[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
(3)คณะกรรมการกองทุนมีการจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
44
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
46
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
65
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
66
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
67
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
68
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
69
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
70
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
72
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
73
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
76
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
80
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
82
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
83
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
84
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
85
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
87
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
88
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
90
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
91
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
92
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
93
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
94
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
95
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
97
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
131
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
135
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
136
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
138
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
139
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
140
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
141
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
145
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
146
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
147
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
148
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
151
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
152
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
178
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
180
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
182
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
188
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
189
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
190
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
191
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
192
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
193
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
194
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
195
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
196
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
197
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
198
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
199
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
200
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
201
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
202
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
203
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
204
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
205
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
206
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
207
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
208
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
209
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
210
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
211
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
212
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
213
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
214
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
215
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
216
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
217
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
218
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
219
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
220
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
221
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
222
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
223
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
224
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
225
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
226
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
227
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
228
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
229
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
230
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
231
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
232
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
233
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
234
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
235
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
236
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
237
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
238
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
239
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
240
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
241
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
242
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
243
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
244
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
245
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
246
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
247
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
248
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
249
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
250
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
251
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
252
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
253
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
254
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
255
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
256
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
257
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
258
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
259
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
260
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
261
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
262
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
263
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
264
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
265
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
266
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
267
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
268
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
269
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
270
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
271
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
272
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
273
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
274
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
275
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
276
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
277
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
278
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
279
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
280
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
281
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
282
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
283
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
284
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
285
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
286
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
287
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
288
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
289
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
290
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
291
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
292
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
293
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
294
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
295
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
296
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
297
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
298
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
299
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
300
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
301
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
302
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
303
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
304
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
305
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
306
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
307
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
308
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
309
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
310
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
311
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
312
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0
313
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0
314
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0
315
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
316
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
317
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
318
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
319
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
320
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
321
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
322
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
323
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
324
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
325
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
326
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
327
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
328
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
329
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
330
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
331
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
332
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
333
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
334
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
335
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
336
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
337
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
338
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
339
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
340
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
341
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
342
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
343
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
344
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
345
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
346
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
347
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
348
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
349
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
350
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
351
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
352
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
353
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
354
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
355
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
356
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
357
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
358
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
359
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
360
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
361
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
362
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
363
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
364
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
365
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
366
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
367
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
368
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
369
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
370
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
371
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
372
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
373
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
374
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
375
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
376
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
377
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
378
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
379
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
380
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
381
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
382
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
383
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
384
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
385
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
386
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
387
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
388
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
389
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
390
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
391
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
392
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
393
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
394
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
395
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
396
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
397
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
398
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
399
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
400
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
401
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
402
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
403
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
404
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
405
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
406
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
407
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
408
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
409
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
410
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
411
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
412
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
413
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
414
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
415
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
416
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
417
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
418
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
419
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
420
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
421
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
422
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
423
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
424
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
425
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
426
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
427
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
428
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
429
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
430
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
431
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
432
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
433
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
434
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
435
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
436
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
437
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
438
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
439
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
440
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
441
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
442
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
443
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
444
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
445
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
446
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
447
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
Ws
448
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
449
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
450
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
451
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
452
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
453
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
454
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
455
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
456
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
457
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
458
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
459
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
460
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
461
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
462
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
463
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
464
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
465
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
466
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
467
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
468
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
469
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
470
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
471
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
472
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
473
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
474
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
475
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
476
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
477
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
478
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
479
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
480
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
481
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
482
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
483
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
484
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
485
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
486
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
487
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
488
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
489
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
490
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
491
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
492
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
493
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
494
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
495
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
496
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
497
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
498
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
499
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
500
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
501
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
502
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
503
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
504
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
505
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
506
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
507
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
508
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
509
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
510
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
511
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
512
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
513
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
514
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
515
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
516
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
517
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
518
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
519
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
520
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
521
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
522
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
523
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
524
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
525
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
526
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
527
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
528
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
529
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
530
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
531
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
532
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
533
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
534
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
535
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
536
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
537
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
538
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
539
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
540
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
541
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
542
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
543
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
544
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
545
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
546
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
547
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
548
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
549
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
550
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
551
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
552
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
553
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
554
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
555
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
556
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
557
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
574
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
575
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
576
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
577
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
578
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
579
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
580
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
581
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
582
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
583
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
584
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
585
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
586
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
587
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
588
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
589
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
590
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
591
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
592
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
593
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
594
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
595
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
596
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
597
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
598
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
599
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
600
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
601
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
602
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
603
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
604
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
605
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
606
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
607
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
608
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
609
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
610
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
611
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
612
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
613
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
614
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
615
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
616
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
617
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
618
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
