ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
8041
0
8041
2
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
2609
0
2609
3
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
1200
0
1200
4
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
4723
0
4723
5
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
100
0
100
6
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
12501
0
12501
7
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
8000
0
8000
8
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
60270
0
60270
9
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
2000
0
2000
10
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
2000
0
2000
11
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
10000
0
10000
12
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
1500
0
1500
13
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
40000
0
40000
14
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
30000
0
30000
15
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
10403
0
10403
16
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
40000
0
40000
17
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
20000
0
20000
18
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
10500
0
10500
19
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
1000
0
1000
20
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
160000
0
160000
21
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
3000
0
3000
22
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
1000
0
1000
23
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
30000
0
30000
24
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
3000
0
3000
25
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
10000
0
10000
26
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
3000
0
3000
27
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
1000
0
1000
28
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
1000
0
1000
29
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
5409
0
5409
30
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
12000
0
12000
31
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
1000
0
1000
32
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
100
0
100
33
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
27274
0
27274
34
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
13552
0
13552
35
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
80000
0
80000
36
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
10000
0
10000
37
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
1000
0
1000
38
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
1800
0
1800
39
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
1000
0
1000
40
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
100
0
100
41
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
2000
0
2000
42
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
500
0
500
43
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
4406
0
4406
44
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
500
0
500
45
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
11000
0
11000
46
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
10469
0
10469
47
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
24078
0
24078
48
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
11000
0
11000
49
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
1000
0
1000
50
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
2400
0
2400
51
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
1000
0
1000
52
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
5300
0
5300
53
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
5200
0
5200
54
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
2000
0
2000
55
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
2500
0
2500
56
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
11700
0
11700
57
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
2500
0
2500
58
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
4500
0
4500
59
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
9000
0
9000
60
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
1600
0
1600
61
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
10000
0
10000
62
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
28192
0
28192
63
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
23000
0
23000
64
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
276173
0
276173
65
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
123200
0
123200
66
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
80000
0
80000
67
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
1000
0
1000
68
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
56376
0
56376
69
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
1000
0
1000
70
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
1000
0
1000
71
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
1000
0
1000
72
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
1000
0
1000
73
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
74
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
75
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
38000
0
38000
76
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
77
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
78
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
79
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1563
0
1563
80
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
81
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
1000
0
1000
82
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
1200
0
1200
83
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
1800
0
1800
84
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
2000
0
2000
85
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
7000
0
7000
86
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
500
0
500
87
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
100
0
100
88
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
40154
0
40154
89
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
1093
0
1093
90
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
500
0
500
91
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
20000
0
20000
92
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
40000
0
40000
93
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
5000
0
5000
94
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
5000
0
5000
95
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
150000
0
150000
96
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
10000
0
10000
97
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
20000
0
20000
98
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
5000
0
5000
99
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
5200
0
5200
100
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
3000
0
3000
101
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
17350
0
17350
102
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
5000
0
5000
103
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
51356
0
51356
104
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
13500
0
13500
105
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
2000
0
2000
106
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
5600
0
5600
107
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
8000
0
8000
108
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
7000
0
7000