[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
(1)ประชุมจัดทำระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
188
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
189
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
190
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
191
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
192
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
193
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
194
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
195
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
196
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
197
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
198
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
199
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
200
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
201
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
202
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
203
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
208
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
209
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
210
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
211
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
212
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
213
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
214
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
215
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
216
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
217
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
218
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
219
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
220
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
221
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
222
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
223
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
224
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
225
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
226
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
227
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
228
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
229
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
230
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
231
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
232
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
233
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
234
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
235
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
236
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
237
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
238
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
240
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
241
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
242
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
243
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
244
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
245
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
246
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
247
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
248
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
249
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
250
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
251
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
252
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
253
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
254
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
255
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
256
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
257
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
258
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
259
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
260
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
261
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
262
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
263
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
264
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
265
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
266
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
267
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
268
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
269
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
270
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
271
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
272
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
273
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
274
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
275
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
276
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
277
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
278
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
279
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
280
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
281
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
282
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
283
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
284
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
285
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
286
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
287
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
288
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
289
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
290
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
291
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
292
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
293
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
294
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
295
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
296
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0
297
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
298
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
299
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
300
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
301
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
302
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
303
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
304
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
305
พลับ
สะแก
สตึก
0
306
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0
307
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
308
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
309
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
310
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
311
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
312
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
313
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
314
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
315
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
316
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
317
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
318
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
319
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
320
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
321
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
322
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
323
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
324
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
325
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
326
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
327
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
328
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
329
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
330
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
331
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
332
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
333
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
334
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
335
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
336
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
337
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
338
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
339
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
340
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
341
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
342
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
343
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
344
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
345
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
346
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
347
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
348
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
349
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
350
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
351
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
352
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
353
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
354
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
355
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
356
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
357
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
358
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
359
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
360
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
361
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
362
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
363
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
364
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
365
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
366
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
367
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
368
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
369
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
370
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
371
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
372
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
373
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
374
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
375
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
376
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
377
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
378
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
379
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
380
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
381
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
382
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
383
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
384
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
385
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
386
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
387
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
388
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
389
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
390
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
391
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
392
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
393
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
394
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
395
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
396
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
397
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
398
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
399
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
400
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
401
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
402
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
403
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
404
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
405
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
406
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
407
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
408
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
409
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
410
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
411
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
412
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
413
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
414
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
415
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
416
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
417
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
418
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
419
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
420
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
421
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
422
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
423
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
424
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
425
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
426
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
427
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
549
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
550
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
551
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
552
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
553
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
554
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
555
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
556
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
557
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
558
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
559
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
560
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
561
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
562
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
563
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
564
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
565
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
566
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
567
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
568
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
569
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
570
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
571
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
572
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
573
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
574
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
575
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
576
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
577
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
578
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
579
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
580
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
581
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
582
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
583
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
584
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
585
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
586
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
587
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
588
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
589
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
590
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
591
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
592
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
593
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
594
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
595
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
596
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
597
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
598
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
599
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
600
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
601
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
602
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
603
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
604
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
605
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
606
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
607
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
608
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
609
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
610
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
611
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
612
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
613
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
614
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
615
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
616
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
617
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
618
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
619
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
620
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
621
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
622
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
623
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
624
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
625
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
626
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
627
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
628
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
629
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
630
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
631
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
632
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
633
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
634
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
635
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
636
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
637
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
638
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
639
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
640
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
641
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
642
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
643
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
644
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
645
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
646
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
647
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
648
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
649
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
650
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
651
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
652
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
653
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
654
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
655
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
656
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
657
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
658
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
659
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
660
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
661
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
662
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
663
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
664
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
665
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
666
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
667
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
668
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
669
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
670
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
671
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
672
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
673
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
674
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
675
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
676
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
677
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
678
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
679
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
680
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
681
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
682
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
683
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
684
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
685
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
686
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
687
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
688
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
689
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
690
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
691
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
692
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
693
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
694
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
695
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
696
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
697
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
698
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
699
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
700
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
701
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
702
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
703
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
704
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
705
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
706
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
707
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
708
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
709
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
710
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
711
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
712
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
713
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
714
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
715
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
716
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
717
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
718
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
719
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
720
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
721
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
722
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
723
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
724
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
725
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
726
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
727
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
728
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
729
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
730
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
731
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
732
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
