ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
10000
0
10000
2
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
1000
0
1000
3
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
200
0
200
4
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
5000
0
5000
5
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
58626
0
58626
6
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
8000
0
8000
7
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
4000
0
4000
8
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
20000
0
20000
9
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
7200
0
7200
10
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
7000
0
7000
11
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
71118
0
71118
12
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
6282
1000
5282
13
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
7320
0
7320
14
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
2964
400
2564
15
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
5611
0
5611
16
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
531
0
531
17
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
7500
4500
3000
18
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
5500
0
5500
19
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
513
0
513
20
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
1870
0
1870
21
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
1900
0
1900
22
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
15500
3000
12500
23
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
3000
200
2800
24
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
10800
800
10000
25
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
14000
3000
11000
26
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
8700
0
8700
27
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
4000
0
4000
28
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
5339
0
5339
29
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
7530
0
7530
30
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
2500
0
2500
31
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
230000
0
230000
32
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
20957
0
20957
33
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
200
0
200
34
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
200
0
200
35
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
6760
0
6760
36
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
200
0
200
37
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
51760
0
51760
38
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
11553
0
11553
39
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
7740
0
7740
40
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
1000
0
1000
41
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
8000
0
8000
42
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
5000
0
5000
43
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
15000
0
15000
44
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
10000
0
10000
45
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
192346
0
192346
46
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
2000
0
2000
47
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
2000
0
2000
48
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
900
0
900
49
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
7800
0
7800
50
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
10809
1000
9809
51
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
50982
0
50982
52
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
30200
28600
1600
53
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
500
0
500
54
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
3000
0
3000
55
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
600
0
600
56
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
113769
7000
106769
57
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
1503
0
1503
58
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
84316
0
84316
59
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
5000
0
5000
60
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
8000
0
8000
61
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
1000
0
1000
62
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
6000
0
6000
63
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
21036
0
21036
64
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
1500
0
1500
65
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
14700
0
14700
66
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
10000
0
10000
67
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
6000
0
6000
68
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
8717
0
8717
69
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
4790
2400
2390
70
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
7000
0
7000
71
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
33954
0
33954
72
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
500
0
500
73
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
200
0
200
74
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
5000
0
5000
75
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
5000
0
5000
76
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
82456
2167
80289
77
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
13303
0
13303