[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
(5)ถ้ามีการปรับ หรือค่าทำเนียมต้องนำสมทบกองทุน ฯ

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
86
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
117
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
187
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0
188
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
189
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
190
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
191
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
192
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
193
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0
194
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
195
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
196
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
197
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
198
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
199
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
200
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
201
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
202
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
203
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
204
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
205
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
206
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
207
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
208
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
209
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
210
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
211
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
212
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
213
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
214
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
215
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
216
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
217
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
218
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
219
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
220
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
221
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
222
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
223
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
224
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
225
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
226
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
227
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
228
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
229
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
230
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
231
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
232
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
233
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
234
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
235
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
236
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
237
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
238
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
239
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
240
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
241
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
242
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
243
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
244
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
245
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
246
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
247
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
248
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
249
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
250
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
251
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
252
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
253
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
254
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
255
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
256
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
257
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
258
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
259
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
260
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
261
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
262
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
263
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
264
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
265
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
266
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
267
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
268
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
269
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
270
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
271
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
272
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
273
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
274
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
275
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
276
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
277
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
278
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
279
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
280
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
281
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
282
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
283
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
284
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
285
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
286
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
287
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
288
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
289
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
290
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
291
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
292
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
293
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
294
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
295
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
296
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
297
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
298
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
299
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
300
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
301
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
302
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
303
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
304
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
305
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
306
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
307
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
308
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
309
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
310
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
311
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
312
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
313
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
314
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
315
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
316
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
317
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
318
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
319
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
320
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
321
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
322
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
323
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
324
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
325
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
326
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
327
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
328
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
329
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
330
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
331
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0
332
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
333
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
334
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
335
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
336
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
337
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
338
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
339
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
340
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
341
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
342
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
343
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
344
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
345
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
346
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
347
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
348
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0
349
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
350
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
351
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
352
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
353
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
354
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0
355
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
356
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
357
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0
358
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
359
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
360
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
361
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
362
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0
363
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
364
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
365
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
366
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
367
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
368
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
369
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
370
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
371
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
372
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
373
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
374
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
375
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
376
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
377
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
378
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
379
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
380
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
381
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
382
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
383
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
384
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
385
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
386
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
387
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
388
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
389
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
390
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
391
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
392
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
393
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
394
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
395
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
396
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
397
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
398
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
399
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
400
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
401
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
402
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
403
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
404
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
405
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
406
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
407
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
408
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
409
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
410
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
411
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
412
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
413
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
414
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
415
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
416
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
417
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
418
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
419
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
420
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
421
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
422
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
423
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
424
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
425
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
426
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
427
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
428
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
429
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
430
ขาม
สตึก
สตึก
0
431
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0
432
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
433
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0
434
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0
435
ตลาด
นิคม
สตึก
0
436
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0
437
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0
438
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0
439
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0
440
สวายสอ
นิคม
สตึก
0
441
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
442
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0
443
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0
444
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0
445
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0
446
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
447
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0
448
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
449
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
450
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
451
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
452
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
453
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
454
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0
455
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
456
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0
457
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
458
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0
459
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0
460
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
461
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
462
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
463
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
464
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
465
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
466
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
467
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
468
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
469
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
470
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
471
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
472
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
473
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0
474
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0
475
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0
476
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
477
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
478
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
479
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
480
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
481
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
482
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
483
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
484
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
485
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
486
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
487
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
488
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
489
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
490
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
491
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
492
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
493
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
494
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
495
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
496
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
497
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
498
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
499
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
500
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
501
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
502
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
503
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
504
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
505
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
506
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
507
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
508
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
509
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
510
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
511
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
512
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
513
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
514
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
515
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
516
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
517
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
518
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
519
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
520
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
521
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
522
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
523
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
524
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
525
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
526
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
527
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
528
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
529
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
530
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
531
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
532
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
533
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
534
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
535
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
536
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
537
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
538
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
539
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
540
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
541
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
542
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
543
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
544
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
545
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
546
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
547
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
548
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
549
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
550
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
551
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
552
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
553
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
554
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
555
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
556
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
557
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
558
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
เขยต่างชาติบริจาค
ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
559
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
560
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
561
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
562
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
