ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
3170
0
3170
2
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
85400
10000
75400
3
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
6000
0
6000
4
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
5
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
0
0
6
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
500
0
500
7
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
190000
163500
26500
8
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
500
0
500
9
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
15000
0
15000
10
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
250000
0
250000
11
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
40000
0
40000
12
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
0
0
13
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
0
0
14
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
15
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
60000
0
60000
16
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
0
0
17
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
18
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
19
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
0
0
20
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
0
0
21
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
60000
0
60000
22
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
23
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
500
0
500
24
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
1050
0
1050
25
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
500
0
500
26
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
20000
0
20000
27
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
28
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
29
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
30
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
0
0
31
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
4500
6863
-2363
32
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5700
0
5700
33
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
34
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
1000
6410
-5410
35
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
0
0
36
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
40000
8250
31750
37
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
12000
0
12000
38
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
39
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
4700
0
4700
40
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
12558
41489
-28931
41
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
3500
0
3500
42
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
43
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
67450
12500
54950
44
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
3500
0
3500
45
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
16000
0
16000
46
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
1900
0
1900
47
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
48
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
49
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5000
0
5000
50
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5900
0
5900
51
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
0
0
52
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
22000
0
22000
53
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5000
0
5000
54
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
9000
0
9000
55
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
4000
0
4000
56
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
12400
0
12400
57
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
0
0
58
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
9000
0
9000
59
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
600
0
600
60
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
52000
0
52000
61
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
62
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
63
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
0
0
64
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
0
0
65
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
500
0
500
66
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
27400
0
27400
67
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
9800
0
9800
68
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
25639
17750
7889
69
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
500
0
500
70
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
71
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
7500
0
7500
72
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
22000
0
22000
73
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
74
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5000
0
5000
75
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
1900
0
1900
76
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
77
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
78
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1300
0
1300
79
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
10000
0
10000
80
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
81
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
82
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
83
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
84
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
700
0
700
85
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
86
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5000
0
5000
87
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
100
0
100
88
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
3000
500
2500
89
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
100
0
100
90
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
100
0
100
91
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
92
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
93
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
94
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
5000
50000
-45000
95
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
20000
10000
10000
96
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
17500
0
17500
97
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
98
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
8200
0
8200
99
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
0
0
100
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
101
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
0
0
102
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
11000
0
11000
103
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
0
0
104
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
9000
3500
5500
105
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
22000
4680
17320
106
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
107
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
12000
0
12000
108
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
12500
0
12500
109
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
35000
0
35000
110
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
30000
10000
20000
111
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
30000
46000
-16000
112
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
5500
15000
-9500
113
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
45000
15000
30000
114
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
37000
0
37000
115
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
24000
0
24000
116
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
50000
0
50000
117
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
4420
0
4420
118
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
16000
23000
-7000
119
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
120
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
50000
0
50000
121
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
25000
0
25000
122
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
12500
2440
10060
123
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
2585
0
2585
124
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
4500
0
4500
125
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
9000
0
9000
126
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6900
0
6900
127
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
2700
0
2700
128
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
5000
2100
2900
129
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
130
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
9300
0
9300
131
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
19360
0
19360
132
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
30000
0
30000
133
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
17000
0
17000
134
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
30000
0
30000
135
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
10300
11650
-1350
136
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
21000
0
21000
137
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
14500
9150
5350
138
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
7400
0
7400
139
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
13000
0
13000
140
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
150000
15000
135000
141
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
142
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
9000
0
9000
143
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5800
0
5800
144
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
145
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
146
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
30000
0
30000
147
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
7000
0
7000
148
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5600
0
5600
149
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
150
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
12000
0
12000
151
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4000
0
4000
152
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
153
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
3300
0
3300
154
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
20000
0
20000
155
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
0
0
156
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
157
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
158
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
159
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
3500
0
3500
160
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
161
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
162
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
20634
0
20634
163
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
15000
0
15000
164
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
16000
0
16000
165
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
166
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
31200
0
31200
167
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
14245
0
14245
168
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
85000
0
85000
169
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
500
0
500
170
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
99891
0
99891
171
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
172
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
0
0
173
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
1600
0
1600
174
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
500
0
500
175
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
1500
0
1500
176
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
20303
0
20303
177
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
6000
0
6000
178
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
500
0
500
179
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
170000
0
170000
180
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
10000
0
10000
181
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
12259
0
12259
182
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
30000
0
30000
183
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
20000
0
20000
184
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
185
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
186
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
9500
0
9500
187
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
10000
0
10000
188
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
10000
0
10000
189
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
0
0
190
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
25000
0
25000
191
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
0
0
192
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
0
0
193
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
8000
-8000
194
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
9000
0
9000
195
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
196
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
0
0
197
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
0
0
198
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
40000
0
40000
199
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
0
0
200
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
0
0
201
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
202
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
100
0
100
203
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
0
0
204
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
100
0
100
205
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
100
0
100
206
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
36000
0
36000
207
ทะเมนชัย (ม.1 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2500
0
2500
208
ตลาดทะเมนชัย (ม. 2 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
3000
0
3000
209
หนองตราด (ม.3 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
210
หนองหญ้าปล้อง (ม.5 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
8000
0
8000
211
บุแปบ (ม. 7 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2000
0
2000
212
บุลิ้นฟ้า (ม.13 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
213
ทะเมนชัย (ม.14 ต.ทะเมนชัย)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
1000
0
1000
214
สวนครัว (ม.8 ต.หนองบัวโคก)
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
0
0