[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
(4)คณะกรรมการกองทุนรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนทุกเดือน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
20
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
21
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
23
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
24
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
26
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
27
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
28
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
29
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
30
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
31
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
32
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
33
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
34
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
35
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
36
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
37
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
38
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
39
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
41
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
42
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
63
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
64
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
73
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
88
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
110
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
112
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
113
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
116
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
145
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
146
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
147
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
167
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
168
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
169
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
170
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
172
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
173
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
175
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
176
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
178
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
179
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
180
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
181
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
182
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
195
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
196
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0
218
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
219
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
220
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
221
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
222
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
223
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
224
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
225
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
226
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0
227
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0
228
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0
229
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0
230
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
231
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
232
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
233
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
234
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
235
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
236
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
237
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
238
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
239
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
240
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
241
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
242
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
243
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
244
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
245
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
246
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
247
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
248
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
249
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
250
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
251
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
252
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
253
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
254
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
255
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
256
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
257
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
258
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
259
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
260
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
261
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
262
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
263
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
264
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
265
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
266
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
267
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
268
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
269
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
270
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
271
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
272
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
273
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
274
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
275
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
276
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
277
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
278
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
279
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
280
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
281
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
282
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
283
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
284
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
285
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
286
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
287
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
288
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
289
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
290
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
291
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
292
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
293
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
294
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
295
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
296
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
297
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
298
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
299
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
300
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
301
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
302
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
303
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
304
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
305
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
306
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
307
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
308
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
309
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
310
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
311
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
312
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
313
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
314
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
315
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
316
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
317
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
318
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
319
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
320
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
321
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
322
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
323
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
324
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
325
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
326
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
327
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
328
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
329
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
330
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
331
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
332
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
333
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
334
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
335
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
336
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
337
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
338
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
339
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
340
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
341
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
342
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
343
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
344
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0
345
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0
346
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
347
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
348
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
349
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
350
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
351
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
352
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
353
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
354
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
355
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
356
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
357
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
358
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
359
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
360
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
361
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0
362
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
363
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
364
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
365
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
366
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
367
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
368
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
369
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
370
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
371
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
372
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
373
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
374
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
375
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
376
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
377
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
378
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
379
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
380
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
381
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
382
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
383
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0
384
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
385
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
386
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
387
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
388
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0
389
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
390
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
391
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
392
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
393
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
394
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0
395
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
396
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
397
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
398
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
399
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
400
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
401
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
402
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
403
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
404
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
405
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
406
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
407
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
408
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
409
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
410
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
411
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
412
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
413
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
414
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
415
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
416
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
417
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
418
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
419
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
420
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
421
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
422
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
423
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
424
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
425
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
426
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
427
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
428
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
429
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
430
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
431
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
432
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
433
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
434
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
435
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
436
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
437
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
438
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
439
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
440
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
441
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
442
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
443
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
444
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
445
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
446
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
447
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
448
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
449
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
450
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
451
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
452
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
453
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
454
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
455
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
456
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
457
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
458
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
459
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
460
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
461
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
462
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
463
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
464
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
465
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
466
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
467
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
468
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
469
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
470
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
471
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
472
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
473
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
474
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
475
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
476
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
477
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0
478
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0
479
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
480
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0
481
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
482
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0
483
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0
484
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0
485
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
486
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
487
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
488
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
489
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
490
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
491
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
492
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
493
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0
494
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0
495
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0
496
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0
497
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
498
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
499
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
500
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
501
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
502
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
503
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
504
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
505
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
506
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
507
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
508
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
509
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
510
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
511
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0
512
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0
513
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
514
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
515
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0
516
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
517
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
518
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
519
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
520
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
521
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0
522
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
523
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
524
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
525
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
526
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
527
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
528
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
529
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
530
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
531
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
532
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
533
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
534
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
535
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
536
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
537
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
538
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
539
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
540
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
541
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
542
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
543
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0
544
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
545
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
546
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
547
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
548
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
549
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
550
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
551
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
552
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
553
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
554
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
555
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
556
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
557
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
558
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
559
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
560
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
561
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
562
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
563
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
564
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
