[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
(5)คณะกรรมการกองทุนสรุปผลทางบัญชีทุกปี

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
20
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
21
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
23
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
25
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
26
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
27
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
29
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
30
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
31
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
32
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
33
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
35
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
38
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
39
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
40
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
41
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
42
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
43
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
45
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
46
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
65
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
66
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
75
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
76
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
90
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
91
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
112
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
113
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
114
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
116
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
117
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
146
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
147
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
148
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
168
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
169
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
170
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
171
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
172
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
173
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
174
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
176
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
178
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
179
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
180
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
182
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
183
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
184
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
185
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
186
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
187
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
188
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
189
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
190
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
195
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
196
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0
219
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
220
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0
221
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0
222
ถนน
กระสัง
กระสัง
0
223
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
224
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
225
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
226
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
227
แซว
ลำดวน
กระสัง
0
228
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0
229
จอม
สองชั้น
กระสัง
0
230
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
231
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
232
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0
233
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0
234
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0
235
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
236
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
237
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0
238
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
239
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0
240
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0
241
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0
242
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0
243
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0
เมื่อสิ้นปีบัญชีคณะกรรมการทำการปิดบัญชีทุกปี
ทำเป็นระเบียบข้อบังคับ
244
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0
สิ้นปีดำเนินการสรุปบัญชี
245
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0
246
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0
247
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0
248
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0
249
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0
250
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0
251
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0
252
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0
253
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0
254
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0
255
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0
256
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0
257
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0
258
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0
259
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0
260
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0
261
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0
262
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0
263
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0
264
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0
265
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0
266
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0
267
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
268
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
269
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0
270
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0
271
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0
272
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0
273
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0
274
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0
275
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0
276
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0
277
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0
278
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0
279
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0
280
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0
281
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0
282
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
283
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
284
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
285
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
286
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
287
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
288
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
289
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
290
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
291
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
292
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
293
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
294
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
295
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
296
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
297
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
298
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
299
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
300
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
301
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
302
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
303
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
304
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
305
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
306
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
307
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
308
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
309
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
310
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
311
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
312
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
313
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
314
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
315
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
316
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
317
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
318
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
319
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
320
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
321
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
322
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
323
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
324
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
325
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
326
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
327
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
328
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
329
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
330
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
331
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
332
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
333
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
334
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
335
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
336
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
337
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
338
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
339
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
340
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
341
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
342
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
343
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
344
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
345
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
346
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
347
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
348
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
349
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
350
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
351
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
352
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
353
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
354
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
355
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
356
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
357
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
358
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
359
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
360
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
361
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
362
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
363
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
364
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
365
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
366
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
367
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
368
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
369
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
370
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
371
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
372
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
373
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
374
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
375
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
376
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
377
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
378
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
379
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
380
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
381
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
382
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
383
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
384
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
385
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0
386
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0
387
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0
388
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0
389
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
390
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
391
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
392
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
393
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
394
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
395
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
396
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
397
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
398
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
399
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
400
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
401
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
402
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
403
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
404
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
405
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
406
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
407
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
408
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
409
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
410
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
411
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
412
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
413
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
414
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
415
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
416
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
417
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
418
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
419
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
420
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
421
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
422
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
423
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
424
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0
425
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
426
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
427
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
428
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
429
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
430
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
431
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
432
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
433
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
434
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
435
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
436
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
437
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
438
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
439
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
440
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
441
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
442
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
443
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0
444
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
445
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
446
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
447
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
448
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
449
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
450
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0
451
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
452
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
453
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
454
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
455
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0
456
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
457
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
458
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
459
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
460
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0
461
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
462
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
463
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0
464
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
465
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
466
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
467
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
468
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
469
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
470
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
471
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
472
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
473
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
474
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
475
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
476
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
477
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
478
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
479
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
480
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
481
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
482
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
483
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
484
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
485
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
486
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
487
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
488
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
489
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
490
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
491
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
492
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
493
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
494
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
495
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
496
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
497
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
498
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
499
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
500
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
501
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
502
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
503
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
504
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
505
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
506
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
507
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
508
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
509
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
510
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
511
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
512
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
513
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
514
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
515
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
516
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
517
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
518
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
519
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
520
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
521
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
522
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
523
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
524
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
525
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
526
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
527
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
528
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
529
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
530
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
531
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
532
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
533
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
534
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
535
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
536
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
537
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
538
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
539
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
540
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
541
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
542
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
543
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
544
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
545
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
546
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
547
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
548
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
549
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
550
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
551
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
552
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
553
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
554
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
555
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
556
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
557
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
558
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
559
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
560
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
561
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
562
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
563
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
564
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
565
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
566
