[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
(3)จัดทำรายละเอียดเป็นเอกสารหรือประกาศ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
145
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
185
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
186
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
198
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
199
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
232
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
233
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
234
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
235
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
236
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
237
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
238
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
239
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
240
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
241
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
242
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
243
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
244
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
245
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
246
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
247
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
248
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
249
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
250
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
251
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
252
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
253
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
254
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
255
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
256
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
257
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0
258
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
259
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
260
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
261
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
262
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
263
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
264
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
265
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
266
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
267
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
268
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
269
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
270
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
271
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
272
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
273
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
274
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
275
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
276
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
277
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
278
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
279
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
280
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
281
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
282
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
283
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
284
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
285
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
286
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
287
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
288
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
289
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
290
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
291
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
292
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
293
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
294
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
295
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
296
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
297
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
298
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
299
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
300
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
301
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
302
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
303
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
304
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
305
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
306
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
307
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
308
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
309
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
310
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
311
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
312
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
313
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
314
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
315
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
316
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
317
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
318
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
319
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
320
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
321
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
322
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
323
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
324
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
325
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
326
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0
327
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
328
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
329
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
330
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
331
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
332
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
333
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
334
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
335
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
336
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
337
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
338
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
339
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
340
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
341
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
342
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
343
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
344
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
345
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0
346
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
347
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
348
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
349
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0
350
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0
351
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
352
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
353
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
354
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
355
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
356
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
357
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
358
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
359
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
360
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
361
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
362
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
363
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
364
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
365
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
366
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
367
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
368
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
369
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
370
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
371
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
372
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
373
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
374
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
375
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
376
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
377
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
378
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
379
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
380
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
381
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
382
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
383
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
384
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
385
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
386
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
387
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
388
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
389
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
390
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
391
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
392
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
393
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
394
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
395
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
396
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
397
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
398
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
399
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
400
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
401
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
402
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0
403
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0
404
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
405
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0
406
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0
407
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0
408
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
409
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0
410
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0
411
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
412
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
413
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
414
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
415
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
416
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
417
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
418
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
419
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
420
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
421
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
422
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
423
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
424
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
425
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
426
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
427
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
428
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
429
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0
430
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0
431
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
432
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
433
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
434
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
435
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
436
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
437
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
438
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
439
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
440
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
441
กระสัง
กระสัง
สตึก
0
442
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0
443
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
444
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0
445
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
446
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
447
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
448
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
449
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
450
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
451
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
452
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
453
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
454
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
455
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
456
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
457
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
458
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
459
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
460
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
461
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0
462
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0
463
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
464
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
465
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
466
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
467
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
468
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
469
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
470
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
471
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
472
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
473
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
474
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
475
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
476
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
477
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
478
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
479
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
480
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
481
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
482
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
483
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
484
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
485
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
486
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
487
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
488
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
489
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
490
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
491
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
492
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
493
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
494
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
495
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
496
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
497
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
498
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
499
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
500
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
501
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
502
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
503
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
504
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
505
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
506
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
507
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
508
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
509
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
510
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
511
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
512
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
513
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
514
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
515
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
516
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
517
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
518
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
519
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
520
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
521
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
522
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
523
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
524
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
525
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
526
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
527
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
528
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
529
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
530
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
531
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
532
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
533
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
534
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
535
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
536
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
537
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
538
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
539
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
540
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
541
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
542
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
543
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
544
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
545
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
546
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
547
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
548
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
549
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
550
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
641
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
642
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
643
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
644
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
645
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
646
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
647
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
648
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
649
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
650
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
651
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
652
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
653
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
654
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
655
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
656
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
657
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
658
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
659
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
660
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
661
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
662
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
663
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
664
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
665
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
666
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
667
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
668
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
669
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
670
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
671
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
672
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
673
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
674
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
675
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
676
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
677
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
678
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
679
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
680
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
681
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
682
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
683
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
684
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
685
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
686
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
687
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
688
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
689
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
690
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
691
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
692
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
693
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
694
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
695
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
696
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
697
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
698
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
699
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
700
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
เมื่อกำหนดเกณฑ์ค่าปรับและประชุมชี้แจงแล้ว ให้จัดทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
701
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
702
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์แล้ว ให้จัดทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
703
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
704
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
705
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
706
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
707
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
708
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
709
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
710
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
711
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
712
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
713
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
714
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
715
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
716
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
717
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
718
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
719
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
720
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
721
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
722
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
723
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
724
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
725
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
726
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
727
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
728
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
729
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
730
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
731
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
732
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
733
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
734
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
735
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
736
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
737
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
738
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
739
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
740
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
741
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
742
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
743
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
744
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
745
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
746
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
747
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
748
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
749
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
750
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
751
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
752
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
753
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
754
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
755
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
756
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
757
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
758
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
759
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
760
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
761
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
762
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
763
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
764
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
765
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
766
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
767
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
768
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
769
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
770
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
771
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
772
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
773
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
774
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
775
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
776
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
777
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
778
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
779
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
780
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
781
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
782
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
783
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
784
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
785
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
786
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
787
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
788
