ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมืองฯ
No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
8800
2300
6500
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
6900
1200
5700
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
8200
500
7700
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
12200
500
11700
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
13150
3561
9589
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
7500
1000
6500
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
11209
2000
9209
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
12000
1000
11000
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
10712
500
10212
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
9000
1000
8000
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
5500
1000
4500
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
7700
1200
6500
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
8500
2000
6500
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
32792
22996
9796
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
15300
7060
8240
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
17260
1000
16260
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
24454
1200
23254
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
8500
2000
6500
19
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
28320
5000
23320
20
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
20050
0
20050
21
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
14460
0
14460
22
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
18770
2898
15872
23
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
80692
52081
28611
24
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
96465
18300
78165
25
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
339545
259920
79625
26
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
27363
0
27363
27
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
36029
0
36029
28
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
38200
0
38200
29
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
12026
0
12026
30
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
13511
0
13511
31
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
41800
23000
18800
32
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
17000
0
17000
33
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
33500
12500
21000
34
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
14199
0
14199
35
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
15500
0
15500
36
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
11060
0
11060
37
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
14350
0
14350
38
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
15500
5000
10500
39
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
9473
0
9473
40
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
10700
0
10700
41
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
68400
0
68400
42
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
19970
0
19970
43
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
20000
0
20000
44
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
40372
0
40372
45
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
7000
0
7000
46
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
21544
0
21544
47
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
21000
13800
7200
48
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
12030
0
12030
49
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
7378
5900
1478
50
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
17106
0
17106
51
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
11000
0
11000
52
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
11859
0
11859
53
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
12300
0
12300
54
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
112389
60000
52389
55
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
31270
0
31270
56
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
83000
0
83000
57
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
10200
0
10200
58
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
19400
0
19400
59
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
7200
0
7200
60
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
19000
0
19000
61
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
37700
2700
35000
62
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
19000
0
19000
63
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
9000
0
9000
64
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
17200
0
17200
65
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
15080
3400
11680
66
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
18000
0
18000
67
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
17000
0
17000
68
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
6000
0
6000
69
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
19300
0
19300
70
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
10700
0
10700
71
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
40000
0
40000
72
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
7000
0
7000
73
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
15700
0
15700
74
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
11800
0
11800
75
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
20000
0
20000
76
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
12100
0
12100
77
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
8000
0
8000
78
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4400
0
4400
79
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
36300
0
36300
80
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
12600
0
12600
81
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
13490
0
13490
82
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
17259
2000
15259
83
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
17409
1200
16209
84
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
16060
2000
14060
85
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
10000
1000
9000
86
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
14970
0
14970
87
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
30200
12000
18200
88
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
9500
0
9500
89
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
22197
0
22197
90
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
18307
0
18307
91
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
12400
0
12400
92
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
10500
0
10500
93
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
17500
0
17500
94
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
19140
0
19140
95
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
12409
0
12409
96
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
16030
0
16030
97
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
15740
0
15740
98
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
16700
0
16700
99
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
23900
0
23900
100
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
22300
0
22300
101
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
19400
0
19400
102
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
37959
0
37959
103
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
17666
0
17666
104
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
12200
0
12200
105
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
16500
0
16500
106
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
16900
0
16900
107
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
18500
0
18500
108
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
9700
0
9700
109
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
13200
0
13200
110
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
14800
0
14800
111
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
12000
0
12000
112
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
6300
0
6300
113
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
8200
0
8200
114
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
17500
0
17500
115
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
9000
0
9000
116
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
6900
0
6900
117
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
114054
0
114054
118
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
15300
0
15300
119
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
15400
0
15400
120
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
5700
2500
3200
121
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
14628
0
14628
122
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
14400
10000
4400
123
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
17856
8000
9856
124
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
6700
0
6700
125
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
13600
1500
12100
126
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
95200
8600
86600
127
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
39700
10000
29700
128
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
40000
21000
19000
129
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
10243
4000
6243
130
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
9440
3000
6440
131
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
8600
4000
4600
132
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
48440
60000
-11560
133
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
14700
500
14200
134
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
13920
2000
11920
135
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
33210
4000
29210
136
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
10000
500
9500
137
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
56050
33990
22060
138
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
7900
0
7900
139
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
90023
45400
44623
140
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
64560
45300
19260
141
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
37200
0
37200
142
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
33150
11454
21696
143
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
16504
-9000
25504
144
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
13489
0
13489
145
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
12039
0
12039
146
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
9500
5500
4000
147
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
19130
0
19130
148
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
34991
6300
28691
149
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
12200
4900
7300
150
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
10500
4000
6500
151
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
26100
5540
20560
152
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
17235
500
16735
153
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
35142
7918
27224
154
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
7000
3510
3490
155
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
44130
19130
25000
156
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
9030
1200
7830
157
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
72573
14937
57636
158
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
14069
700
13369
159
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
38344
27844
10500
160
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
235602
84702
150900
161
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
20500
9500
11000
162
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
10550
7750
2800
163
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
11670
1274
10396
164
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
15599
5600
9999
165
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
24330
12063
12267
166
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
35912
25577
10335
167
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
77000
1000
76000
168
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
13816
900
12916
169
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
12501
5001
7500
170
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
8400
4100
4300
171
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
18954
500
18454
172
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
16514
1200
15314
173
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4400
900
3500
174
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
19500
500
19000
175
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
6700
700
6000
176
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
12256
500
11756
177
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
19390
2000
17390
178
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
21648
4000
17648
179
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
10000
2500
7500
180
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
3500
500
3000
181
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4300
600
3700
182
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5900
1200
4700
183
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5600
500
5100
184
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
16610
500
16110
185
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
49800
500
49300
186
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
16800
500
16300
187
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
11008
500
10508
188
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
6300
500
5800
189
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
9800
500
9300
190
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
11200
1200
10000
191
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
8250
1000
7250
192
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
21200
15800
5400
193
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
44500
14500
30000
194
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
30862
1700
29162
195
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
8500
1000
7500
196
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
17930
7930
10000
197
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
18700
500
18200
198
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
16709
700
16009
199
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
17800
7800
10000
200
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
8800
2000
6800
201
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
88368
500
87868
202
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
19646
8500
11146
203
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
24930
10500
14430
204
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
30400
8500
21900
205
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
12953
8500
4453
206
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
7700
0
7700
207
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
23380
173360
-149980
208
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
6200
0
6200
209
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
7500
10000
-2500
210
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
7700
0
7700
211
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
15200
0
15200
212
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
13700
6500
7200
213
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
22300
24000
-1700
214
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
23100
12000
11100
215
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
10500
0
10500
216
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
6400
0
6400
217
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
7500
0
7500
218
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
7900
1000
6900
219
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
10500
1500
9000
220
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
8700
3000
5700
221
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
14000
0
14000
222
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
6000
0
6000
223
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
6400
0
6400
224
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
63500
0
63500
225
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
0
0
226
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
18010
0
18010
227
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
22900
0
22900
228
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
10500
0
10500
229
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
16690
0
16690
230
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
0
0
231
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
9200
0
9200
232
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
38588
2908
35680
233
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
17100
0
17100
234
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
21500
0
21500
235
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
18030
0
18030
236
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
10600
0
10600
237
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
11500
0
11500
238
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
20060
0
20060
239
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
35500
28487
7013
240
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
6500
1000
5500
241
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
11900
500
11400
242
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
32500
500
32000
243
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
21300
1000
20300
244
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
15000
1200
13800
245
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
92146
0
92146
246
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
15431
1000
14431
247
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
34177
1200
32977
248
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
11000
2000
9000
249
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
6800
1000
5800
250
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
9150
1000
8150
251
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
14699
2000
12699
252
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
14060
1000
13060
253
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
9400
1200
8200
254
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
9009
1000
8009
255
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
15500
1000
14500
256
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
10090
1000
9090
257
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
50853
2853
48000
258
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
12923
0
12923
259
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
29819
0
29819
260
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
127410
25580
101830
261
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
7000
0
7000
262
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
36439
23839
12600
263
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
9790
0
9790
264
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
22900
0
22900
265
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
16315
0
16315
266
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
385748
18500
367248
267
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
9360
0
9360
268
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
54500
35578
18922
269
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
8060
0
8060
270
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
16500
7550
8950
271
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
13470
0
13470
272
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
16770
0
16770
273
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
39840
0
39840
274
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
16190
0
16190
275
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
21100
5600
15500
276
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
70093
20200
49893
277
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
18100
0
18100
278
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
17725
0
17725
279
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
20405
0
20405
280
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
10784
0
10784
281
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
12392
0
12392
282
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
15313
0
15313
283
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
8300
0
8300
284
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
10020
0
10020
285
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
13508
0
13508
286
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
6519
0
6519
287
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
16500
0
16500
288
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
13580
0
13580
289
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
33099
1200
31899
290
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
11400
1000
10400
291
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
21890
9750
12140
292
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
10419
1500
8919
293
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
44718
13428
31290
294
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
10180
750
9430
295
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
10740
7450
3290
296
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
22706
1200
21506
297
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
33529
4605
28924
298
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
9818
1500
8318
299
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
64430
59920
4510
300
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
233430
900
232530
301
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
12920
5495
7425
302
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
15520
1200
14320
303
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
50195
1000
49195
304
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
36232
6232
30000
305
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
9220
700
8520
306
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
4515
3500
1015
307
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
33757
7600
26157
308
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
45280
9480
35800
309
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
6500
0
6500
310
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
7200
0
7200
311
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
9400
0
9400
312
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
8200
0
8200
313
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
5900
0
5900
314
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
7500
0
7500
315
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
16000
0
16000
316
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
10700
0
10700
317
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
8500
700
7800
318
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
8000
0
8000
319
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
7300
0
7300
320
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
18200
1000
17200
321
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
13500
0
13500
322
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
9400
0
9400
323
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
7300
0
7300