[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
(1)หมู่บ้านกำหนดเกณฑ์ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
188
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
189
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
190
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
191
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
192
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
193
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
194
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
195
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
196
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
197
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
198
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
200
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
201
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
202
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
203
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
212
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
213
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
214
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
215
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
216
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
220
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
221
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
222
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
223
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
224
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
228
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
229
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
230
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
231
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
232
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
233
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
234
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
235
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
236
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
237
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
238
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
244
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
245
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
246
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
247
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
248
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
249
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
250
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
251
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
252
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
253
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
254
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
255
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
256
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
257
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
258
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
259
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0
260
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
261
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
262
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
263
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
264
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
265
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
266
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
267
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
268
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
269
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
270
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
271
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
272
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
273
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
274
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
275
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
276
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
277
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
278
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
279
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
280
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
281
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
282
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
283
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
284
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
285
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
286
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
287
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
288
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
289
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
290
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
291
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
292
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
293
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
294
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
295
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
296
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
297
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
298
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
299
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
300
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
301
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
302
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0
303
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
304
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0
305
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
306
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
307
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
308
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
309
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0
310
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
311
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
312
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
313
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
314
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
315
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
316
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
317
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
318
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
319
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
320
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
321
พลับ
สะแก
สตึก
0
322
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
323
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
324
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
325
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
326
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
327
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0
328
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
329
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
330
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
331
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
332
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
333
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0
334
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
335
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0
336
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
337
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
338
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
339
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
340
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
341
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
342
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
343
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
344
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
345
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
346
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
347
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
348
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
349
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
350
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
351
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
352
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
353
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
354
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
355
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
358
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
359
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
360
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
361
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
362
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
363
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
368
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
369
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
370
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
371
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
372
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
373
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
374
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
375
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
376
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
377
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
378
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
379
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
380
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
381
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
382
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
383
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
386
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
387
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
388
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
389
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
390
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
391
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
392
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
393
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
394
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
395
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
396
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
397
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
398
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
399
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
400
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
401
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
402
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
403
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
404
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
405
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
406
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
407
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
408
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
409
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
410
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
411
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
412
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
413
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
414
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
415
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
416
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
417
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
418
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
419
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
420
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
421
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
422
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
423
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
424
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
425
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
426
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
427
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
428
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
429
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
430
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
431
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
432
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
433
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
434
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
435
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
573
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
574
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
575
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
576
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
577
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
578
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
579
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
580
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
581
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
582
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
583
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
584
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
585
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
586
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
587
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
588
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
589
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
590
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
591
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
592
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
593
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
594
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
595
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
596
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
597
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
598
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
599
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
600
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
601
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
602
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
603
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
604
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
605
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
606
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
607
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
608
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
609
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
610
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
611
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
612
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
613
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
614
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
615
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
616
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
617
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
618
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
619
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
620
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
621
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
622
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
623
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
624
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
625
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
626
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
627
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
628
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
629
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
630
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
631
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
632
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดประชุม กม. และสมาชิกในชุมชน เพื่อกำหนดเกณฑ์ร่วมกัน
633
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
634
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุม กม. และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ฯ
635
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
640
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
641
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
642
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
643
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
644
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
645
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
646
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
647
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
648
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
649
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
650
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
651
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
652
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
653
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
654
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
655
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
656
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
657
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
658
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
659
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
660
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
661
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
662
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
663
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
664
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
665
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
666
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
667
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
668
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
669
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
670
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
671
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
672
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
673
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
674
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
675
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
676
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
677
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
678
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
679
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
680
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
681
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
682
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
683
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
684
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
685
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
686
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
687
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
688
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
689
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
690
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
691
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
692
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
693
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
694
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
695
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
696
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
697
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
698
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
699
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
700
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
701
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
702
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
703
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
704
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
705
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
706
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
707
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
708
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
709
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
710
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
711
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
712
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
713
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
714
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
715
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
718
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
719
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
720
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
721
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
722
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
723
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
724
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
725
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
726
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
727
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
728
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
729
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
730
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
731
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
736
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
737
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
738
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
739
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
740
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
741
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
742
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
743
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
744
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
745
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
746
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
747
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
748
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
749
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
750
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
754
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
755
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
756
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
757
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
758
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
759
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
760
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
761
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
762
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
763
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
764
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
765
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
766
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
767
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
768
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
769
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
770
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
771
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
772
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
773
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
774
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
775
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
776
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
777
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
778
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
779
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
780
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
781
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
782
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
783
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
784
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
785
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
786
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
787
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
788
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
789
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
790
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
791
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
792
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
793
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
794
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
795
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
796
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
797
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
798
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
799
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
800
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
801
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
802
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
803
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
804
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
805
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
806
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
807
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
808
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
809
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
810
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
811
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
812
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
813
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
814
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
815
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
816
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
817
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
818
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
819
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
820
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
821
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
822
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
823
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
828
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
829
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
830
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
831
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
832
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
833
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
834
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
837
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
838
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
839
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
840
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
841
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
842
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
843
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
844
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
845
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
846
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
847
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
848
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
849
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
850
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
851
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
852
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
853
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
854
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
855
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
857
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
858
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
859
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
860
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
861
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
862
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
863
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
864
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
865
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
866
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
867
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
868
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
869
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
870
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
871
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
872
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
873
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
874
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
875
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
877
