[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3) เงินจัดสรรจากผลกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
(4) เงินรายได้จากการจำหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
(7) เงินอื่น ๆ
(4)กลุ่ม/กองทุนการเงินอื่นๆในหมู่บ้าน สนับสนุนเงินตามระเบียบของแต่ละกลุ่ม

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
92
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
157
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
158
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
194
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
195
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0
196
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0
197
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
198
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
199
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0
200
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
201
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
202
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
203
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
204
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
205
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
206
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
207
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
208
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
209
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
210
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
211
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
212
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
217
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
218
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
219
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
220
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
221
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
222
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
223
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
224
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
225
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
226
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
227
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
228
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
229
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
230
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
231
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
232
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
233
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
234
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
235
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
236
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
237
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
238
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
239
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
240
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
241
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
242
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
243
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
244
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
245
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
246
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
247
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
249
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
250
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
251
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
252
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
253
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
254
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
255
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
256
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
257
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
258
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
259
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
260
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
261
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
262
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
263
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
264
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
265
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
266
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
267
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
268
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
269
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
270
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
271
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
272
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
273
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
274
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
275
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
276
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
277
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
278
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
279
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
280
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
281
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
282
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
283
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
284
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
285
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
286
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
287
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
288
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
289
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
290
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
291
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
292
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
293
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
294
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
295
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
296
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
297
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
298
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
299
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
300
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
301
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
302
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
303
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
304
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
305
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
306
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
307
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
308
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
309
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
310
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
311
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
312
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
313
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
314
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
315
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
316
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
317
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
318
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
319
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
320
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
321
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
322
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
323
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
324
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
325
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
326
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
327
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
328
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
329
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
330
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
331
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
332
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
333
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
334
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
335
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
336
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
337
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
338
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
339
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
340
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
341
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
342
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
343
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
344
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
345
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
346
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
347
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0
348
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0
349
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
350
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
351
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0
352
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0
353
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
354
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
355
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
356
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
357
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
358
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
359
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
360
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
361
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
362
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
363
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
364
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
365
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
366
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
367
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
368
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
369
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
370
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
371
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0
จัดให้มีการพูดคุยกันระหว่าง กม. กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เปฟ็นตัวเงิน ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของกองทุนพึ่งพาตนเอง แล้วขอความร่วมมือ จากกองทุนต่างๆ ได้จัดสรรกำไรบางส่วนที่เป็นส่วนสาธารณะ มาสมทบเข้ากองทุนฯ แล้วนำมากำหนดแผนในการใช้จ่ายเงิน เน้นการจัดสวัสดิการเป็นหลัก
กำหนดแนวทางร่วมจากทุกผ่าย แล้วมีแผนการพัฒนา
372
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0
373
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0
374
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
375
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
376
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
377
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
378
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
379
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
380
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
381
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
382
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
383
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
384
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
385
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
386
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
387
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
388
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
389
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
390
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
391
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
392
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
393
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
394
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
395
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
396
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
397
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
398
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
399
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
400
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
401
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
402
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
403
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
404
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
405
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
406
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
407
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
408
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
409
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
410
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
411
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
412
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
413
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
414
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
415
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
416
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
417
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0
418
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0
419
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0
420
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
421
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0
422
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
423
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0
424
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
425
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
426
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
427
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
428
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
429
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
430
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
431
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
432
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
433
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
434
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
435
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0
436
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0
437
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0
438
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0
439
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0
440
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0
441
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0
442
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0
443
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
444
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
445
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
446
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
447
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
448
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
449
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
450
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
451
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
452
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
453
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
454
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
455
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
456
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
457
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
458
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
459
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
460
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
461
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
462
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
463
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
464
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
465
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
466
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
467
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
468
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
469
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
470
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
471
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
472
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
473
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
474
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
475
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
476
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
477
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
478
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
479
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
480
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
481
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
482
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
483
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
484
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
485
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
486
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
487
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
488
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
489
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
490
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
491
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
492
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
493
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
494
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
495
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
496
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
497
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
498
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
499
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
500
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
501
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
502
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
503
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
504
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
505
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
506
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
507
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
508
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
509
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
510
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
511
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
512
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
513
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
514
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
515
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
516
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
517
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
518
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
519
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
520
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
521
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
522
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
523
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
524
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
525
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
526
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
527
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
528
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
529
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
530
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
531
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
532
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
533
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
534
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
535
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
536
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
537
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
538
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
651
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
652
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
653
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
654
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
655
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
656
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
657
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
658
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
659
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
660
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
661
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
662
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
663
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
664
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
665
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
666
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
667
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
668
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
669
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
670
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
671
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
672
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
673
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
674
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
675
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
676
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
677
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
678
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
679
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
680
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
681
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
682
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
683
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
684
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
685
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
686
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
687
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
688
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
689
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
690
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
691
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
692
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
693
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
694
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
695
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
696
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
697
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
698
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
699
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
700
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
701
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
702
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
703
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
704
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
705
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
706
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
707
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
708
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
709
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
710
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
711
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
712
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
713
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
714
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
715
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
716
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
717
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
718
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
719
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
720
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
721
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
722
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
723
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
724
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
725
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
726
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
727
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
728
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
729
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่ม/กองทุนในชุมชน ให้เห็นความสำคัญของกองทุนพึ่งพาตนเอง
กองทุนพึ่งพาตนเอง ต้องมีการจัดสวัสดิการสู่ชุมชนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างแรงศรัทธากับกลุ่ม/กองทุนในชุมชน
730
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
731
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มกองทุนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ
732
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มในชุมชน
733
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
สร้างความเข้าใจ ให้กลุ่มในชุมชนเห็นความสำคัญ
734
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
735
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มในชุมชน
736
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
737
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
738
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
739
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
740
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
741
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
742
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
743
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
744
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
745
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
746
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
747
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
748
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
749
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
750
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
751
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
752
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
753
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
754
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
755
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
756
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
757
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
758
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
759
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
760
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
761
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
762
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
763
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
764
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
765
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
766
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
767
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
768
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
769
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
770
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
771
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
772
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
773
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
774
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
775
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
776
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
777
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
778
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
779
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
780
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
781
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
782
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
783
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
784
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
785
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
786
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
787
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
788
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
789
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
790
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
791
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
792
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
793
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
794
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
795
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
796
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
797
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
798
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
799
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
800
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
801
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
802
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
803
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
804
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
805
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
806
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
807
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
808
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
809
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
810
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
811
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
812
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
813
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
814
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
815
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
816
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
817
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
818
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
819
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
820
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
821
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
822
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
823
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
824
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
825
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
826
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
827
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
828
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
829
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
830
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
831
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
832
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
833
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
834
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
835
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
836
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
837
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
838
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
839
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
840
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
841
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
842
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
843
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
844
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
845
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
846
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
847
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
848
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
849
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
850
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
851
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
852
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
853
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
854
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
855
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
856
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
857
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
858
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
859
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
860
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
861
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
862
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
863
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
864
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
865
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
866
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
867
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
868
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
869
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
870
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
871
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
872
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
873
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
874
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
875
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
876
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
877
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
878
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
879
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
880
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
881
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
882
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
883
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
884
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
885
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
886
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
887
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
888
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
889
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
890
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
891
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
892
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
893
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
894
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
895
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
896
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
897
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
898
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
899
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
900
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
901
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
902
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
903
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
904
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
905
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
906
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
907
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
908
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
909
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
910
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
911
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
912
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
913
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
914
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
915
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
916
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
917
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
918
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
919
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
920
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
921
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
922
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
923
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
924
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
925
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
926
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
927
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
928
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
929
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
930
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
931
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
932
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
933
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
934
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
935
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
936
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
937
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
938
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
939
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
940
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
941
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
942
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
943
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
944
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
945
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
946
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
947
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
948
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
949
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
950
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
951
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
952
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
953
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
954
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
955
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
956
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
957
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
958
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
959
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
960
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
961
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
962
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
963
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
964
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
965
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
966
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
967
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
968
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
969
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
970
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
971
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
972
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
973
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
974
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
975
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
976
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
977
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
978
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
979
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
980
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
981
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
982
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
983
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
984
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
985
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
986
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
987
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
988
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
989
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
990
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
991
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
992
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
993
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
994
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
995
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
996
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
997
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
998
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
999
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1000
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
1001
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1002
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1003
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
1004
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
1005
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1006
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
1007
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1008
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1009
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1010
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1011
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1012
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1013
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1014
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1015
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1016
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1017
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1018
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1019
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1020
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1021
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1022
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1023
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1024
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1025
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1026
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1027
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1028
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1029
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1030
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1031
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1032
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1033
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1034
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1035
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1036
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1037
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1038
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1039
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1040
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1041
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1042
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1043
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1044
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1045
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1046
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1047
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1048
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1049
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1050
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1051
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1052
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1053
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1054
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1055
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1056
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1057
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1058
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1059
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1060
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1061
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1062
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1063
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1064
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1065
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1066
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1067
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1068
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1069
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1070
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1071
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1072
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1073
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1074
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1075
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1076
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1077
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1078
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1079
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1080
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1081
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1082
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1083
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1084
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1085
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1086
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1087
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1088
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1089
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1090
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1091
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1092
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1093
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1094
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1095
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1096
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1097
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1098
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1099
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1100
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1101
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1102
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1103
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1104
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1105
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1106
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1107
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1108
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1109
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1110
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1111
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1112
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1113
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1114
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1115
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1116
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1117
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1118
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1119
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1120
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1121
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1122
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1123
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1124
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1125
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1126
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1127
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1128
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1129
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1130
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1131
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1132
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1133
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1134
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1135
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1136
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1137
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1138
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1139
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1140
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1141
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1142
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1143
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1144
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1145
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1146
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1147
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1148
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1149
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1150
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1151
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1152
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1153
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1154
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1155
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1156
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1157
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1158
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1159
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1160
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1161
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1162
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1163
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1164
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1165
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1166
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1167
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1168
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1169
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1170
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1171
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1172
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1173
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1174
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1175