565
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
566
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
567
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
568
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
569
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
570
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
571
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
572
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
573
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
574
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
575
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
576
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
577
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
578
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
579
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
580
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
581
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
582
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
583
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
584
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
585
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
586
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
587
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
588
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
589
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
590
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
591
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
592
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
593
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
594
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
595
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
596
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
597
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
598
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
599
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
600
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
601
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
602
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
603
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
604
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
605
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
606
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
607
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
608
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
609
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
610
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
611
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0
612
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
613
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
614
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
615
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
616
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
617
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
618
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
619
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
620
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
621
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
622
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
623
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
624
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
625
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
626
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
627
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
628
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
629
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
630
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
631
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
632
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
633
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
634
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
635
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
636
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
637
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
638
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
639
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
640
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
641
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
642
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
643
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
644
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
645
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
646
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
647
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
648
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
649
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
650
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
651
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
652
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
653
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
654
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
655
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
656
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
657
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
658
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
659
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
660
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
661
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
662
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
663
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
664
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
665
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
666
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
667
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
668
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
669
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
670
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
671
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
672
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
673
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
674
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
675
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
676
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
677
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
678
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
679
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
680
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
681
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
682
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
683
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
684
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
685
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
686
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
687
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
688
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
689
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
690
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
691
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
692
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
693
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
694
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
695
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
696
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
697
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
698
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
699
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
700
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
701
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
702
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
703
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
704
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
705
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
706
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
707
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
708
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
709
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
710
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
711
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
712
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
713
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
714
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
715
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
716
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
717
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
718
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
719
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
720
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
721
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
722
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
723
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
724
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
725
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
726
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
727
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
728
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
729
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
730
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
731
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
732
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
733
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
734
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
735
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
736
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
737
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
738
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
739
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
740
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
741
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
742
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
743
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
744
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
745
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
746
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
747
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
748
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
749
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
750
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
751
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
752
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
753
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
754
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
755
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
756
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
757
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
758
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
759
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
760
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
761
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
762
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
763
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
764
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
765
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
766
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
767
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
768
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
769
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
770
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
771
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
772
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
773
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
774
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
775
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
776
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
777
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
778
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
779
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
780
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
781
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
782
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
783
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
784
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
785
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
786
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
787
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
788
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
789
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
790
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
791
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
792
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
793
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
794
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
795
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
796
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
797
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
798
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
799
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
800
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
801
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
802
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
803
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
804
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
805
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
806
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
807
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
808
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
809
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
810
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
811
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
812
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
813
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
814
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
815
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
816
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
817
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
818
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
819
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
820
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
821
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
822
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
823
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
824
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
825
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
826
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
827
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
828
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
829
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
830
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุมร่วมกับการประชุมหมู่บ้าน
831
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
832
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
833
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
834
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
835
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
836
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
837
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
838
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
839
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
840
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
841
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
842
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
843
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
844
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
845
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
846
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
847
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
848
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
849
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
850
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
851
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
852
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
853
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
854
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
855
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
856
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
857
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
858
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
859
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
860
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
861
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
862
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
863
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
864
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
865
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
866
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
867
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
868
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
869
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
870
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
871
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
872
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0.2
873
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
874
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
875
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
876
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
877
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
878
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
879
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
880
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
881
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
882
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
883
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
884
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
885
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
886
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
887
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0.2
888
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
889
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
890
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
891
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
892
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
893
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
894
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
895
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
896
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
897
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
898
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
899
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
900
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
901
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
902
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
903
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
904
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
905
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
906
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
907
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
908
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
909
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
910
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
911
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
912
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
913
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
914
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
915
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
916
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
917
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
918
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
919
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
920
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
921
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
922
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
923
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
924
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
925
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
926
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
927
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
928
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
929
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
930
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
931
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
932
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
933
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
934
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
935
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
936
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
937
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
938
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
939
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
940
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
941
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
942
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
943
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
944
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
945
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
946
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
947
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
948
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
949
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
950
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
951
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
952
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
953
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
954
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
955
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
956
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
957
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
958
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
959
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
960
