ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
53010
1500
51510
2
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
28035
0
28035
3
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
0
0
4
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
0
0
5
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
0
0
6
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
7717
0
7717
7
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
50165
0
50165
8
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
0
0
9
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
0
0
10
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
20000
10000
10000
11
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
73313
0
73313
12
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
0
0
13
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
0
0
14
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
15632
0
15632
15
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
53747
0
53747
16
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
0
0
17
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
0
0
18
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
30000
0
30000
19
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
4172
0
4172
20
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
0
0
21
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
60625
0
60625
22
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
1500
0
1500
23
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
8001
0
8001
24
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
15000
0
15000
25
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
45000
0
45000
26
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0
0
0
27
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
0
0
28
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
0
0
29
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
49424
0
49424
30
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
143137
0
143137
31
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
18086
0
18086
32
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
27962
0
27962
33
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
53561
0
53561
34
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
35
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
36
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
10000
0
10000
37
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
210034
0
210034
38
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
39
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
14000
0
14000
40
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
41
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
42
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
43
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
44
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
0
0
45
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
46
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
6500
0
6500
47
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
48
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
49
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
20000
0
20000
50
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
51
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
4119
3000
1119
52
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
53
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
0
0
54
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
21000
500
20500
55
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
3000
0
3000
56
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
21666
0
21666
57
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
45000
0
45000
58
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
71000
3000
68000
59
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
2800
0
2800
60
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
23000
0
23000
61
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
28000
0
28000
62
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
23810
0
23810
63
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
23000
0
23000