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
789
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
790
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
791
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
792
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
793
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
794
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
795
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
796
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
797
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
798
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
799
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
800
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
801
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
802
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
803
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
804
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
805
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
806
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
807
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
808
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
809
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
810
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
811
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
812
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
813
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
814
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
815
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
816
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
817
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
818
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
819
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
820
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
821
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
822
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
823
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
824
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
825
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
826
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
827
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
828
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
829
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
830
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
831
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
832
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
833
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
834
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
835
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
836
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
837
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
838
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
839
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
840
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
841
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
842
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
843
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
844
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
845
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
846
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
847
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
848
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
849
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
850
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
851
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
852
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
853
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
854
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
855
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
856
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
857
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
858
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
859
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
860
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
861
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
862
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
863
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
864
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
865
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
866
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
867
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
868
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
869
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
870
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
871
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
872
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
873
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
874
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
875
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
876
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
877
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
878
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
879
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
880
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
881
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
882
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
883
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
884
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
885
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
886
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
887
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
888
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
889
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
890
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
891
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
892
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
893
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
894
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
895
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
896
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
897
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
898
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
899
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
900
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
901
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
902
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
903
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
904
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
905
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
906
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
907
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
908
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
909
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
910
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
911
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
912
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
913
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
914
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
915
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
916
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
917
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
918
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
919
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
920
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
921
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
922
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
923
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
924
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
925
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
926
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
927
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
928
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
929
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
930
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
931
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
932
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
933
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
934
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
935
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
936
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
937
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
938
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
939
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
940
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
941
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
942
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
943
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
944
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
945
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
946
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
947
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
948
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
949
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
950
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
951
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
952
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
953
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
954
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
955
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
956
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
957
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
958
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
959
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
960
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
961
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
962
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
963
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
964
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
965
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
966
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
967
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
968
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
969
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
970
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
971
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
972
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
973
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
974
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
975
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
976
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
977
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
978
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
979
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
980
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
981
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
982
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
983
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
984
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
985
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
986
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
987
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
988
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
989
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
990
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
991
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
992
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
993
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
994
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
995
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
996
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
997
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
998
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
999
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1000
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1001
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1002
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1003
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1004
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1005
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1006
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1007
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1008
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1009
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1010
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1011
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1012
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1013
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1014
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1015
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1016
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1017
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1018
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1019
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1020
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1021
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1022
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1023
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1024
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1025
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1026
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1027
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1028
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1029
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1030
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1031
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1032
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1033
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1034
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1035
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1036
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1037
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1038
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1039
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1040
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1041
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1042
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1043
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1044
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1045
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1046
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1047
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1048
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1049
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1050
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1051
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1052
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1053
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1054
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1055
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1056
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1057
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1058
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1059
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1060
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1061
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1062
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1063
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1064
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1065
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1066
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1067
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1068
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1069
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1070
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1071
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1072
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1073
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1074
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1075
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1076
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1077
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1078
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1079
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1080
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1081
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1082
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1083
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1084
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1085
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1086
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1087
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1088
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1089
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1090
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1091
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1092
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1093
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1094
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1095
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1096
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1097
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1098
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1099
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1100
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1101
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1102
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1103
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1104
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1105
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1106
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1107
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1108
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1109
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1110
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1111
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1112
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1113
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1114
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1115
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1116
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1117
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1118
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1119
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1120
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1121
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1122
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1123
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1124
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1125
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1126
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1127
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1128
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1129
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1130
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1131
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1132
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1133
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1134
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1135
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1136
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1137
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1138
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1139
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1140
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1141
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1142
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1143
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1144
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1145
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1146
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1147
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1148
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1149
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1150
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1151
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1152
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1153
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1154
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1155
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1156
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1157
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1158
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1159
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1160
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1161
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1162
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1163
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1164
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1165
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1166
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1167
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1168
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1169
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1170
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1171
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1172
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1173
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1174
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1175
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1176
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1177
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1178
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1179
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1180
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1181
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1182
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1183
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1184
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1185
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1186
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1187
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1188
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1189
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1190
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1191
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1192
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1193
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1194
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1195
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1196
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1197
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1198
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1200
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1201
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1202
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1203
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1204
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1205
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1206
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1207
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1208
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1209
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1210
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1211
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1212
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1213
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1215
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1216
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1217
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1218
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1219
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1220
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1222
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1223
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1224
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1225
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1227
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1229
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1230
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1231
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1232
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1233
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1237
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1238
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1242
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1243
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1244
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1245
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1246
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1247
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1248
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1249
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1250
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1252
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1254
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1255
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1257
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1258
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1259
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1260
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1262
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1263
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1265
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1266
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1267
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1268
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1269
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1272
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1274
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1275
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1276
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1277
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1279
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1281
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1282
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1283
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1284
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1285
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1286