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
878
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
886
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
888
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
889
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
891
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
892
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
900
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
902
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
903
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
904
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
905
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
906
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
907
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
908
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
909
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
910
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
911
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
912
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
913
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
914
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
915
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
916
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
917
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
924
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
925
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
926
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
927
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
929
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
930
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
938
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
940
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
941
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
942
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
943
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
944
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
946
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
948
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
949
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
950
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
951
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
953
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
954
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
962
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
964
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
965
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
967
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
968
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
976
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
978
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
979
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
980
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
981
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
982
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
989
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
990
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
991
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
992
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
993
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
994
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
999
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1000
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1001
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1002
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1003
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1004
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1010
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1011
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1012
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1013
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1014
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1015
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1017
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1018
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1019
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1020
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1021
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1022
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1029
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1030
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1031
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1032
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1033
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1034
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1035
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1036
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1037
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1038
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1039
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1040
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1041
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1042
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1043
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1044
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1045
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1046
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1047
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1048
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1049
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1050
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1051
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1056
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1057
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1058
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1059
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1060
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1061
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1062
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1063
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1064
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1065
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1066
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1067
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1068
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1069
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1070
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1071
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1072
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1073
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1074
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1075
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1076
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1077
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1078
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1079
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1080
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1081
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1082
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1083
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1084
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1085
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1086
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1087
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1088
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1089
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1090
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1091
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1092
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1093
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1101
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1102
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1103
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1104
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1105
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1106
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1107
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1108
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1112
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1113
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1114
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1115
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1116
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1117
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1118
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1119
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1120
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1121
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1122
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1123
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1124
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1125
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1126
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1127
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1128
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1129
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1130
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1131
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1132
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1133
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1134
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1135
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1136
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1137
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1138
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1139
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1140
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1141
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1142
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1143
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1144
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1145
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1146
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1147
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1148
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1149
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1150
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1151
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1152
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1153
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1154
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1155
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1156
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1157
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1158
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1159
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1160
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1161
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1162
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1163
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1164
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1165
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1166
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1167
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1169
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1170
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1171
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1172
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1173
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1174
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1175
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1176
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1177
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1178
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1179
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1180
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1181
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1182
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1183
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1185
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1186
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1187
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1188
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1190
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1192
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1193
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1194
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1195
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1196
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1197
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1199
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1200
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1201
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1204
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1209
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1210
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1211
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1213
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1215
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1216
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1219
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1220
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1221
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1223
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1224
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1225
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1226
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1227
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1228
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1230
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1231
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1232
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1233
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1235
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1236
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1238
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1240
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1241
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1242
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1243
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1245
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1252
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1253
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1254
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1255
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1257
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1258
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1259
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1260
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1261
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1262
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1263
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1265
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1266
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1268
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1270
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1272
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1279
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1280
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1281
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1284
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1285
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1286
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1288
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1289
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1295
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1296
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1297
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1300
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1301
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1303
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1304
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1305
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1306
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1307
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1311
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1312
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1313
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1314
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1315
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1316
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1317
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1318
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1319
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1320
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1321
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1322
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1323
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1324
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1325
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1326
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1340
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1341
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1342
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1345
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1346
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1347
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1348
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1352
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1366
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1367
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1368
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1374
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1388
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1389
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1390
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1391
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1392
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1393
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1394
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1395
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1396
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1397
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1398
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1399
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1411
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1416
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1417
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1418
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1422
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1423
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1424
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1425
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1426
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1427
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1428
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1429
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1430
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1432
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1433
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1434
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1435
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1436
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1437
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1438
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1439
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1440
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1441
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1442
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1443
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1444
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1445
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1450
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1451
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1456
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1457
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1458
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1463
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1464
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1469
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1470
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1471
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1475
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1476
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1477
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1481
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1482
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1483
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1488
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1489
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1494
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1495
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1496
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1497
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1498
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1499
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1500
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1501
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1502
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1503
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1504
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1505
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1506
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1507
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1508
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1509
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1510
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1511
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1512
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1513
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1514
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1527
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1528
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1529
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1530
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1531
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1532
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1533
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1534
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1537
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1540
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1546
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1556
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1562
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1563
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1564
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1597
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1599
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1601
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1603
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1614
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1657
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1658
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1672
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1684
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1690
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1694
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1695
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1697
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1698
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1699
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1700
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1701
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1702
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1705
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1706
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1707
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1708
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1709
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1710
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1711
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1712
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1713
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1714
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1715
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1716
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1717
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1718
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1719
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1720
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1721
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1736
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1737
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1738
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1739
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1740
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับของหมู่บ้าน
1741
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1743
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1745
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1784
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1785
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1786
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1787
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1788
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1789
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1790
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1791
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1792
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1794
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1795
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1796
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1797
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1798
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1799
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1800
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1805
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1806
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1807
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1812
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1813
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1814
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1815
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1816
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1817
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1818
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1819
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1820
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1821
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1822
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1823
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1824
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1825
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1826
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1827
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1828
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1829
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1830
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1831
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1832
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1910
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1911
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1912
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1913
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1931
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1953
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1975
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2050
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2059
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2