ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
24357
18000
6357
2
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
53902
0
53902
3
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
5850
800
5050
4
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
58132
7000
51132
5
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
11102
0
11102
6
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
7
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
33447
0
33447
8
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
23898
0
23898
9
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
20000
0
20000
10
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
14659
1000
13659
11
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
10502
1800
8702
12
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
60852
58000
2852
13
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
19968
9400
10568
14
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
14450
0
14450
15
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
12384
0
12384
16
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
35162
0
35162
17
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
850
0
850
18
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
1850
0
1850
19
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
850
0
850
20
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
3500
0
3500
21
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
15925
10500
5425
22
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
21762
13120
8642
23
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
850
0
850
24
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
1350
0
1350
25
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
850
0
850
26
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
1350
0
1350
27
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
13397
10000
3397
28
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
45850
10000
35850
29
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
10850
10000
850
30
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
5510
0
5510
31
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
25570
0
25570
32
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
850
0
850
33
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
26252
0
26252
34
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
850
0
850
35
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
850
0
850
36
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
5000
0
5000
37
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
76629
55000
21629
38
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
5000
0
5000
39
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
850
0
850
40
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
850
0
850
41
จบก
สนวน
ห้วยราช
6355
0
6355
42
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
165420
160000
5420
43
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
2852
0
2852
44
ระกา
สนวน
ห้วยราช
30850
0
30850
45
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
16662
0
16662
46
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
850
0
850
47
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
850
0
850
48
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
850
0
850
49
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
4000
0
4000
50
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
850
0
850
51
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
45170
0
45170
52
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
850
0
850
53
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
5263
0
5263
54
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
1850
0
1850
55
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
22225
0
22225
56
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
850
0
850
57
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
850
0
850
58
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
5854
0
5854
59
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
4000
0
4000
60
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
10000
0
10000
61
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
1885
0
1885
62
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
850
0
850
63
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
850
0
850
64
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
850
0
850
65
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
18500
0
18500
66
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
212298
0
212298
67
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
2850
0
2850
68
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
69
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
70
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
4550
0
4550
71
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
72
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
73
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
74
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
75
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
76
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
1602
0
1602
77
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
78
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
3414
0
3414
79
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850
80
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
850
0
850