619
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
620
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
621
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
622
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
623
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
624
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
625
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
626
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
627
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
628
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
629
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
630
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
631
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
632
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
633
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
634
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
635
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
636
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
637
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
638
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
639
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
640
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
641
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
642
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
643
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
644
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
645
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
646
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
647
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
648
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
649
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
650
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
651
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
652
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
653
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
654
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
655
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
656
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
657
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
658
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
659
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
660
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
661
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
662
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
663
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
664
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
665
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
666
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
667
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
668
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
669
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
670
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
671
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
672
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
673
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
674
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
675
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
676
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
677
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
678
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
679
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
680
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
681
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
682
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
683
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
684
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
685
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
686
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
687
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
688
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
689
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
690
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
691
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
692
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
693
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
694
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
695
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
696
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
697
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
698
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
699
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
700
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
701
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
702
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
703
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
704
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
705
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
706
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
707
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
708
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
709
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
710
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
711
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
712
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
713
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
714
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
715
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
716
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
717
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
718
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
719
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
720
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
721
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
722
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
723
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
724
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
725
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
726
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
727
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
728
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
729
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
730
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
731
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
732
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
733
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
734
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
735
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
736
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
737
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
738
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
739
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
740
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
741
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
742
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
743
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
744
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
745
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
746
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
747
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
748
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
749
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
750
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
751
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
752
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
753
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
754
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
755
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
756
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
757
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
758
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
759
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
760
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
761
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
762
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
763
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
764
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
765
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
766
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
767
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
768
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
769
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
770
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
771
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
772
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
773
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
774
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
775
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
776
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
777
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
778
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
779
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
780
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
781
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
782
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
783
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
784
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
785
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
786
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
787
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
788
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
789
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
790
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
791
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
792
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
793
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
794
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
795
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
796
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
797
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
798
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
799
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
800
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
801
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
802
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
803
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
804
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
805
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
806
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
807
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
808
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
809
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
810
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
811
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
812
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
813
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
814
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
815
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
816
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
817
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
818
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
819
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
820
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
821
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
822
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
823
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
824
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
825
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
826
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
827
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
828
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
829
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
830
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
831
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
832
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
833
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
834
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
835
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
836
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
837
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
838
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
839
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
840
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
841
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
842
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
843
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
844
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
845
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
846
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
847
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
848
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
849
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
850
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
851
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
852
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
853
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
854
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
855
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
856
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
857
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
858
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
859
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
860
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
861
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
862
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
863
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
864
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
865
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
866
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
867
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
868
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
869
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
870
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
871
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
872
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
873
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
874
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
875
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
876
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
877
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
878
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
879
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
880
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
881
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
882
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
883
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
884
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
885
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
886
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
887
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
888
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
889
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
890
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
891
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
892
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
893
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
894
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
895
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
896
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
897
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
898
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
899
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
900
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
901
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
902
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
903
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
904
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
905
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
906
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
907
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
908
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
909
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
910
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
911
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
912
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
913
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
914
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
915
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
916
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
917
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
918
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
919
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
920
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
921
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
922
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
923
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
924
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
925
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
926
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
927
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
928
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
929
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
930
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
931
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
932
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
933
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
934
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
935
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
936
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
937
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
938
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
939
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
940
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
941
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
942
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
943
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
944
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
945
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
946
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
947
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
948
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
949
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
950
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
951
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
952
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
953
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
954
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
955
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
956
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
957
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
958
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
959
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
960
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
961
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
962
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
963
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
964
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
965
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
966
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
967
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
968
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
969
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
970
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
971
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
972
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
973
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
974
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
975
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
976
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
977
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
978
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
979
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
980
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
981
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
982
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
983
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
984
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
985
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
986
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
987
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
988
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
989
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
990
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
991
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
992
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
993
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
994
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
995
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
996
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
997
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
998
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
999
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1000
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1001
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1002
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1003
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1004
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1005
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1006
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1007
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1008
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1009
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1010
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1011
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1012
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1013
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1014
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1015
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1016
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1017
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1018
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1019
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1020
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1021
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1022
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1023
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1024
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1025
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1026
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1027
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1028
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1029
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1030
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1031
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1032
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1033
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1034
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1035
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1036
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1037
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1038
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1039
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1040
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1041
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1042
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1043
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1044
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1045
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1046
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1047
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1048
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1049
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1050
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1051
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1052
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1053
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1054
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1055
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1056
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1057
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1058
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1059
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1060
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1061
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1062
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1063
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1064
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1065
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1066
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1067
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1068
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1069
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1070
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1071
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1072
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1073
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1074
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1075
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1076
