ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-26/20:45:33
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/14:02:29
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.นาโพธิ์
2020-10-16/09:13:25
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.ชำนิ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ อ.บ้านกรวด อ.โนนสุวรรณ
2020-10-09/18:01:37
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.บ้านด่าน อ.โนนสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.หนองหงส์ อ.พลับพลาชัย อ.สตึก อ.ปะคำ อ.คูเมือง อ.พุทไธสง อ.หนองกี่ อ.บ้านกรวด อ.โนนดินแดง อ.ลำปลายมาศ อ.ชำนิ อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.
2020-10-07/17:31:04
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 5 ตุลาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-06/18:03:51
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.นาโพธิ์ อ.ชำนิ อ.สตึก อ.บ้านกรวด อ.กระสัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนดินแดง อ.พุทไธสง อ.ลำปลายมาศ อ.แคนดง อ.ปะคำ อ.โนนสุวรรณ
2020-10-05/15:25:05
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.พุทไธสง อ.โนนสุวรรณ อ.หนองหงส์ อ.ชำนิ อ.บ้านด่าน อ.ลำปลายมาศ อ.แคนดง อ.บ้านกรวด อ.สตึก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ปะคำ อ.พลับพลาชัย อ.โนนดินแดง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
2020-10-05/02:11:37
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.ชำนิ อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ปะคำ อ.พลับพลาชัย อ.สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ
2020-10-05/00:06:52
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.ปะคำ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.โนนสุวรรณ อ.คูเมือง อ.สตึก อ.บ้านกรวด อ.แคนดง อ.โนนดินแดง อ.หนองหงส์ อ.พลับพลาชัย อ.เมืองบุรีรัมย์
2020-10-04/23:26:51
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.แคนดง อ.พุทไธสง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านกรวด อ.ปะคำ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
2020-10-02/16:44:52
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 01 ตุลาคม 63 บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-02/16:18:27
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่1 ตุลาคม. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-02/16:18:05
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 28 กันยายน. 63 งบบริหาร และ เงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/13:54:38
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.พลับพลาชัย อ.ละหานทราย
2020-10-01/10:34:23
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน ก.ย.2563 โอนวันที่ 30 ก.ย.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-30/16:05:33
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 พ.ค. 63 สตรี+บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-30/14:27:53
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 23 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สพจ.บุรีรัมย์ / อ.เมืองบุรีรัมย์ / อ.ลำปลายมาศ
2020-09-23/15:22:39
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.ปะคำ อ.หนองหงส์ อ.บ้านกรวด
2020-09-22/17:06:30
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 18 ก.ย. 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/15:23:57
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 18 ก.ย. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/15:23:33
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.บ้านกรวด อ.บ้านด่าน อ.สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง อ.ประโคนชัย อ.หนองหงส์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หนองกี่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.คูเมือง อ.พลับพลาชัย อ.แคนดง อ.ปะคำ อ. พุทไธสง
2020-09-22/15:17:15
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.บ้านกรวด อ.นาโพธิ์ อ.หนองหงส์ อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.หนองกี่ อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง อ.ลำปลายมาศ อ.พุทไธสง อ.บ้านด่าน อ.ละหานทราย อ.ชำนิ อ.เฉลิมพระเกียรติ
2020-09-20/19:26:06
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง
2020-09-20/17:56:54
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.คูเมือง อ.ลำปลายมาศ อ.นางรอง อ.โนนสุวรรณ อ.ห้วยราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนดินแดง อ.บ้านด่าน อ.สตึก อ.หนองหงส์ อ.บ้านกรวด อ.พุทไธสง อ.ปะคำ
2020-09-19/19:08:32
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.พลับพลาชัย อ.ชำนิ อ.พุทไธสง อ.คูเมือง อ.สตึก
2020-09-17/23:27:40
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-16/07:30:40
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-16/07:29:59
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นางรอง อ.กระสัง อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.ละหานทราย
2020-09-15/11:46:06
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-15/06:38:50

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]