563
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
564
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
565
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
566
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
567
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
568
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
569
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
570
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
571
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
572
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
573
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
574
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
575
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
576
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
577
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
578
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
579
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
580
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
581
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
582
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
583
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
584
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
585
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
586
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
587
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
588
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
589
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
590
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
591
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
592
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
593
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
594
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
595
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
596
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
597
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
598
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
599
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
600
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
601
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
602
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
603
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
604
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
605
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
606
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
607
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
608
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
609
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
610
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
611
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
612
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
613
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
614
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
615
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
616
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
651
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
652
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
653
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
654
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
655
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
656
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
657
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
658
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
659
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
660
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
661
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
662
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
663
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
664
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
665
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
666
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
667
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
668
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
669
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
670
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
671
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
672
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
673
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
674
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
675
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
676
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
677
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
678
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
679
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
680
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
681
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
682
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
683
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
684
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
685
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
686
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
687
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
688
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
689
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
690
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
691
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
692
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
693
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
694
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
695
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
696
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
697
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
698
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
699
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
700
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
701
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
702
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
703
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
704
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
705
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
706
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
707
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
708
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
709
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
710
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
711
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
712
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
713
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
714
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
715
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
716
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
717
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
718
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
719
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
720
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
721
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
722
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
723
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
724
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
725
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
726
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
727
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
728
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
729
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
730
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
731
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
732
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
733
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
734
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
735
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
736
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
737
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
738
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
739
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
740
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
741
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
742
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
743
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
744
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
745
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
746
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
747
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
748
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
749
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
750
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
751
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
752
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
753
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
754
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
755
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
756
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
757
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
758
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
759
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
760
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
761
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
762
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
763
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
764
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
765
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
766
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
767
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
768
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
769
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
770
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
771
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
772
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
773
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
774
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
775
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
776
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
777
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
778
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
779
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
780
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
781
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
782
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
783
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
784
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
785
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
786
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
787
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
788
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
789
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
790
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
791
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
792
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
793
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
794
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
795
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
796
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
797
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
798
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
799
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
800
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
801
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
802
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
803
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
804
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
805
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
806
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
807
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
808
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
809
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
810
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
811
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
812
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
813
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
814
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
815
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
816
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
817
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
818
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
819
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
820
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
821
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
822
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
823
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
824
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
825
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
826
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
827
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
828
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
829
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
830
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
831
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
832
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
833
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
834
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
835
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
836
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
837
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
838
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
839
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
840
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
841
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
842
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
843
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
844
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
845
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
846
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
847
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
848
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
849
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
850
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
851
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
852
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
853
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
854
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
855
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
856
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
857
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
858
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
859
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
860
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
861
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
862
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
863
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
864
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
865
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
866
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
867
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
868
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
869
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
870
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
871
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
872
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
873
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
874
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
875
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
876
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
877
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
878
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
879
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
880
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
881
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
882
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
883
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
884
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
885
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
886
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
887
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
888
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
889
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
890
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
891
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
892
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
893
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
894
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
895
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
896
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
897
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
898
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
899
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
900
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
901
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
902
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
903
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
904
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
905
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
906
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
907
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
908
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
909
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
910
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
911
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
912
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
913
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
914
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
915
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
916
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
917
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
918
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
919
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
920
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
921
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
922
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
923
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
924
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
925
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
926
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
927
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
928
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
929
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
930
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
931
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
932
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
933
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
934
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
935
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
936
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
937
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
938
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
939
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
940
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
941
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
942
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
943
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
944
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
945
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
946
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
947
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
948
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
949
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
950
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
951
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
952
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
953
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
954
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
955
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
956
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
957
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
958
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
959
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
960
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
961
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
962
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
963
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
964
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
965
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
966
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
967
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
968
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
969
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
970
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
971
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
972
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
973
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
974
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
975
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
976
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
977
