[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
(2)ประชุมชี้แจงระเบียบเงินกองทุนฯแก่ประชาชน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
141
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
142
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
154
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
155
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
191
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
192
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
193
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
194
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
195
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
196
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
197
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
198
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
201
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
202
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
203
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
204
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
213
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
214
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
215
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
216
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
221
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
222
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
223
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
224
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
229
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
230
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
231
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
232
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
233
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
234
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
235
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
236
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
237
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
238
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
239
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
245
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
246
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
247
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
248
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
249
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
250
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
251
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
252
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
253
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
254
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0
255
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
256
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
257
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
258
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
259
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
260
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
261
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
262
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
263
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
264
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
265
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
266
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
267
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
268
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
269
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
270
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
271
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
272
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
273
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
274
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
275
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
276
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
277
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
278
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
279
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
280
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
281
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
282
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
283
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
284
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
285
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
286
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
287
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
288
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
289
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
290
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
291
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
292
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
293
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
294
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
295
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
296
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
297
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
298
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
299
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
300
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
301
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
302
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
303
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
304
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
305
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
306
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
307
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
308
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
309
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
310
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
311
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
312
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
313
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
314
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
315
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
316
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
317
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
318
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
319
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
320
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0
321
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
322
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
323
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
324
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
325
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0
326
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
327
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
328
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
329
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
330
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
331
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
332
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
333
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
334
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
335
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
336
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
337
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
338
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
339
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
340
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
341
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
342
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
343
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
344
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
345
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
346
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
347
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
348
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
349
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
350
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
351
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
352
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
353
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
354
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
355
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
356
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
357
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
358
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
359
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
360
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
361
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
362
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
363
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
364
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
365
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
366
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
367
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
368
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
369
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
370
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
371
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
372
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
373
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
374
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
375
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
376
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
377
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
378
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
379
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
380
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
381
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
382
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
383
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
384
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
385
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
386
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
387
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
388
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
389
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
390
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
391
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
392
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
393
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
394
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
395
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
396
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
397
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
398
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
399
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
400
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
401
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
402
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
403
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
404
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
405
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
406
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
407
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
408
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
409
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
410
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
411
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
412
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
413
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
414
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
415
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
416
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
417
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
418
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
419
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
420
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
421
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
422
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
423
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
424
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
425
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
426
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
427
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
428
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
429
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
430
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
431
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
432
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
433
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
434
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
435
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
436
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
448
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
562
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
563
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
564
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
565
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
566
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
567
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
568
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
569
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
570
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
571
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
572
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
573
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
574
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
575
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
576
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
577
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
578
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
579
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
580
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
581
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
582
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
583
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
584
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
585
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
586
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
587
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
588
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
589
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
590
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
591
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
592
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
593
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
594
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
595
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
596
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
597
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
598
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
599
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
600
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
601
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
602
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
603
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
604
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
605
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
606
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
607
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
608
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
609
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
610
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
611
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
612
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
613
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
614
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
615
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
616
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
617
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
618
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
619
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
620
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
621
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
622
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
623
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
624
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
625
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
626
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
627
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
628
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
629
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
630
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
631
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
632
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
633
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
634
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
635
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
636
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
637
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
638
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
639
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
640
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
641
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
642
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
643
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
644
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
645
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
646
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
647
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
648
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
649
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
650
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
651
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
652
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
653
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
654
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
655
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
656
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
657
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
658
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
659
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
660
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
661
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
662
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
663
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
664
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
665
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
666
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
667
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
668
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
669
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
670
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
671
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
672
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
673
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
674
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
675
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
676
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
677
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
678
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
679
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
680
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
681
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
682
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
683
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
684
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
685
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
686
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
687
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
688
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
689
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
690
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
691
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
692
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
693
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
694
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
695
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
696
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
697
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
698
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
699
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
700
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
701
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
702
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
703
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
704
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
705
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
706
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
707
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
708
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
709
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
710
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
711
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
712
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
713
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
714
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
715
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
718
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
719
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
720
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
721
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
722
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
723
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
724
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
725
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
726
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
727
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
728
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