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
567
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
568
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
569
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
570
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
571
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
572
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
573
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
574
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
575
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
576
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
577
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
578
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
579
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
580
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
581
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
582
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
583
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
584
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
585
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
586
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
587
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
588
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
589
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
590
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
591
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
592
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
593
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
594
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
595
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
596
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
597
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
598
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
599
ตลาด
นิคม
สตึก
0
600
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0
601
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0
602
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0
603
สวายสอ
นิคม
สตึก
0
604
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
605
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0
606
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0
607
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0
608
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
609
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0
610
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
611
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
612
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
613
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
614
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
615
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
616
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
617
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0
618
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0
619
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
620
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
621
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
622
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0
623
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0
624
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
625
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0
626
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
627
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0
628
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0
629
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0
630
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
631
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
632
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
633
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
634
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
635
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
636
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
637
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
638
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
639
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
640
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
641
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
642
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
643
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
644
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
645
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
646
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
647
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0
648
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0
649
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0
650
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0
651
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0
652
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0
653
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0
654
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
655
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
656
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
657
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
658
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
659
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
660
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
661
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
662
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
663
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
664
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0
665
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
666
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
667
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
668
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
669
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
670
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0
671
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
672
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
673
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
674
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
675
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
676
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
677
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
678
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
679
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
680
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
681
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
682
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
683
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
684
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
685
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
686
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
687
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
688
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
689
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
690
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
691
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
692
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
693
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
694
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
695
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
696
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
697
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
698
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
699
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
700
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
701
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
702
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
703
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
704
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
705
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
706
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
707
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
708
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
709
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
710
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
711
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
712
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
713
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
714
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
715
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
716
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
717
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
718
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
719
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
720
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0
721
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0
722
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0
723
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
724
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0
725
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
726
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
727
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
728
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0
729
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
730
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
731
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
732
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
733
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
734
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
735
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
736
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
737
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
738
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
739
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
740
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
741
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0
742
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0
743
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0
744
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0
745
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0
746
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0
747
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0
748
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0
749
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
750
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
751
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
752
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
753
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
754
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
755
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
756
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
757
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
758
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
759
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
760
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
761
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
762
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
763
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
764
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
765
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
766
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
767
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
768
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
769
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
770
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
771
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
772
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
773
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
774
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
775
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
776
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
777
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
778
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
779
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
780
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
781
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
782
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
783
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
784
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
785
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
786
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
787
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
788
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
789
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
790
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
สรุปทางบัญชีให้คนในชุมชนรู้
ต้องทำเป็นประจำ
791
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
792
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
793
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
794
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
795
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
796
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
797
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
798
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
799
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
800
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
801
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
802
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
803
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
804
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
805
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
806
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
807
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
808
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
809
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
810
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
811
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
812
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
813
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
814
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
815
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
816
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
817
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
818
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
819
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
820
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
821
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
822
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
823
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
824
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
825
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
826
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
827
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
828
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
829
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
830
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
831
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
832
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
833
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
834
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
835
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
836
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
837
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
838
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
839
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
840
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
841
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
842
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
843
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
844
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
845
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
846
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
847
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
848
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
849
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
850
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
851
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
852
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
853
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
854
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
855
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
856
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
857
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
858
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
859
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
860
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
861
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
862
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
863
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
864
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
865
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
866
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
867
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
868
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
869
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
870
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
871
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
872
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
873
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
874
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
875
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
876
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
877
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
878
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
879
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
880
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
881
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
882
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
883
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
884
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
885
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
886
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
887
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
888
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
889
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
890
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
891
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
892
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0.2
893
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
894
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
895
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
896
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
897
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
898
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
899
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
900
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
901
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
902
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
903
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
904
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
905
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
906
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
907
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
908
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
909
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
910
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
911
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
912
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
913
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
914
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
915
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
916
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
917
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
918
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
919
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
920
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
921
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
922
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
923
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
924
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
925
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
926
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
927
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
928
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
929
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
930
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
931
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
932
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
933
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
934
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
935
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
936
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
937
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
938
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
939
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
940
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
941
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
942
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
943
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
944
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
945
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
946
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
947
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
948
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
949
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
950
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
951
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
952
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
953
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
954
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
955
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
956
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
957
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
958
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
959
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
960
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
961
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
962
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
963
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0.2
964
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
965
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
966
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
967
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
968
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
969
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
970
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
971
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
972
