[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3) เงินจัดสรรจากผลกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
(4) เงินรายได้จากการจำหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
(7) เงินอื่น ๆ
(3)จัดกิจกรรมหารายได้จากทรัพย์สินของหมู่บ้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
93
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
94
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
158
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
195
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
196
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
198
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
199
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
200
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
201
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0
202
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0
203
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
204
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
205
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0
206
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
207
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
208
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
209
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
210
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
211
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
212
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
213
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
214
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
215
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
216
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
217
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
218
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
219
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
220
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0
221
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
222
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
223
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
224
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
225
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
226
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
227
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
228
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
229
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
230
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
231
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
232
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
233
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
234
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
235
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
236
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
237
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
238
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
239
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
240
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
241
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
242
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
243
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
244
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
245
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
246
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
247
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
248
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
249
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
250
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
251
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
252
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
253
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
254
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
255
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
256
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
257
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
258
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
259
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
260
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
261
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
262
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
263
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
264
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
265
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
266
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
267
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
268
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
269
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
270
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
271
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
272
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
273
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
274
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
275
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
276
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
277
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
278
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
279
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
280
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
281
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
282
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
283
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
284
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
285
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
286
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
287
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
288
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
289
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
290
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
291
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
292
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
293
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
294
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
295
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
296
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
297
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
298
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
299
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
300
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
301
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
302
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
303
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
304
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
305
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
306
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0
307
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0
308
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
309
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
310
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
311
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
312
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
313
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
314
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
315
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
316
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
317
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
318
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
319
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
320
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
321
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
322
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
323
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
324
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
325
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
326
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
327
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
328
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
329
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
330
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
331
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
332
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
333
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
334
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
335
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
336
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
337
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
338
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
339
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
340
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
341
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
342
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
343
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
344
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
345
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
346
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
347
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
348
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
349
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
350
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
351
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
352
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
353
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
354
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
355
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
356
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
357
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
358
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
359
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
360
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
361
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
362
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
363
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
364
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
365
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
366
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
367
คูขาด
สตึก
สตึก
0
368
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
369
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
370
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0
371
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
372
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0
373
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0
374
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0
375
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
376
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
377
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
378
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
379
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
380
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
381
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
382
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
383
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
384
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
385
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
386
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
387
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
388
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
389
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
390
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
391
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
392
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
393
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
394
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
395
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0
396
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
397
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0
398
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
399
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
400
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
401
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
402
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
403
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
404
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
405
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
406
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
407
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
408
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
409
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
410
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
411
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
412
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0
413
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
414
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
415
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
416
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
417
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
418
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
419
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
420
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
421
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
422
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
423
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
424
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
425
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
426
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
427
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
428
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
429
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
430
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
431
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
432
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
433
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
434
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
435
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
436
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
437
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
438
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
439
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
440
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
441
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
442
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
443
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
444
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
445
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
446
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
447
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
448
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
449
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
450
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
451
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
452
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
453
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
454
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
455
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
456
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
457
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
458
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
459
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
460
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
461
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
462
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
463
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
464
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
465
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
466
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
467
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
468
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
469
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
470
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
471
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
472
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
473
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
474
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
475
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
476
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
477
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
478
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
479
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
480
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
481
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
482
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
483
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
484
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
485
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
486
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
487
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
488
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
489
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
490
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
491
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
492
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
493
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
494
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
495
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
496
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
497
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
498
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
499
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
500
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
L
511
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
628
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
629
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
630
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
631
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
632
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
633
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
634
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
635
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
636
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
637
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
638
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
639
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
640
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
641
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
642
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
643
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
644
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
645
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
646
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
647
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
648
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
649
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
650
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
651
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
652
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
653
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
654
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
655
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
656
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
657
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
658
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
659
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
660
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
661
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
662
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
663
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
664
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
665
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
666
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
667
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
668
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
669
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
670
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
671
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
672
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
673
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
674
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
675
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
676
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
677
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
678
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
679
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
680
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
681
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
682
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
683
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
684
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
685
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
686
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
687
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
688
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
689
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
690
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
691
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
692
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
693
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
694
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
695
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
696
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
697
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
698
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
699
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
700
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
701
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
702
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
703
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
704
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
705
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
706
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
707
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
708
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
709
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
710
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
711
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
712
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
713
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
714
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
715
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
716
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
717
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
718
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
719
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
720
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
721
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
722
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
723
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
724
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
725
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
726
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
727
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
728
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
729
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
730
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
731
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
732
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
733
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
734
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
735
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
736
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
737
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
738
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
739
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
740
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
741
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
742
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
743
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
744
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
745
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
746
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
747
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
748
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
749
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
750
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
