[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3) เงินจัดสรรจากผลกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
(4) เงินรายได้จากการจำหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
(7) เงินอื่น ๆ
(1)ประชุมกลุ่ม/กองทุนต่างๆชี้แจงวัตถุประสงค์ ของกองทุนพึ่งพาตนเอง และที่มาของเงินกองทุนฯ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
93
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
158
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
159
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
195
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
196
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
197
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
198
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
202
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
203
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
216
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
224
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
232
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
233
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
234
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
235
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
236
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
237
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
238
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
248
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
249
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
250
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
251
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
252
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
253
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
254
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
255
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
256
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
257
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
258
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
259
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
260
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
261
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
262
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
263
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
264
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
265
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
266
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
267
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
268
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
269
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
270
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
271
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
272
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
273
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
274
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
275
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
276
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
277
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
278
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
279
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
280
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
281
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
282
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
283
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
284
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
285
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
286
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
287
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
288
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
289
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
290
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
291
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
292
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
293
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
294
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0
295
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
296
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
297
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
298
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
299
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
300
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
301
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
302
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
303
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
304
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
305
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
306
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
307
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
308
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
309
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
310
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
311
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
312
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
313
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
314
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
315
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
316
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
317
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
318
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
319
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
320
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
321
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
322
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
323
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
324
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
325
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
326
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
327
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
328
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
329
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
330
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
331
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
332
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
333
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
334
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
335
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
336
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
337
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
338
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
339
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
340
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
341
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
342
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
343
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
344
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
345
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
346
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
347
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
348
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
349
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
350
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
351
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
352
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
353
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
354
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
355
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
356
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
357
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
358
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
359
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
360
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
361
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
362
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
363
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
364
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
365
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
366
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
367
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
368
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
369
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
370
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
371
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
372
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
373
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
374
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
375
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
376
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
377
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
378
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
379
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
380
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
381
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
382
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
383
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
384
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
385
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
386
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
387
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
388
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
389
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
390
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
391
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
392
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
393
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
394
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
395
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
396
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
397
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
398
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
399
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
400
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
401
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
402
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
403
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
404
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
405
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
406
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
407
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
408
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
409
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
410
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
411
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
534
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
535
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
536
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
537
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
538
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
539
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
540
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
541
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
542
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
543
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
544
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
545
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
546
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
547
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
548
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
549
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
550
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
551
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
552
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
553
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
554
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
555
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
556
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
557
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
558
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
562
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
563
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
564
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
565
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
566
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
567
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
568
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
569
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
570
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
571
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
572
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
573
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
574
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
575
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
576
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
577
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
578
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
579
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
580
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
581
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
582
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
583
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
584
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
585
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
586
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
587
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
592
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
593
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
594
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
595
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
596
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
597
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
598
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
599
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
600
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
601
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
602
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
603
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
604
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
605
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
606
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
607
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
608
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
609
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
610
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
611
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
612
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
613
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
614
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
615
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
616
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
617
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
618
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
623
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
624
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
625
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
626
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
627
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
628
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
629
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
630
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
631
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
632
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
633
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
634
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
635
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
640
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
641
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
642
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
643
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
644
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
645
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
646
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
647
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
648
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
649
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
650
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
651
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
652
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
653
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
654
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
655
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
656
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
657
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
658
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
659
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
660
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
661
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
662
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
663
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
664
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
665
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
666
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
667
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
668
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
669
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
670
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
671
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
672
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
673
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
674
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
675
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
676
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
677
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
678
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
679
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
680
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
681
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
682
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
683
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
684
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
685
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
686
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
687
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
688
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
689
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
690
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
691
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
692
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
693
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
694
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
695
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
696
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
697
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
698
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
699
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
700
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
701
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
702
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
703
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
704
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
705
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
706
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
707
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
708
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
709
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
710
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
711
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
712
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
713
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
714
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
715
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
716
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
717
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
718
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
719
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
720
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
721
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
722
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
723
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
724
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
725
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
726
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
727
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
728
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
729
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
730
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
731
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
732
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
733
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
734
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
735
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
736
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
737
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
738
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
739
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
740
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
741
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
742
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
743
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
744
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
745
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
746
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
747
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
748
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
749
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
750
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
751
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
752
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
753
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
754
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
755
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
756
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
757
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
758
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
759
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
760
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
761
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
762
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
763
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
764
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
765
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
766
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
767
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
768
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
769
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
770
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
771
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
772
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
773
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
774
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
775
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
776
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
777
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
778
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
779
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
780
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
781
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
782
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
783
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
784
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
785
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
786
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
787
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
788
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
789
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
790
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
791