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1176
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1177
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1178
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1179
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1180
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1181
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1182
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1183
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1184
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1185
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1186
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1187
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1188
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1189
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1190
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1191
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1192
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1193
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1194
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1195
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1196
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1197
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1198
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1199
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1200
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1201
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1202
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1203
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1204
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1205
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1206
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1207
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1208
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1209
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1210
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1211
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1212
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1213
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1214
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1215
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1216
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1217
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1218
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1219
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1220
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1221
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1222
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1223
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1224
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1225
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1226
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1227
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1228
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1229
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1230
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1231
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1232
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1233
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1234
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1235
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1236
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1237
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1238
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1239
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1240
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1241
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1242
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1243
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1244
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1245
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1246
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1247
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1248
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1249
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1250
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1251
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1252
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1253
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1254
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1255
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1256
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1257
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1258
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1260
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1261
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1262
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1263
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1264
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1265
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1266
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1267
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1269
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1270
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1271
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1272
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1274
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1275
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1276
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1277
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1279
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1280
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1281
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1282
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1283
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1284
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1285
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1286
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1287
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1288
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1289
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1290
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1291
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1292
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1296
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1297
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1300
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1301
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1303
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1304
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1305
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1306
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1307
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1308
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1309
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1310
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1311
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1312
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1314
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1316
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1318
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1319
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1320
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1321
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1322
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1323
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1324
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1325
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1326
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1327
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1328
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1329
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1330
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1331
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1332
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1333
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1334
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1335
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1337
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1338
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1339
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1340
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1342
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1343
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1344
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1345
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1346
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1347
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1348
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1349
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1350
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1351
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1352
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1353
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1354
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1355
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1356
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1357
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1358
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1359
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1360
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1361
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1362
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1363
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1364
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1365
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1366
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1367
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1368
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1369
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1370
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1371
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1372
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1373
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1374
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1375
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1376
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1377
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1378
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1379
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1380
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1381
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1382
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1383
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1384
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1385
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1386
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1387
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1388
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1389
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1390
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1391
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1392
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1393
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1394
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1395
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1396
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1397
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1398
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1399
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1400
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1411
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1412
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1413
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1414
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1415
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1416
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1417
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1418
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1419
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1420
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1421
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1422
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1423
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1424
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1425
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1426
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1427
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1428
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1429
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1430
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1431
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1432
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1433
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1434
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1435
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1436
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1438
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1439
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1440
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1441
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1442
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1443
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1444
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1445
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1446
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1447
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1448
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1449
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1450
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1451
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1452
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1453
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1454
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1455
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1456
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1457
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1458
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1459
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1460
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1461
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1462
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1463
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1464
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1465
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1466
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1467
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1468
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1469
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1470
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1471
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1472
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1473
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1474
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1475
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1476
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1477
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1478
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1479
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1480
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1481
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1482
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1483
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1484
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1485
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1486
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1487
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1488
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1489
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1490
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1491
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1492
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1493
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมหมู่บ้าน
1494
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1495
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1496
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1497
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1498
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1499
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1500
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1501
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1502
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1503
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1504
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1505
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1506
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1507
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1508
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1509
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1510
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1511
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1512
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1513
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1514
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1515
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1516
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1517
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1518
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1519
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1520
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1521
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1522
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1523
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1524
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1525
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1526
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1527
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1528
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1529
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1530
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1531
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1532
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1533
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1534
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1535
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1536
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1537
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1538
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1539
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1540
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1541
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1542
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1543
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1544
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1545
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1546
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1547
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1548
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1549
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1550
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1551
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1552
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1553
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1554
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1555
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1556
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1557
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1558
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1559
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1560
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1561
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1562
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1563
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1564
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1565
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1566
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1567
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1568
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1569
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1570
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1571
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1572
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1573
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1574
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1575
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1576
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1577
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1578
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1579
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1580
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1581
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1582
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1583
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1584
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1585
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1586
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1587
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1588
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1590
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1592
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1595
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1598
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1600
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1601
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1602
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1603
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1604
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1606
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1608
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1611
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1612
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1614
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1620
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1629
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1633
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1634
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1636
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1642
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1643
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1646
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1647
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1650
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1651
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1657
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1658
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1659
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1660
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1661
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1679
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1680
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1683
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1684
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1690
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1691
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1693
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1694
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1695
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1698
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1699
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1700
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1702
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1703
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1704
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1705
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1706
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1707
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1709
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1710
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1711
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1712
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1713
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1714
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1715
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1716