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
961
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
962
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
963
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
964
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
965
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
966
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
967
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
968
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
969
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
970
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
971
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
972
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
973
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
974
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
975
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
976
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
977
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
978
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
979
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
980
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
981
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
982
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
983
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
984
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
985
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
986
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
987
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
988
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
989
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
990
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
991
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
992
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
993
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
994
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
995
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
996
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
997
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
998
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
999
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1000
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1001
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1002
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1003
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1004
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1005
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1006
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1007
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1008
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1009
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1010
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1011
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1012
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1013
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1014
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1015
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1016
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1017
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1018
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1019
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1020
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1021
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1022
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1023
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
1024
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
1025
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
1026
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
1027
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
1028
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
1029
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
1030
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1031
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
1032
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
1033
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
1034
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
1035
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
1036
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1037
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
1038
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
1039
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
1040
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1041
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
1042
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
1043
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
1044
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
1045
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
1046
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1047
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
1048
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
1049
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
1050
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
1051
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1052
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
1053
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1054
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1055
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1056
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1057
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1058
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1059
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1060
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1061
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1062
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1063
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1064
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1065
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1066
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1067
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1068
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1069
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1070
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1071
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1072
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1073
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1074
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1075
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1076
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1077
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1078
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1079
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1080
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1081
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
1082
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1083
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1084
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1085
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
1086
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1087
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1088
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
1089
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
1090
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1091
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
1092
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1093
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1094
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1095
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1096
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1097
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1098
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1099
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1100
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1101
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1102
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1103
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1104
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1105
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1106
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1107
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1108
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1109
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1110
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1111
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1112
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1113
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1114
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1115
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1116
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1117
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1118
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1119
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ทำตามระเบียบโดยเคร่งครัด
1120
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1121
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1122
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1123
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1124
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1125
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1126
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1127
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1128
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1129
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1130
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1131
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1132
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1133
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1134
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1135
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1136
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1137
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1138
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1139
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1140
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1141
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1142
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1143
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1144
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1145
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1146
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1147
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1148
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1149
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1150
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1151
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1152
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1153
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1154
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1155
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1156
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1157
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1158
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1159
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1160
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1161
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1162
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1163
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1164
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1165
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1166
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1167
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1168
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1169
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1170
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1171
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1172
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1173
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1174
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1175
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1176
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1177
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1178
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1179
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1180
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1181
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1182
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1183
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1184
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1185
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1186
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1187
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1188
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1189
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1190
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1191
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1192
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1193
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1194
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1195
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1196
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1197
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1198
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1199
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1200
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1201
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1202
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1203
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1204
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1205
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1206
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1207
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1208
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1209
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1210
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1211
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1212
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0.2
1213
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1214
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1215
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1216
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1217
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1218
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1219
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1220
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1221
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1222
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1223
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1224
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1225
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1226
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1227
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1228
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1229
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1230
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1231
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1232
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1233
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1234
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1235
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1236
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1237
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1238
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1239
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1240
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1241
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1242
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1243
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1244
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1245
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1246
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1247
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1248
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1249
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1250
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1251
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1252
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1253
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1254
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1255
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1256
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1257
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1258
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1259
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1260
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1261
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1262
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1263
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1264
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1265
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1266
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1267
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1268
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1269
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1270
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1271
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1272
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1273
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1274
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1275
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1276
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1277
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1278
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1279
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1280
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1281
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1282
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1283
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1284
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1285
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1286
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1287
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1288
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1289
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1290
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1291
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1292
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1293
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1294
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1295
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1296
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1297
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1298
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1299
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1300
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1301
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1302
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1303
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1304
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1305
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1306
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1307
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1309
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1310
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1311
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1312
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1313
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1314
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1315
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1316
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1317
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1318
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1319
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1320
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1321
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1322
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1323
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1324
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1325
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1326
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1327
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1328
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1329
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1330
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1331
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1332
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1333
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1334
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1335
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1336
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1337
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1338
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1339
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1340
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1341
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1342
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1343
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1344
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1345
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1346
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1347
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1348
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1349
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1350
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1351
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1352
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1353
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1354
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1355
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1356