733
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
734
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
735
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
736
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
737
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
738
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
739
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
740
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
741
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
742
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
743
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
744
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
745
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
746
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
747
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
748
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
749
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
750
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
751
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
752
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
753
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
754
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
755
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
756
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
757
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
758
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
759
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
760
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
761
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
762
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
763
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
764
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
765
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
766
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
767
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
768
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
769
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
770
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
771
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
772
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
773
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
774
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
775
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
776
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
777
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
778
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
779
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
780
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
781
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
782
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
783
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
784
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
785
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
786
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
787
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
788
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
789
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
790
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
791
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
792
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
793
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
794
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
795
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
796
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
797
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
798
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
799
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
800
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
801
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
802
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
803
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
804
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
805
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
806
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
807
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
808
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
809
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
810
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
811
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
812
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
813
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
814
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
815
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
816
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
817
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
818
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
819
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
820
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
821
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
822
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
823
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
824
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
825
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
826
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
827
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
828
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
829
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
830
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
831
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
832
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
833
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
834
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
835
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
836
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
837
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
838
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
839
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
840
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
841
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
842
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
843
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
844
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
845
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
846
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
847
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
848
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
849
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
850
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
851
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
852
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
853
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
854
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
855
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
856
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
857
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
858
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
859
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
860
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
861
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
862
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
863
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
864
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
865
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
866
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
867
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
868
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
869
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
870
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
871
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
872
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
873
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
874
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
875
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
876
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
877
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
878
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
879
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
880
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
881
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
882
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
883
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
884
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
885
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
886
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
887
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
888
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
889
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
890
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
891
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
892
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
893
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
894
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
895
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
896
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
897
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
898
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
899
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
900
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
901
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
902
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
903
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
904
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
905
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
906
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
907
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
908
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
909
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
910
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
911
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
912
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
913
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
914
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
915
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
916
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
917
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
918
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
919
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
920
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
921
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
922
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
923
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
924
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
925
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
926
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
927
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
928
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
929
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
930
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
931
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
932
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
933
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
934
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
935
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
936
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
937
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
938
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
939
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
940
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
941
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
942
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
943
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
944
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
945
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
946
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
947
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
948
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
949
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
950
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
951
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
952
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
953
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
954
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
955
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
956
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
957
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
958
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
959
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
960
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
961
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
962
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
963
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
964
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
965
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
966
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
967
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
968
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
969
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
970
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
971
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
972
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
973
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
974
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
975
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
976
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
977
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
978
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
979
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
980
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
981
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
982
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
983
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
984
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
985
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
986
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
987
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
988
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
989
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
990
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
991
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
992
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
993
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
994
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
995
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
996
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
997
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
998
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
999
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1000
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1001
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1002
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1003
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1004
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1005
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1006
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1007
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1008
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1009
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1010
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1011
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1012
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1013
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1014
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1015
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1016
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1017
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1018
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1019
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1020
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1021
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1022
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1023
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1024
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1025
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1026
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1027
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1028
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1029
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1030
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1031
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1032
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1033
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1034
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1035
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1036
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1037
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1038
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1039
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1040
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1041
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1042
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1043
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1044
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1045
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1046
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1047
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1048
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1049
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1050
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1051
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1052
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1053
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1054
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1055
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1056
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1057
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1058
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1059
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1060
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1061
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1062
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1063
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1064
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1065
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1066
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1067
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1068
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1069
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1070
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1071
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1072
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1073
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1074
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1075
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1076
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1077
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1078
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1079
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1080
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1081
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1082
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1083
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1084
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1085
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1086
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1087
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1088
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1089
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1090
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1092
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1093
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1096
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1097
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1098
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1099
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1100
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1101
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1102
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1103
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1104
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1105
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1106
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1107
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1108
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1109
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1110
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1111
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1112
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1113
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1114
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1115
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1116
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1117
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1118
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1119
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1120
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1121
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1122
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1123
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1124
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1125
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1126
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1128
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1129
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1130
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1131
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1132
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1133
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1134
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1135
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1136
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1137
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1138
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1139
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1140
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1141
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1142
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1143
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1144
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1145
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1146
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1147
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1148
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1149
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1150
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1151
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1152
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1153
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1154
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1155
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1156
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1157
