ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
25325
3000
22325
2
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
7500
0
7500
3
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
5500
0
5500
4
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
8400
0
8400
5
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
7000
0
7000
6
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
18000
0
18000
7
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
7500
0
7500
8
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
8000
0
8000
9
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
6000
0
6000
10
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
12500
0
12500
11
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
7000
0
7000
12
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
26602
0
26602
13
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
24593
0
24593
14
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
6000
0
6000
15
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
6500
0
6500
16
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
6731
0
6731
17
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
5200
0
5200
18
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
6500
0
6500
19
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
5500
0
5500
20
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
7614
0
7614
21
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
31000
0
31000
22
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
124492
0
124492
23
ปราสาทพร
ปราสาท
บ้านด่าน
5500
0
5500
24
หนองละเบิก
ปราสาท
บ้านด่าน
11064
0
11064
25
ดอนไม้งาม
ปราสาท
บ้านด่าน
6000
0
6000
26
กะนัง
ปราสาท
บ้านด่าน
6000
0
6000
27
มะขาม
ปราสาท
บ้านด่าน
102402
0
102402
28
ตลาด
ปราสาท
บ้านด่าน
28580
0
28580
29
กระชายใหญ่
ปราสาท
บ้านด่าน
38000
0
38000
30
ตะโกตาเนตร
ปราสาท
บ้านด่าน
6000
0
6000
31
ขามป้อม
ปราสาท
บ้านด่าน
6900
0
6900
32
บุ
ปราสาท
บ้านด่าน
20800
0
20800
33
นาล้อม
ปราสาท
บ้านด่าน
7000
0
7000
34
ละเบิก
ปราสาท
บ้านด่าน
6000
0
6000
35
กระชายน้อย
ปราสาท
บ้านด่าน
7711
0
7711
36
เกษตรพัฒนา
ปราสาท
บ้านด่าน
6000
0
6000
37
หนองสะแก
ปราสาท
บ้านด่าน
7000
0
7000
38
กะชายสามัคคี
ปราสาท
บ้านด่าน
10451
0
10451
39
ปลัดปุ๊ก
วังเหนือ
บ้านด่าน
6000
0
6000
40
อารัง
วังเหนือ
บ้านด่าน
8000
0
8000
41
หนองโสน
วังเหนือ
บ้านด่าน
7000
0
7000
42
กะหาด
วังเหนือ
บ้านด่าน
127120
0
127120
43
สำโรง
วังเหนือ
บ้านด่าน
6000
0
6000
44
ปลัดปุ๊ก
วังเหนือ
บ้านด่าน
9300
0
9300
45
แคน
วังเหนือ
บ้านด่าน
5500
0
5500
46
ทุ่งไผ่
วังเหนือ
บ้านด่าน
5616
0
5616
47
โสนน้อย
วังเหนือ
บ้านด่าน
7000
0
7000
48
สำโรงน้อย
วังเหนือ
บ้านด่าน
9000
0
9000
49
หนองไผ่
วังเหนือ
บ้านด่าน
33500
0
33500
50
สัมพันธ์
วังเหนือ
บ้านด่าน
29507
0
29507
51
ดงกระทิง
โนนขวาง
บ้านด่าน
4500
0
4500
52
ปอหู
โนนขวาง
บ้านด่าน
11684
0
11684
53
หนองแต้
โนนขวาง
บ้านด่าน
17000
0
17000
54
ดงเย็น
โนนขวาง
บ้านด่าน
6000
0
6000
55
สำโรง
โนนขวาง
บ้านด่าน
8000
0
8000
56
หนองสระ
โนนขวาง
บ้านด่าน
7000
0
7000
57
โนนขวาง
โนนขวาง
บ้านด่าน
7000
0
7000
58
หนองนา
โนนขวาง
บ้านด่าน
6000
0
6000
59
ปอแดง
โนนขวาง
บ้านด่าน
31313
0
31313