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1357
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1358
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1359
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1360
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1361
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1362
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1363
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1364
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1365
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1366
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1367
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1368
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1369
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1370
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1371
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1372
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1373
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1374
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1375
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1376
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1377
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1378
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1379
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1380
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1381
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1382
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1383
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1384
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1385
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1386
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1387
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1388
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1389
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1390
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1391
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1392
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1393
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1394
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1395
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1396
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1397
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1398
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1399
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1400
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1401
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1402
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1403
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1404
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1405
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1406
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1407
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1408
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1409
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1410
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1411
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1412
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1413
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1414
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1415
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1416
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1417
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1418
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1419
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1420
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1421
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1422
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1423
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1424
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1425
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1426
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1427
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1428
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1429
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1430
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1431
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1432
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1433
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1434
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1435
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1436
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1437
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1438
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1439
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1440
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1441
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1442
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1443
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1444
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1445
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1446
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1447
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1448
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1449
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1450
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1451
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1452
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1453
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1454
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1455
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1456
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1457
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1458
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1459
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1460
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1461
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1462
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1463
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1464
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1465
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1466
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1467
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1468
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1469
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1470
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1471
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1472
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1473
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1474
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1475
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1476
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1477
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1478
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1479
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1480
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1481
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1482
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1483
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1484
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1485
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1486
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1487
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1488
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1489
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1490
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1491
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1492
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1493
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1494
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1495
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1496
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1497
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1498
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1499
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1500
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1501
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1502
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1503
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1504
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1505
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1506
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1507
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1508
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1509
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1510
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1511
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1512
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1513
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1514
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1515
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1516
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1517
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1518
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
1519
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1520
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1521
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1522
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1523
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1524
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1525
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1526
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1527
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1528
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1529
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1530
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1531
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1532
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1533
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1534
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1535
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1536
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1537
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1538
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1539
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1540
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1541
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1542
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1543
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1544
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1545
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1546
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1547
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1548
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1549
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1550
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1551
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1552
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1553
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1554
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1555
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1556
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1557
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1558
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1559
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1560
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1561
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1562
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1563
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1564
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1565
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1566
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1567
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1568
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1569
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1570
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1571
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1572
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1573
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1574
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1575
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1576
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1577
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1578
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1579
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1580
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1581
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1582
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1583
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1584
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1585
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1586
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1587
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1588
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1589
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1590
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1591
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1592
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1593
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1594
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1595
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1596
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1597
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1598
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1599
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1600
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1601
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1602
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1603
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1604
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1605
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1606
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1607
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1608
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1609
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1610
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1611
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1612
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1613
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1614
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1615
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1616
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1617
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1618
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1620
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1621
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1622
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1623
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1625
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1626
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1627
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1628
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1638
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1641
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1642
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1644
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1645
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1646
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1647
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1648
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1649
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการกองทุนรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนทุกเดือน
1651
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1652
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1653
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1654
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1655
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1656
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1658
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1659
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1660
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1662
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1663
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1664
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1666
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1668
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1675
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1676
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1677
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1679
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1680
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1681
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1682
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1683
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1684
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1685
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1686
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1690
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1691
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1692
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1694
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1695
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1696
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1697
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1698
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1699
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1700
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1701
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1702
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1703
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1704
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1705
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1706
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1707
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1708
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1709
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1710
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1711
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1712
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1713
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1714
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1715
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1716
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1717
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1718
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1719
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1720
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1721
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1722
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1723
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1724
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1725
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1726
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1727
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1728
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1729
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1730
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1731
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1732
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1733
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1734
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1735
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1736
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1737
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1738
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1739
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1740
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1741
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1742
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1743
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1744
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1745
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1746
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1747
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1748
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1749
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1750
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1751
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1752
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1753
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1754
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1755
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1756
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1757
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1758
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1759
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1760
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1761
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1762
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1763
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1764
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1765
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1766
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1767
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1768
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1769
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1770
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1771
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1772
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1773
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1774
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1775
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1776
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1777
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1778
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายคณะกรรมการฯ
1779
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1780
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1781
