ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
satuek โครงการวัดร่มเย็น แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (อ.สตึก) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/14:07:13
2
satuek โครงการวัดร่มเย็น แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (อ.สตึก) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/14:06:31
3
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก รวม 6 บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-31/09:52:02
4
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงาน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/10:30:28
5
satuek การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานประชาสัมพันธ์ มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/15:39:33
6
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:01:13
7
satuek OTOP แบบรายงานผลิตภัณฑ์เด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/10:04:25
8
satuek OTOP รายงานข้อมูลผลิตภัรฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/09:27:23
9
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานการเงิน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/13:09:46
10
satuek โครงการวัดร่มเย็น แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:46:35
11
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงาน โอทอปนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:43:50
12
satuek OTOP แบบรายงานหมู่บ้านชนะการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/12:29:33
13
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/13:04:29
14
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (อ.สตึก) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-24/10:29:54
15
satuek โครงการวัดร่มเย็น พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/11:38:17
16
satuek กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/14:36:03
17
satuek การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงาน พช.๖ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/17:39:18
18
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/15:31:15
19
satuek กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/10:56:50
20
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก(เพิ่มเติม บ้านตาลอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/15:22:23
21
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/16:07:13
22
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:55:26
23
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:23:32
24
satuek OTOP แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/15:56:39
25
satuek โครงการวัดร่มเย็น ขออนุมัติซ่อม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/14:55:39
26
satuek โครงการวัดร่มเย็น ฝากให้น้องเน็ต(กลุ่มยุทธ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/19:04:24
27
satuek โครงการวัดร่มเย็น ร่างคณะกรรมการ-ระเบียบชุมชนท่องเที่ยวฯ อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/11:19:34
28
satuek โครงการวัดร่มเย็น TOR 3 กิจกรรมกันเงิน อำเภอสตึก ฝากให้จินตนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/15:30:20
29
satuek OTOP รายงาน tor เงินรางวัล otop นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:27:02
30
satuek OTOP รายงาน tor เงินรางวัล otop นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:26:12

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]