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
978
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
979
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
980
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
981
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
982
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
983
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
984
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
985
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
986
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
987
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
988
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
989
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
990
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
991
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
992
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
993
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
994
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
995
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
996
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
997
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
998
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
999
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1000
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1001
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1002
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1003
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1004
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1005
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1006
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1007
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1008
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1009
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1010
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1011
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1012
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1013
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1014
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1015
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1016
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
1017
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
1018
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
1019
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
1020
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
1021
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
1022
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
1023
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1024
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
1025
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
1026
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
1027
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
1028
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
1029
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1030
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
1031
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
1032
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
1033
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1034
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
1035
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
1036
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
1037
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
1038
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
1039
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1040
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
1041
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
1042
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
1043
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
1044
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1045
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
1046
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1047
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1048
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1049
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1050
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1051
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1052
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1053
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1054
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1055
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1056
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1057
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1058
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1059
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1060
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1061
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1062
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1063
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1064
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1065
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1066
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1067
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1068
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1069
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1070
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1071
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1072
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1073
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1074
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
1075
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1076
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1077
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1078
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
1079
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1080
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1081
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
1082
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
1083
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1084
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
1085
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1086
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1087
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1088
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1089
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1090
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1091
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1092
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1093
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1094
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1095
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1096
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1097
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1098
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1099
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1100
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1101
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1102
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1103
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1104
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1105
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1106
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1107
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1108
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1109
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1110
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1111
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1112
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
1113
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1114
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1115
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1116
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1117
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1118
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1119
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1120
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1121
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1122
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1123
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1124
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1125
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1126
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1127
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1128
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1129
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1130
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1131
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1132
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1133
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1134
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1135
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1136
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1137
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1138
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1139
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1140
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1141
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1142
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1143
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1144
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1145
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1146
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1147
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1148
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1149
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1150
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1151
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1152
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1153
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1154
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1155
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1156
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1157
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1158
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1159
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1160
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1161
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1162
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1163
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1164
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1165
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1166
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1167
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1168
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1169
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1170
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1171
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1172
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1173
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1174
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1175
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1176
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1177
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1178
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1179
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1180
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1181
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1182
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1183
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1184
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1185
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1186
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1187
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1188
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1189
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1190
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1191
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1192
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1193
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1194
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1195
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1196
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1197
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1198
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1199
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1200
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1201
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1202
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1203
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1204
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1205
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1206
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1207
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1208
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1209
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1210
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1211
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1212
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1213
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1214
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1215
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1216
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1217
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1218
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1219
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1220
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1221
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1222
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1223
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1224
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1225
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1226
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1227
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1228
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1229
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1230
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1231
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1232
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1233
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1234
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1235
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1236
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1237
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1238
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1239
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1240
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1241
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1242
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1243
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1244
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1245
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1246
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1247
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1248
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1249
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1250
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1251
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1252
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1253
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1254
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1255
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1256
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1257
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1258
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1259
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1260
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1261
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1262
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1263
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1264
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1265
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1266
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1267
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1268
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1269
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1270
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1271
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1272
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1273
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1274
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1275
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1276
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1277
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1278
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1279
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1280
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1281
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1282
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1283
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1284
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1285
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1286
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1287
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1288
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1289
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1290
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1291
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1292
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1293
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1295
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1296
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1297
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1298
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1299
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1300
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1301
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1303
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1304
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1305
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1306
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1307
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1310
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1311
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1312
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1313
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1314
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1316
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1317
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1318
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1319
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1320
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1321
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1322
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1323
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1324
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1325
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1326
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1327
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1328
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1329
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1330
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1332
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1333
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1334
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1335
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1336
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1337
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1338
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1339
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1340
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1341
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1342
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1343
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1344
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1345
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1346
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1347
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1348
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1349
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1350
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1351
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1352
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1353
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1354
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1355
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1356
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1357
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1358
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1359
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1360
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1361
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1362
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1363
