สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง

สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ

สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


- อำเภอสามารถ Login เพื่อส่งรายงานคลิกที่นี่

ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปะคำ อื่นๆ ปะคำ-รายงานแบบสรุปกรอบและตรวจคุณสมบัติโครงการประชารัฐ กทบ ครั้งที่ ๓ ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-29/11:38:32
2
ประโคนชัย OTOP รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-28/17:48:46
3
ปะคำ อื่นๆ ปะคำ-รายงานสรุปกรอบหลักการและตรวจคุณสมบัติประชารัฐ กทบ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-28/14:21:29
4
นางรอง OTOP แบบรายงาน รด.3 เดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/22:55:35
5
บ้านด่าน OTOP รด.3 อ.บ้านด่าน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/19:51:36
6
นางรอง OTOP รายได้ OTOP เดือนพฤษภาคม 2559 (รด.2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/17:30:05
7
เมือง กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ท่ีดำเนินงานศูนย์สาธิตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/16:00:26
8
ห้วยราช อื่นๆ งบหน้ารายงาน กทบ.ประชารัฐ (ครั้งที่ 4 ) 27 พค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/15:50:31
9
กระสัง OTOP ยอดจำหน่าย OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/15:49:03
10
หนองกี่ อื่นๆ ส่งแบบรายงาน(OTOP)รด.3 พฤษภาคม2559 อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/15:21:33
11
นาโพธิ์ OTOP ส่งรายงาน รด.3 เดือน เมษายนและพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/15:12:38
12
โนนดินแดง อื่นๆ รด.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/15:12:30
13
หนองหงส์ OTOP รายงานยอดOTOP(รด.๓)หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/14:56:09
14
หนองกี่ อื่นๆ หนองกี่ ส่ง แบบตรวจคุณสมบัติโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/14:50:53
15
ห้วยราช อื่นๆ งบหน้าโครงการประชารัฐ (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/14:43:05
16
เมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ควบรวบทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/14:41:51
17
แคนดง อื่นๆ คุณสมบัติประชารัฐ กทบ. 2 แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/14:07:17
18
โนนสุวรรณ อื่นๆ สรุปงบหน้าโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ฯ ภาคเกษตรและชนบท อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/13:39:20
19
บ้านกรวด OTOP รายงานยอด OTOP (รด.3) พฤษภาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/11:21:03
20
หนองหงส์ การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/10:14:15
21
พุทไธสง OTOP อ.พุทไธสง รายงานรายได้ OTOP (แบบ รด.3) เดือน พ.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/09:50:12
22
พลับพลาชัย การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/09:31:37
23
โนนสุวรรณ อื่นๆ มอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/08:16:50
24
ละหานทราย OTOP รายงานรายได้ OTOP ประจำเดือน พ.ค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/17:25:06
25
ปะคำ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปะคำ-ส่งแบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/17:04:22
26
ห้วยราช OTOP รายงาน OTOP พค 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/16:46:25
27
บ้านใหม่ไชยพจน์ OTOP รายงานยอดจำหน่าย OTOP และไหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/16:36:25
28
นางรอง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านฯ ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/16:34:55
29
นางรอง กองทุนแม่ของแผ่นดิน การนำเข้าข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 ในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/16:34:03
30
สตึก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใบสำคัญรับเงินเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/15:53:54

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ] 390 [ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ][ 472 ][ 473 ][ 474 ][ 475 ][ 476 ][ 477 ][ 478 ][ 479 ][ 480 ][ 481 ][ 482 ][ 483 ][ 484 ][ 485 ][ 486 ][ 487 ][ 488 ][ 489 ][ 490 ][ 491 ][ 492 ][ 493 ][ 494 ][ 495 ][ 496 ][ 497 ][ 498 ][ 499 ][ 500 ][ 501 ][ 502 ][ 503 ][ 504 ][ 505 ][ 506 ][ 507 ][ 508 ][ 509 ][ 510 ][ 511 ][ 512 ][ 513 ][ 514 ][ 515 ][ 516 ][ 517 ][ 518 ][ 519 ][ 520 ][ 521 ][ 522 ][ 523 ][ 524 ][ 525 ][ 526 ][ 527 ][ 528 ][ 529 ][ 530 ][ 531 ][ 532 ][ 533 ][ 534 ][ 535 ][ 536 ]