[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
(4)มีการแจ้ง เตือนเป็นประจำ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
113
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
167
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
185
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
186
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
197
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
198
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
232
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
233
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
234
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
235
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
236
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
237
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0
238
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
239
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
240
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
241
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
242
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
243
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
244
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
245
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
246
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
247
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
248
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
249
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
250
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
251
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
252
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
253
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
254
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
255
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
256
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
257
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
258
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
259
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
260
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
261
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
262
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
263
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
264
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
265
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
266
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
267
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
268
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
269
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
270
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
271
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
272
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
273
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
274
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
275
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
276
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
277
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
278
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
279
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
280
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
281
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
282
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
283
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
284
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
285
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
286
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
287
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
288
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
289
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
290
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
291
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
292
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
293
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0
294
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
295
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
296
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
297
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
298
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
299
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
300
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
301
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
302
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
303
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
304
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
305
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
306
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
307
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
308
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
309
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
310
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
311
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
312
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
313
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
314
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0
315
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
316
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
317
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
318
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
319
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
320
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
321
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
322
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
323
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
324
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
325
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
326
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
327
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
328
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
329
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
330
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
331
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
332
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0
333
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
334
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
335
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
336
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
337
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0
338
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
339
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
340
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
341
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0
342
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
343
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
344
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
345
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
346
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
347
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
348
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
349
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
350
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
351
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
352
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
353
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
354
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
355
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
356
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
357
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
358
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
359
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
360
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
361
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
362
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
363
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
364
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
365
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
366
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
367
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
368
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
369
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
370
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
371
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
372
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
373
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
374
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
375
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
376
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
377
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
378
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
379
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
380
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
381
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
382
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
383
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
384
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
385
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
386
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
387
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
388
ขาม
สตึก
สตึก
0
389
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
390
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0
391
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0
392
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
393
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
394
สวายสอ
นิคม
สตึก
0
395
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
396
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0
397
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
398
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0
399
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
400
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0
401
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0
402
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
403
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
404
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
405
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
406
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
407
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
408
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
409
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
410
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
411
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
412
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
413
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
414
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0
415
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
416
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
417
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
418
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
419
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
420
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
421
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
422
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
423
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
424
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
425
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0
426
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
427
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0
428
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
429
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
430
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
431
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
432
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
433
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
434
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
435
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
436
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
437
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
438
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
439
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
440
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
441
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
442
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
443
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
444
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
445
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
446
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
447
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
448
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
449
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
450
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
451
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
452
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
453
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
454
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
455
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
456
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
457
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
458
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
459
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
460
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
461
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
462
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
463
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
464
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
465
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
466
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
467
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
468
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
469
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
470
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
471
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
472
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
473
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
474
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
475
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
476
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
477
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
478
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
479
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
480
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
481
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
482
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
483
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
484
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
485
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
486
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
487
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
488
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
489
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
490
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
491
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
492
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
493
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
494
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
495
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
496
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
497
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
498
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
499
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
500
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
501
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
502
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
503
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
504
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
505
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
506
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
507
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
508
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
509
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
510
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
511
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
512
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
513
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
514
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
515
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
516
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
517
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
518
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
519
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
520
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
521
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
522
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
523
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
524
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
525
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
526
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
527
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
528
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
529
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
530
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
531
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
532
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
533
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
534
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
535
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
536
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
537
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
538
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
539
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
540
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
541
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
542
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
543
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
635
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
636
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
637
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
638
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
639
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
640
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
641
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
642
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
643
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
644
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
645
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
646
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
647
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
648
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
649
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
650
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
651
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
652
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
653
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
654
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
655
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
656
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
657
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
658
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
659
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
660
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
661
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
662
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
663
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
664
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
665
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
666
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
667
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
668
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
669
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
670
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
671
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
672
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
673
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
674
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
675
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
676
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
677
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
678
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
679
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
680
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
681
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
682
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
683
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
684
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
685
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
686
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
687
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
688
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
689
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
690
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
691
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
692
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
693
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
694
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
เมื่อได้เกณฑ์แล้ว จึงจะมีการเตือน
695
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
696
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์แล้ว และจัดทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้แจ้งเตือน
697
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
698
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
699
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
700
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
701
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
702
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
703
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
704
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
705
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
706
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
707
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
708
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
709
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
710
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
711
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
712
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
713
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
714
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
715
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
716
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
717
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
718
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
719
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
720
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
721
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
722
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
723
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
724
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
725
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
726
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
727
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
728
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
729
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
730
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
731
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
732
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
733
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
734
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
735
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
736
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
737
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
738
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
739
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
740
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
741
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
742
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
743
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
744
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
745
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
746
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
747
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
748
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
749
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
750
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
751
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
752
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
753
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
754
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
755
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
756
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
757
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
758
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
759
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
760
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
761
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
762
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
763
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
764
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
765
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
766
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
767
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
768
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
769
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
770
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
771
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
772
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
773
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
774
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
775
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
776
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
777
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
778
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
779
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
780
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
781
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
782
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
783
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
784
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
785
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
786
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
787
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
788
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
789
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
790
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
791
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
792
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
793
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
794
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
795
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
796
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
797
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
798
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
799
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
800
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
801
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
802
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
803
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
804
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
805
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
806
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
807
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
808
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
809
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
810
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
811
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
812
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
813
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
814
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
815
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
816
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
817
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
818
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
819
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
820
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
821
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
822
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
823
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
824
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
825
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
826
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
827
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
828
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
829
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
830
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
831
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
832
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
833
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
834
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
835
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
836
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
837
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
838
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
839
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
840
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
841
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
842
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
843
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
844
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
845
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
846
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
847
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
848
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
849
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
850
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
851
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
852
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
853
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
854
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
855
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
856
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
857
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
858
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
859
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
860
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
861
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
862
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
863
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
864
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
865
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
866
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
867
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
868
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
869
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
870
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
871
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
872
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
873
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
874
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
875
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
876
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
877
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
878
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
879
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
880
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
881
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
882
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
883
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
884
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
885
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
886
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
887
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
888
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
889
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
890
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
891
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
892
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
893
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
894
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
895
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
896
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
897
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
898
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
899
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
900
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
901
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
902
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
903
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
904
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
905
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
906
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
907
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
908
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
909
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
910
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
911
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
912
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
913
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
914
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
915
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
916
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
917
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
918
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
919
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
920
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
921
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
922
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
923
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
924
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
925
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
926
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
927
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
928
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
929
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
930
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
931
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
932
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
933
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
934
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
935
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
936
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
937
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
938
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
939
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
940
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
941
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
942
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
943
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
944
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
945
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
946
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
947
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
948
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
949
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
950
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
951
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
952
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
953
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
954
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
955
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
956
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
957
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
958
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
959
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
960
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
961
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
962
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
963
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
964
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
965
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
966
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
967
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
968
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
969
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
970
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
971
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
972
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
973
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
974
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
975
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
976
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
977
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
978
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
979
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
980
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
981
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
982
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
983
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
984
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
985
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
986
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
987
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
988
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
989
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
990
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
991
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
992
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
993
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
994
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
995
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
996
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
997
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
998
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
999
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1000
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1001
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1002
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1003
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1004
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1005
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1006
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1007
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1008
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1009
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1010
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1011
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1012
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1013
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1014
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1015
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1016
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1017
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1018
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1019
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1020
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1021
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1022
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1023
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1024
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1025
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1026
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1027
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1028
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1029
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1030
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1031
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1032
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1033
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1034
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1035
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1036
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1037
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1038
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1039
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1040
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1041
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1042
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1043
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1044
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1045
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1046
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1047
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1048
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1049
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1050
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1051
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1052
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1053
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1054
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1055
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1056
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1057
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1058
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1059
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1060
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1061
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1062
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1063
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1064
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1065
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1066
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1067
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1068
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1069
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1070
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1071
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1072
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1073
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1074
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1075
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1076
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1077
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1078
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1079
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1080
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1081
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1082
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1083
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1084
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1085
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1086
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1087
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1088
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1089
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1090
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1091
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1092
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1093
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1094
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1095
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1096
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1097
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1098
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1099
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1100
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1101
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1102
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1103
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1104
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1105
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1106
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1107
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1108
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1109
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1110
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1111
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1112
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1113
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1114
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1115
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1116
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1117
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1118
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1119
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1120
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1121
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1122
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1123
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1124
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1125
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1126
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1127
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1128
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1129
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1130
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1131
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1132
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1133
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1134
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1135
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1136
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1137
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1138
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1139
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1140
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1141
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1142
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1143
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1144
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1145
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1146
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1147
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1148
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1149
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1150
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1151
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1152
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1153
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1154
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1155
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1156
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1157
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1158