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1364
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1365
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1366
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1367
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1368
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1369
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1370
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1371
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1372
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1373
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1374
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1375
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1376
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1377
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1378
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1379
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1380
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1381
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1382
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1383
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1384
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1385
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1386
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1387
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1388
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1389
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1390
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1391
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1392
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1393
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1394
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1395
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1396
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1397
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1398
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1399
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1400
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1401
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1402
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1403
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1404
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1405
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1406
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1407
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1408
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1409
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1410
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1411
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1412
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1413
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1414
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1415
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1416
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1417
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1418
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1419
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1420
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1421
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1422
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1423
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1424
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1425
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1428
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1429
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1430
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1431
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1432
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1433
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1434
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1435
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1436
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1437
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1438
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1439
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1440
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1441
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1442
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1443
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1444
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1445
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1446
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1447
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1448
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1449
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1450
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1451
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1452
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1453
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1454
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1455
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1456
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1457
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1458
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1459
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1460
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1461
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1462
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1463
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1464
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1465
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1466
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1467
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1468
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1469
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1470
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1471
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1472
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1473
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1474
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1475
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1476
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1477
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1478
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1479
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1480
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1481
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1482
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1483
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1484
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1485
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1486
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1487
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1488
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1489
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1490
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1491
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1492
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1493
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1494
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1495
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1496
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1497
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1498
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1499
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1500
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1501
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1502
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1503
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1504
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1505
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1506
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1507
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1508
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1509
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1510
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1511
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1512
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1513
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1514
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1515
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1516
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1517
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1518
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1519
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1520
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1521
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1522
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1523
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1524
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1525
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1526
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1527
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1528
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1529
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1530
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1531
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1532
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1533
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1534
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1535
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1536
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1537
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1538
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1539
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1540
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1541
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1542
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1543
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1544
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1545
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1546
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1547
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1548
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1549
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1550
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1551
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1552
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1553
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1554
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1555
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1556
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1557
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1558
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1559
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1560
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1561
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1562
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1563
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1564
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1565
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1566
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1567
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1568
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1569
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1570
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1571
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1572
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1573
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1574
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1575
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1576
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1577
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1578
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1579
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1580
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1581
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1582
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1583
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1584
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1585
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1586
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1587
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1588
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1589
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1590
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1591
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1592
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1593
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1594
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1595
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1596
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1597
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1598
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1599
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1600
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1601
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1602
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1603
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1604
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1606
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1608
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1611
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1614
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1616
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1617
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1618
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1619
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1621
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1622
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1623
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1625
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1626
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1630
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1631
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1632
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1633
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1634
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1646
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1650
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1652
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1654
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1657
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1658
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1659
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1661
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1662
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1664
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1666
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1669
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1670
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1671
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1678
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1679
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1680
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1683
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1684
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1690
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1691
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1692
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1693
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1694
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1695
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1696
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1697
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1698
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1699
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1700
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1701
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1702
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1703
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1704
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1705
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1706
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1707
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1708
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1709
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1710
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1711
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1712
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1713
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1714
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1715
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1716
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1717
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1718
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1719
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1720
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1721
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1722
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1723
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1724
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1725
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1726
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1727
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1728
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1729
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1730
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1731
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1732
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1733
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1734
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1735
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1736
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1737
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1738
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1739
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1740
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1741
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1742
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1743
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1744
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1745
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1746
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1747
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1748
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1749
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1750
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1751
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1752
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1753
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1754
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1755
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1756
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1757
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1758
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1759
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1760
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1761
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1762
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1763
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1764
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1765
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1766
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1767
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1768
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1769
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1770
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1771
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1772
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1773
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1774
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1775
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1776
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
1777
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1778
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1779
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
เป็นข้อตกลงของชุมชน
1780
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1781
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1782
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1783
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1784
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1785
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1786
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1787
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1788
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1789
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1790
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1791
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1792
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1793