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1287
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1289
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1290
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1291
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1292
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1294
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1295
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1296
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1297
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1298
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1300
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1303
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1304
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1305
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1306
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1307
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1308
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1309
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1310
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1311
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1312
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1313
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1314
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1315
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1316
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1317
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1318
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1319
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1320
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1321
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1322
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1323
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1324
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1325
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1326
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1327
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1328
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1329
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1330
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1332
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1333
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1334
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1335
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1337
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1338
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1339
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1340
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1342
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1343
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1344
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1345
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1346
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1347
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1348
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1349
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1350
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1351
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1352
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1353
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1354
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1355
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1356
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1358
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1359
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1360
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1361
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1362
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1363
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1364
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1365
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1366
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1375
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1376
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1377
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1378
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1380
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1381
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1382
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1383
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1384
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1385
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1386
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1387
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1388
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1389
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1390
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1392
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1393
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1394
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1395
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1396
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1397
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1398
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1399
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1400
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1402
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1403
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1404
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1405
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1406
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1407
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1408
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1409
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1411
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1412
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1413
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1414
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1415
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1416
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1417
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1418
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1419
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1420
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1421
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1422
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1423
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1428
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1429
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1430
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1431
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1432
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1433
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1434
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1435
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1436
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1438
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1439
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1440
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1441
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1442
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1443
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1444
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1445
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1446
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1447
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1448
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1449
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1450
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1451
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1452
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1453
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1454
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1455
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1456
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1457
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1458
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1459
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1460
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1461
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1462
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1463
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1464
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1465
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1466
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1467
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1468
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1469
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1470
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1471
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1472
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1473
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1474
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1475
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1476
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1477
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1478
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1479
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1480
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1481
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1482
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1483
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1484
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1485
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1486
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1487
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1488
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1489
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1490
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1491
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1492
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1493
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1494
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1495
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1496
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1497
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1498
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1499
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1500
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1501
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1502
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1503
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1504
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1505
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1506
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1507
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1508
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1509
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1510
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1511
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1512
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1513
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1514
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1515
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1516
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1517
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1518
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1519
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1520
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1521
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1522
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1523
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดเป็นข้อบังคับ
1524
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1525
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1526
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1527
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1528
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1529
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1530
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1531
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1532
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1533
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1534
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1535
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1536
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1537
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1538
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1539
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1540
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1541
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1542
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1543
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1544
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1545
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1546
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1547
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1548
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1549
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1550
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1551
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1553
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1554
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1555
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1558
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1561
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1563
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1564
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1565
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1566
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1567
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1568
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1569
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1570
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1571
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1573
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1574
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1577
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1579
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1581
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1585
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1586
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1587
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1588
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1611
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1612
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1614
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1619
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1620
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1621
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1630
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1635
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1636
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1637
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1642
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1648
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1663
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1664
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1666
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1668
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1672
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1673
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1674
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1677
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1680
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1682
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1688
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1689
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1692
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1694
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1696
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1698
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1699
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1700
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1702
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1703
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1704
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1705
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1706
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1709
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1710
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1711
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1712
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1713
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1714
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1715
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1716
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1717
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1718
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1719
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1720
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1721
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1722
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1723
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1724
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1725
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1726
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1727
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1728
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1729
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1730
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1731
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1732
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1733
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1734
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1735
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1736
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1737
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1738
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1739
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1740
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1741
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1742
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1743
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1744
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1745
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1746
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1747
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1748
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1749
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1750
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1751
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1752
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1753
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1754
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1755
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1756
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1757
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1758
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1759
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1760
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1761
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1762
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1764
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1765
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1773
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1774
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1775
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1776
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1779
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1780
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1797
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1798
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1801
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1802
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1803
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1804
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1805
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1806
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1807
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1808
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1809
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1810
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1811
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1812
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1814
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
จัดให้มีการประชาคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม และขอมติเห็นชอบ จัดทำบันทึกเป็นลายลักษณอักษร
ประชุมวางแผนร่วมกัน มอบหมายผู้รับฟิด ถือปฏิบัติ
1815
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1818
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1819
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1820
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1821
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1822
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1823
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1824
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1825
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1826
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1827
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1828
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1829
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1830
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1831
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1832
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1833
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1834
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1835
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1836
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1837
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1838
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1839
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1840
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1841
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1842
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1843
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1844
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1845
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1846
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1847
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1851
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1852
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1853
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1854
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1855
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1856
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1860
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1861
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1863
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1864
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1865
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1866
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1867
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1868
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1869
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1870
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1872
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1873
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1904
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1913
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1914
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1915
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1918
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1919
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1920
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1923
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1924
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1925
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1926
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1927
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1928
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1929
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1930
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1931
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1932
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1933
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1934
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1935
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1936
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1937
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1944
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1945
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1946
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1947
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1953
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1954
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1955
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1960
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1961
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1962
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1975
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1976
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1977
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1995
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2008
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2009
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2010
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2023
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2024
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2025
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2038
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2039
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2040
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2050
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2051
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2052
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2059
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน