ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
รัชนี อื่นๆ วาระประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อยู่วาระสุดท้าย
2017-07-06/14:52:13
2
รัชนี อื่นๆ วาระประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/18:19:14
3
รัชนี อื่นๆ แจ้ง การปรับปรุงแบบฟอร์ม กบข จำนวน 3 ฉบับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/17:46:19
4
รัชนี การประชาสัมพันธ์ การเก็บประกัน สอ.พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:22:31
5
รัชนี อื่นๆ บัญชี บรรจุแต่งตั้ง ณ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:19:00
6
รัชนี การประชาสัมพันธ์ " สานพลังประชารัฐ " การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:10:39
7
รัชนี อื่นๆ " Agenda การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง " ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:04:18
8
รัชนี อื่นๆ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:01:46
9
รัชนี อื่นๆ แนวทางการขับเคลื่อนงาน พช.ของอธิปดี ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:59:17
10
รัชนี การประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:56:13
11
รัชนี การบริหารแผนงาน/โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ณ ๒๐ มิย.๕๙(ระบบ BPM) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:54:14
12
รัชนี พช.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:51:54
13
รัชนี โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-02/09:28:48
14
รัชนี อื่นๆ การขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:03:31
15
รัชนี อื่นๆ ระเบียบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:00:29
16
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:32:45
17
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:32:23
18
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:31:52
19
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:31:08
20
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:35:31
21
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:34:59
22
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:34:36
23
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:33:59
24
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:33:23
25
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:32:45
26
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:58
27
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:25
28
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:30:48
29
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:27:39
30
รัชนี พช.ใสสะอาด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:24:08

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ]