ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
2
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
9400
500
8900
3
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
4
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
5500
500
5000
5
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
4600
500
4100
6
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
7
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
1500
500
1000
8
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
13400
500
12900
9
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
120000
110000
10000
10
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
11
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
52000
500
51500
12
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
13
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
14
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
7106
500
6606
15
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
5000
500
4500
16
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
17
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
18
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
1000
500
500
19
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
4000
0
4000
20
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
21
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
22
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
23
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
24
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
25
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
26
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
27
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
28
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
11000
0
11000
29
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
30
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
31
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
32
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
500
0
500
33
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
31000
0
31000
34
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
35
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
8100
0
8100
36
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
37
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
38
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
59000
19000
40000
39
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
40
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
1000
0
1000
41
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
42
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
43
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
500
0
500
44
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
1000
0
1000
45
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
3000
0
3000
46
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
500
0
500
47
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
500
0
500
48
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
15321
0
15321
49
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
500
0
500
50
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
500
0
500
51
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
10999
0
10999
52
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
500
0
500
53
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
1000
500
500
54
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
1000
500
500
55
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
1000
500
500
56
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
1000
500
500
57
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
1000
0
1000
58
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
500
0
500
59
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
500
0
500
60
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
500
0
500
61
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
1500
0
1500
62
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
16720
0
16720
63
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
23800
0
23800
64
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
500
0
500
65
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
1200
0
1200
66
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
1000
0
1000
67
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
500
0
500