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1782
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1783
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1784
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1785
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1786
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1787
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1788
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1789
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1790
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1791
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1792
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1793
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1794
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1795
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1796
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1797
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1798
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1799
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1800
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1801
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1802
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1803
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1804
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1805
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1806
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1807
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1808
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1809
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1810
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1811
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1812
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1813
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1814
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1815
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1816
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1817
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1818
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1819
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1820
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1821
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1822
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1823
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1824
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1825
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1826
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1827
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1828
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1829
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1830
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1831
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1832
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1833
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1834
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1835
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1836
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1837
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1838
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1839
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1840
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1841
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1842
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1843
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1844
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1845
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1846
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1847
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1848
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1849
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1850
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1851
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1852
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1853
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1854
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1855
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1856
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1857
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1858
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1859
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1860
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1861
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1862
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1863
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1864
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1865
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1866
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1867
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1868
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1869
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1870
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1871
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1872
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1873
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1874
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1875
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1876
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1877
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1878
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1879
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1880
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1881
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1882
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1883
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1884
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1885
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1886
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1887
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1888
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1889
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1890
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1891
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1892
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1893
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1894
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1895
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1896
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1905
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1906
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1907
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1908
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1909
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1910
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1911
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1912
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1913
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1914
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1915
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1916
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1917
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1918
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1919
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1920
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1921
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1922
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1923
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1924
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1925
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1926
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1927
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1928
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1929
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1930
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1931
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1932
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1933
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1934
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1935
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1936
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1937
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1938
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1939
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1940
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1941
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1942
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1943
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1944
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1945
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1946
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1947
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1948
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1949
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1950
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1951
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1952
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
1953
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1954
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1955
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1956
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1957
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1958
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1959
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1960
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
1961
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1962
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1963
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1964
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1965
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1966
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1967
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1968
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1969
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1970
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1971
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1972
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
1973
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1974
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1975
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1976
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1977
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1978
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1979
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1980
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1981
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
1982
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1983
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1984
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1985
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1986
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1987
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1988
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
1989
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1990
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1991
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1992
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1993
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1994
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1995
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1996
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1997
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1998
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
1999
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2000
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2001
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2002
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2003
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2004
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2005
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2006
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2007
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2008
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2009
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2010
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2011
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2012
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2013
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2014
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2015
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2016
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2017
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2018
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2019
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2020
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2021
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2022
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2023
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2024
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2025
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2026
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2027
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2028
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2029
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2030
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2031
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2032
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2033
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2034
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2035
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2036
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2037
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2038
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2039
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2040
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2041
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2042
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2043
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2044
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2045
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2046
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2047
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2048
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2049
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2050
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2051
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2052
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2053
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2054
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2055
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2056
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2057
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2058
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2059
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2060
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2061
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2062
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2063
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2064
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2065
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2066
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2067
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2068
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2069
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2070
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2071
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2072
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2073
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2074
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2075
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2076
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2077
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2078
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2079
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2080
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2081
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2082
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2083
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2084
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2085
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2086
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2087
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2088
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2089
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2090
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2091
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2092
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2093
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2094
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2095
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2096
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2097
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2098
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2099
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2100
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2101
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2102
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2103
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2104
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2105
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2106
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2107
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2108
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2109
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2110
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2111
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2112
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2113
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2114
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2115
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2116
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2117
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2118
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2119
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2120
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2121
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2122
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2123
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2124
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2126
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2128
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2129
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2130
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2131
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2132
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2133
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2134
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2135
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2136
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2137
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2139
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2140
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2141
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2142
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2143
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2144
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2145
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2149
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2150
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2151
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2152
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2153
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2154
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2155
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2156
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2157
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2160
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2161
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2162
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2163
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2164
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2165
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2166
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2167
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2168
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2169
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2171
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2172
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2173
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2174
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2175
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2176
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2177
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2182
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2183
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2184
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2185
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2186
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2187
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2188
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2189
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2190
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2197
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2198
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2199
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2200
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2201
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2202
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2203
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2347