ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
4100
0
4100
2
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
11750
0
11750
3
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
8863
0
8863
4
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
8300
0
8300
5
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
50896
0
50896
6
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
4100
0
4100
7
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
4477
0
4477
8
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
2400
0
2400
9
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6100
0
6100
10
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
3900
0
3900
11
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
7000
0
7000
12
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
4820
0
4820
13
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
11038
0
11038
14
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
200
0
200
15
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
2930
0
2930
16
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
5300
0
5300
17
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
3160
0
3160
18
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
13624
0
13624
19
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
4101
0
4101
20
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
10510
0
10510
21
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
9232
0
9232
22
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
15150
0
15150
23
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
9810
0
9810
24
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
4200
0
4200
25
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
2000
0
2000
26
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6400
0
6400
27
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
16310
0
16310
28
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
19108
0
19108
29
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
14017
500
13517
30
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
22132
0
22132
31
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
15738
0
15738
32
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
10200
0
10200
33
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
13672
0
13672
34
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
12600
0
12600
35
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
7100
0
7100
36
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
7600
0
7600
37
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
8190
0
8190
38
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
7900
0
7900
39
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
4970
0
4970
40
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
8202
0
8202
41
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
13765
0
13765
42
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
15910
0
15910
43
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
3500
0
3500
44
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
5300
0
5300
45
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
6601
0
6601
46
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
6996
0
6996
47
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
6500
0
6500
48
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
6100
0
6100
49
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
18184
0
18184
50
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
10841
0
10841
51
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
72884
0
72884
52
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
742
0
742
53
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
5631
0
5631
54
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
12225
0
12225
55
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
10194
0
10194
56
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
16094
0
16094
57
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
13829
0
13829
58
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
11061
0
11061
59
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
8129
0
8129
60
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
14008
0
14008
61
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
46820
0
46820
62
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
4200
0
4200
63
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
3200
0
3200
64
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
17340
0
17340
65
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
17200
0
17200
66
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
10668
0
10668
67
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
13940
0
13940
68
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
9000
0
9000
69
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
3000
0
3000
70
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
5100
0
5100
71
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
14366
0
14366
72
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
21500
0
21500
73
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
4321
0
4321
74
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
14638
0
14638
75
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
3000
0
3000
76
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
7100
0
7100
77
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6000
1000
5000
78
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
3100
0
3100
79
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
17000
0
17000
80
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
10100
0
10100
81
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
10840
0
10840
82
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6079
0
6079
83
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
1600
0
1600
84
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
5200
0
5200
85
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
15704
0
15704
86
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
2600
0
2600
87
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
5242
0
5242
88
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
10660
0
10660
89
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
12200
0
12200
90
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
7801
0
7801
91
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
10120
5000
5120
92
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
11785
0
11785
93
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
13426
0
13426
94
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
14880
0
14880
95
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
8400
0
8400
96
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
10763
0
10763
97
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
3270
0
3270
98
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
10800
0
10800
99
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
3500
0
3500
100
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
2000
0
2000
101
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
2000
0
2000
102
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
5411
2623
2788
103
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
2962
0
2962
104
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
2962
0
2962
105
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
7511
0
7511
106
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
16551
0
16551
107
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
14610
0
14610
108
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
4707
0
4707