729
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
730
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
731
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
736
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
737
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
738
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
739
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
740
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
741
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
742
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
743
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
744
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
745
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
746
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
747
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
748
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
749
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
750
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
754
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
755
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
756
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
757
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
758
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
759
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
760
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
761
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
762
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
763
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
764
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
765
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
766
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
767
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
768
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
769
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
770
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
771
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
772
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
773
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
774
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
775
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
776
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
777
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
778
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
779
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
780
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
781
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
782
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
783
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
784
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
785
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
786
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
787
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
788
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
789
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
790
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
791
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
792
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
793
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
794
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
795
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
796
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
797
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
798
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
799
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
800
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
801
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
802
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
803
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
804
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
805
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
806
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
807
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
808
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
809
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
810
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
811
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
812
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
813
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
814
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
815
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
816
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
817
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
818
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
819
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
820
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
821
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
822
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
823
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
824
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
825
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
826
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
827
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
828
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
829
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
830
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
831
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
832
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
833
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
834
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
835
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
836
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
837
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
838
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
839
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
840
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
841
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
842
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
843
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
844
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
845
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
846
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
847
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
848
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
849
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
850
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
851
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
852
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
853
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
854
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
855
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
856
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
857
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
858
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
859
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
860
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
861
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
862
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
863
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
864
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
865
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
866
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
867
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
868
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
869
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
870
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
871
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
872
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
873
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
874
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
875
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
877
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
878
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
879
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
880
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
881
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
882
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
883
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
884
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
885
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
886
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
887
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
888
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
889
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
891
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
892
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
893
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
894
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
895
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
896
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
897
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
898
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
899
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
900
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
901
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
902
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
903
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
904
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
905
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
906
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
907
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
908
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
909
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
910
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
911
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
912
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
913
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
914
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
915
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
916
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
917
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
918
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
919
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
920
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
921
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
922
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
923
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
924
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
925
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
926
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
927
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
929
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
930
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
931
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
932
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
933
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
934
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
935
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
936
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
937
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
938
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
939
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
940
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
941
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
942
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
943
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
944
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
945
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
946
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
947
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
948
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
949
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
950
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
951
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
953
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
954
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
955
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
956
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
957
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
958
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
959
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
960
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
961
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
962
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
963
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
964
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
965
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
967
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
968
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
969
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
970
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
971
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
972
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
973
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
974
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
975
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
976
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
977
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
978
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
979
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
980
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
981
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
982
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
983
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
984
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
985
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
986
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
987
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
988
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
989
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
990
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
991
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
992
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
993
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
994
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
995
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
996
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
997
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
998
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
999
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1000
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1001
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1002
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1003
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1004
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1005
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1006
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1007
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1008
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1009
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1010
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1011
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1012
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1013
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1014
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1015
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1016
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1017
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1018
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1019
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1020
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1021
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1022
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1023
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1024
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1025
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1026
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1027
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1028
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1029
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1030
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1031
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1032
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1033
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1034
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1035
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1036
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1037
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1038
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1039
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1040
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1041
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1042
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1043
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1044
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1045
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1046
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1047
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1048
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1049
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1050
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1051
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1056
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1057
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1058
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1059
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1060
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1061
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1062
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1063
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1064
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1065
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1066
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1067
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1068
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1069
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1070
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1071
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1072
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1073
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1074
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1075
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1076
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1077
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1078
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1079
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1080
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1081
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1082
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1083
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1084
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1085
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1086
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1087
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1088
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1089
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1090
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1092
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1093
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1101
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1102
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1103
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1104
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1105
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1106
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1107
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1108
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1109
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1110
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1111
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1112
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1113
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1114
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1115
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1116
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1117
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1118
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1119
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1120
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1121
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1122
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1123
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1124
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1125
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1126
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1127
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1128
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1129
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1130
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1131
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1132
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1133
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1134
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1135
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1136
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1137
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1138
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1139
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1140
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1141
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1142
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1143
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1144
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1145
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1146
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1147
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1148
