[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3) เงินจัดสรรจากผลกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
(4) เงินรายได้จากการจำหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
(7) เงินอื่น ๆ
(2)กลุ่ม/กองทุนจัดประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกของตนเอง

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
192
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0
193
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
194
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
195
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
196
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
197
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
198
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
202
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
203
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
214
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
215
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
216
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
222
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
223
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
224
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
230
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
231
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
232
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
233
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
234
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
235
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
236
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
237
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
238
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
246
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
247
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
248
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
249
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
250
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
251
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
252
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
253
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
254
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
255
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
256
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
257
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
258
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
259
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
260
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
261
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
262
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
263
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
264
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
265
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
266
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
267
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
268
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
269
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
270
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
271
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
272
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
273
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
274
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
275
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
276
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
277
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
278
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
279
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
280
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
281
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
282
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
283
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
284
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
285
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
286
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
287
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
288
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
289
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
290
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
291
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
292
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
293
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
294
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
295
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0
296
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
297
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
298
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
299
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
300
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
301
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
302
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
303
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
304
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
305
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
306
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
307
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
308
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
309
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
310
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
311
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
312
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
313
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
314
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
315
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
316
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
317
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
318
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
319
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
320
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
321
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
322
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
323
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
324
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
325
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
326
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
327
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
328
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
329
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
330
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
331
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
332
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
333
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
334
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
335
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
336
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
337
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
338
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
339
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
340
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
341
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
342
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
343
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
344
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
345
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
346
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
347
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
348
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
349
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
350
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
351
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
352
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
353
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
354
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
355
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
356
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
357
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
358
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
359
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
360
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
361
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
362
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
363
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
364
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
365
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
366
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
367
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
368
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
369
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
370
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
371
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
372
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
373
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
374
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
375
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
376
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
377
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
378
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
379
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
380
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
381
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
382
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
383
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
384
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
385
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
386
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
387
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
388
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
389
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
390
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
391
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
392
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
393
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
394
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
395
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
396
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
397
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
398
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
399
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
400
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
401
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
402
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
403
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
404
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
405
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
406
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
407
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
408
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
409
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
410
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
411
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
412
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
413
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
547
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
548
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
549
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
550
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
551
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
552
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
553
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
554
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
555
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
556
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
557
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
558
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
559
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
560
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
562
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
563
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
564
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
565
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
566
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
567
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
568
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
569
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
570
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
571
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
572
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
573
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
574
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
575
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
576
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
577
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
578
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
579
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
580
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
581
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
582
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
583
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
584
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
585
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
586
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
587
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
588
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
589
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
592
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
593
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
594
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
595
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
596
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
597
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
598
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
599
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
600
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
601
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
602
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
603
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
604
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
605
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
606
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
607
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
608
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
609
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
610
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
611
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
612
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
613
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
614
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
615
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
616
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
617
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
618
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
619
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
620
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
623
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
624
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
625
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
626
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
627
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
628
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
629
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
630
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
631
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
632
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
633
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
634
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
635
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
636
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
637
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
638
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
639
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
640
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
641
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
642
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
643
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
644
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
645
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
646
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
647
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
648
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
649
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
650
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
651
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
652
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
653
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
654
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
655
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
656
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
657
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
658
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
659
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
660
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
661
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
662
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
663
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
664
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
665
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
666
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
667
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
668
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
669
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
670
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
671
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
672
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
673
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
674
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
675
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
676
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
677
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
678
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
679
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
680
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
681
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
682
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
683
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
684
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
685
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
686
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
687
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
688
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
689
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
690
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
691
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
692
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
693
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
694
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
695
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
696
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
697
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
698
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
699
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
700
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
701
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
702
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
703
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
704
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
705
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
706
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
707
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
708
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
709
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
710
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
711
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
712
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
713
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
714
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
715
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
716
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
717
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
718
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
719
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
720
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
721
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
722
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
723
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
724
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
725
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
726
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
727
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
728
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
729
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
730
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
731
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
732
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
733
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
734
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
735
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
736
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
737
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
738
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
739
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
740
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
741
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
742
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
743
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
744
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
745
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
746
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
747
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
748
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
749
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
750
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
751
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
752
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
753
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
754
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
755
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
756
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
757
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
758
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
759
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
760
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
761
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
762
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
763
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
764
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
765
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
766
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
767
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
768
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
769
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
770
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
771
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
772
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
773
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
774
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
775
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
776
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
777
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
778
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
779
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
780
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
781
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
782
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
783
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
784
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
785
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
786
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
787