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
792
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
793
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
794
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
795
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
796
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
797
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
798
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
799
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
800
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
801
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
802
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
803
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
804
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
805
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
806
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
807
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
808
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
809
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
810
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
811
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
812
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
813
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
814
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
815
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
816
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
817
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
818
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
819
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
820
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
821
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
822
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
823
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
824
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
825
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
826
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
827
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
828
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
829
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
830
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
831
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
832
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
833
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
834
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
835
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
836
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
837
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
838
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
839
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
840
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
841
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
842
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
843
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
844
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
845
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
846
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
847
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
848
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
849
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
850
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
851
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
852
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
853
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
854
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
855
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
856
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
857
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
858
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
859
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
860
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
861
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
862
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
863
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
864
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
865
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
866
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
867
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
868
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
869
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
870
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
871
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
872
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
873
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
874
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
875
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
876
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
877
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
878
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
879
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
880
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
881
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
882
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
883
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
884
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
885
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
886
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
887
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
888
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
889
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
890
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
891
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
892
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
893
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
894
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
895
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
896
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
897
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
898
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
899
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
900
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
901
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
902
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
903
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
904
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
905
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
906
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
907
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
908
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
909
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
910
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
911
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
912
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
913
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
914
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
915
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
916
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
917
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
918
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
919
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
920
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
921
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
922
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
923
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
924
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
925
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
926
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
927
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
928
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
929
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
930
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
931
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
932
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
933
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
934
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
935
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
936
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
937
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
938
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
939
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
940
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
941
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
942
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
943
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
944
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
945
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
946
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
947
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
948
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
949
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
950
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
951
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
952
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
953
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
954
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
955
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
956
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
957
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
958
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
959
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
960
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
961
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
962
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
963
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
964
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
965
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
966
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
967
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
968
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
969
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
970
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
971
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
972
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
973
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
974
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
975
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
976
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
977
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
978
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
979
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
980
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
981
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
982
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
983
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
984
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
985
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
986
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
987
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
988
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
989
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
990
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
991
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
992
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
993
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
994
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
995
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
996
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
997
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
998
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
999
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1000
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1001
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1002
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1003
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1004
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1005
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1006
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1007
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1008
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1009
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1010
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1011
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1012
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1013
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1014
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1015
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1016
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1017
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1018
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1019
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1020
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1021
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1022
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1023
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1024
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1025
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1026
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1027
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1028
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1029
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1030
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1031
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1032
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1033
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1034
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1035
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1036
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1037
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1038
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1039
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1040
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1041
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1042
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1043
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1044
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1045
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1046
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1047
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1048
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1049
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1050
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1051
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1052
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1053
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1054
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1055
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1056
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1057
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1058
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1059
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1060
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1061
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1062
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1063
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1064
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1065
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1066
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1067
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1068
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1069
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1070
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1071
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1072
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1073
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1074
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1075
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1076
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1077
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1078
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1079
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1080
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1081
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1082
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1083
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1084
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1085
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1086
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1087
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1088
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1089
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1090
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1091
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1092
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1093
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1094
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1095
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1096
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1097
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1098
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1099
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1100
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1101
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1102
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1103
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1104
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1105
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1106
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1107
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1108
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1109
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1110
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1111
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1112
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1113
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1114
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1115
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1116
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1117
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1118
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1119
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1120
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1121
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1122
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1123
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1124
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1125
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1126
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1127
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1128
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1129
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1130
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1131
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1132
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1133
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1134
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1135
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1136
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1137
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1138
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1139
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1140
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1141
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1142
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1143
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1144
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1145
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1146
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1147
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1148
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1149
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1150
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1151
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1152
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1153
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1154
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1155
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1156
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1157
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1158
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1159
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1160
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1161
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1162
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1163
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1164
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1165
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1166
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1167
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1168
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1169
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1170
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1171
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1172
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1175
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1176
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1177
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1178
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1179
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1180
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1181
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1183
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1184
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1185
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1186
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1187
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1188
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1189
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1191
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1192
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1193
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1194
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1195
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1196
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1197
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1199
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1200
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1201
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1202
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1203
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1205
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1206
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1208
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1209
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1210
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1211
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1213
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1215
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1216
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1217
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1218
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1219
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1220
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1221
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1222
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1223
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1224
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1225
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1227
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1228
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1229
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1230
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1231
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1232
