408
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
409
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
410
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
411
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
412
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
413
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
414
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
415
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
416
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
417
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
418
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
419
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
420
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
421
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
422
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
423
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
424
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
425
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
426
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
427
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
428
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
429
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
430
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
431
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
432
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
433
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
434
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
435
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
436
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
437
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
438
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
439
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
440
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
441
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
442
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
443
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
444
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
445
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
446
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
447
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
448
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
449
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
450
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
451
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
452
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
453
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
454
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
455
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
456
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
457
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
458
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
459
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
460
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
461
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
462
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
463
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
464
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
465
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
466
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
467
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
468
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
469
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
470
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
471
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
472
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
473
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
474
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
475
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
476
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
477
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
478
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
479
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
480
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
481
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
482
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
483
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
484
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
485
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
486
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
487
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
488
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
489
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
490
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
491
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
492
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
493
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
494
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
495
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
496
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
497
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
498
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
499
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
500
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
501
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
502
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
503
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
504
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
505
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
506
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
507
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
508
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
509
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
510
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
511
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
512
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
513
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
514
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
515
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
516
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
517
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
518
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
519
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
520
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
521
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
522
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
523
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
524
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
525
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
526
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
527
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
528
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
529
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
530
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
531
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
532
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
533
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
534
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
535
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
536
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
537
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
651
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
652
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
653
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
654
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
655
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
656
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
657
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
658
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
659
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
660
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
661
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
662
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
663
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
664
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
665
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
666
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
667
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
668
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
669
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
670
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
671
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
672
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
673
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
674
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
675
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
676
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
677
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
678
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
679
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
680
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
681
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
682
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
683
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
684
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
685
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
686
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
687
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
688
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
689
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
690
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
691
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
692
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
693
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
694
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
695
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
696
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
697
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
698
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
699
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
700
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
701
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
702
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
.
703
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
704
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
705
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
706
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
707
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
708
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
709
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
710
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
711
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
712
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
713
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
714
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
715
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
716
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
717
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
718
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
719
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
720
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
721
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
722
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
723
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
724
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
725
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
726
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
727
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
728
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
729
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
730
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
731
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
732
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
733
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
734
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
735
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
736
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
737
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
738
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
739
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
740
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
741
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
742
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
743
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
744
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
745
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
746
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
747
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
748
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
749
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
750
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
751
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
752
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
753
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
754
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
755
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
756
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
757
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
758
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
759
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
760
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
761
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
762
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
763
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
764
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
765
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
766
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
767
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
768
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
769
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
770
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
771
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
772
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
773
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
774
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
775
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
776
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
777
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
778
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
779
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
780
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
781
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
782
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
783
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
784
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
785
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
786
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
787
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
788
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
789
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
790
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
791
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
792
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
793
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
794
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
795
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
796
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
797
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
798
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
799
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
800
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
801
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
802
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
803
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
804
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
805
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
806
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
807
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
808
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
809
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
810
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
811
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
812
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
813
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
814
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
815
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
816
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
817
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
818
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
819
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
820
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
821
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
822
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
823
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
824
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
825
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
826
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
827
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
828
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
829
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
830
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
831
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
832
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
833
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
834
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
835
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
836
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
837
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
838
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
839
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
840
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
841
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
842
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
843
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
844
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
845
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
846
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
847
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
848
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
849
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
850
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
851
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
852
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
853
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
854
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
855
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
856
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
857
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
858
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
859
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
860
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
861
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
862
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
863
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
864
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
865
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
866
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
867
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
868
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
869
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
870
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
871
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
872
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
873
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
874
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
875
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
876
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
877
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
878
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
879
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
880
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
881
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
882
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
883
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
884
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
885
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
886
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
887
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
888
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
889
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
890
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
891
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
892
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
893
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
894
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
895
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
896
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
897
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
898
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
899
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
900
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
901
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
902
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
903
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
904
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
905
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
906
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
907
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
908
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
909
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
910
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
911
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
912
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
913
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
914
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
915
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
916
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
917
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
918
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
919
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
920
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
921
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
922
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
923
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
924
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
925
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
926
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
927
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
928
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
929
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
930
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
931
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
932
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
933
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
934
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
935
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
936
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
937
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
938
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
939
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
940
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
941
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
942
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
943
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
944
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
945
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
946
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
947
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
948
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
949
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
950
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
951
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
952
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
953
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
954
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
955
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
956
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
957
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
958
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
959
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
960
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
961
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
962
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
963
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
964
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
965
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
966
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
967
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
968
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
969
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
970
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
971
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
972
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
973
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
974
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
975
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
976
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
977
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
978
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
979
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
980
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
981
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
982
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
983
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
984
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
985
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
986
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
987
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
988
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
989
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
990
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
991
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
992
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
993
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
994
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
995
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
996
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
997
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
998
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
999
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1000
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1001
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1002
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1003
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1004
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1005
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1006
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1007
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1008
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1009
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1010
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1011
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1012
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1013
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1014
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1015
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1016
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1017
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1018
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1019
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1020
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1021
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1022
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1023
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1024
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1025
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1026
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1027
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ประชุมชี้แจงให้บริจาคเงินในวันสำคัญ
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
1028
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1029
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1030
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1031
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1032
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1033
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1034
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1035
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1036
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1037
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1038
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1039
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1040
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1041
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1042
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1043
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1044
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1045
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1046
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1047
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1048
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1049
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1050
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1051
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1052
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1053
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1054
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1055
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1056
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1057
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1058
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1059
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯในงานบวช งานศพ
ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกเดือน
1060
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1061
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1062
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1063
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1064
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1065
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1066
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1067
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1068
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1069
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1070
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1071
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1072
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1073
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1074
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1075
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1076
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1077
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1078
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1079
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1080
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1081
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1082
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1083
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1084
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1085
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1086
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1087
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1088
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1089
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1090
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1091
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1092
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1093
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1094
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1095
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1096
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1097
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1098
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1099
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1100
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1101
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1102
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1103
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1104
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1105
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1106
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1107
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1108
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1109
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1110
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1111
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1112
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1113
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1114
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1115
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1116
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1117
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1118
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1119
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1120
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1121
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1122
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1123
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1124
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1125
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1126
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1127
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1128
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1129
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1130
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1131
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1132
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1133
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1134
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1135
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1136
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1137
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1138
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1139
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1140
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1141
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1142
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1143
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1144
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1145
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1146
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1147
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1148
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1149
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1150
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1151
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1152
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1153
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1154
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1155
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1156
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1157
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1158
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1159
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1160
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1161
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1162
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1163
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1164
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1165
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1166
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1167
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1168
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1169
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1170
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1171
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1172
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1173
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1174
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1175
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1176
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1177
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1178
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1179
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1180
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1181
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1182
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1183
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1184
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1185
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1186
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1187
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1188
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1189
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1190
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1191
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1192
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1193
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1194
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1195
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1196
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1197
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1198
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1199
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1200
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1201
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1202
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1203
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1204
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1205
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1206
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1207
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1208
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1209
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1210
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1211
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1212
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1213
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1214
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1215
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1216
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1217
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1218
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1219
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1220
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1221
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1222
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1223
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1224
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1225
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1226
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1227
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1228
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1229
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1230
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1231
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1232
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1233
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1234
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1235
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1236
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1238
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1240
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1241
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1242
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1243
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1245
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1246
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1248
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1250
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1251
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1252
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1253
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1259
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1264
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1265
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1267
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1268
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1269
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1270
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1272
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1274
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1276
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1278
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1279
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1280
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1281
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1283
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1284
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1285
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1287
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1289
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1291
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1294
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1295
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1296
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1297
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1298
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1299
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1301
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1303
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1304
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1305
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1306
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1307
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1308
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1309
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1310
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1311
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1312
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1314
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1315
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1316
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1317
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1318
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1319
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1320
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1321
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1322
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1323
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1324
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1325
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1326
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1327
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1328
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1329
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1330
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1331
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1332
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1333
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1334
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1335
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1336
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1337
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1338
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1339
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1340
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1342
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1343
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1344
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1345
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1346
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1347
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1348
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1349
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1350
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1351
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1352
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1353
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1354
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1355
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1356
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1357
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1358
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1359
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1360
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1361
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1362
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1363
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1364
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1365
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1366
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1367
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1368
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1369
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1370
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1371
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1372
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1373
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1374
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1375
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1376
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1377
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1378
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1379
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1380
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1381
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1382
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1383
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1384
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1385
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1386
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1387
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1388
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1389
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1390
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1391
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1392
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1393
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1394
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1395
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1396
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1397
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1398
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1399
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1400
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1402
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1403
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1404
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1406
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1407
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1408
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1409
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1413
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1414
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1415
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1416
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1417
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1419
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1422
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1423
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1424
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1425
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1426
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1427
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1428
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1429
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1430
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1431
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1432
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1433
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1434
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1435
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1436
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1437
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1438
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1439
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1440
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1441
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1442
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1443
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1444
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1445
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1446
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1447
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1448
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1449
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1450
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1451
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1452
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1453
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1454
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1455
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1456
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1457
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1458
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1459
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1460
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1461
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1462
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1463
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1464
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1465
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1466
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1467
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1468
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1469
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1470
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1471
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1472
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1473
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1474
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1475
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1476
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1477
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1478
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1479
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1480
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1481
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1482
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1483
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1484
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1485
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1486
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1487
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1488
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1489
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1490
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1491
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1492
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1493
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1494
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1495
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1496
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1497
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1498
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1499
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1500
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1501
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1502
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1503
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1504
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1505
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1506
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1507
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1508
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1509
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1510
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1511
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1512
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1513
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1514
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1515
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1516
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1517
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1518
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1519
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1520
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1521
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1522
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1523
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1524
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1525
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1526
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1527
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1528
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1529
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1530
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1531
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1532
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1533
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1534
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1535
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1536
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1537
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1538
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1539
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1540
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
1541
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1542
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1543
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1544
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1545
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1546
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1547
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1548
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1549
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1550
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1551
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1552
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1553
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1554
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1555
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1556
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1557
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1558
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1559
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1560
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1561
