ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
4000
8000
-4000
2
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
10165
0
10165
3
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
21000
0
21000
4
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
26000
3000
23000
5
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
4040
0
4040
6
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
500
0
500
7
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
0
0
8
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
14000
0
14000
9
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
7000
0
7000
10
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
2000
0
2000
11
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
110000
0
110000
12
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
16079
0
16079
13
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
124078
0
124078
14
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
34812
0
34812
15
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
500
0
500
16
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5109
0
5109
17
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
21000
0
21000
18
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
50594
0
50594
19
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
20607
0
20607
20
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
2003
0
2003
21
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
3601
0
3601
22
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
1000
0
1000
23
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
10000
0
10000
24
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
3000
0
3000
25
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
4400
0
4400
26
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
4500
0
4500
27
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
13000
0
13000
28
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
400
0
400
29
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
39368
0
39368
30
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
10000
0
10000
31
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
12100
3700
8400
32
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
7104
0
7104
33
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
508
0
508
34
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
10989
0
10989
35
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
8500
0
8500
36
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
7000
0
7000
37
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
24101
5000
19101
38
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
4021
0
4021
39
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
7200
0
7200
40
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
503
0
503
41
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
44500
0
44500
42
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
5000
0
5000
43
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6379
0
6379
44
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
70002
0
70002
45
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
10444
0
10444
46
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
5000
0
5000
47
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
124078
0
124078
48
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
56656
0
56656
49
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
101431
0
101431
50
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
61148
0
61148
51
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
57046
0
57046
52
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
10500
0
10500
53
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
67493
0
67493
54
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
48737
0
48737
55
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
300000
7800
292200
56
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
7328
3500
3828
57
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
0
0
58
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
23003
0
23003
59
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
36000
0
36000
60
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
13622
0
13622
61
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
1000
0
1000
62
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
500
0
500
63
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
51949
13000
38949
64
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
16439
0
16439
65
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
8020
2500
5520
66
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
5000
0
5000
67
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
13200
0
13200
68
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
5000
0
5000
69
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
100
0
100
70
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
100
0
100
71
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
54630
9000
45630
72
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
13100
0
13100
73
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
5201
0
5201
74
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
7595
0
7595
75
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
36996
0
36996
76
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
83840
0
83840
77
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
34121
19400
14721
78
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
5000
0
5000
79
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
12000
0
12000
80
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
500
0
500
81
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
19000
0
19000
82
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
21877
0
21877
83
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
40665
0
40665
84
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
2000
0
2000
85
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
46888
0
46888
86
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
0
0
87
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
7829
0
7829
88
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
0
0
89
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
4000
0
4000
90
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
5102
0
5102
91
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
305
0
305
92
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
19000
0
19000
93
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
85302
0
85302
94
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
16000
0
16000
95
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
7500
3000
4500
96
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
5000
0
5000
97
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
500
0
500
98
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
59033
0
59033
99
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
61018
0
61018
100
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
34400
0
34400
101
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
11104
0
11104
102
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
18405
0
18405
103
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
70440
30000
40440
104
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
3000
0
3000
105
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
32727
0
32727
106
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
30680
0
30680
107
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
41054
0
41054
108
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
5000
0
5000
109
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
5000
0
5000
110
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
9222
0
9222
111
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
836
0
836
112
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
70000
0
70000
113
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
11500
0
11500
114
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
29600
0
29600
115
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
10000
0
10000
116
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
0
0
117
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5000
0
5000
118
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
1000
0
1000
119
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5000
0
5000
120
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
15000
0
15000
121
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
10000
0
10000
122
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
0
0
123
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
6300
0
6300
124
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
31613
0
31613
125
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
15000
0
15000
126
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
15000
0
15000
127
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
5048
0
5048
128
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
0
0
129
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
0
0
130
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
11000
3200
7800
131
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
4700
0
4700
132
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
31000
0
31000
133
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
14233
0
14233
134
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
100
0
100
135
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
1055
0
1055
136
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
0
0
137
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
15000
0
15000
138
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
30000
0
30000
139
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
20000
14000
6000
140
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
5000
0
5000
141
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
46225
0
46225
142
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
34431
0
34431
143
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
50000
0
50000
144
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
1000
0
1000
145
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
12180
0
12180
146
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
12500
0
12500
147
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
4549
1700
2849
148
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
16355
0
16355
149
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
0
0
150
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
5252
0
5252
151
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
26221
0
26221
152
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
28500
0
28500
153
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
500
0
500
154
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
18117
0
18117
155
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
14849
6580
8269
156
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
28000
27000
1000
157
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
2926
0
2926
158
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
12050
0
12050
159
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
3000
0
3000
160
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
3300
0
3300
161
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
12000
0
12000
162
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0
0
0
163
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
5810
0
5810
164
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
680
0
680
165
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
90000
0
90000
166
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
5000
0
5000
167
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
24807
0
24807
168
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
3100
0
3100
169
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
50350
0
50350
170
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
35953
0
35953
171
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
7750
0
7750
172
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
46155
0
46155
173
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
34565
5750
28815
174
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
82400
16000
66400
175
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
1302
0
1302
176
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
5000
0
5000
177
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
200000
100000
100000
178
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
15009
0
15009
179
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
4000
0
4000
180
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
20000
0
20000
181
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
100000
0
100000
182
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
7100
0
7100