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1077
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1078
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1079
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1080
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1081
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1082
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1083
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1084
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1085
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1086
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1087
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1088
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1089
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1090
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1091
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1092
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1093
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1094
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1095
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1096
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1097
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1098
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1099
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1100
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1101
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1102
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1103
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1104
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1105
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1106
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1107
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1108
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1112
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1113
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1114
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1115
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1116
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1117
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1118
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1119
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1120
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1121
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1122
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1123
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1124
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1125
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1126
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1127
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1128
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1129
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1130
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1131
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1132
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1133
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1134
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1135
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1136
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1137
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1138
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1139
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1140
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1141
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1142
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1143
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1144
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1145
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1146
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1147
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1148
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1149
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1150
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1151
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1152
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1153
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1154
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1155
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1156
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1157
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1158
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1159
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1160
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1161
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1162
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1163
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1164
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1165
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1166
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1167
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1168
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1169
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1170
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1171
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1172
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1173
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1174
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1175
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1176
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1177
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1178
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1179
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1180
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1181
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1182
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1183
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1184
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1185
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1186
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1187
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1188
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1189
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1190
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1191
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1192
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1193
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1194
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1195
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1196
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1197
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1198
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1199
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1200
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1201
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1202
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1203
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1204
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1205
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1206
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1208
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1209
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1210
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1211
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1212
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1213
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1214
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1215
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1216
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1217
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1219
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1220
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1221
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1222
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1223
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1224
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1226
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1227
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1228
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1229
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1230
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1231
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1232
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1233
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1234
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1235
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1236
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1237
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1238
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1239
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1240
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1241
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1242
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1243
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1244
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1246
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1247
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1248
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1249
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1250
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1251
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1252
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1253
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1254
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1255
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1258
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1260
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1261
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1262
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1263
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1264
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1265
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1266
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1267
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1268
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1269
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1270
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1271
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1272
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1273
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1274
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1275
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1276
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1277
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1278
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1279
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1281
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1283
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1284
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1285
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1286
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1287
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1288
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1289
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1295
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1296
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1297
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1298
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1299
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1300
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1302
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1303
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1304
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1305
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1306
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1307
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1311
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1312
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1313
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1314
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1315
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1316
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1317
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1318
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1319
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1320
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1321
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1322
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1323
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1324
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1325
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1326
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1327
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1328
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1329
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1330
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1332
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1340
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1341
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1342
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1343
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1344
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1345
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1346
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1347
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1348
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1352
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1354
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1355
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1356
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1357
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1358
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1359
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1366
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1367
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1368
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1369
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1371
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1372
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1373
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1374
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1376
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1378
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1379
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1380
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1388
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1389
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1390
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1391
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1392
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1393
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1394
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1395
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1396
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1397
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1398
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1399
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1400
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1401
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1402
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1403
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1404
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1405
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1411
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1412
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1413
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1414
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1415
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1416
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1417
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1422
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1423
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1424
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1425
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1426
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1427
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1428
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1429
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1430
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1432
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1433
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1434
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1435
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1436
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1437
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1438
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1439
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1440
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1441
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1442
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1443
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1444
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1445
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1446
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1447
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1448
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1449
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1450
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1451
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1456
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1457
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1458
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1459
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1460
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1461
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1462
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1463
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1464
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1469
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1470
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1471
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1472
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1473
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1474
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1475
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1476
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1477
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1481
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1482
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1483
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1484
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1485
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1486
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1487
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1488
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1489
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1494
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1495
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1496
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1497
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1498
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1499
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1500
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1501
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1502
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1503
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1504
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1505
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1506
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1507
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1508
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1509
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1510
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1511
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1512
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1513
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1514
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1515
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1516
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1517
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1518
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1519
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1520
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1527
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1528
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1529
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1530
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1531
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1532
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1533
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1534
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1535
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1536
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1537
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1538
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1540
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1546
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1547
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1548
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1549
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1550
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1551
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1552
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1557
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1558
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1559
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1560
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1561
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1563
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1564
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1565
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1566
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1567
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1568
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1569
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1571
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการกองทุนมีการจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน
1588
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1589
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1590
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1592
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1595
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1597
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1598
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1599
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1600
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1601
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1602
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1603
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1605
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1609
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1614
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1615
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1621
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1627
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1646
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1654
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1657
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1669
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1671
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1681
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1693
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1694
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1695
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1696
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1697
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1698
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1699
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1700
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1701
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1702
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1703
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1704
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1705
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1706
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1707
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1708
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1709
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1710
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1711
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1712
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1713
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1714
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1715
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1716
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1717
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1718
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1719
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1720
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1721
