ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
น้อย
กระสัง
กระสัง
5000
0
5000
2
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
42806
30000
12806
3
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
10297
0
10297
4
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
6646
0
6646
5
ระโยง
กระสัง
กระสัง
2023
0
2023
6
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
1000
0
1000
7
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
2000
0
2000
8
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
14561
0
14561
9
ถนน
กระสัง
กระสัง
3250
0
3250
10
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
20000
3000
17000
11
สำโรง
กระสัง
กระสัง
3000
0
3000
12
ขาม
กระสัง
กระสัง
6000
0
6000
13
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
4480
0
4480
14
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
7016
0
7016
15
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
2500
0
2500
16
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
25166
0
25166
17
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
12643
0
12643
18
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
8038
0
8038
19
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
507
0
507
20
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
299
0
299
21
ยาง
ลำดวน
กระสัง
5393
35
5358
22
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
500
0
500
23
แซว
ลำดวน
กระสัง
3200
0
3200
24
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
8504
0
8504
25
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
500
0
500
26
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
200
0
200
27
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
2000
0
2000
28
บุ
ลำดวน
กระสัง
100
0
100
29
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
116202
0
116202
30
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
500
0
500
31
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
2126
0
2126
32
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
3515
0
3515
33
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
3100
0
3100
34
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
8020
0
8020
35
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
3502
0
3502
36
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
3000
0
3000
37
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
2900
0
2900
38
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
500
0
500
39
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
538
0
538
40
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
46741
0
46741
41
โครต
สองชั้น
กระสัง
21178
0
21178
42
จอม
สองชั้น
กระสัง
3377
0
3377
43
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
7503
0
7503
44
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
14904
0
14904
45
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
511
0
511
46
ติม
สองชั้น
กระสัง
6605
0
6605
47
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
3278
0
3278
48
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
2157
0
2157
49
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
107865
0
107865
50
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
5562
0
5562
51
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
110100
0
110100
52
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
9114
0
9114
53
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
11172
0
11172
54
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
11407
0
11407
55
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
3000
0
3000
56
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
43734
0
43734
57
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
50000
0
50000
58
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
1051
0
1051
59
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
5517
0
5517
60
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
2705
0
2705
61
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
9556
0
9556
62
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
8548
0
8548
63
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
527
0
527
64
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
21096
0
21096
65
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
1141
0
1141
66
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
23382
0
23382
67
โชค
สูงเนิน
กระสัง
31528
0
31528
68
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
2507
0
2507
69
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
5024
0
5024
70
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
4646
0
4646
71
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
5434
0
5434
72
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
17350
3000
14350
73
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
13000
0
13000
74
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
10000
0
10000
75
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
53734
0
53734
76
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
10785
0
10785
77
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
10742
0
10742
78
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
13023
0
13023
79
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
2226
0
2226
80
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
10000
0
10000
81
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
1000
3000
-2000
82
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
9100
4000
5100
83
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
41879
0
41879
84
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
30700
0
30700
85
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
13425
0
13425
86
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
33974
17000
16974
87
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
20502
8000
12502
88
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
10000
0
10000
89
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
1212
0
1212
90
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
6616
0
6616
91
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
9404
0
9404
92
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
44333
0
44333
93
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
20628
0
20628
94
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
606
0
606
95
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
2000
0
2000
96
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
3254
0
3254
97
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
4745
0
4745
98
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
2000
1500
500
99
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
12272
0
12272
100
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
23950
6000
17950
101
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
6560
0
6560
102
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
25005
0
25005
103
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
11152
4200
6952
104
จาน
ชุมแสง
กระสัง
159100
40000
119100
105
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
44672
0
44672
106
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
22136
0
22136
107
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
2080
0
2080
108
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
1450
0
1450
109
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
33858
0
33858
110
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
51398
3000
48398
111
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
19281
0
19281
112
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
13080
1552
11528
113
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
21989
0
21989
114
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
10251
0
10251
115
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
2760
0
2760
116
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
8151
0
8151
117
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
54862
10000
44862
118
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
64731
30000
34731
119
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
57591
10000
47591
120
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
37769
0
37769
121
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
14161
0
14161
122
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
31156
0
31156
123
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
7103
0
7103
124
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
32930
5860
27070
125
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
325984
0
325984
126
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
32257
0
32257
127
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
11854
0
11854
128
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
7020
0
7020
129
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
122634
0
122634
130
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
33629
0
33629
131
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
18820
0
18820
132
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
4000
0
4000
133
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
6201
0
6201
134
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
59866
0
59866
135
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
10100
0
10100
136
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
4000
0
4000
137
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
34061
0
34061
138
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
3010
0
3010
139
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
4000
0
4000
140
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
703
0
703
141
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
7138
0
7138
142
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
20501
0
20501
143
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
2100
0
2100
144
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
14199
0
14199
145
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
3122
0
3122
146
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
8216
0
8216
147
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
16457
0
16457
148
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
49850
27928
21922
149
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
25003
0
25003
150
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
9573
0
9573
151
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
9773
0
9773
152
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
34700
0
34700
153
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
3049
0
3049
154
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
13173
0
13173
155
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
12570
0
12570
156
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
5768
0
5768
157
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
3205
0
3205
158
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
5073
6200
-1127
159
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
5000
0
5000
160
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
9050
2000
7050
161
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
4484
2500
1984
162
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
1046
0
1046
163
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
77148
2500
74648
164
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
49200
0
49200
165
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
3000
0
3000
166
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
13451
1360
12091
167
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
9520
3020
6500
168
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
11689
0
11689