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
788
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
789
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
790
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
791
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
792
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
793
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
794
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
795
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
796
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
797
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
798
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
799
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
800
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
801
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
802
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
803
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
804
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
805
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
806
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
807
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
808
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
809
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
810
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
811
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
812
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
813
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
814
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
815
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
816
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
817
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
818
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
819
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
820
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
821
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
822
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
823
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
824
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
825
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
826
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
827
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
828
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
829
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
830
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
831
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
832
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
833
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
834
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
835
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
836
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
837
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
838
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
839
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
840
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
841
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
842
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
843
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
844
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
845
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
846
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
847
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
848
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
849
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
850
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
851
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
852
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
853
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
854
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
855
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
856
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
857
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
858
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
859
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
860
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
861
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
862
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
863
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
864
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
865
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
866
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
867
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
868
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
869
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
870
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
871
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
872
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
873
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
874
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
875
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
876
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
877
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
878
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
879
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
880
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
881
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
882
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
883
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
884
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
885
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
886
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
887
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
888
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
889
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
890
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
891
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
892
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
893
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
894
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
895
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
896
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
897
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
898
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
899
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
900
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
901
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
902
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
903
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
904
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
905
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
906
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
907
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
908
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
909
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
910
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
911
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
912
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
913
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
914
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
915
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
916
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
917
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
918
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
919
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
920
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
921
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
922
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
923
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
924
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
925
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
926
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
927
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
928
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
929
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
930
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
931
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
932
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
933
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
934
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
935
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
936
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
937
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
938
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
939
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
940
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
941
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
942
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
943
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
944
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
945
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
946
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
947
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
948
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
949
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
950
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
951
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
952
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
953
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
954
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
955
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
956
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
957
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
958
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
959
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
960
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
961
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
962
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
963
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
964
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
965
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
966
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
967
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
968
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
969
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
970
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
971
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
972
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
973
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
974
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
975
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
976
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
977
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
978
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
979
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
980
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
981
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
982
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
983
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
984
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
985
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
986
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
987
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
988
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
989
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
990
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
991
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
992
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
993
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
994
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
995
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
996
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
997
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
998
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
999
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1000
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1001
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1002
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1003
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1004
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1005
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1006
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1007
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1008
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1009
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1010
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1011
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1012
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1013
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1014
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1015
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1016
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1017
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1018
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1019
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1020
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1021
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1022
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1023
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1024
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1025
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1026
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1027
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1028
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1029
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1030
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1031
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1032
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1033
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1034
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1035
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1036
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1037
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1038
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1039
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1040
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1041
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1042
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1043
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1044
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1045
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1046
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1047
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1048
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1049
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1050
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1051
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1052
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1053
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1054
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1055
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1056
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1057
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1058
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1059
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1060
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1061
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1062
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1063
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1064
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1065
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1066
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1067
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1068
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1069
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1070
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1071
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1072
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1073
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1074
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1075
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1076
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1077
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1078
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1079
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1080
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1081
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1082
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1083
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1084
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1085
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1086
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1087
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1088
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1089
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1090
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1092
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1093
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1094
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1095
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1096
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1097
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1098
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1099
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1100
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1101
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1102
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1103
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1104
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1105
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1106
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1107
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1108
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1109
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1110
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1111
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1112
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1113
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1114
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1115
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1116
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1117
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1118
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1119
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1120
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1121
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1122
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1123
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1124
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1125
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1126
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1128
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1129
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1130
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1131
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1132
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1133
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1134
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1135
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1136
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1137
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1138
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1139
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1140
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1141
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1142
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1143
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1144
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1145
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1146
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1147
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1148
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1149
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1150
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1151
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1152
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1153
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1154
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1155
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1156
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1157
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1158
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1159
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1160
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1161
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1162
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1163
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1164
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1165
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1166
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1167
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1169
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1170
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1171
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1172
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1173
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1176
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1177
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1178
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1179
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1180
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1181
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1182
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1185
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1186
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1187
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1188
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1190
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1191
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1193
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1194
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1195
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1196
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1197
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1199
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1201
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1202
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1203
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1204
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1206
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1207
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1209
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1210
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1211
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1213
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1215
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1216
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1218
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1219
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1220
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1221
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1223
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1224
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1225
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1227
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1228
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1229
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1230
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1231
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1232
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1233
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1234
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1235
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1237
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1238
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1239
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1240