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
973
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
974
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
975
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
976
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
977
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
978
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
979
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
980
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
981
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
982
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
983
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
984
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
985
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
986
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
987
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
988
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
989
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
990
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
991
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
992
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
993
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
994
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
995
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
996
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
997
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
998
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
999
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1000
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1001
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1002
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1003
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1004
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
1005
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1006
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1007
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1008
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1009
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1010
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1011
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1012
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1013
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1014
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1015
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1016
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1017
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1018
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1019
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1020
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1021
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1022
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1023
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
1024
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำสรุปผลทางบัญชีเมื่อครบปี
1025
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำสรุปผลทางบัญชีเมื่อครบปี
1026
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1027
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำสรุปผลทางบัญชีเมื่อครบปี
1028
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำสรุปเมื่อครบปี
1029
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1030
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำสรุปเมื่อครบปี
1031
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1032
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1033
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1034
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1035
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1036
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1037
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1038
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1039
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1040
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1041
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1042
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1043
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1044
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1045
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1046
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1047
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1048
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1049
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1050
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1051
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1052
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1053
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1054
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
1055
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1056
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1057
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1058
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1059
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1060
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1061
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1062
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1063
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1064
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
1065
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1066
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1067
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1068
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1069
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
1070
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
1071
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
1072
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
1073
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
1074
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
1075
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
1076
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
1077
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
1078
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
1079
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
1080
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
1081
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1082
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1083
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
1084
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1085
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1086
บุ
ลำดวน
กระสัง
0.2
1087
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1088
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
1089
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1090
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
1091
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
1092
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1093
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1094
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1095
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1096
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1097
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
1098
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
1099
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
1100
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
1101
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
1102
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
1103
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
1104
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
1105
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
1106
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1107
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1108
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1109
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1110
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1111
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1112
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1113
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1114
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1115
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1116
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1117
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1118
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1119
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1120
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1121
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1122
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1123
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1124
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1125
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1126
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1127
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1128
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1129
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1130
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1131
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1132
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1133
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1134
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1135
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1136
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1137
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1138
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1139
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1140
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1141
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1142
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1143
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1144
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1145
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1146
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1147
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1148
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1149
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1150
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1151
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1152
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1153
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1154
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1155
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1156
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1157
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1158
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1159
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1160
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1161
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1162
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1163
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1164
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1165
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1166
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1167
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1168
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1169
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1170
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1171
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1172
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
1173
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
1174
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
1175
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
1176
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
1177
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
1178
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
1179
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1180
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
1181
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
1182
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
1183
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
1184
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
1185
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1186
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
1187
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
1188
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
1189
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1190
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
1191
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
1192
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
1193
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
1194
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
1195
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1196
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
1197
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
1198
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
1199
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
1200
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1201
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
1202
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1203
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1204
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1205
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1206
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1207
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1208
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1209
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1210
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1211
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1212
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1213
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1214
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1215
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1216
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1217
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1218
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1219
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1220
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1221
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1222
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1223
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1224
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1225
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1226
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1227
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1228
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1229
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1230
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
1231
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1232
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1233
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1234
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
1235
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1236
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1237
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
1238
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
1239
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1240
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
1241
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1242
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1243
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1244
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1245
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1246
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1247
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1248
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1249
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1250
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1251
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1252
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1253
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1254
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1255
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1256
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1257
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1258
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1259
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1260
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1261
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1262
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1263
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1264
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1265
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1266
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1267
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1268
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ยังไม่ถึงสิ้นปี
1269
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1270
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1271
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1272
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1273
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1274
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1275
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1276
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1277
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1278
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1279
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1280
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1281
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1282
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1283
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1284
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1285
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1286
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1287
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1288
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1289
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1290
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1291
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1292
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1293
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1294
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1295
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1296
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1297
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1298
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1299
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1300
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1301
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1302
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1303
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1304
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1305
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1306
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1307
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1308
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1309
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1310
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1311
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1312
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1313
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1314
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1315
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1316
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1317
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1318
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1319
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1320
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1321
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1322
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1323
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1324
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1325
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1326
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1327
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1328
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1329
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1330
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1331
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1332
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1333
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1334
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1335
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1336
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1337
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1338
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1339
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1340
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1341
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1342
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1343
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1344
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1345
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1346
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1347
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1348
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1349
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1350
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1351
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1352
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1353
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1354
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1355
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1356
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1357
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1358
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1359
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
ชี้แจงให้สมาชิกทราบ
ชี้แจงให้สมาชิกทราบ
1360
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1361
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1362
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1363
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1364
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1365
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1366
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1367
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1368
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1369
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1370
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1371
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1372
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1373
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1374
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1375
