ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
35282
6500
28782
2
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
30000
4100
25900
3
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
6900
3600
3300
4
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
118953
5600
113353
5
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
107500
20000
87500
6
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
77000
3600
73400
7
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
15000
5600
9400
8
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
5000
2500
2500
9
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
7150
2000
5150
10
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
124775
3000
121775
11
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
11002
4500
6502
12
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
6174
3500
2674
13
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
3000
2500
500
14
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
3500
1500
2000
15
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
177756
33926
143830
16
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
3500
1500
2000
17
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
13220
5000
8220
18
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
5000
1000
4000
19
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
11085
5600
5485
20
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
50000
20600
29400
21
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
13000
7900
5100
22
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
17000
4000
13000
23
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
185000
39200
145800
24
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
17508
6000
11508
25
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
8000
3000
5000
26
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
9000
3000
6000
27
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
10000
4600
5400
28
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
21477
3600
17877
29
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
31487
9600
21887
30
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
120000
13000
107000
31
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
10735
2000
8735
32
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
5500
3600
1900
33
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
210022
5000
205022
34
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
56249
2500
53749
35
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
160262
62500
97762
36
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
45000
6700
38300
37
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
30692
10000
20692
38
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
76370
12400
63970
39
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
85000
3900
81100
40
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
20000
10300
9700
41
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
25000
4820
20180
42
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
45000
15000
30000
43
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
42000
15000
27000
44
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
80847
2000
78847
45
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
186000
1000
185000
46
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
8500
3000
5500
47
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
340000
3500
336500
48
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
19000
3600
15400
49
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
10000
3000
7000
50
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
180000
40000
140000
51
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
32000
5000
27000
52
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
117125
30500
86625
53
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
9500
3600
5900
54
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
120700
4500
116200
55
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
35000
6500
28500