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1159
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1160
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1161
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1162
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1163
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1164
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1165
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1166
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1167
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1168
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1169
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1170
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1171
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1172
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1173
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1174
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1175
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1176
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1177
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1178
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1179
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1180
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1181
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1182
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1183
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1184
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1185
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1186
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1187
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1188
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1189
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1190
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1191
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1192
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1193
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1194
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1195
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1196
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1197
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1198
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1199
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1200
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1201
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1202
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1203
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1204
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1205
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1206
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1207
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1208
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1209
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1210
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1211
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1212
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1213
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1214
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1215
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1216
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1217
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1218
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1219
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1220
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1221
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1222
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1223
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1224
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1226
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1227
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1228
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1229
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1230
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1231
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1232
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1233
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1234
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1235
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1236
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1237
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1238
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1239
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1242
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1243
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1244
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1246
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1248
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1249
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1250
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1251
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1252
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1253
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1254
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1255
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1256
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1257
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1258
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1261
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1262
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1265
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1266
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1267
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1268
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1269
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1270
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1272
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1273
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1275
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1277
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1279
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1280
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1281
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1282
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1283
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1284
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1285
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1286
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1287
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1288
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1289
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1290
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1291
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1293
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1295
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1296
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1298
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1299
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1300
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1302
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1303
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1304
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1305
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1306
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1307
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1310
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1311
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1312
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1313
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1314
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1315
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1316
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1317
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1318
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1319
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1320
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1321
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1322
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1323
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1324
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1325
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1326
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1327
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1328
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1329
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1330
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1332
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1333
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1334
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1335
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1336
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1337
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1338
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1339
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1340
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1341
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1342
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1343
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1344
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1345
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1346
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1347
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1348
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1349
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1350
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1351
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1352
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1353
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1354
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1356
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1357
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1358
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1359
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1360
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1361
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1362
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1363
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1364
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1365
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1366
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1367
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1368
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1369
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1370
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1371
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1372
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1374
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1375
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1376
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1377
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1378
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1379
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1380
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1381
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1382
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1383
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1384
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1385
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1386
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1387
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1388
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1389
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1390
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1391
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1392
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1394
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1396
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1397
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1398
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1399
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1400
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1401
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1402
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1404
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1406
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1407
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1408
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1409
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1410
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1412
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1414
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1415
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1416
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1417
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1418
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1419
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1420
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1421
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1422
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1423
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1428
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1429
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1430
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1431
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1432
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1433
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1434
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1435
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1436
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1437
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1438
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1439
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1440
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1441
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1442
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1443
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1444
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1445
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1446
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1447
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1448
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1449
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1450
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1451
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1452
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1453
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1454
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1455
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1456
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1457
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1458
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1459
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1460
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1461
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1462
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1463
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1464
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1465
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1466
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1467
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1468
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1469
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1470
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1471
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1472
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1473
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1474
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1475
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1476
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1477
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1478
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1479
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1480
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1481
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1482
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1483
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1484
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1485
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1486
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1487
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1488
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1489
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1490
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1491
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1492
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1493
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1494
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1495
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1496
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1497
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1498
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1499
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1500
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1501
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1502
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1503
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1504
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1505
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1506
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1507
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1508
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1509
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1510
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1511
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1512
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1513
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1514
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1515
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1516
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1517
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1518
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1519
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1520
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1521
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1522
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1523
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1524
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1525
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1526
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นเอกสารหรือประกาศ
1527
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1528
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1529
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1530
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1531
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1532
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1533
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1534
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1535
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1536
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1537
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1538
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1539
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1540
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1541
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1542
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1543
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1544
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1545
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1546
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1547
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1548
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1549
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1550
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1551
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1552
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1553
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1554
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1556
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1558
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1561
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1563
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1564
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1566
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1567
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1568
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1569
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1570
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1571
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1572
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1573
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1574
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1576
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1579
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1580
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1582
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1585
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1586
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1587
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1588
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1590
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1595
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1598
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1600
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1601
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1604
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1613
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1615
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1621
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1622
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1626
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1635
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1636
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1642
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1648
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1652
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1653
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1656
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1658
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1660
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1661
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1665
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1666
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1667
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1668
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1669
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1672
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1674
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1677
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1678
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1679
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1680
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1688
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1694
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1695
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1696
