[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
(2)กม ประชุมชี้แจงการปรับค่าธรรมเนียมของหมู่บ้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
189
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
190
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
191
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
192
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
193
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
194
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
195
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
196
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
197
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
198
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
199
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
202
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
203
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
204
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
205
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
217
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
224
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
225
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
232
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
233
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
234
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
235
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
236
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
237
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
238
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
239
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
240
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
249
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
250
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
251
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
252
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
253
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
254
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
255
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
256
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
257
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
258
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
259
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
260
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
261
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
262
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
263
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
264
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
265
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
266
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
267
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
268
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
269
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
270
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
271
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
272
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
273
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
274
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
275
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
276
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
277
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
278
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
279
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
280
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
281
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
282
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
283
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
284
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
285
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
286
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
287
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
288
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
289
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
290
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
291
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
292
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
293
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
294
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
295
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
296
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
297
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
298
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
299
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
300
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
301
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
302
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
303
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
304
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
305
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
306
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
307
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
308
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
309
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดเป็นข้อบังคับ
310
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
311
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0
312
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
313
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
314
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
315
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
316
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
317
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
318
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
319
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
320
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
321
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
322
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
323
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
324
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
325
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
326
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
327
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
328
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
329
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
330
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
331
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
332
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
333
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
334
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
335
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0
336
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
337
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0
338
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
339
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
340
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
341
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
342
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
343
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
344
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
345
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
346
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
347
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
348
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
349
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
350
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
351
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
352
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
353
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
354
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
355
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
359
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
360
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
361
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
362
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
363
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
369
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
370
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
371
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
372
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
373
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
374
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
375
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
376
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
377
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
378
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
379
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
380
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
381
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
382
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
383
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
387
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
388
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
389
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
390
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
391
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
392
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
393
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
394
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
395
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
396
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
397
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
398
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
399
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
400
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
401
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
402
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
403
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
404
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
405
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
406
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
407
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
408
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
409
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
410
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
411
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
412
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
413
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
414
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
415
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
416
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
417
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
418
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
419
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
420
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
421
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
422
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
423
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
424
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
425
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
426
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
427
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
428
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
429
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
430
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
431
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
432
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
433
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
434
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
435
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
436
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
437
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
438
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
575
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
576
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
577
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
578
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
579
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
580
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
581
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
582
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
583
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
584
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
585
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
586
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
587
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
588
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
589
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
590
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
591
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
592
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
593
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
594
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
595
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
596
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
597
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
598
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
599
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
600
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
601
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
602
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
603
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
604
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
605
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
606
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
607
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
608
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
609
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
610
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
611
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
612
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
613
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
614
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
615
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
616
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
617
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
618
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
619
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
620
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
621
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
622
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
623
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
624
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
625
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
626
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
627
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
628
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
629
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
630
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
631
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
632
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
633
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
634
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดการประชุม
635
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุม กม. และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ฯ และชี้แจงให้สมาชิกในชุมชนทราบโดยทั่วกัน
637
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
640
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
641
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
642
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
643
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
644
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
645
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
646
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
647
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
648
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
649
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
650
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
651
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
652
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
653
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
654
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
655
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
656
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
657
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
658
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
659
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
660
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
661
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
662
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
663
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
664
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
665
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
666
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
667
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
668
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
669
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
670
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
671
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
672
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
673
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
674
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
675
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
676
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
677
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
678
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
679
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
680
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
681
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
682
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
683
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
684
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
685
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
686
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
687
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
688
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
689
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
690
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
691
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
692
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
693
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
694
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
695
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
696
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
697
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
698
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
699
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
700
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
701
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
702
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
703
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
704
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
705
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
706
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
707
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
708
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
709
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
710
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
711
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
712
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
713
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
714
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
715
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
718
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
719
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
720
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
721
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
722
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
723
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
724
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
725
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
726
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
727
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
728
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
729
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
730
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
731
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
736
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
737
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
738
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
739
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
740
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
741
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
742
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
743
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
744
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
745
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
746
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
747
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
748
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
749
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
750
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
754
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
755
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
756
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
757
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
758
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
759
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
760
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
761
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
762
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
763
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
764
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
765
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
766
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
767
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
768
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
769
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
770
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
771
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
772
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
773
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
774
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
775
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
776
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
777
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
778
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
779
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
780
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
781
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
782
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
783
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
784
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
785
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
786
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
787
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
788
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
789
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
790
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
791
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
792
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
793
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
794
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
795
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
796
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
797
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
798
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
799
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
800
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
801
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
802
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
803
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
804
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
805
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
806
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
807
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
808
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
809
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
810
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
811
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
812
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
813
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
814
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
815
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
816
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
817
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
818
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
819
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
820
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
821
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
822
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
823
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
828
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
829
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
830
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
831
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
832
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
833
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
834
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
837
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
838
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
839
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
840
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
841
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
842
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
843
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
844
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
845
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
846
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
847
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
848
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
849
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
850
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
851
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
852
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
853
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
854
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
855
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
857
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
858
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
859
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
860
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
861
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
862
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
863
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
864
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
865
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
866
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
867
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
868
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
869
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
870
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
871
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
872
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
873
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
874
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
875
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
877
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
878
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
886