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1158
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1159
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1160
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1161
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1162
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1163
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1164
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1165
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1166
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1167
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1168
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1169
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1170
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1171
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1172
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1173
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1174
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1176
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1177
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1178
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1179
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1180
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1181
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1183
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1184
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1185
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1186
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1187
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1188
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1189
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1190
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1193
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1194
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1195
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1196
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1197
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1198
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1199
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1200
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1201
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1203
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1205
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1206
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1208
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1209
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1210
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1211
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1212
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1213
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1215
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1216
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1218
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1219
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1220
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1222
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1223
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1224
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1226
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1227
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1229
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1230
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1231
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1232
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1233
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1234
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1235
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1236
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1237
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1238
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1239
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1240
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1241
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1242
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1243
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1244
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1245
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1251
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1252
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1254
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1255
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1256
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1257
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1258
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1259
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1260
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1261
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1262
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1264
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1265
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1266
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1267
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1268
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1269
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1270
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1272
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1277
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1278
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1279
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1281
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1282
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1284
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1285
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1286
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1287
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1288
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1289
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1291
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1292
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1293
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1296
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1298
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1299
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1301
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1303
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1304
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1305
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1306
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1307
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1308
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1309
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1310
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1311
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1312
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1313
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1314
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1316
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1317
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1318
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1319
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1320
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1321
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1322
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1323
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1324
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1325
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1333
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1334
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1335
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1336
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1337
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1338
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1339
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1340
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1341
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1342
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1344
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1345
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1346
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1348
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1349
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1350
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1352
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1353
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1359
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1360
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1361
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1365
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1366
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1368
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1371
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1372
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1373
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1381
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1382
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1383
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1384
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1385
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1386
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1387
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1388
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1389
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1390
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1391
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1392
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1393
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1394
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1395
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1396
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1397
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1398
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1399
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1403
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1404
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1405
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1406
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1407
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1408
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1409
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1412
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1415
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1416
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1417
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1418
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1419
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1420
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1421
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1422
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1423
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1424
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1425
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1426
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1427
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1428
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1429
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1430
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1431
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1432
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1433
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1434
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1435
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1436
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1437
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1438
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1439
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1440
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1441
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1442
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1443
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1444
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1445
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1449
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1450
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1451
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1452
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1453
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1454
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1455
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1456
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1457
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1458
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1462
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1463
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1464
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1465
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1466
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1467
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1468
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1469
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1470
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1471
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1474
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1475
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1476
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1477
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1478
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1479
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1480
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1481
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1482
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1483
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1487
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1488
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1489
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1490
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1491
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1492
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1493
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1494
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1495
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1496
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1497
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1498
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1499
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1500
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1501
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1502
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1503
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1504
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1505
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1506
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1507
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1508
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1509
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1510
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1511
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1512
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1513
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1514
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1520
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1521
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1522
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1523
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1524
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1525
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1526
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1527
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1528
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1529
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1530
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1531
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1532
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1533
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1534
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1535
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1536
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1537
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1540
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1542
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1543
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1545
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1546
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1547
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1551
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1553
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1554
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1555
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1556
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1559
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1561
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1563
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1566
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมจัดทำระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน
1579
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1580
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1581
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1583
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1595
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1601
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1605
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1606
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1617
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1637
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1640
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1643
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1648
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1649
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1651
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1652
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1653
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1663
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1664
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1673
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1674
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1677
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1678
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1686
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1687
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1688
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1689
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1690
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1691
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1692
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1693
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1694
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1695
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1696
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1697
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1698
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1699
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1700
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1701
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1702
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1703
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1704
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1705
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1706
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1707
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1708
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1709
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1710
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1711
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1712
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1713
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1714
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1728
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1729
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1730
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1731
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1732
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1735
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1739
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1740
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1755
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1756
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1773
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1774
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1783
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1784
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1788
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1789
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1791
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1792
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1793
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1804
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1805
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1806
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1807
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1809
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1810
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1811
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1812
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1813
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1814
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1815
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1816
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1817
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1818
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1819
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1820
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1821
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1822
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1823
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1824
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1825
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1826
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1836
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1850
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1862
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1884
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1903
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1905
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1906
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1907
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1908
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1929
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1930
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1942
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1952
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1959
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1974
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2