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1722
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1723
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1724
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1725
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1726
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1727
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1728
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1729
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1730
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1736
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1737
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1738
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1739
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1740
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0.2
1741
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1742
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1743
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1744
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1745
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1746
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1747
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1748
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1749
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1750
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1751
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1752
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1753
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1754
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1755
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1756
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1757
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1758
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1759
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1760
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1761
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1762
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1763
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1765
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1766
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1767
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1768
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1769
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1770
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1771
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1772
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1773
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1774
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1775
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1776
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1777
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1778
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1782
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1783
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1784
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1785
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1786
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1787
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1788
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1789
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1790
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1791
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1792
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1793
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1794
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1795
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1796
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1797
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1798
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1799
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1800
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1801
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1802
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1803
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1804
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1805
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1806
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1807
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1808
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1809
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1810
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1811
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1812
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1813
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1814
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1815
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1816
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1817
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1818
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1819
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1820
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1821
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1822
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1823
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1824
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1825
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1826
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1827
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1828
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1829
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1830
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1831
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1832
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1833
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1834
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1835
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1836
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1837
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1838
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1839
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1840
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1841
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1842
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1843
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1844
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1845
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1846
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1847
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1848
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1849
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1850
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1851
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1852
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1853
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1854
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1855
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1856
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1857
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1858
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1859
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1860
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1861
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1862
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1863
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1864
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1865
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1866
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1867
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1868
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1869
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1870
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1871
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1872
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1873
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1874
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1875
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1876
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1877
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1878
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1879
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1880
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1881
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1882
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1885
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1886
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1887
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1888
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1889
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1890
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1891
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1892
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1893
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1894
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1895
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1896
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1897
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1898
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1899
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1900
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1901
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1902
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1903
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1904
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1905
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1906
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1907
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1908
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1909
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1910
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1911
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1912
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1913
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1914
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1915
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1916
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1917
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1918
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1919
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1920
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1921
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1922
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1923
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1924
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1925
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1926
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1927
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1928
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1929
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1930
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1931
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1932
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1933
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1934
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1935
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1936
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1937
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1938
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1940
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1942
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1943
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1944
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1945
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1946
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1947
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1948
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1950
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1951
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1953
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1954
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1955
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1956
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1957
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1958
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1959
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1960
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1961
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1962
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1963
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1964
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1965
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1966
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1967
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1968
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1969
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1970
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1971
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1972
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1973
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1974
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1975
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1976
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1977
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1978
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1979
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1980
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1981
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1982
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1983
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1984
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1985
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1986
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1987
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1988
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1989
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1990
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1991
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
1992
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1993
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1994
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1995
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1996
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1997
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1998
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
1999
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2000
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2001
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2002
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2003
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2004
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2005
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2006
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2007
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2008
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2009
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2010
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2011
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2012
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2013
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2014
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2015
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2016
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2017
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2018
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2019
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2020
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2021
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2022
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2023
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2024
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2025
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2027
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2028
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2029
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2030
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2031
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2032
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2033
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2034
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2035
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2036
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2037
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2038
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2039
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2040
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2041
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2042
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2044
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2045
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2046
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2047
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2048
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2049
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2050
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2051
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2052
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2053
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2054
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2055
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2056
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2057
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2058
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2059
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2060
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2061
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2062
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2063
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2064
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2065
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2066
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2067
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2068
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2069
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2070
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2071
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2072
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2073
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2074
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2075
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2076
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2077
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2078
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2079
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2080
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2081
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2082
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2083
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2084
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2085
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2086
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2087
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2088
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2089
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2090
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2091
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2092
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2093
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2094
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2095
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2096
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2097
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2098
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2099
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2100
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2101
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2102
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2103
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2104
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2105
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2106
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2107
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2108
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2109
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2110
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2111
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2112
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2113
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2114
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2115
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2116
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2117
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2118
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2119
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2120
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2121
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2122
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2123
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2124
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2126
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2127
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2128
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2129
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2130
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2131
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2132
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2133
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2134
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2136
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2137
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2139
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2140
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2141
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2142
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2143
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2144
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2145
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2146
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2147
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2148
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2149
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2150
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2151
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2152
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2153
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2154
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2155
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2156
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2157
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2158
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2159
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2160
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2161
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2162
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2163
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2164
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2165
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2166
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2167
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2168
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2169
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2170
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2171
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2172
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2173
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2174
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2175
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2176
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2177
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2178
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2179
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2180
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2181
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2182
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2183
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2184
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2185
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2186
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2187
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2190
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2192
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2193
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2194
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2195
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2197
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2199
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2200
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2201
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2202
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2203
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346