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1717
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1718
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1719
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1720
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1721
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1722
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1723
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1724
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1725
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1726
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1727
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1728
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1729
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1730
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1731
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1732
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1733
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1734
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1735
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1736
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1737
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1738
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1739
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1740
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1741
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1742
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1743
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1744
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1745
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1746
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1747
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1748
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1749
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1750
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1751
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1752
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1753
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1754
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1755
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1756
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1757
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1758
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1759
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1760
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1761
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1762
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1763
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1764
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1765
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1766
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1767
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1768
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1769
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1770
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1771
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1772
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1773
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1774
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1775
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1776
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1777
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1778
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1779
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1780
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1781
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1782
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1783
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1784
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1785
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1786
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1787
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1788
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1789
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1790
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1791
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1792
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1793
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1794
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1795
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1796
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1797
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1798
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1799
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1800
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1801
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1802
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1803
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1804
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1805
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1806
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1807
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1808
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1809
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1810
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1811
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1812
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1813
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1814
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1815
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1816
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1817
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1818
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1819
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1820
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1821
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1822
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1823
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1824
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1825
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1826
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1827
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1828
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1829
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1830
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1831
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1832
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1833
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1834
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1835
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1836
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1837
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1838
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1839
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1840
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1841
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1842
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1843
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1844
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1845
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1846
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1847
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1848
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1849
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1850
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1851
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1852
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1853
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1854
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1855
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1856
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1857
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1858
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1859
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1860
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1861
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1862
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1863
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1864
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1865
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1866
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1867
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1868
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1869
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1870
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1871
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1872
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1873
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1874
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1875
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1876
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1877
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1878
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1879
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1880
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1881
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1882
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1883
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1884
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1885
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1886
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1887
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1888
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1889
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1890
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1891
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1892
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1893
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1894
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1895
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1896
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1897
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1898
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1899
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1900
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1901
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1902
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1903
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1904
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1905
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1906
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1907
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1908
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1909
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1910
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1911
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1912
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1913
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1914
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1915
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1916
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1917
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1918
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1919
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1920
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1921
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1922
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1923
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1924
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1925
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1926
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1927
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1928
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1929
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1930
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1931
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1932
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1933
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1934
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1935
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1936
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1937
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1938
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1939
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1940
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1941
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1942
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1943
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1944
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1945
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1946
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1947
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1948
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1949
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1950
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1951
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1952
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1953
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1954
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1955
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1956
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1957
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1958
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1959
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1961
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1962
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1963
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1964
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1965
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1966
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1967
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1968
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1969
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1970
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1971
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1972
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1973
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1974
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1975
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1976
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1977
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1978
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1979
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1980
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1981
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1982
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1983
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1984
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1985
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1986
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1987
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1988
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1989
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1990
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1991
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1992
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1993
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1994
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1995
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1996
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1997
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1998
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1999
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2000
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2001
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2002
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2003
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2004
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2005
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2006
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2007
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2008
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2009
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2010
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2011
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2012
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2013
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2014
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2015
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2016
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2017
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2018
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2019
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2020
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2021
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2022
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2023
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2024
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2025
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2026
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2027
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2028
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2029
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2030
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2031
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2032
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2033
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2034
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2035
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2036
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2037
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2038
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2039
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2040
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2041
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2042
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2043
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2044
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2045
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2046
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2047
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2048
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2049
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2050
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2051
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2052
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2053
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2054
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2055
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2056
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2057
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2058
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2059
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2060
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2061
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2062
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2063
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2064
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2065
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2066
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2067
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2069
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2070
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2071
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2072
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2073
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2074
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2075
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2076
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2077
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2078
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2080
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2081
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2082
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2083
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2084
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2085
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2086
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2087
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2088
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2089
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2090
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2091
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2092
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2093
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2094
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2095
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2096
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2097
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2098
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2099
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2101
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2102
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2103
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2104
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2105
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2106
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2107
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2108
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2111
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2112
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2113
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2114
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2115
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2116
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2117
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2118
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2120
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2121
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2122
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2123
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2124
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2125
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2126
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2127
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2132
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2133
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2134
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2135
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2136
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2137
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2138
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2139
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2143
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2144
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2145
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2146
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2147
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2148
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2149
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2150
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2152
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2153
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2154
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2155
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2156
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2157
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2158
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2165
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2166
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2167
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2168
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2169
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2170
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2171
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2172
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2179
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2181
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2184
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2185
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2194
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2195
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2197
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341