751
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
752
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
753
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
754
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
755
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
756
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
757
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
758
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
759
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
760
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
761
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
762
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
763
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
764
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
765
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
766
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
767
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
768
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
769
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
770
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
771
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
772
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
773
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
774
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
775
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
776
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
777
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
778
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
779
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
780
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
781
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
782
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
783
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
784
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
785
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
786
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
787
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
788
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
789
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
790
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
791
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
792
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
793
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
794
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
795
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
796
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
797
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
798
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
799
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
800
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
801
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
802
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
803
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
804
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
805
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
806
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
807
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
808
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
809
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
810
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
811
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
812
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
813
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
814
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
815
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
816
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
817
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
818
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
819
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
820
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
821
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
822
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
823
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
824
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
825
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
826
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
827
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
828
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
829
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
830
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
831
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
832
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
833
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
834
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
835
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
836
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
837
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
838
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
839
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
840
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
841
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
842
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
843
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
844
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
845
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
846
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
847
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
848
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
849
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
850
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
851
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
852
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
853
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
854
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
855
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
856
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
857
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
858
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
859
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
860
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
861
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
862
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
863
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
864
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
865
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
866
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
867
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
868
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
869
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
870
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
871
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
872
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
873
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
874
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
875
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
876
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
877
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
878
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
879
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
880
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
881
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
882
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
883
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
884
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
885
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
886
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
887
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
888
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
889
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
890
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
891
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
892
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
893
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
894
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
895
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
896
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
897
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
898
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
899
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
900
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
901
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
902
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
903
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
904
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
905
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
906
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
907
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
908
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
909
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
910
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
911
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
912
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
913
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
914
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
915
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
916
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
917
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
918
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
919
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
920
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
921
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
922
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
923
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
924
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
925
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
926
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
927
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
928
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
929
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
930
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
931
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
932
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
933
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
934
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
935
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
936
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
937
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
938
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
939
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
940
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
941
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
942
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
943
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
944
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
945
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
946
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
947
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
948
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
949
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
950
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
951
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
952
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
953
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
954
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
955
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
956
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
957
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
958
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
959
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
960
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
961
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
962
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
963
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
964
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
965
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
966
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
967
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
968
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
969
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
970
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
971
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
972
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
973
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
974
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
975
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
976
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
977
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
978
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
979
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
980
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
981
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
982
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
983
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
984
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
985
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
986
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
987
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
988
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
989
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
990
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
991
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
992
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
993
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
994
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
995
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
996
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
997
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
998
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
999
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1000
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1001
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1002
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1003
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1004
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1005
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1006
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1007
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1008
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1009
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1010
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1011
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1012
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1013
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1014
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1015
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1016
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1017
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1018
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1019
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1020
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1021
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1022
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1023
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1024
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1025
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1026
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1027
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1028
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1029
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1030
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1031
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1032
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1033
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1034
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1035
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1036
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1037
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1038
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1039
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1040
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1041
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1042
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1043
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1044
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1045
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1046
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1047
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1048
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1049
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1050
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1051
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1052
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1053
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1054
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1055
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1056
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1057
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1058
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1059
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1060
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1061
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1062
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1063
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1064
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1065
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1066
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1067
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1068
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1069
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1070
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1071
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1072
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1073
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1074
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1075
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1076
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1077
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1078
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1079
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1080
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1081
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1082
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1083
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1084
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1085
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1086
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1087
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1088
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1089
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1090
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1091
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1092
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1093
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1094
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1095
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1096
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1097
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1098
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1099
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1100
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1101
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1102
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1103
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1104
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1105
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1106
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1107
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1108
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1109
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1110
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1111
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1112
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1113
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1114
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1115
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1116
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1117
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1118
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1119
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1120
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1121
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1122
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1123
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1124
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1125
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1126
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1128
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1129
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1130
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1131
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1132
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1133
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1134
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1135
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1136
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1137
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1138
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1139
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1140
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1141
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1142
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1143
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1144
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1145
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1146
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1147
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1148
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1149
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1150
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1151
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1152
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1153
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1154
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1155
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1156
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1157
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1158
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1159
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1160
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1161
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1162
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1163
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1164
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1165
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1166
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1167
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1168
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1169
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1170
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1171
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1172
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1173
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1174
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1175
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1176
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1177
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1178
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1179
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1180
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1181
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1182
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1183
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1184
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1185
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1186
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1187
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1188
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1189