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1149
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1150
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1151
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1152
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1153
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1154
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1155
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1156
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1157
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1158
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1159
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1160
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1161
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1162
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1163
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1164
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1165
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1166
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1167
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1168
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1169
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1170
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1171
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1172
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1173
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1174
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1175
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1176
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1177
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1178
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1179
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1180
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1181
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1182
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1183
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1185
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1186
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1187
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1188
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1189
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1190
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1191
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1192
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1193
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1194
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1195
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1196
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1197
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1201
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1204
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1205
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1206
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1207
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1208
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1209
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1210
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1211
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1213
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1214
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1215
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1216
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1217
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1218
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1219
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1220
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1221
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1222
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1223
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1225
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1226
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1227
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1229
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1230
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1231
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1233
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1234
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1235
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1236
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1237
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1238
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1239
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1240
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1241
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1242
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1243
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1244
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1245
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1246
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1247
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1248
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1252
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1253
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1254
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1255
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1257
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1258
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1259
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1260
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1261
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1262
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1263
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1264
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1265
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1266
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1267
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1268
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1269
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1270
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1271
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1272
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1273
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1274
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1277
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1278
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1279
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1280
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1281
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1284
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1285
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1286
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1288
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1289
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1294
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1295
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1296
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1299
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1300
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1303
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1304
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1305
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1306
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1307
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1311
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1312
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1313
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1314
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1316
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1317
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1318
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1319
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1320
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1321
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1322
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1323
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1324
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1325
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1340
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1341
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1342
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1345
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1346
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1347
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1348
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1366
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1367
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1370
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1373
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1388
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1389
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1390
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1391
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1392
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1393
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1394
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1395
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1396
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1397
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1398
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1399
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1416
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1417
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1422
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1423
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1424
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1425
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1426
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1427
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1428
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1429
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1430
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1432
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1433
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1434
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1435
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
1436
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1437
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1438
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1439
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1440
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1441
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1442
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1443
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1444
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1445
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1450
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1451
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1456
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1457
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1458
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1463
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1464
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1469
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1470
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1471
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1475
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1476
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1477
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1481
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1482
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1483
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1488
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1489
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1494
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1495
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1496
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1497
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1498
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1499
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1500
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1501
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1502
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1503
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1504
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1505
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1506
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1507
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1508
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1509
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1510
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1511
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1512
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1513
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1514
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1527
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1528
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1529
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1530
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1531
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1532
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1533
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1535
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1540
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1547
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1552
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1556
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1557
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1559
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1560
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1561
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1562
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1563
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1564
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1565
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1566
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงระเบียบเงินกองทุนฯแก่ประชาชน
1581
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1582
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1583
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1584
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1585
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1586
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1588
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1597
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1599
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1601
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1602
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1609
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1610
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1611
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1612
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1613
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1621
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1622
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1624
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1626
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1641
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1642
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1645
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1652
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1676
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1679
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1680
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1681
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1685
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1686
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1687
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1688
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1689
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1690
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1691
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1692
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1693
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1694
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1695
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1696
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1697
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1698
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1699
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0.2
1700
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1701
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1702
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1703
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1704
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1705
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1706
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1707
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1708
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1709
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1710
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1711
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1712
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1713
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1714
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1715
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1716
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1717
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1718
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1719
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1720
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1730
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1731
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
กำหนดไว้ในวาระการประชุมฯ
1732
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1733
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1734
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1735
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1736
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1737
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1738
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1739
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1740
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1741
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1742
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1743
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1744
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1745
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1746
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1747
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1748
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1749
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1757
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1758
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1759
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1760
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1761
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1762
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1763
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1764
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1775
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1776
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1777
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1778
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1779
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1780
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1781
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1783
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1784
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1785
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1786
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1787
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1788
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1789
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1791
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1792
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1793
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1806
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1807
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1809
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1810
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1811
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1812
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1813
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1814
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1815
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1816
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1817
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1818
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1819
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1820
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1821
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1822
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1823
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1824
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1825
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1826
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1905
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1906
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1907
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1908
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1921
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1922
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1929
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1930
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1942
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1959
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1974
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่า