ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ขาม
สตึก
สตึก
282000
30000
252000
2
สระกระจาย
สตึก
สตึก
280000
90000
190000
3
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
280000
0
280000
4
คูขาด
สตึก
สตึก
284000
203000
81000
5
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
47521
0
47521
6
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
9006
0
9006
7
หนองไผ่
สตึก
สตึก
4830
1200
3630
8
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
66900
0
66900
9
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
2000
0
2000
10
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
51500
5000
46500
11
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
8503
1503
7000
12
โคกก่อง
นิคม
สตึก
102291
0
102291
13
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
6230
3700
2530
14
หนองม่วง
นิคม
สตึก
56513
17290
39223
15
สระกอไทร
นิคม
สตึก
44060
10000
34060
16
หัวช้าง
นิคม
สตึก
110625
6000
104625
17
ตลาด
นิคม
สตึก
132000
12000
120000
18
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
47700
5000
42700
19
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
51030
13500
37530
20
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
252300
222800
29500
21
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
95300
5000
90300
22
สวายสอ
นิคม
สตึก
50230
6000
44230
23
หนองจาน
นิคม
สตึก
41000
4000
37000
24
ตำหนัก
นิคม
สตึก
49500
6000
43500
25
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
50000
24000
26000
26
ไทรงาม
นิคม
สตึก
47200
8000
39200
27
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
15000
2500
12500
28
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
5704
1299
4405
29
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
3000
2500
500
30
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
12000
2500
9500
31
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
7807
2500
5307
32
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
6410
2500
3910
33
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
11958
9400
2558
34
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
7600
1000
6600
35
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
6050
2500
3550
36
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
6400
2000
4400
37
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
6600
2000
4600
38
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
6000
2000
4000
39
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
8519
8000
519
40
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
6200
2000
4200
41
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
6300
2000
4300
42
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
2000
0
2000
43
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
51044
40000
11044
44
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
41728
6240
35488
45
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
15000
12000
3000
46
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
48624
22624
26000
47
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
12679
6000
6679
48
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
9806
0
9806
49
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
61000
59000
2000
50
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
42183
1000
41183
51
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
12000
0
12000
52
นกยูง
เมืองแก
สตึก
42000
6000
36000
53
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
12000
0
12000
54
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
5000
0
5000
55
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
16914
4000
12914
56
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
16356
3200
13156
57
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
32031
1000
31031
58
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
10831
7460
3371
59
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
56233
9800
46433
60
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
14200
3500
10700
61
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
5200
1300
3900
62
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
85000
54100
30900
63
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
79200
63000
16200
64
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
63300
4200
59100
65
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
12500
1500
11000
66
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
16500
3100
13400
67
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
13500
2000
11500
68
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
154100
55600
98500
69
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
18887
2000
16887
70
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
69500
21000
48500
71
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
15900
1000
14900
72
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
13000
12000
1000
73
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
25610
2000
23610
74
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
18887
6971
11916
75
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
30000
4950
25050
76
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
4802
1000
3802
77
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
30908
2000
28908
78
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
26000
0
26000
79
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
110000
77500
32500
80
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
22000
11000
11000
81
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
40000
0
40000
82
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
83
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
84
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
15000
15000
0
85
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
86
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
87
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
28000
5934
22066
88
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
104343
26849
77494
89
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
90
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
30000
0
30000
91
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
41000
3000
38000
92
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
93
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0
0
0
94
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
2000
1500
500
95
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
39933
15000
24933
96
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
35938
0
35938
97
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
18900
11000
7900
98
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
30416
0
30416
99
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
10000
0
10000
100
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
22682
13927
8755
101
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
194634
0
194634
102
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
3900
0
3900
103
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
102512
98500
4012
104
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0
0
0
105
ตามา
ชุมแสง
สตึก
500
0
500
106
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
3000
0
3000
107
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
5000
2700
2300
108
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
109
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
110
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
26702
0
26702
111
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
21379
5381
15998
112
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
26000
14000
12000
113
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
2204
800
1404
114
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
115
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
10000
10000
0
116
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
10000
2000
8000
117
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
118
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
119
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
120
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
121
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
122
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
0
0
123
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
73670
21000
52670
124
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
127000
51200
75800
125
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
63000
23000
40000
126
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
95856
55930
39926
127
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
61678
34000
27678
128
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
334520
234000
100520
129
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
70000
27000
43000
130
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
45000
15000
30000
131
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
70074
20000
50074
132
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
95808
50400
45408
133
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
135000
21000
114000
134
สะแก
สะแก
สตึก
24570
1500
23070
135
โนนมะงา
สะแก
สตึก
61154
1000
60154
136
พลับ
สะแก
สตึก
69332
14500
54832
137
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
14930
7250
7680
138
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
27150
23000
4150
139
โคกสูง
สะแก
สตึก
6300
0
6300
140
โคกเมือง
สะแก
สตึก
123000
75000
48000
141
โนนค้อ
สะแก
สตึก
22943
0
22943
142
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
30000
10000
20000
143
สะแกทอง
สะแก
สตึก
32000
7000
25000
144
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
230000
78250
151750
145
มะพริก
สะแก
สตึก
145000
35500
109500
146
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
25491
5000
20491
147
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
0
0
148
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
0
0
149
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
0
0
150
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
0
0
151
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
32000
13000
19000
152
พงแขม
สนามชัย
สตึก
4000
0
4000
153
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
8008
4000
4008
154
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
0
0
155
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
0
0
156
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
0
0
157
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
0
0
158
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
0
0
159
กระสัง
กระสัง
สตึก
8328
2500
5828
160
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
15310
13500
1810
161
สำโรง
กระสัง
สตึก
125000
5000
120000
162
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
8500
3500
5000
163
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
39194
3000
36194
164
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
26213
12000
14213
165
หนองจาน
กระสัง
สตึก
1500
300
1200
166
หนองยาง
กระสัง
สตึก
146739
3500
143239