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1190
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1191
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1192
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1193
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1194
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1195
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1196
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1197
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1198
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1201
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1202
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1203
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1204
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1205
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1206
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1207
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1209
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1210
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1211
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1213
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1215
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1216
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1217
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1219
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1220
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1222
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1223
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1225
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1226
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1230
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1231
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1233
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1234
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1236
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1237
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1238
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1240
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1241
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1243
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1245
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1246
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1248
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1249
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1250
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1251
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1252
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1254
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1255
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1256
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1257
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1258
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1259
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1260
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1261
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1263
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1265
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1266
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1267
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1268
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1270
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1272
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1273
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1274
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1275
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1276
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1277
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1278
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1280
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1281
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1283
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1284
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1285
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1286
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1287
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1288
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1289
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1290
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1291
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1292
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1294
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1295
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1296
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1297
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1298
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1299
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1300
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1301
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1303
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1304
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1305
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1306
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1307
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1308
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1309
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1310
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1311
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1312
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1314
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1316
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1318
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1319
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1320
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1321
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1322
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1323
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1324
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1325
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1326
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1327
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1328
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1329
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1330
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1331
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1332
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1333
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1334
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1335
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1337
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1338
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1339
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1340
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1341
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1342
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1343
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1344
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1345
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1346
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1347
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1348
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1349
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1350
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1352
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1353
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1354
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1356
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1357
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1358
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1360
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1361
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1362
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1363
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1368
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1369
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1370
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1371
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1373
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1375
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1376
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1377
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1378
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1379
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1380
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1381
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1382
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1386
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1387
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1388
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1389
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1390
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1392
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1394
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1396
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1397
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1398
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1399
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1400
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1402
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1404
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1405
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1406
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1407
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1408
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1409
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1410
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1411
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1412
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1413
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1414
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1415
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1416
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1417
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1418
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1419
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1420
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1421
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1422
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1423
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1427
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1428
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1429
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1430
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1431
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1432
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1433
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1434
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1435
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1436
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1438
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1439
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1440
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1441
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1442
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1443
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1444
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1445
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1446
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1447
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1448
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1449
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
การให้ความร่วมมือของกองทุน
1450
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1451
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1452
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1453
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1454
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1455
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1456
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1457
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1458
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1459
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1460
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1461
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1462
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1463
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1464
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1465
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1466
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1467
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1468
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1469
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1470
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1471
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1472
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1473
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1474
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1475
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1476
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1477
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1478
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1479
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1480
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1481
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1482
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1483
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1484
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1485
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1486
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1487
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1488
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1489
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1490
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1491
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1492
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1493
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1494
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1495
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1496
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1497
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1498
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1499
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1500
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1501
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1502
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1503
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1504
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1505
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1506
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1507
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1508
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1509
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1510
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1511
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1512
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1513
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1514
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1515
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1516
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1517
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1518
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1519
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1520
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1521
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1522
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1523
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1524
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1525
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1526
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1527
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1528
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1529
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1530
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1531
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1532
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1533
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1534
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1535
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1536
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1537
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1538
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1539
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1540
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1541
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1542
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1543
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1544
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1546
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1548
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1551
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1554
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1555
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1556
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1557
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1558
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1559
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1563
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1567
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1569
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1570
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1574
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1575
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1576
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1577
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1602
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1603
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1604
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1608
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1614
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1627
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1647
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1681
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1693
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1694
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1695
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1696
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1697
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1698
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1699
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1700
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1701
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1702
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1705
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1706
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1707
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1708
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1709
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1710
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1711
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1712
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1713
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1714
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1715
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1716
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1717
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1718
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1719
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1720
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1721
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1735
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1736
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1737
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1738
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1739
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1740
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1741
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1743
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1745
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1751
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1752
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1786
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1787
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1788
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1789
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1790
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1791
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1792
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1794
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1795
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1796
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1797
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1798
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1799
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1800
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1801
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1805
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ค้นหาทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนภูมิปัญญามาพัฒนาเพิ่มมูลค่า แปลงเป็นรายได้ขอวงชุมชน
กำหนดแผนงานให้ชัดเจน
1806
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1807
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1813
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1814
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1815
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1816
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1817
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1818
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1819
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1820
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1821
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1822
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1823
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1824
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1825
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1826
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1827
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1828
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1829
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1830
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1831
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1832
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1833
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1834
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1912
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1913
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1931
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1935
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1946
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1953
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1975
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2009
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2024
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2039
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2050
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2051
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2059
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2069
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2074
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2080
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2082
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2085
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2092
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2101
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2111
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2120
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2132
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2143
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2152
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2165
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2