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1376
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1377
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1378
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1379
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1380
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1381
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1382
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1383
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1384
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1385
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1386
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1387
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1388
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1389
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1390
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1391
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1392
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1393
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1394
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1395
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1396
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1397
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1398
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1399
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1400
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1401
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1402
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1403
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1404
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1405
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1406
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1407
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1408
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1409
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1410
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1411
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1412
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1413
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1414
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1415
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1416
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1417
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1418
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1419
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1420
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1421
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1422
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1423
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1424
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1425
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1426
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1427
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1428
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1429
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1430
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1431
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1432
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1433
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1434
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1435
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1436
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1437
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1438
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1439
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1440
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1441
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1442
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1443
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1444
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1445
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1446
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1447
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1448
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1449
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1450
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1451
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1452
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1453
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1454
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1455
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1456
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1457
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1458
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1459
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1460
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1461
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1462
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1463
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1464
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1465
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1466
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1467
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1468
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1469
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1470
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1471
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1472
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1473
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1474
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1475
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1476
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1477
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1478
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1479
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1480
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1481
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1482
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1483
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1484
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1485
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1486
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1487
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1488
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1489
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1490
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1491
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1492
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1493
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1494
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1495
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1496
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1497
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1498
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1499
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1500
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1501
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1502
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1503
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1504
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1505
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1506
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1507
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1508
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1509
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1510
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1511
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1512
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1513
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1514
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1515
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1516
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1517
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1518
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1519
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1520
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1521
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1522
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1523
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1524
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1525
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1526
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1527
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1528
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1529
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1530
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1531
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1532
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1533
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1534
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1535
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1536
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1537
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1538
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1539
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1540
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1541
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1542
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1543
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1544
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1545
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1546
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1547
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1548
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1549
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1550
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1551
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1552
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1553
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1554
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1555
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1556
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1557
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1558
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1559
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1560
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1561
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1562
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1563
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1564
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1565
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1566
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1567
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1568
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1569
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1570
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1571
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1572
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1573
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1574
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1575
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1576
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1577
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1578
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1579
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1580
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1581
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1582
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1583
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1584
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1585
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1586
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1587
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1588
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1589
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1590
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1591
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1592
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1593
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1594
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1595
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1596
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1597
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1598
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1599
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1600
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1601
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1602
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1603
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1604
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1605
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1606
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1607
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1608
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1609
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1610
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1611
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1612
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1613
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1614
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1615
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1616
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1617
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1618
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1619
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1620
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1621
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1622
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1623
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1624
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1625
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1626
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1627
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1628
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1629
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1630
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1631
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1632
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1633
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1634
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1635
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1636
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1637
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1638
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1639
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1640
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1641
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1642
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1643
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1644
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1645
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1646
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1647
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1648
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1649
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1650
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1651
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1652
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1653
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1654
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1655
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1656
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1657
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1658
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1659
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1660
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1661
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1662
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1663
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1664
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1665
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1666
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1667
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1668
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1669
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1670
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1671
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1672
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1673
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1674
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1675
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1676
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1677
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1678
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1679
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1680
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1681
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1682
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1683
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1684
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1685
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1686
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1687
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1688
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1689
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1690
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1691
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1692
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1693
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1694
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1695
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1696
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1697
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1698
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1699
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1700
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1701
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1702
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1703
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1704
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1705
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1706
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1707
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1708
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1709
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1710
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1711
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1712
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1713
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1714
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1715
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1716
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1717
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1718
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1719
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1720
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1721
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1722
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1723
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1724
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1725
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1726
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1727
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1728
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1729
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1730
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1731
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1732
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1733
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1734
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1735
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1736
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1737
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1738
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1739
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1740
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1741
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1742
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1743
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1744
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1745
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1746
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1747
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1748
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1749
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1750
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1751
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1752
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1753
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1754
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1755
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1756
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1757
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1758
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1759
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1760
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1761
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1762
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1763
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1764
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1765
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1766
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1767
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1768
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1769
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1770
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1771
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1772
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1773
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1774
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1775
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1776
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1777
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1778
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1779
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1780
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1781
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1782
