ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/11:06:28
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี ปี 2561 ส่วนที่เหลือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เงินยอดเบิกจ่าย 28 ก.ย.2561
2018-12-06/11:03:38
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-27/15:50:34
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19 พฤษจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:46:06
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ยอดเบิก ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 บางส่วน
2018-11-19/09:58:12
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/12:05:32
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/15:35:22
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่าพาหนะ (อุ๊) 13 พ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/13:12:32
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.61เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 256 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/16:10:13
10
สริญญา อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันขยายปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายงานเฉพาะรายการที่กันเงินได้ ทำ PO ภายใน 28 กันยายน 2561
2018-11-06/17:44:38
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/16:48:36
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/09:48:18
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:05:24
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:04:47
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/16:17:35
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:53
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:24
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/14:13:51
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/11:20:38
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:20:29
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/16:34:36
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/19:49:35
23
สริญญา อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ส่งภายในวันที่ 17 ก.ย2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ส่งทาง Line ตุ้มก็ได้นะค่ะ
2018-09-13/14:26:45
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/09:50:26
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/09:45:54
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/17:26:49
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/09:38:29
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-06/14:35:12
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.61 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/11:18:08
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/11:17:19

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]