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1562
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1563
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1564
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1565
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1566
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1567
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1568
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1569
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1570
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1571
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1573
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1574
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1575
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1578
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1581
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1583
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1584
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1585
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1586
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1587
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1588
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1592
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1596
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1598
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ
1626
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1627
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1628
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1630
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1634
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1636
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1638
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1639
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1643
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1647
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1649
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1665
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1667
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1669
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1671
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1672
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1674
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1676
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1679
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1681
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1683
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1684
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1688
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1694
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1696
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1698
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1699
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1700
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1702
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1703
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1704
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1705
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1706
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1708
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1709
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1710
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1711
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1712
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1713
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1714
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1715
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1716
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1717
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1718
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1719
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1720
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1721
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1722
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1723
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1724
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1725
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1726
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1727
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1728
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1729
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1730
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1731
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1732
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1733
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1734
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1735
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1736
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1737
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1738
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1739
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1740
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1741
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1742
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1743
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1744
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1745
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1746
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1747
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1748
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1749
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1750
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1751
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1752
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1753
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1754
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1755
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1756
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1757
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1758
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1759
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1760
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
1761
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
1762
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
1764
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
1765
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
1766
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
1767
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1768
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1769
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1770
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1771
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1772
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1773
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1774
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1775
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1776
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1779
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1780
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1781
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1782
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1783
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1784
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1785
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1786
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1787
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1788
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1789
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1790
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1797
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1798
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1799
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1800
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1801
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1802
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1803
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1804
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1805
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1806
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1807
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1808
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1809
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1810
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1811
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1812
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1813
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1814
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1815
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1816
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1817
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1818
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1819
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1820
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1821
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1822
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1823
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1824
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1825
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1826
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1827
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1828
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1829
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
ประชาคมหารือกำหนดแผนร่วมกัน
1830
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1831
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1832
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1833
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1834
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1835
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1836
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1837
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1838
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1839
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1840
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1841
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1842
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1843
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1844
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1845
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1846
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1847
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1848
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1849
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1850
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1851
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1852
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1853
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1854
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1855
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1856
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1857
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1858
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1859
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1860
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1861
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1862
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1863
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1864
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1865
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1866
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1867
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1868
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1869
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1870
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1871
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1872
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1873
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1874
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1875
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1876
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1877
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1878
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1879
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1880
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1881
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1882
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1883
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1884
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1885
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1886
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1887
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1896
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1905
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1906
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1907
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1908
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1909
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1913
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1914
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1915
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1916
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1917
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1918
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1919
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1920
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1921
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1922
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1923
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1924
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1925
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1926
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1927
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1928
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1929
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1930
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1931
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1932
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1933
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1934
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1935
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1936
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1937
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1938
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1939
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1940
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1941
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1942
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1943
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1944
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1945
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1946
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1947
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1948
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1949
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1950
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1951
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1952
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1953
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1954
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1955
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1956
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1957
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1958
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1959
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1960
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1961
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1962
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1963
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1964
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1965
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1966
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1967
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1968
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1969
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1970
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1971
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1972
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1973
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1974
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1975
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1976
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1977
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1978
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1979
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1980
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1981
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1982
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1983
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1984
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1985
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1986
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1987
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1988
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1989
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1991
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1992
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1993
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1994
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1995
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1996
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1997
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1998
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1999
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2000
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2001
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2003
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2004
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2005
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2006
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2007
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2008
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2009
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2010
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2011
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2012
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2013
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2014
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2015
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2016
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2017
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2018
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2020
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2021
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2022
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2023
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2024
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2025
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2026
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2027
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2028
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2029
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2030
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2031
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2032
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2033
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2034
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2035
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2036
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2037
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2038
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2039
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2040
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2041
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2042
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2043
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2044
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2045
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2046
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2047
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2048
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2049
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2050
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2051
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2052
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2053
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2054
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2055
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2056
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2057
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2058
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2059
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2060
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2061
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2062
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2063
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2064
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2065
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2066
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2067
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2068
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2069
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2070
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2071
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2072
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2073
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2074
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2075
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2076
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2077
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2078
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2079
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2080
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2081
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2082
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2084
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2085
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2086
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2087
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2088
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2089
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2090
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2091
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2092
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2093
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2094
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2095
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2096
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2097
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2098
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2099
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2100
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2101
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2102
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2103
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2104
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2105
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2106
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2107
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2108
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2109
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2110
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2111
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2112
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2113
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2114
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2115
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2116
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2117
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2118
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2119
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2120
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2121
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2122
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2123
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2124
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2125
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2126
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2128
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2129
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2130
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2131
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2132
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2133
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2134
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2136
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2137
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2138
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2139
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2140
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2141
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2142
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2143
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2144
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2145
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2149
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2150
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2151
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2152
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2153
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2154
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2155
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2156
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2157
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2160
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2161
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2162
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2163
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2164
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2165
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2166
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2167
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2168
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2169
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2171
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2172
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2173
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2174
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2175
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2176
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2177
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2182
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2183
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2184
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2185
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2186
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2187
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2190
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2196
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2197
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2199
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2200
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2201
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2202
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2347
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
0.2
2348
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
0.2
<