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1241
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1242
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1243
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1245
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1246
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1248
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1250
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1252
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1253
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1255
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1256
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1257
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1259
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1260
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1261
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1264
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1265
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1266
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1267
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1268
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1269
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1270
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1272
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1273
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1275
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1276
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1277
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1280
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1281
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1284
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1285
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1288
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1289
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1291
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1292
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1293
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1294
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1296
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1297
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1298
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1301
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1302
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1303
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1304
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1305
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1306
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1307
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1308
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1310
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1311
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1312
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1313
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1314
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1315
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1316
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1317
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1318
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1319
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1320
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1321
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1322
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1323
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1324
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1325
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1327
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1328
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1329
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1330
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1331
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1332
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1333
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1334
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1335
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1336
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1337
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1338
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1339
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1340
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1341
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1342
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1343
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1344
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1345
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1346
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1347
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1348
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1349
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1350
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1352
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1353
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1354
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1355
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1356
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1357
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1358
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1359
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1360
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1361
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1362
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1363
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1364
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1365
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1366
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1367
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1368
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1370
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1372
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1375
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1376
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1377
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1378
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1379
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1380
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1381
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1382
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1383
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1384
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1385
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1386
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1387
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1388
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1389
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1390
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1391
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1392
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1393
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1394
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1395
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1396
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1397
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1398
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1399
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1400
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1402
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1404
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1406
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1407
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1408
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1409
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1410
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1411
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1412
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1413
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1414
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1415
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1416
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1417
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1418
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1419
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1420
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1421
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1422
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1423
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1424
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1425
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1426
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1427
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1428
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1429
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1430
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1431
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1432
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1433
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1434
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1435
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1436
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1437
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1438
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1439
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1440
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1441
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1442
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1443
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1444
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1445
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1446
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1447
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1448
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1449
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1450
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1451
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1452
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1453
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1454
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1455
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1456
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1457
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1458
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1459
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1460
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1461
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1462
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1463
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1464
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1465
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1466
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1467
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1468
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1469
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1470
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1471
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1472
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1473
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1474
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1475
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1476
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1477
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1478
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1479
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1480
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1481
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1482
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1483
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1484
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1485
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1486
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1487
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1488
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1489
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1490
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1491
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1492
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1493
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1494
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1495
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1496
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1497
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1498
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1499
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1500
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1501
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1502
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1503
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1504
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1505
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1506
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1507
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1508
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1509
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1510
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1511
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1512
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1513
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1514
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1515
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1516
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1517
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1518
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1519
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1520
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1521
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1522
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1523
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1524
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1525
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1526
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1527
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1528
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1529
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1530
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1531
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1533
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1535
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1539
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1540
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1541
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1542
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1543
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1544
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1547
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1548
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1549
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1554
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1556
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1561
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1562
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1563
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1574
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1575
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1576
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1578
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1581
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1582
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1585
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1587
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1596
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1598
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1613
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1616
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1617
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1618
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1623
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1633
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1634
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1635
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1641
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1643
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1645
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1648
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1659
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1660
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1663
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1665
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1671
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1675
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1680
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1682
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1683
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1684
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1685
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1686
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1687
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1688
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1689
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1690
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1691
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1692
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1693
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1694
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1695
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1696
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1697
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1698
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1699
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1700
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1701
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1702
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1703
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1704
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1705
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1706
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1707
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1708
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1709
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1710
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1711
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1712
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1726
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1727
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1728
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1729
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1730
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1731
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1732
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1735
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1739
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1740
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1741
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1783
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1784
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1785
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1786
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1787
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1788
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1789
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1790
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1791
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1792
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1797
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1798
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1799
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1800
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1801
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1802
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1803
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1804
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1806
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1807
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1808
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1809
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1810
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1811
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1812
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1813
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1814
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1815
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1816
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1817
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1818
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1819
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1820
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1821
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1822
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1823
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1824
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1825
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1830
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1831
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1832
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1833
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1834
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1835
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1844
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1845
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1846
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1847
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1848
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1849
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1856
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1857
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1858
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1859
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1860
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1861
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1878
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1879
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1880
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1881
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1882
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1883
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1897
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1898
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1899
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1900
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1901
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1902
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1903
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1904
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1905
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1906
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1907
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1908
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1918
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1919
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1920
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1921
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1922
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1929
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1930
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1942
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1959
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1974
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2</