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
888
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
889
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
891
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
892
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
900
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
902
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
903
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
904
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
905
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
906
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
907
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
908
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
909
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
910
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
911
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
912
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
913
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
914
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
915
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
916
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
917
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
924
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
925
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
926
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
927
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
929
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
930
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
938
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
940
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
941
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
942
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
943
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
944
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
946
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
948
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
949
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
950
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
951
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
953
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
954
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
962
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
964
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
965
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
967
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
968
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
976
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
978
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
979
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
980
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
981
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
982
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
989
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
990
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
991
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
992
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
993
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
994
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
999
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1000
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1001
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1002
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1003
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1004
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1010
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1011
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1012
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1013
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1014
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1015
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1017
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1018
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1019
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1020
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1021
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1022
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1029
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1030
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1031
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1032
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1033
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1034
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1035
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1036
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1037
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1038
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1039
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1040
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1041
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1042
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1043
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1044
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1045
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1046
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1047
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1048
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1049
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1050
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1051
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1056
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1057
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1058
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1059
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1060
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1061
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1062
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1063
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1064
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1065
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1066
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1067
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1068
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1069
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1070
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1071
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1072
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1073
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1074
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1075
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1076
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1077
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1078
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1079
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1080
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1081
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1082
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1083
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1084
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1085
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1086
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1087
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1088
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1089
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1090
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1092
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1093
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1101
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1102
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1103
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1104
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1105
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1106
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1107
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1108
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1112
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1113
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1114
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1115
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1116
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1117
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1118
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1119
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1120
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1121
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1122
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1123
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1124
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1125
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1126
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1128
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1129
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1130
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1131
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1132
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1133
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1134
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1135
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1136
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1137
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1138
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1139
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1140
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1141
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1142
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1143
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1144
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1145
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1146
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1147
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1148
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1149
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1150
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1151
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1152
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1153
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1154
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1155
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1156
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1157
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1158
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1159
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1160
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1161
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1162
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1163
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1164
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1166
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1167
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1168
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1169
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1170
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1171
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1172
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1173
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1175
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1176
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1177
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1178
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1179
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1180
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1181
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1183
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1185
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1186
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1187
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1188
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1189
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1191
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1192
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1193
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1194
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1195
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1196
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1197
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1201
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1206
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1207
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1208
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1209
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1210
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1211
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1213
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1214
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1215
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1216
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1218
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1219
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1220
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1222
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1223
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1225
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1226
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1227
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1228
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1230
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1231
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1233
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1235
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1236
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1238
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1240
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1241
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1243
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1244
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1245
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1252
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1253
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1254
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1255
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1257
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1258
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1259
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1260
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1261
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1263
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1264
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1265
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1266
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1267
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1268
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1270
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1271
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1272
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1279
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1280
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1281
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1283
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1284
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1285
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1286
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1288
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1289
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1296
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1297
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1298
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1299
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1300
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1303
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1304
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1305
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1306
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1307
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1311
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1312
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1313
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1314
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1315
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1316
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1318
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1319
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1320
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1321
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1322
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1323
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1324
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1325
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1340
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1341
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1342
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1345
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1346
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1348
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1366
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1372
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1388
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1389
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1390
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1391
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1392
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1393
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1394
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1395
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1396
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1397
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1398
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1399
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1416
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1417
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1422
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1423
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1424
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1425
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1426
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1427
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1428
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1429
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1430
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1432
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1433
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1434
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1435
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1436
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1437
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1438
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1439
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1440
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1441
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1442
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1443
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1444
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1445
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1450
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1451
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1456
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1457
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1458
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1463
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1464
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1469
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1470
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1471
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1475
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1476
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1477
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1481
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1482
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1483
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1488
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1489
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1494
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1495
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1496
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1497
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1498
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1499
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1500
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1501
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1502
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1503
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1504
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1505
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1506
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1507
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1508
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1509
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1510
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1511
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1512
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1513
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1514
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1527
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1528
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1529
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1531
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1532
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1534
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1537
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1540
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1547
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1552
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1560
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1561
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1562
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1563
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1587
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1597
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1598
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1600
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1601
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1654
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1681
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1694
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1695
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1696
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1697
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1698
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1699
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1700
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1701
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1702
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1705
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1706
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1707
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1708
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1709
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1710
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1711
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1712
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1713
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1714
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1715
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1716
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1717
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1718
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1719
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1735
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1736
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1737
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1738
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1739
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1740
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1741
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1743
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1745
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1750
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1751
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1785
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1786
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1787
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1788
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1789
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1790
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1791
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1792
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1793
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1794
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1795
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1796
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1797
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1798
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1799
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1805
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1806
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1807
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1811
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1812
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1813
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1814
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1815
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1816
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1817
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1818
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1819
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1820
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1821
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1822
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1823
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1824
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1825
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1826
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1827
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1828
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1829
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1830
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1831
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1832
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1833
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1837
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1911
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1912
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1913
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1914
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1927
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1931
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2050
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2059
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2