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1233
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1235
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1236
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1238
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1240
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1242
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1243
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1246
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1248
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1249
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1250
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1251
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1252
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1254
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1255
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1256
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1258
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1259
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1260
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1263
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1265
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1266
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1267
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1268
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1272
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1274
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1277
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1278
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1279
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1281
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1283
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1284
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1285
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1286
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1287
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1289
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1290
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1291
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1292
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1293
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1294
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1295
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1296
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1297
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1298
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1299
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1300
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1301
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1302
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1303
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1304
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1305
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1306
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1307
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1308
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1309
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1310
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1311
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1312
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1313
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1314
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1315
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1316
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1317
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1318
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1319
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1320
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1321
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1322
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1323
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1324
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1325
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1326
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1327
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1328
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1329
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1330
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1331
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1332
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1333
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1334
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1335
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1336
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1337
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1338
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1339
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1340
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1341
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1342
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1343
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1344
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1345
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1346
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1347
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1349
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1350
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1351
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1352
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1353
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1354
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1356
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1357
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1358
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1359
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1360
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1361
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1362
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1363
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1364
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1365
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1366
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1367
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1368
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1369
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1370
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1371
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1376
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1378
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1380
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1381
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1382
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1383
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1388
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1389
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1390
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1392
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1394
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1396
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1397
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1398
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1399
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1400
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1401
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1402
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1403
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1404
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1405
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1406
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1407
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1408
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1409
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1410
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1411
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1412
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1413
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1414
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1415
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1416
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1417
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1418
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1419
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1420
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1421
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1422
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1423
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1424
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1425
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1426
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1427
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1428
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1429
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1430
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1431
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1432
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1433
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1434
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1435
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1436
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1437
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1438
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1439
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1440
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1441
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1442
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1443
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1444
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1445
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1446
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1447
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1448
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1449
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1450
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1451
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1452
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1453
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1454
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1455
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1456
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1457
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1458
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1459
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1460
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1461
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1462
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1463
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1464
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1465
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1466
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1467
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1468
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1469
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1470
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1471
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1472
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1473
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1474
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1475
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1476
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1477
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1478
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1479
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1480
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1481
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1482
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1483
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1484
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1485
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1486
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1487
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1488
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1489
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1490
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1491
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1492
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1493
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1494
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1495
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1496
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1497
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1498
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1499
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1500
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1501
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1502
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1503
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1504
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1505
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1506
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1507
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1508
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1509
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1510
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1511
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1512
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1513
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1514
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1515
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1516
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1517
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1518
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1519
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1520
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1521
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1522
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1524
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1525
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1526
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1527
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1528
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1529
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1531
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1533
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1534
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1536
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1541
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1543
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1545
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1546
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1548
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1549
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1550
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1561
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1563
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1564
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1567
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1569
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1571
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1575
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1581
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1583
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1585
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1586
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1601
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1602
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1604
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1606
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1608
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1610
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1622
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1630
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1643
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1647
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1648
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1651
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1653
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1657
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1670
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1673
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1676
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1677
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1678
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1679
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1680
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1681
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1682
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1683
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1684
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1685
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1686
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1687
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1688
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1689
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1690
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1691
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1692
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1693
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1694
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1695
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1696
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1697
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1698
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1699
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1700
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1701
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1702
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1703
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1704
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1705
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1706
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1707
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1708
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1709
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1710
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1717
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1718
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1719
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1720
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1721
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1722
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความร่วมมือจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน
1723
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1724
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1725
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1726
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1727
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1728
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1729
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1730
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1731
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1734
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1735
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1736
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1737
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1738
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1739
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1749
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1750
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1751
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1752
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1753
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1754
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1767
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1768
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1769
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1770
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1771
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1772
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1777
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1778
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1779
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1780
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1781
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1782
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1787
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
เชิญกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง
กำหนดแนวทางการระดมทุน /รับสนับสนุนจากเงินจัดสรรกำไรกลุ่ม
1797
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1798
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1799
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1800
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1801
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1802
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1803
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1804
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1805
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1806
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1807
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1808
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1809
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1810
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1811
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1812
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1813
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1814
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1815
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1816
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1817
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1819
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1820
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1821
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1822
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1831
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1832
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1845
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1846
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1857
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1858
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1879
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1880
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1898
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1899
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1900
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1901
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1902
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1903
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1904
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1905
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1906
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1907
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1908
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1919
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1920
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1921
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1922
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1929
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1930
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1942
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1959
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1974
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้