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1698
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1699
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1700
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1702
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1703
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1704
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1705
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1706
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1709
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1710
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1711
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1712
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1713
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1714
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1715
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1716
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1717
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1718
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1719
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1720
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1721
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1722
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1723
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1724
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1725
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1726
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1727
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1728
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1729
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1730
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1731
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1732
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1733
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1734
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1735
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1736
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1737
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1738
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1739
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1740
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1741
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1742
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1743
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1744
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1745
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1746
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1747
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1748
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1749
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1750
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1751
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1752
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1753
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1754
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1755
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
จัดทำเป็นป้ายประกาศหมู่บ้าน
1756
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1757
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1758
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1759
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1760
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1761
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1762
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1764
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1765
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1766
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1767
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1773
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1774
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1775
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1776
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1779
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1780
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1781
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1782
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1797
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1798
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1799
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1801
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1802
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1803
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1804
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1805
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1806
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1807
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1808
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1809
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1810
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1811
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1812
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1813
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1814
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1815
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1818
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1819
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1820
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1821
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1822
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1823
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1824
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1825
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1826
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1827
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1828
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1829
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1830
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1831
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1832
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1833
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1834
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1835
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1836
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1837
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1838
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1839
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1840
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1841
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1842
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1843
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1844
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1845
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1846
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1847
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1848
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1849
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1850
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1851
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1852
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1853
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1854
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1855
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1856
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1857
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1860
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1861
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1862
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1863
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1864
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1865
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1866
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1867
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1868
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1869
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1870
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1871
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1872
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1873
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1874
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1875
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1876
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1877
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1878
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1879
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1880
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1881
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1882
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1883
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1896
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1905
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1912
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1913
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1914
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1915
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1916
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1917
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1918
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1919
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1920
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1921
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1922
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1923
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1924
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1925
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1926
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1927
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1929
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1930
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1931
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1932
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1933
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1934
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1935
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1936
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1937
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1938
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1939
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1940
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1942
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1943
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1944
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1945
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1946
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1947
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1948
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1949
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1951
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1952
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1953
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1954
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1955
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1957
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1958
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1959
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1960
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1961
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1962
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1963
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1964
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1965
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1966
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1967
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1968
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1969
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1970
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1971
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1972
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1973
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1974
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1975
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1976
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1977
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1978
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1979
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1980
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1981
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1982
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1983
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1984
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1985
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1986
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1987
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1988
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1989
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1990
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1991
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1993
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1994
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1995
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1996
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1997
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1998
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1999
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2000
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2001
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2002
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2003
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2004
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2005
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2006
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2007
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2008
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2009
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2010
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2011
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2012
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2013
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2015
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2016
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2017
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2018
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2019
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2020
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2021
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2022
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2023
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2024
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2025
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2026
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2028
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2029
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2030
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2031
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2032
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2033
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2034
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2035
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2036
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2037
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2038
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2039
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2040
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2041
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2042
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2043
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2044
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2045
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2046
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2047
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2048
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2049
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2050
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2051
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2052
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2053
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2054
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2055
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2056
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2057
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2058
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2059
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2060
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2061
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2062
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2063
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2064
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2065
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2066
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2067
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2068
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2069
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2070
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2071
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2072
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2073
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2074
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2075
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2076
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2078
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2079
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2080
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2081
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2082
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2083
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2084
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2085
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2086
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2087
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2088
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2089
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2090
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2091
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2092
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2093
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2094
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2095
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2096
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2097
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2098
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2099
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2100
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2101
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2102
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2103
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2104
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2105
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2106
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2107
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2108
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2109
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2110
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2111
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2112
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2113
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2114
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2115
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2116
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2117
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2118
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2119
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2120
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2121
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2122
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2123
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2124
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2125
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2126
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2128
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2129
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2130
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2131
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2132
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2133
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2134
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2135
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2136
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2137
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2138
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2139
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2140
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2141
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2142
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2143
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2144
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2145
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2149
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2150
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2151
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2152
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2153
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2154
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2155
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2156
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2157
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2160
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2161
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2162
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2163
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2164
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2165
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2166
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2167
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2168
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2169
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2171
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2172
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2173
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2174
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2175
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2176
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2177
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2183
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2184
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2185
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2186
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2188
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2190
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2197
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2199
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2200
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2201
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2202
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2203
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
<