ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
เจริญสุข
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
96369
2
96367
2
ประดาจะบก
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
500
0
500
3
โคกสีละคร
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
28732
0
28732
4
บุไร่อ้อย
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
44639
0
44639
5
หนองสะแก
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
23600
0
23600
6
พูนสุข
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
6015
0
6015
7
ระเบิก
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
68005
0
68005
8
ป่ารัง
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
17845
0
17845
9
หนองจอก
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
16400
1200
15200
10
สี่เหลี่ยม
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
54125
0
54125
11
หนองแห้ว
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
1000
0
1000
12
เจริญสุข
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
63813
45000
18813
13
โคกเกริ่น
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
6500
0
6500
14
สายบัว
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
10120
0
10120
15
น้ำใส
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
45704
0
45704
16
เขว้า
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
500
0
500
17
โคกตาหึง
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
19000
0
19000
18
หนองโสน
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
4240
0
4240
19
โคกยางพัฒนา
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
13610
0
13610
20
โคกยาง
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
55842
0
55842
21
โคกเจ๊ก
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
34882
0
34882
22
ตะลองตอง
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
5022
0
5022
23
โคกตะแบก
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
30446
0
30446
24
โคกโพธิ์
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
45430
0
45430
25
โคกตาหึงพัฒนา
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
9780
0
9780
26
ถาวร
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
13240
0
13240
27
น้อย
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
9236
0
9236
28
ตลาดแย้
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
9425
0
9425
29
หนองหิน
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
28251
0
28251
30
หนองปรือ
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
11957
0
11957
31
บุตาพวง
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
11000
0
11000
32
คลองต้อ
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
22000
0
22000
33
ถาวร
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
17025
0
17025
34
โนนกลาง
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
15075
0
15075
35
โคกสำราญ
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
21617
0
21617
36
น้อยพัฒนา
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
8900
0
8900
37
วัฒนา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
48079
0
48079
38
ยายคำ
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
8021
0
8021
39
โคกหัวเสือ
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
500
0
500
40
ยายแย้ม
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
28312
0
28312
41
โนนเจริญ
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
43870
0
43870
42
โคกหญ้าคา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
25338
0
25338
43
หนองม่วง
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
55542
0
55542
44
โนนศิลา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
42790
15000
27790
45
โนนทอง
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
9690
0
9690
46
ยายแย้ม
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
23496
0
23496
47
วัฒนาใหม่
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
56777
0
56777
48
เขาดิน
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
13400
0
13400
49
ชุมพรพัฒนา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
14240
0
14240
50
เกษตรพัฒนา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
54441
0
54441
51
ยายแย้มพัฒนา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
18425
0
18425
52
วัฒนาสามัคคี
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
57382
0
57382
53
บ้านตาเป๊ก
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
25000
0
25000
54
บ้านดอนหนองแหน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
11630
0
11630
55
บ้านดอนหนองแหนพัฒนา
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
9451
0
9451
56
บ้านหว่าน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
41839
0
41839
57
บ้านโคกใหญ่
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
21000
0
21000
58
บ้านยาง
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
24710
0
24710
59
บ้านดอนไม้ไฟ
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
18670
0
18670
60
บ้านดอนขวาง
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
20000
0
20000
61
บ้านห้วย
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
17070
0
17070
62
บ้านบัวตะเคียน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
34463
0
34463
63
บ้านดอนงามพัฒนา
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
37800
33800
4000
64
บ้านตะโกสิงห์
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
20425
0
20425
65
บ้านตะโก
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
500
0
500
66
บ้านตะโกใหญ่
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
18248
0
18248
67
บ้านตะโกพัฒนา
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เฉลิมพระเกียรติ
5512
0
5512