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1794
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1795
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1796
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1797
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1798
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1799
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1800
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1801
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1802
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1803
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1804
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1805
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1806
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1807
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1808
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1809
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1810
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1811
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1812
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1813
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1814
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1815
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1816
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1817
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1818
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1819
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1820
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1821
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1822
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1823
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1824
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1825
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1826
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1827
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1828
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1829
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1830
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1831
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1832
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1833
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1834
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1835
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1836
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1837
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1838
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1839
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1840
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1841
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1842
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1843
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1844
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1845
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1846
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1847
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1848
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1849
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1850
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1851
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1852
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1853
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1854
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1855
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1856
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1857
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1858
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1859
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1860
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1861
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1862
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1863
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1864
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1865
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1866
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1867
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1868
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1869
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1870
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1871
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1872
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1873
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1874
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1875
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1876
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1877
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1878
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1879
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1880
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1881
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1882
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1883
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1884
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1885
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1886
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1887
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1888
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1889
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1890
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1891
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1892
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1893
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1894
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1895
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1896
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1905
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1906
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1907
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1908
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1909
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1910
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1911
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1912
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1913
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1914
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1915
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1916
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1917
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1918
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1919
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1920
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1921
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1922
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1923
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1924
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1925
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1926
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1927
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1928
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1929
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1930
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1931
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1932
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1933
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1934
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1935
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1936
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1937
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1938
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1942
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1943
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1944
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1945
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1946
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1947
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1948
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1949
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1950
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1951
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1952
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1953
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1954
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1955
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1956
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1957
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1958
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1959
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1960
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1961
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1962
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1963
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1964
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1965
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1966
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1967
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1968
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1969
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1970
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1971
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1972
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1973
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1974
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1975
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1976
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1977
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1978
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1979
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1980
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1981
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1982
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1983
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1984
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1985
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1986
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1987
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1988
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1989
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1990
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1991
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1992
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1993
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1994
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1995
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1996
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1997
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1998
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1999
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2000
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2001
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2002
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2003
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2004
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2005
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2006
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2007
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2008
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2009
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2010
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2011
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2012
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2013
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2014
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2015
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2016
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2017
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2018
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2019
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2020
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2021
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2022
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2023
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2024
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2026
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2027
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2029
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2030
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2031
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2032
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2033
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2034
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2035
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2036
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2037
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2038
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2039
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2040
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2041
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2042
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2043
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2044
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2045
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2046
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2047
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2048
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2049
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2050
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2051
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2052
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2053
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2054
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2055
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2056
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2057
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2058
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2059
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2060
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2061
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2062
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2063
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2064
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2065
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2066
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2067
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2068
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2069
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2070
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2071
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2072
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2073
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2074
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2075
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2076
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2077
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2078
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2079
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2080
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2081
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2082
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2083
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2084
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2085
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2086
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2087
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2088
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2089
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2090
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2091
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2092
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2093
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2094
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2095
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2096
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2097
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2098
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2099
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2100
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2101
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2102
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2103
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2104
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2105
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2106
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2107
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2108
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2109
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2110
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2111
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2112
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2113
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2114
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2115
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2116
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2117
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2118
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2119
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2120
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2121
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2122
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2123
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2124
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2126
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2128
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2129
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2130
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2131
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2132
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2133
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2134
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2135
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2136
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2137
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2139
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2140
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2141
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2142
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2143
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2144
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2145
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2149
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2150
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2151
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2152
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2153
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2154
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2155
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2156
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2157
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2160
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2161
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2162
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2163
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2164
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2165
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2166
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2167
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2168
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2169
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2171
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2172
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2173
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2174
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2175
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2176
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2177
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2182
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2183
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2184
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2185
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2186
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2187
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2188
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2189
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2190
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2198
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2199
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2200
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2201
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2202
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2203
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2347
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
0.2
2348
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
0.2
234