ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
3210
0
3210
2
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
500
0
500
3
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
650
0
650
4
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
950
0
950
5
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
500
0
500
6
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
7
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
500
0
500
8
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
57929
10000
47929
9
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1500
0
1500
10
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1300
0
1300
11
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
12
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
500
0
500
13
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1110
0
1110
14
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
7200
0
7200
15
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
11060
0
11060
16
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
23600
0
23600
17
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
1550
0
1550
18
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
800
0
800
19
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
6500
0
6500
20
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
3210
0
3210
21
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
35200
0
35200
22
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
500
0
500
23
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
277340
25000
252340
24
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
500
0
500
25
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
12500
0
12500
26
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
20500
0
20500
27
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
77236
0
77236
28
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
900
0
900
29
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
30
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
500
0
500
31
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
14700
12500
2200
32
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
33
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1930
0
1930
34
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
35
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
500
0
500
36
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
160740
149000
11740
37
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1960
0
1960
38
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
500
0
500
39
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
500
0
500
40
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
1900
0
1900
41
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
42
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
2750
0
2750
43
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
500
0
500
44
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
69010
35200
33810
45
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
29500
28000
1500
46
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
750
0
750
47
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
15500
0
15500
48
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
1440
0
1440
49
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
2430
0
2430
50
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
20400
0
20400
51
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
2000
0
2000
52
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
125500
125000
500
53
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
1500
0
1500
54
โนนสุวรรณพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1000
0
1000
55
รวมใจพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0
56
ทรัพย์สุวรรณพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
1920
0
1920
57
หมู่แปดพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0
58
โนนทองพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
500
0
500
59
วัดใหม่รวมใจพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0
60
อาสาพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0
61
ก้าวพลังตั้งใจพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0
62
ร่งตะวันร่วมใจพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
0
0