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1783
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1784
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1785
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1786
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1787
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1788
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1789
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1790
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1791
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1792
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1793
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1794
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1795
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1796
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1797
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1798
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1799
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1800
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1801
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1802
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1803
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1804
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1805
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1806
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1807
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1808
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1809
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1810
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1811
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1812
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1813
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1814
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1815
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1816
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1817
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1818
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1819
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1820
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1821
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1822
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1823
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1824
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1825
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1826
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1827
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1828
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1829
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1830
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1831
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1832
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1833
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1834
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1835
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1836
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1837
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1838
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1839
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1840
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1841
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1842
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1843
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1844
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1845
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1846
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1847
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1848
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1849
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1850
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1851
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1852
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1853
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
1854
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
1855
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1856
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1857
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1858
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1859
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1860
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1861
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1862
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1863
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1864
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1865
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1866
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1867
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1868
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1869
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1870
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1871
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1872
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1873
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1874
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1875
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1876
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1877
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1878
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1879
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1880
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1881
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1882
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1883
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1884
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1885
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1886
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1887
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1888
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1889
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1890
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1891
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1892
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1893
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1894
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1895
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1896
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1897
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1898
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1899
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1900
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1901
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1902
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1903
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1904
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1905
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1906
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1907
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1908
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1909
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1910
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1911
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1912
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1913
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1914
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1915
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1916
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1917
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1918
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1919
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1920
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1921
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1922
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1923
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1924
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1925
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1926
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1927
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1928
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1929
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1930
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1931
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1932
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1933
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1934
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1935
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1936
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1937
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1938
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1939
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1940
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1941
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1942
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1943
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1944
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1945
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1946
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1947
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1948
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1949
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1950
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1951
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1952
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1953
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1954
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1955
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1956
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1957
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1958
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1959
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1960
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1961
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1962
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1963
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1964
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1965
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1966
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1967
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1968
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1969
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1970
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1971
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1972
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1973
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1974
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1975
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1976
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1977
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1978
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1979
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1980
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1981
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1982
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1983
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1984
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1985
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1986
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1987
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1988
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1989
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1990
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1991
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1992
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1993
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1994
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1995
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1996
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1997
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1998
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1999
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
2000
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2001
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2002
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2003
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2004
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2005
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2006
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2007
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2008
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2009
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2010
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2011
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2012
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2013
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2014
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2015
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2016
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2017
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2018
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2019
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2020
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2021
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2022
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2023
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2024
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2025
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2026
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2027
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2028
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2029
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2030
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2031
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2032
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2033
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2034
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2035
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2036
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2037
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2038
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2039
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2040
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2041
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2042
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2043
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2044
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2045
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2046
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2047
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2048
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2049
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2050
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2051
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2052
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2053
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2054
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2055
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2056
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2057
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2058
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2059
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2060
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2061
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2062
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2063
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2064
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2065
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2066
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2067
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2068
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2069
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2070
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2071
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2072
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2073
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0.2
2074
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2075
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2076
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2077
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2078
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2079
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2080
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2081
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2082
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2083
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2084
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2085
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2086
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2087
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2088
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2089
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2090
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2091
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2092
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2093
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2094
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2095
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2096
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2097
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2098
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2099
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2100
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2101
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2102
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2103
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2104
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2105
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2106
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2107
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2108
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2109
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2110
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2111
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2112
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2113
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2114
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2115
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2116
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2117
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2118
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2119
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2120
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2121
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2122
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2123
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2124
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2125
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2126
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2128
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2129
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2130
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2131
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2132
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2133
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2134
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2135
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2136
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2137
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2138
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2139
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2140
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2141
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2142
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2143
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2144
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2145
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2149
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2150
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2151
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2152
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2153
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2154
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2155
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2156
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2157
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2160
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2161
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2162
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2163
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2164
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2165
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2166
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2167
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2168
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2169
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2171
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2172
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2173
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2174
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2175
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2176
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2177
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2182
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2183
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2184
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2185
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2186
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2187
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2188
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2189
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2190
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2196
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2197
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2198
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2199
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2200
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2201
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2202
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2203
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
</